Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
Newsletter E-mail Facebook

Konferencja Architektoniczna EduAkcja Warszawy
5 czerwca 2017 r., godz. 10:00-15:00, Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56

Link do rejestracji >>>

W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej cyklicznie odbywają się spotkania animatorów, nauczycieli, ludzi kultury i sztuki. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się konferencja podejmująca temat edukacji architektonicznej. Doskonałym pretekstem do tego spotkania jest finał drugiej edycji konkursu „Na najlepsze warszawskie przedszkolne i szkolne przestrzenie uczenia się” realizowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Podczas konferencji nagrodzimy jego zwycięzców. Konkurs pokazuje, jak dużo jest pozytywnych zmian w przestrzeniach, w których mali warszawiacy spędzają czas, a także jak dużo jest jeszcze do zrobienia. Dlatego poprzez przykłady nagradzanych w konkursie dobrych praktyk chcemy inspirować do przekształceń przestrzeni, ale nie tylko do tego.

W warsztatowej części konferencji zajmiemy się uwrażliwieniem dzieci i młodzieży na przestrzeń. Zaprosiliśmy znakomitych gości, którzy z różnych perspektyw opowiedzą o edukacji architektonicznej.
Będziemy pracować aktywnie, w małych grupach, a efekty tej pracy zaprezentujemy wszystkim uczestnikom. Druga część spotkania będzie poświęcona jakości przestrzeni uczenia się. W tym module zaplanowany jest wykład Kirka Weisbergera z berlińskiej pracowni die Baupiloten, znanej ze znakomitych realizacji obiektów szkolnych.

W konferencji weźmie także udział Marlena Happach, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy, która opowie o planach Biura na to, by każdy nowy budynek szkolny i przedszkolny był realizowany w oparciu o procedurę konkursową, co pozwoli na większą dbałość o jakość projektów, co jednocześnie przekładać się będzie na kształtowanie poczucia estetyki już od najmłodszych lat.

Każdy uczestnik może wybrać jedną sesję warsztatową. Liczba miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00-10:30
Rejestracja i powitalna kawa

10:30-10:45
• Otwarcie wydarzenia - Marlena Happach, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy
• EduAkcje dla Warszawy - Anna Michalak-Pawłowska, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej
• Prezentacja programu konferencji - Monika Komorowska, Wydział Dialogu w Planowaniu, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

10:45-12:15
Sesje warsztatowe:

1.Od kuchni, czyli jak edukować architektonicznie - Paweł Pedrycz, OW SARP (warsztat z udziałem dzieci). Warsztaty poruszające problematykę domu – budynku archetypicznego, który najbardziej jest w zakorzeniony w dziecięcej wyobraźni. Jest to więc wstęp do świata architektury, w którym sygnalizowany jest szereg zagadnień (technologicznych, społecznych i artystycznych) możliwych do rozwinięcia w toku kompleksowego programu edukacji architektonicznej. Warsztat pokazuje różnorodność domów budowanych przez przedstawicieli różnych kultur w różnych zakątkach świata.

2. Inspiracje, czyli jak o edukację przestrzenną dbają inni oraz jak inspirować do prowadzenia edukacji przestrzennej - Urszula Szabłowska, Izba Architektów RP (warsztat). Podczas sesji przedstawiony zostanie program edukacyjny Izby Architektów RP połączony z warsztatami, podczas których przeprowadzona będzie symulowana lekcja z użyciem elementów programu.

3. Przestrzeń edukacji przestrzenią dla innowacji - Edyta Ołdak, Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” (warsztat). Podczas sesji poruszymy temat oddolnych inicjatyw szkolnych, których celem jest wprowadzenie estetyczno-architektonicznych zmian. Zastanowimy się nad narzędziami do diagnozowania braków oraz potencjałów przestrzennych.

4. Laboratorium partycypacyjnej zmiany przestrzennej – od pomysłu do wdrożenia - Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus (warsztat). Warsztat pokazuje metodologię włączenia młodych ludzi we współdecydowanie o sprawach przestrzeni szkolnej. Na konkretnych przykładach pokażemy drogę zmiany: diagnoza problemów, wybór problemów do rozwiązania, działania przygotowawcze i dokonanie samek zmiany. Będziemy korzystać z doświadczenia projektu „Rozprzestrzeń Szkołę” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus w latach 2016 – 2018 w Warszawie.

5. Modelowa lekcja archi-przygody - Aleksandra Chrzanowska, Paulina Żak, Narodowe Centrum Kultury (warsztat). Poprzez praktyczną formę modelowego warsztatu chcemy uświadomić związek budowy anatomicznej człowieka z elementami otoczenia, nauczyć nabywania umiejętności przedstawiania obiektów w określonej skali, rozwijać zdolności manualne i ćwiczyć wyobraźnię przestrzenną.

6. Więcej niż mury, o roli otoczenia i jego relacji ze szkołą - Marta Tomasiak, Architekt krajobraz prowadzi własną pracownię architektury krajobrazu (wykład). Podczas wykładu poruszymy zagadnienia związane z szeroko pojętym „zewnętrzem” szkoły i budynków kulturalno-edukacyjnych, kształtowaniem ambitnych i rozwijających przestrzeni, tematyką naturalnych placów zabaw, ogrodów sensorycznych, zewnętrznych klas, warzywnych ogrodów przyszkolnych. Zastanowimy się jakie cechy powinna posiadać przestrzeń przyszkolna, aby stanowiła miejsce atrakcyjne do przebywania, rozwijała wyobraźnię oraz pozwalała budować kompetencje społeczne. Wykład poprowadzony będzie w oparciu o dobre przykłady światowych realizacji z zakresu architektury krajobrazu.

