Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Kreatywne techniki pracy warsztatowo – terapeutycznej z grupą - podręcznik instruktora
Każdy instruktor prowadzący zajęcia z grupami, a tym bardziej z grupami zagrożonymi społeczną marginalizacją prędzej czy później, a zazwyczaj prędzej, staje przed dylematem: Co tu jeszcze wymyślić, co zaproponować grupie? W takiej sytuacji przydaje się poradnik; zestaw ćwiczeń i technik, które można wykorzystać i użyć w pracy z grupami.

Nasz podręcznik ma właśnie służyć pomocą instruktorom, terapeutom, pedagogom i innym osobom, które prowadzą grupy rozwojowe, terapeutyczne lub artystyczne.

Pierwsza jego część, którą właśnie oddajemy w Państwa ręce, składa się z trzech rozdziałów, skupiających się na pracy z różnymi obszarami i wykorzystującymi wiele kanałów komunikacji. Są to: Praca z ciałem, Praca z głosem, Drama. Każdy rozdział składa się z krótkiego wstępu, omawiającego dany obszar pracy, a następnie zestawu kilkudziesięciu ćwiczeń, gier i technik, które można zastosować w danym obszarze. Każde ćwiczenie zawiera nazwę, opis instrukcji wykonania, uwagi, jeśli takie występują, a przede wszystkim cel, w jakim się go wykonuje.

W pierwszym rozdziale pt. Praca z ciałem zostały przedstawione techniki pracy z ciałem w oparciu o model psychofizjologiczny, opracowanym przez zespół prof. Ruggierego. Model ten kładzie nacisk na relację pomiędzy fizjologią a procesami psychologicznymi. W tym kontekście praca z ciałem oznacza pracę ze strukturą Ja wraz ze wszystkimi jej funkcjami, co dzieje się dzięki ucieleśnieniu, czyli zakorzenieniu funkcji psychologicznych w ciele. Z tego powodu praca z ciałem może prowadzić do zmian w obszarze przeżywania emocji, co ma szczególne znaczenie w pracy z osobami z utrudnionym kontaktem werbalnym, np. osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w znacznym stopniu, nie słyszącymi itp. W ten sposób niejako poprzez ciało możemy dotrzeć do emocji i uczuć. Tak rozumiana praca z ciałem będzie zatem polegała na usuwaniu przeszkód w ekspresji emocjonalnej. Zestaw 51 ćwiczeń może być inspiracją do pracy każdego instruktora.

W drugim rozdziale pt. Praca z głosem, zostały przedstawione techniki i ćwiczenia, mające na celu kształtowanie głosu, jako narzędzia ekspresji mowy. Głos jest bowiem podstawowym narzędziem komunikacji w ogóle, ale także bardzo istotnym kanałem ekspresji emocji. Ćwiczenia w tym rozdziale skupiają się zatem na usprawnianiu aparatów mowy: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego, oraz na rozwijaniu ekspresji mowy. Dzięki rozwojowi w tym obszarze uczestnicy nie tylko technicznie lepiej radzą sobie z własnym głosem, ale przede wszystkim stają się bardziej świadomymi odbiorcami i nadawcami komunikatów. Są zatem w stanie bardziej adekwatnie i dojrzale porozumiewać się z otoczeniem.

W trzecim rozdziale pt. Drama, zostały przedstawione gry i techniki dramowe, czyli rozwijania działania, testowania i ćwiczenia nowych zachowań w fikcyjnym świecie. Dzięki utożsamianiu się i identyfikacji z odgrywanymi postaciami w bezpiecznym środowisku, bez ponoszenia konsekwencji, uczestnicy uczą się rozumieć swoje zachowania, reakcje i postawy, a także zachowania, reakcje i postawy innych, nabywają także wprawy w testowaniu różnych zachowań. 41 ćwiczeń zawartych w tym rozdziale opierają się zatem na ćwiczeniu wchodzenia w role i łączeniu zachowania z emocjami.

Publikacja została opracowana w ramach realizacji projektu pn. "Lekcje teatru - lekcje życia - 2014"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Autor opisu: Jan Molicki