Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole. Materiały pomocnicze dla nauczycieli
Podstawa programowa w zakresie edukacji artystycznej w szkole, przewiduje w gimnazjum i liceum prowadzenie zajęć artystycznych, jako przedmiotu uzupełniającego, zaś w szkołach podstawowych - zajęcia muzyczne i plastyczne. Nauczyciele pasjonaci często prowadzą dodatkowe kółka fotograficzne, kluby filmowe, grupy teatralne. Jednak wciąż stosunkowo niewiele czasu poświęca się w szkole czasu na edukację artystyczną, tak by uczniowie mieli szansę na rozwój swoich pasji i talentów w tej dziedzinie. Ważne jest też przygotowanie młodych ludzi do odbioru i rozumienia sztuki.

Czy w szkole znajdzie się czas na słuchanie muzyki, na poznawanie nowych zjawisk w sztuce, na wyjścia do teatru i rozmowy o spektaklach, na oglądanie i robienie zdjęć, na projekcje filmowe?