Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Instytucje

Prom Kultury Saska Kępa
dom kultury, organizator wydarzeń

Finał VI edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej
W tegorocznej, VI edycji konkursu Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej zgłoszono 111 wniosków. W pierwszym etapie Kapituła Koordynatorów Dzielnicowych WPEK wyłoniła 51 projektów. Dla finalistów, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowano sesje warsztatów, poświęcone sztuce prezentacji. 23 września w Promie Kultury odbyły się przesłuchania konkursowe w formie publicznej prezentacji z udziałem publiczności. Kapituła Nagrody złożona z członków Rady Programowej WPEK przyznała 23 nagrody i 5 wyróżnień.

Gala Nagrody odbyła się 21 października w nowym, pięknym obiekcie Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. Uczestników przywitał Teatr Akt oraz Karol Łukasik z 65. Liceum im. Józefa Bema. Galę prowadziła Anna Michalak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Edukacji Kulturalnej oraz Aleksandra Jankowska. W spotkaniu wzięła udział Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Tradycją tych uroczystości jest prezentowanie „nowych warszawskich adresów kultury”. Tym razem były to: LUB/LAB – przestrzeń edukacji teatralnej prowadzona przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru i Stowarzyszenie Sztuka Nowa oraz NINA - Narodowy Instytut Audiowizualny, który otworzył nową siedzibę przy ulicy Wałbrzyskiej. Każdego roku występuje też ubiegłoroczny laureat Nagrody Grand Prix. Tym razem Bożena Pysiewicz z Muzeum Narodowego przypomniała projekt „Temat: Sztuka, warsztaty dla nastolatków”.

Celem konkursu jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonań w dziedzinie edukacji kulturalnej, a także rekomendowanie najlepszych, jako dobrych praktyk. Laureatów tegorocznej edycji można było poznać 17 listopada w Promie Kultury podczas Giełdy Programów i Projektów Edukacji Kulturalnej. Konwencja „stolikowa” spotkania umożliwiła bezpośrednie rozmowy z autorami, którzy reprezentowali różne środowiska: organizacje pozarządowe, instytucje animacji kultury, instytucje artystyczne, muzea, uczelnie wyższe, szkoły i inne placówki oświatowe.

W programie Giełdy znalazł się także wykład Jarosława Lipszyca z Fundacji Nowoczesna Polska na temat projektów, w ramach których tworzone są otwarte zasoby edukacyjne, dostępne na wolnych licencjach. Systemy finansowania Edukacji Kulturalnej w roku 2016 przez Biuro Kultury, Biuro Edukacji oraz Centrum Komunikacji Społecznej przedstawiły: Ewa Listkowska z Biura Edukacji oraz Anna Michalak, Pełnomocnik Prezydenta do spraw Edukacji Kulturalnej.


LAUREACI WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2015
, wraz z uzasadnieniem Kapituły:


GRAND PRIX 2015

ZAKŁADY URSUS 2014, Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego URSUS
za zachowanie dziedzictwa kulturowego, rewitalizację marki poprzez działania społeczno-kulturalne oraz ocalanie pamięci tych, którzy tworzyli to miejsce
Autorzy: Jaśmina Wójcik, Igor Stokfiszewski, Izabela Jasińska, Pat Kulka
film z prezentacji projektu

INSTYTUCJE ANIMACJI KULTURY


I nagroda

NIEMCEWICZ NASZ SĄSIAD (ROBIMY FILM ANIMOWANY)
, Ursynoteka Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza
za budowanie tożsamości lokalnej poprzez opowiadanie historii
Autorka: Katarzyna Wejss
film z prezentacji projektu

II nagroda

HIBERNACJA-AKTYWACJA, Dom Kultury KADR
za tworzenie otwartej przestrzeni artystycznej w zamkniętym środowisku aresztu śledczego
Autorzy: Iwona Mirosław Dolecka, Anna Sobol, Zbigniew Darda
film z prezentacji projektu

dwie równorzędne III nagrody

OPOWIEM WAM BAJKI, Dom Kultury „Rembertów”
za autentyczną współpracę i budowanie pomostów pomiędzy różnymi środowiskami
Autorki: Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Anna Sadowska
film z prezentacji projektu

LATO TUŻ OBOK, Białołęcki Ośrodek Kultury
za tworzenie przestrzeni do spotkania tam, gdzie jej brakuje i za budowanie zaufania społecznego
Autorzy: Anna Płachecka, Krzysztof Mikołajewski
film z prezentacji projektu


INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE I MUZEA

I nagroda


DOBRANOCKA W MUZEUM, Muzeum Narodowe
za zaangażowanie rodziców i dzieci do tworzenia bajek inspirowanych twórczością polskich malarzy, za sztukę bez barier
Autorka: Anną Knapek
film z prezentacji projektu

II nagroda

DZIAŁANIA EDUKACYJNE WOKÓŁ SPEKTAKLU „IWONA KSIĘŻNICZKA Z BURBONA”, Teatr Powszechny.
za wspieranie młodego widza w odbiorze sztuk teatralnych, budowanie kontekstu do spektaklu, za uwrażliwianie młodzieży na problemy społeczne oraz rozbudzanie ich twórczej aktywności
Autorzy: Paweł Łysak, Paweł Sztarbowski, Dominika Szulc
film z prezentacji projektu


III nagroda

WEJDŹ W MUZEUM!, Muzeum Sztuki Nowoczesnej
za wprowadzanie młodych w świat sztuki współczesnej, pobudzanie myślenia krytycznego i dostarczanie młodym uczestnikom kultury narzędzi do dalszych poszukiwań artystycznych
Autorki: Katarzyna Witt, Marta Skowrońska
film z prezentacji projektu


PRZEDSZKOLA

I nagroda


WIELKA SZTUKA W MAŁYCH RĘKACH, Przedszkole Nr 28
za mądry i przemyślany sposób przybliżenia dzieciom trudnej dziedziny sztuki, jaką jest rzeźba oraz za traktowanie dziecka jako świadomego odbiorcy kultury, oraz artysty, pełnego potencjału, wierzącego w swoje możliwości
Autorki: Magdalena Sykut, Anna Miczko
film z prezentacji projektu

II nagroda

PRZEDSZKOLE BEZ ZABAWEK – CZYLI WYOBRAŹNIĘ DOBRĄ MAM, WIĘC ZABAWKI ROBIĘ SAM, Przedszkole nr 192
za niekonwencjonalne podejście do wspierania twórczego potencjału dzieci, stworzenie im przestrzeni, w której bez ingerencji dorosłych mogły projektować, budować, eksperymentować, podejmować samodzielne decyzje
Autorki: Iwona Fabiszewska, Małgorzata Skolimowska, Tatiana Kłusek, Iwona Mochocka
film z prezentacji projektu

III nagroda

ETNOLOGICZNE ZIELONE PRZEDSZKOLE, Przedszkole Nr 125
za pokazanie, że edukacja nie musi zamykać się w przestrzeni przedszkola, że dzieci lepiej i chętniej uczą się przez doświadczanie i samodzielne eksperymentowanie, a zdobyta wiedza na długo zostaje w ich pamięci. Za przybliżenie dzieciom kultury ludowej Warmii i Mazur w taki sposób, aby mogły jej dotknąć
Autorki: Magdalena Milczewska, Anna Chanke
film z prezentacji projektu

wyróżnienie

BAJKI RODZINNE – BAJKA O ZDROWIU, Przedszkole Nr 192 - BIAŁOŁĘKA
za zachęcanie dzieci do rozwijania swoich zdolności literackich, do czytania i samodzielnego tworzenia bajek, ale także za znakomitą współpracę biblioteki, przedszkola i rodziców we wspieraniu dzieci w tym procesie
Autorki: Klaudia Wilk, Iwona Fabiszewska, Małgorzata Skolimowska, Iwona Mochocka
film z prezentacji projektu


SZKOŁY PODSTAWOWE

I nagroda

WARSZTATY TWÓRCZEGO PISANIA, SP Nr 330
za oryginalny sposób dzielenia się z dziećmi miłością i szacunkiem do książek. Za stworzenie okazji do uczestnictwa w profesjonalnym procesie ich powstawania, w którym dzieci są nie tylko odbiorcami, ale także autorami, ilustratorami i introligatorami
Autorzy: Nina Prusak, Adriana Gawenda, Mirosława Puczko-Szymańska, Sławomir Kucharczyk
film z prezentacji projektu