12:15-12:45
Prezentacja wypracowanych podczas warsztatów postulatów / rekomendacji w postaci połączona z przerwą kawową.

12:45-13:30
Wręczenie nagród - Mirosław Sielatycki Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Kapituła Konkursu „Najlepsze Szkolne i Przedszkolne Przestrzenie Uczenia się”. Dyskusja wokół wyróżnionych szkół + prezentacja wyróżnionych szkół.

13:30-14:30
Wykład – Kirk Weisgerber, architekt z berlińskiej pracowni die Baupiloten

14:30-15:00
Lunch

PANELIŚCI

Aleksandra Chrzanowska
Menedżerka kultury, od dziesięciu lat związana z Narodowym Centrum Kultury. Koordynatorka projektów dla dzieci i młodzieży, współautorka programu edukacji architektonicznej ARCHI-PRZYGODY. Przez dwa lata koordynowała działalność galerii Kordegarda, w której poza obszarem wystawienniczym realizowała programy edukacyjne z zakresu: sztuki współczesnej, fotografii, architektury i designu.

Olga Napiontek
Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, obroniła doktorat z socjologii dotyczący edukacji obywatelskiej w gimnazjach. Jest autorką badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, trenerką projektującą i prowadzącą warsztaty dla nauczycieli, bibliotekarzy, urzędników i młodych ludzi. Tworzy projekty na rzecz lepszej edukacji obywatelskiej w szkołach. a szczególnie samorządności uczniowskiej. Od kilku lat pracuje z bibliotekami publicznymi nad wzmacnianiem ich funkcji jako miejsc edukacji i zdobywania doświadczenia obywatelskiego. W latach 2013-15 kierowniczka merytoryczna w projekcie systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego liderem było Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Edyta Ołdak
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, założycielka Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie”. Doktorantka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Warszawie. Przez 7 lat działalności w Stowarzyszeniu opracowała i przeprowadziła kilkanaście projektów edukacyjnych: „Wielka architektura i kolory niewidzenia”, „Mursk/Ładne w kolorze”, „Pudło w grochy albo gąbka na biegunach” i inne. Stypendystka Ministra Kultury, laureatka nagrody „DESIGN Alive AWARDS 2015” oraz Pierwszej Nagrody Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w 2016 roku.

Paweł Pedrycz
Architekt, urbanista i doktorant na warszawskim Wydziale Architektury. Poza pracą zawodową i naukową zajmuje się działalnością społeczną i popularyzatorską, przede wszystkim edukacją architektoniczną w ramach Towarzystwa w Przestrzeni. Kształcił się na Politecnico di Milano i Politechnice Warszawskiej, gdzie obecnie przygotowuje doktorat. W swojej pracy naukowej skupia się na specyfice przestrzennej małych miast. Równolegle do badań naukowych zajmuje się dydaktyką, prowadząc szereg laboratoriów projektowych, zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych.

Urszula Jadwiga Szabłowska
Architekt IARP, wojewódzki koordynator programu edukacyjnego Izby Architektów RP pn.: „Kształtowanie przestrzeni”, redaktor ogólnopolskiego czasopisma architektów „Zawód: Architekt”, redaktor informacyjny Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, trener organizacji pracy, matka trojga utalentowanych Polaków.

Marta Tomasiak
Absolwentka programu magisterskiego na Uniwersytecie Kopenhaskim, na kierunku Landscape Architecture and Urban Design oraz Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie projektowania krajobrazu i przestrzeni miejskich oraz planistyce zdobywała pracując w Belgii (Studio Basta), Francji (COLOCO), Dani (Schul i 1:1 Landskab), Szwajcarii (Verzone Woods Architectes) oraz Nowej Zelandii (Earthwork i Gap). W 2014 w ramach współpracy z organizacją Gap Filler z Christchurch w Nowej Zelandii badała wpływ działań oddolnych i ruchów miejskich na społeczną odbudowę miasta dotkliwie zniszczonego przez trzęsienie ziemi. Od 2015 roku rozwija własną działalność projektową zorientowaną na projektowanie przestrzeni publicznych i terenów rekreacyjnych oraz projekty partycypacyjne. W ramach pracowni powstały m.in. projekt rewitalizacji lasu rekreacyjnego w Iławie, rewaloryzacja Rynku Łazarskiego w Poznaniu, społeczny ogród przy Domu Kultury INSPIRO w Podłężu, fragment parku Młynówka Królewska w Krakowie, projekt Parku Zakrzówek w Krakowie, koncepcja dla rewitalizacji frontów wodnych w Porcie Gdańsk.

Kirk Weisberger
Architekt z berlińskiej pracowni die Baupiloten, która w ramach interdyscyplinarnego zespołu inżynierów i pedagogów realizuje nowatorskie projekty odpowiadające potrzebom użytkowników oraz idealnie zintegrowane z otoczeniem. Przestrzeń projektowanych przez die Baupiloten budynków jest funkcjonalna i niebanalna.
Działalność pracowni jest interesującym przykładem współpracy nauczycieli i praktykujących architektów. Jest ona znana z realizacji obiektów edukacyjnych dla dzieci. Tworzy oddziałujące na zmysły i edukujące aranżacje wnętrz, w których, oprócz autorskich projektów mebli, istotne znaczenie odgrywają kolory i światło. Do bardziej znanych realizacji die Baupiloten zalicza się przedszkole Taka Tuka Land oraz szkołę Heinrich Nordhoff.

Paulina Żak
Absolwentka Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona, obecnie studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz. Interesuje ją tworzenie wygodnych a zarazem eleganckich przestrzeni.