Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa TOM 2
Prezentujemy drugi tom „Poradnika” przygotowany przez Centrum Praktyk Edukacyjnych (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu)
„PORADNIK METODYCZNY. EDUKACJA KULTUROWA” t. 2
redakcja: Karolina Sikorska
wydawca: Centrum Kultury Zamek, Poznań 2015

Drugi tom „Poradnika metodycznego. Edukacja kulturowa”, podobnie jak tom pierwszy, składa się z dwunastu scenariuszy działań edukacyjnych. Zaproszeni do publikacji – Autorki i Autorzy – przygotowali, w oparciu o własne doświadczenia w realizacji rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych, materiały, które, jak mamy nadzieję, Czytelniczki i Czytelnicy Poradnika zechcą wykorzystać we własnych projektach i codziennej pracy edukacyjnej.

W każdym scenariuszu można znaleźć miejsca szczególnie podatne na twórcze przeobrażenia i modyfikacje, ale i inne, stanowiące pewnego rodzaju ostrzeżenia – punkty zapalne, potencjalnie narażone na porażkę bądź kłopotliwe. Autorki i Autorzy publikacji jako doświadczeni edukatorzy wskazują tym samym na złożony i wymagający wielu różnorodnych wysiłków charakter działań edukacyjnych, na trud i pracę, jaką należy wykonać, by zrealizować dane przedsięwzięcie nie tracąc z oczu postawionych sobie celów i wartości. Edukacja kulturowa (nie – kulturalna), którą zespół Centrum Praktyk Edukacyjnych od niemal dwóch lat w ramach swoich działań propaguje, ma bowiem tę właściwość, że przyświeca jej nie tyle zdobywanie określonych umiejętności, co jej celem jest świadome, krytyczne i angażujące dążenie do rozumienia rzeczywistości kulturowej oraz dostarczanie narzędzi do tej rzeczywistości przekształcania. Tak pomyślana edukacja kulturowa zakłada także współpracę różnych podmiotów, reprezentujących odmienne obszary życia społecznego. Scenariusze działań zawarte w drugim tomie Poradnika metodycznego zachęcają do podejmowania takiej współpracy, sugerują, jak można poszukiwać potencjalnych partnerów, jak rozmawiać z przyszłymi odbiorcami, wreszcie – jak wspólnie działać z uwzględnieniem odmiennych wartości, które do każdego przedsięwzięcia wnoszą różne podmioty.

Spis treści:

Karolina Sikorska, Wprowadzenie
Magdalena Parnasow-Kujawa, Oczywiste w teorii, trudne w praktyce
Karol Piekarski, Data-driven investigation (Tworzenie narracji o mieście w oparciu o analizę i wizualizację danych)
Agnieszka Sosińska, Dziewczyny mierzą wysoko
Barbara Serwatka, Słowo – obraz – muzyka, czyli sztuka muzycznej ekfrazy (wg Jacka Kaczmarskiego)
Agnieszka Gola i Natalia Oleszczuk, Architektura w pudełku
Joanna Wowrzeczka, Tragedia dóbr wspólnych
Anna Danilewicz, Anna Talarczyk, Agnieszka Kajdanowska, Białostoczanie mówią
Aleksandra Mrozowska i Aleksandra Tatarczuk, Dobre Miejsce – projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w ogród miejski
Marta Madejska, Życie dziełem – topobiografie
Marta Kalisz, Tu powstała Polska – przez archeologię poznaję historię swojego regionu
Agata Wittchen-Barełkowska, Porozmawiaj o teatrze 174-185
Dorota Górecka, Jak zachować przeszłość? Projekt digitalizacyjny
Wzór formularza scenariusza