Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Instytucje

Fundacja Shalom
fundacja

Trwają zapisy na Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom
Jeśli skończyłeś już studia, a chcesz pogłębiać swoją wiedzę i marzysz o kolejnych wyzwaniach, zapisz się na Żydowski Uniwersytet Otwarty.

Jeśli jeszcze studiujesz, możesz zaliczyć wykłady ŻUO jako przedmiot ogólnouniwersytecki i uzyskać 4 punkty ECTS. Takich zajęć nie oferuje żadna warszawska uczelnia.

Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską.

Nabór prowadzony jest do końca września.

Bliższe informacje: tel. (22) 620 47 33 lub klub@shalom.org.pl oraz na www.jidyszland.pl

***

Czym jest ŻUO?

Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy na temat szeroko pojętej historii i kultury Żydów. Uniwersytet jest jedyną tego typu inicjatywą prowadzoną przez organizację pozarządową. W oferowanych zajęciach wzięło udział już ponad 400 osób.

Słuchaczom Uniwersytet oferuje:
- Interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty z historii i kultury Żydów polskich
- Kilka tematycznych bloków zajęć, które zmieniają się co semestr, np. literatura, teatr, muzyka, sztuka, judaizm itd.
- Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z całej Polski i zza granicy. Wśród nich m.in. prof. Jacek Leociak (PAN), prof. Monika Adamczyk Garbowska (UMCS), dr Mirosława Bułat (UJ), dr Magdalena Ruta (UJ), dr Natalia Krynicka (Sorbona), dr Joanna Lisek (UWr.), dr Tomasz Nowak (UW), dr Piotr Forecki (UAM), dr Małgorzata Stolarska- Fronia (MHŻP), dr Monika Szabłowska-Zaremba (KUL) oraz Bella Szwarcman-Czarnota („Midrasz”). Grono współpracujących z nami wykładowców staramy się regularnie poszerzać.

***

Podoba mi się formuła: Nauczanie nie tylko studentów, ale także zainteresowanych ze starszych pokoleń. Jest to formuła wymagająca dla wykładowców, ale może być bardzo owocna.
Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny)

Inicjatorom tego przedsięwzięcia udało się pozyskać do współpracy wykładowców z całego kraju, dzięki czemu studenci otrzymują szeroką panoramę kierunków rozwoju studiów żydowskich w Polsce.
Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski)

ŻUO jest potrzebnym i niezbywalnym przedsięwzięciem w nastawionym na coraz to nowe wyzwania systemie edukacyjnym.
Monika Szabłowska-Zaremba (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Bardzo dobrze, że ŻUO istnieje, i że mieści się akurat w Warszawie, gdzie wychodząc z wykładu spaceruje się ulicami, na których kultura żydowska niegdyś kwitła. Dzięki temu zajęcia nie są abstrakcją, a słuchacze patrzą inaczej na swoje miasto.
Natalia Krynicka (Sorbona)

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.