II nagroda

OGRODY NAUKI I SZTUKI, SP Nr 94
za rozbudzanie dziecięcej ciekawości, motywowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy i czerpania radości z dzielenia się tą wiedzą z innymi
Autorka: Małgorzatą Krasowską
film z prezentacji projektu

wyróżnienie

OTWARTA SZKOŁA – OTWARTE GŁOWY, SP Nr 175
Za uwrażliwianie dzieci na potrzeby i możliwości innych ludzi, poszerzanie ich wiedzy na temat różnych form niepełnosprawności, za uczenie dystansu do swoich problemów i słabości oraz wzmacnianie w dzieciach niepełnosprawnych poczucia własnej wartości i wiary we własne siły
Autorka: Alicją Biała-Kalbarczyk
film z prezentacji projektu

wyróżnienie

MOJE MIASTO TO..., SP Nr 314
za nieszablonowe podejście do zwiedzania Warszawy, unikanie utartych szlaków, odkrywanie również tej nowoczesnej strony miasta i możliwość spojrzenia na Warszawę oczami dzieci będących przewodnikami dla dorosłych
Autorki: Elżbieta Kieszkowska, Małgorzata Knap
film z prezentacji projektu


GIMNAZJA

I nagroda

SCHUM TV – TELEWIZJA SZKOLNA I ANIMACJA KULTURY, Gimnazjum Nr 142
za twórcze zaangażowanie młodzieży, kształtowanie umiejętności komunikacji poprzez użycie współczesnych massmediów, za dbanie o kulturę języka w różnych formach wypowiedzi dziennikarskiej
Autor: Dominik Zuziak
film z prezentacji projektu

II nagroda

MŁODZI AMATORZY KINA MAK - ZAJĘCIA FILMOWE; Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz
za zainspirowanie młodzieży do twórczej aktywności poprzez realizację krótkich form filmowych, za przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym
Autorka: Karoliną Widyńską
film z prezentacji projektu

III nagroda

FESTIWAL NAUKI „LICZĘ, WIĘC JESTEM”, Gimnazjum 119
za połączenie świata nauki i techniki ze sztuką, za kreowanie pozytywnych wzorców interdyscyplinarnej współpracy i postaw społecznych wśród młodzieży
Autorki: Izabela Nowacka, Barbara Krajewska, Joanna Walczak
film z prezentacji projektu

wyróżnienie

¿A DÓNDE VAMOS_ CZYLI SPEKTAKL MUZYCZNY – A DOKĄD IDZIEMY?, Gimnazjum Nr 1 MOKOTÓW
za zaangażowanie uczniów w proces twórczy, umożliwienie im odkrywania swoich talentów i przezwyciężania słabości
Autorzy: Liliana Chwistek, Ewa Jakubowska, Rafał Sendyka
film z prezentacji projektu


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I nagroda


VII SŁOWACKI FILM FEST 2015 – KINO RETRO (1895-1939), VII LO
za przybliżenie młodzieży historii kina z lat 1895-1939, za umożliwienie rozwoju i zaprezentowania talentów własnych uczniów szkół warszawskich
Autor: Emilian Tomasz Kowalcze
film z prezentacji projektu

I nagroda

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNYCH INSPIRACJI TWÓRCZOŚCIĄ AGNIESZKI OSIECKIEJ „TAKĄ NAS ŚCIEŻKĄ POPROWADŹ”, Zespół Szkół Nr 37
za rozwój wrażliwości artystycznej młodzieży poprzez inspirowanie twórczością Agnieszki Osieckiej
Autor: Krzysztof Konrad Kosowski
film z prezentacji projektu


INNE

I nagroda


TU-czy-TAM., Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2
za wyjątkowe, oryginalne spojrzenie na grupę zagrożoną wykluczeniem społecznym z ograniczonym dostępem do świata kultury i sztuki, za dostrzeżenie „innych” przez „innych”
Autorki: Anna Sadowska, Grażyna Sobieska – Szostakiewicz
film z prezentacji projektu


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


I nagroda

DOM OD ŚRODKA, Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”,
za eliminowanie stereotypów w postrzeganiu drugiego człowieka i dostrzeganie twórczych potencjałów
Autor: Łukasz Szewczyk
film z prezentacji projektu

II nagroda

WARSZAWSKA AKADEMIA FILMOWA, Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty,
za rozmach, konsekwencje i oryginalne wykorzystanie sztuki filmowej w procesach edukacji i wychowania
Autorzy: Maciej Jakubczyk, Kamila Tomkiel-Skowrońska, Karolina Śmigiel, Agnieszka Wrzak, Mateusz Możdżeń, Mateusz Gos, Paulina Haratyk
film z prezentacji projektu

III nagroda

TWORZĘ, WIĘC JESTEM – WARSZTATY DLA SZKÓŁ, Nowa Orkiestra Kameralna
za ciekawy, zabawny i skuteczny sposób wprowadzania młodych ludzi w świat muzyki
Autor: Paweł Kos-Nowicki
film z prezentacji projektu


FOTORELACJA Z VI WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ:
FINAŁ
GIEŁDA
GALERIA ZDJĘĆ