Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
Newsletter E-mail Facebook

Konferencja Muzyczna EduAkcja Warszawy
Zapraszamy entuzjastów uczenia muzyki - nauczycieli, muzyków, animatorów - do udziału w dorocznej konferencji praktyków edukacji muzycznej. 8 kwietnia 2017 roku spotkamy się, aby wymieniać się doświadczeniami, poglądami na ważne dla nas tematy i celebrować finał konkursu Nauczyciel Muzyki 2016. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się połączyć galę wręczenia nagród laureatom konkursu z konferencją edukatorów. Mamy nadzieję zapoczątkować w ten sposób tradycję dorocznych spotkań naszego środowiska.

Konferencja przeprowadzona zostanie metodą stolikową, dzięki której wszyscy jej uczestnicy będą mogli wypowiedzieć się w dyskusjach grupowych, a zanotowane przez moderatorów wnioski staną się materiałem do publikacji pokonferencyjnej.

Wśród planowanych atrakcji tego dnia znajdują się między innymi:
- inspirujące szkolenia dla nauczycieli muzyki prezentujące wybrane metody i narzędzia przydatne w pracy z grupą
- prezentacja wyników badań dotyczących środowiska muzycznego przeprowadzonych przez Polską Radę Muzyczną
- konferencja stolikowa poświęcona tematyce współczesnych metod pracy nauczyciela muzyki i animatora
- gala wręczenia nagród w konkursie Nauczyciel Muzyki 2016.

Zgłoś udział >>>

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 - Powitanie - Anna Michalak (Pełnomocnik Prezydenta M.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej, WPEK), Adam Świtała - prezes PSEiAM, Anna Andruchowycz (NIFC)
10:15 - 10:45 - Muzykoteka szkolna - informacje o portalu; Program edukacyjny NIFC
10:45 - 14:00 - Warsztaty
- 10:45 - 12:15 - Lifemusic - Adam Świtała
- 12:30 - 13:30 - Tworzę, więc jestem - Paweł Kos-Nowicki
13:30 - 14:00 - Przerwa
14:00 - 14:15
- Informacja o wynikach badań środowiska muzycznego zrealizowanego przez Polska Radę Muzyczną PRM - Wojciech Walczak
- Strategia rozwoju kampanii Grajmy w szkole w działaniach Polskiej Rady Muzycznej - Joanna Grotkowska, dyrektor Fundacji Polskiej Rady Muzycznej
14:15 - 16:00 - Konferencja stolikowa Grajmy w szkole Wnioski z dyskusji będą podstawą publikacji pokonferencyjnej
16:00 - Podsumowanie konferencji
17:00 - Gala wręczenia nagród w konkursie Nauczyciel Muzyki 2016 i koncert. Wykonawcy: The New Warsaw Trio, prowadzenie: Malina Sarnowska i Adam Świtała

MUZYCZNA EDUAKCJA WARSZAWY

Muzyczna EduAkcja stanowi część zintegrowanego działania Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej pod nazwą "Kulturalna EduAkcja Warszawy", dającego przestrzeń środowiskom edukatorów związanych z poszczególnymi dziedzinami sztuki. Muzyczna EduAkcja w 2016 roku miała miejsce podczas Targów Co jest grane. W tym roku osoby zainteresowane problematyką edukacji muzycznej spotkają się w siedzibie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na całodniowym wydarzeniu, złożonym ze szkolenia, konferencji i finału konkursu "Nauczyciel Muzyki 2016".

KONFERENCJA GRAJMY W SZKOLE

Konferencja jest odpowiedzią na potrzebę integracji, wymiany poglądów i doświadczeń środowiska edukatorów muzycznych oraz potrzebę dyskusję na temat kampanii GRAJMY W SZKOLE, prowadzonej przez warszawskie organizacje, zajmujące się edukacją muzyczną. Obszar ten, zarówno w Warszawie jak i w całej Polsce wciąż wymaga zmian systemowych - lepszego kształcenia kadry, większej ilości zajęć muzycznych w oświacie, otwarcia szkół muzycznych na potrzeby uczących się.

Istotną poprawę jakości i efektywności mogą jednak już dzisiaj przynieść działania oddolne, uwalniające potencjał uczniów i nauczycieli, zmieniające sposób podejścia do zajęć muzycznych dla amatorów. O priorytetach i sposobach pracy ułatwiających muzykowanie już dziś, przy wykorzystaniu obecnych możliwości i bez większych nakładów finansowych, będzie można podyskutować podczas szkoleń i konferencji w NIFC. Służyć temu będą warsztaty znakomitych praktyków; Adama Świtały i Pawła Kos-Nowickiego, którzy będąc profesjonalnymi muzykami wypracowali własne, niezwykle efektywne metody otwierania na muzykę i motywowania do muzycznego rozwoju.

KAMPANIA GRAJMY W SZKOLE

Kampania GRAJMY W SZKOLE popularyzuje zespołowe muzykowanie jako szczególnie atrakcyjną i efektywną formę nauki muzyki. W akcję włączają się organizacje i instytucje muzyczne, osoby prywatne i osobistości świata kultury.

Inicjatorzy akcji piszą: Muzyka rozwija nas jako ludzi, ratuje w sytuacjach wykluczenia i patologii, uczy dialogu. Nabywanie umiejętności muzycznych oraz wyrażanie siebie poprzez twórczą ekspresję jest naszym prawem! Chcemy edukacji muzycznej na miarę XXI wieku, spełniającej oczekiwania uczniów, stymulującej i wspierającej własny rozwój nauczycieli; edukacji gwarantującej pole dla twórczego wzrostu, wspierającej kreatywność, opartej na dialogu; edukacji otwartej na różne gatunki muzyczne, od muzyki tradycyjnej przez muzykę klasyczną, rock do hip-hopu i muzyki elektronicznej a nawet współczesną muzykę taneczną czy muzykę świata.

Chcemy wprowadzenia godzin przeznaczonych na działalność zespołów muzycznych do ramowych planów nauczania w nowej podstawie programowej dla wszystkich typów szkół!

Pragniemy, aby polska szkoła była miejscem przyjaznym i kulturotwórczym, otwartym na poszukiwanie własnych dróg rozwoju i spontaniczną twórczość - dla której wspólne muzykowanie jest doskonałym narzędziem.


O kampanii społecznej GRAJMY W SZKOLE można przeczytać na stronie internetowej www.grajmywszkole.pl i na Facebooku.

NAUCZYCIEL MUZYKI 2016

Spotkanie muzycznych edukatorów zakończy uroczyste wręczenie nagród w II ogólnopolskim konkursie Nauczyciel Muzyki 2016, będącym inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej oraz zaprzyjaźnionych z nim organizacji i instytucji muzycznych. Po pierwszym etapie nominowano 10 kandydatów do tytułu Nauczyciel Muzyki 2016, biorących także udział w plebiscycie internetowym. Uroczystość transmitowana będzie w internecie. Informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.pseiam.pl.

ORGANIZATORZY: Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

PARTNERZY: Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, Magazyn Presto, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Polska Rada Muzyczna, Portal Muzykoteka szkolna, Ruch Muzyczny, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń, WCIES, Związek Producentów Audio Video