Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Połącze-nie Sztuką
Projekt artystyczno-edukacyjny w ramach stypendium MKIDN łączy bogate doświadczenia w dziedzinie edukacji artystycznej i animacji kulturalnej. Realizowany jest na terenie Warszawy w myśl hasła: "Więcej odbiorców sztuki nowoczesnej!" Projekt ma na celu upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza tam gdzie jej obecność nie jest oczywista. Skierowany jest głównie do uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej i licealnej, dla których oferta rynkowa jest najskromniejsza.

Podejmowane przeze mnie działania wpływają na holistyczny rozwój odbiorców, którzy na co dzień rozwijają swoje talenty w różnorakich kierunkach. Nowatorstwo projektu polega na tworzeniu specjalnie dedykowanej oferty dla grup kluczem ich pasji. Program zakłada wychowywanie świadomych odbiorców kultury przez organizację spotkań w różnych instytucjach stolicy, gdzie zrealizowane zostały przeróżne wydarzenia kulturalno-edukacyjne, według scenariusza, skrojonego dokładnie na miarę uczestników. Ważnym założeniem projektu jest synergia różnorakich środowisk, gdzie sztuka staje się czynnikiem łączącym dziedziny nauki i kultury, środowiska i pokolenia.

Wychowywanie świadomych odbiorców kultury to pasja, którą od lat rozwijam. Obserwując zjawisko komercjalizacji sztuki, widzę wielką potrzebę działań mających na celu upowszechnianie sztuki wysokiej, a w szczególności plastyki. Dopasowanie wystaw, z oferty instytucji Warszawy, do odpowiednich grup według klucza ich pasji to główne założenie pomysłu. Nowatorstwo projektu polega na sposobie dotarcia do odbiorców. Wykorzystując specyfikę pasji, łączącej daną grupę, dostosuję odpowiednią wystawę, której elementy, jak "haczyki", stają się pretekstem do spotkania i zapoznania się ze sztuką współczesną. Po oprowadzeniu utalentowanej młodzieży po ekspozycji jest miejsce na wymianę myśli. Według konfucjańskiej maksymy "Powiedz a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól zrobić a zrozumiem" istotnym elementem spotkań są warsztaty wykorzystujące znane już umiejętności i poszerzające o nowe sposoby działania.

To pomysł wyjścia z działaniami edukacyjno-animacyjnymi w zakresie sztuki do grup społecznych, które nie są z plastyką bezpośrednio powiązane. Bezpośredni kontakt ze sztuką pozwala młodym ludziom, którzy rozwijają swoje pasje na przeróżnych kołach zainteresowań, poszerzyć własne horyzonty i skorelować swoje pasje z działaniami innych. Włączenie innych środowisk do tworzenia i odbioru sztuki obecnie powstającej, powoduje wzajemne ubogacenie, tak twórców jak i odbiorców. Do współpracy zostały także włączone instytucje kultury, które bezpłatnie udostępniały swoje wystawy i sale edukacyjne. Na początku każdego działania zapraszam do współpracy opiekuna grupy (instruktora, trenera, nauczyciela) i proponuję wybraną wystawę, spośród bieżących ekspozycji warszawskich, najczęściej czasowych. Scenariusz spotkań dopracowujemy współnie, tak aby w pełni odpowiadał na potrzeby danej grupy. Pretekstem do spotkania może być tak cała wystawa jak i jeden jej obiekt, wokół którego budujemy przebieg wydarzenia. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z oryginalnym dziełem sztuki, przechodzimy do przeróżnych działań artystycznych, skorelowanych z pasjami uczestników. Działania i rozważania pogłębiają wiedzę i rozwijane umiejętności.

Pracowałam ze sportowcami (Akademia Piłkarska Legii) w Łazienkach Królewskich, biegając alejkami i zgłębiając idee igrzysk olimpijskich. Z grupą stepowania szukaliśmy rytmów w galerii XX w Muzeum Narodowego, a z grupą teatralną odtwarzaliśmy emocje obrazów Wróblewskiego. Ze studentami Akademii Medycznej rozprawialiśmy o ciele w obliczu dzieł zgromadzonych na wystawie "Prawda, piękno, dobro" w Zachęcie. Z dziećmi Ośrodka Pomocy Rodzinie marzyliśmy o dalekich podróżach w Miejscu Projektów Zachęty i wzbogacaliśmy działaniami plastycznymi przestrzeń publiczną. Spotkań w ciągu roku było wiele. Wiele z nich ingeruje w przestrzeń publiczną. Najciekawsze z nich chciałabym Państwu zaprezentować. Myślę, że dużą wartością przedsięwzięcia jest łączenie różnych podmiotów i środowisk, co warto zaakcentować. Widzę duży sens działań partycypacyjnych, zwłaszcza teraz, gdy mieszają się wpływy, gdy poszukuje się nowych inspiracji, a świat staje się powszechnie dostępny.

REZULTATY

ZWIĘKSZENIE LICZBY ODBIORCÓW SZTUKI NOWOCZESNEJ (inicjacja odbioru sztuk plastycznych) Bezpośredni rezultat projektu to zwiększenie frekwencji odwiedzających wystawy sztuki współczesnej w Warszawie w roku 2014/15. Szacunkowo możemy przyjąć, że w projekcie bezpośrednio wzieło udział nawet ok. 500 osób. Dzięki obudzeniu potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym w odbiorcach, mam nadzieję na trwały rezultat długofalowy w postaci zwiększenia częstotliwości ich samodzielnego udziału w wydarzeniach kulturalnych.

ROZUMIENIE SZTUKI NOWOCZESNEJ PRZEZ ODBIORCÓW PROJEKTU (wychowanie świadomych odbiorców kultury) i POSZERZENIE HORYZONTÓW MŁODYCH LUDZI (rozwój jednostek) Wierzę, że pomoc w odbiorze trudnych dzieł współczesnych przełoży się na przyszłą otwartość i chęć odbioru sztuk wizualnych. Przełamanie "pierwszych lodów " i stereotypów w odbiorcach kultury to pewny rezultat tych działań. Pomysł ten stanowi interesującą propozycję, aby przygotować młodzież do świadomego odbioru sztuki, umiejętnego korzystania z oferty kulturalnej i artystycznej miasta oraz oswajania przestrzeni publicznej. Zderzenie się z innym rodzajem patrzenia na świat, poszerza pole widzenia i daje możliwości lepszego zrozumienia świata.

MIĘDZYŚRODOWISKOWA WYMIANA MYŚLI I DOŚWIADCZEŃ (inicjacja środowiska kulturotwórczego) "Spotkanie" jest zawsze cenna wartością, zwłaszcza jeśli pociąga za sobą "kreatywny ferment" i chęć działania.

ZACHĘCENIE NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW, EDUKATORÓW DO PODOBNYCH DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ I ŁĄCZĄCYCH ŚRODOWISKA. Wartością projektu jest uaktywnienie instruktorów i nauczycieli, zachęcenie ich do realizowania działań poza przestrzenią szkolną, co znacząco, nie tylko uatrakcyjnia, ale dynamizuje sam proces wychowawczo-edukacyjny.

DATA: do 31.10.2015