Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Kulturalna EduAkcja Warszawy 2020
Kulturalna EduAkcja Warszawy 2020
W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej co roku spotykamy się na Kulturalnej EduAkcji Warszawy. To ważne wydarzenie środowiskowe – w jednym miejscu spotykają się urzędnicy, nauczyciele, animatorzy i edukatorzy z domów kultury, bibliotek, stowarzyszeń, fundacji, teatrów, muzeów, placówek oświatowych, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw i grup nieformalnych. Ten rok przyniósł nam wszystkim niespodziewane zmiany i uwarunkowania, które nie pozostały także bez wpływu na realizację działań WPEK. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja zewnętrzna wymuszona pandemią wymogła konieczność bieżącego reagowania i dostosowywania zaplanowanych aktywności do możliwości i formatu ich realizacji. Dlatego część tegorocznych EduAkcji zrealizowaliśmy w tradycyjnym formacie, a część musieliśmy przenieść do rzeczywistości wirtualnej, w której obecnie w znacznej mierze toczy się nasze życie zawodowe. Z tego powodu także Kulturalna EduAkcja odbędzie się w wersji się on-line 18 grudnia 2020 o godz. 10:00.

Transmisja wydarzenia będzie dostępna na Naszym Facebooku.

Zapraszamy Was na dwa wykłady. Profesor Łukasz Gaweł opowie nam o instytucjach kultury w otoczeniu społecznym, a Weronika Idzikowska zaprezentuje konkretne narzędzie do samodzielnej pracy we wzmacnianiu siebie w swojej roli zawodowej.

1. Wykład „Instytucje kultury w otoczeniu społecznym. Społeczna odpowiedzialność sektora kultury”

Prawdziwe uczenie się sięga do sedna tego, co to znaczy być człowiekiem. Dzięki uczeniu się przeobrażamy samych siebie. Dzięki uczeniu się postrzegamy świat i nasze relacje z nim. Dzięki uczeniu się rozwijamy nasze możliwości twórcze, stajemy się częścią twórczych procesów życia. Takie jest więc podstawowe znaczenie określenia organizacji uczącej się – jest to organizacja, która ciągle rozszerza swoje możliwości kreowania własnej przyszłości. W organizacji uczącej się nauka technik adaptacji musi być powiązana z uczeniem się znajdowania nowych rozwiązań, uczeniem się rozszerzającym nasze możliwości twórcze.

Prowadzący: dr hab. Łukasz Gaweł, Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie; prof. UJ, od 2016 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji. Jest specjalistą w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz publicznymi instytucjami kultury. Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, współpracował z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej, audytów organizacyjnych, opracowania strategii, opracowania standardów obsługi w muzeach i obiektach turystycznych. Kierował projektami naukowo-badawczymi (m.in. Odbiorca krakowskiej oferty kulturalnej), był członkiem zespołów eksperckich (m.in. ds. opracowania strategii rozwoju Krakowa w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego), ekspertem w międzynarodowych projektach poświęconych zarządzaniu dziedzictwem kulturowym (TETRIS, SHIFT-X). Jest autorem publikacji popularnych (polskie dziedzictwo kulturowe) oraz naukowych (zarządzanie dziedzictwem, zarządzanie publicznym sektorem kultury).

2. Wykład: Edukator(ka). Jak pracować, aby nie zwariować

Edukatorki i edukatorzy pracują z innymi i dla innych. Mówi się o naszym zawodzie, że ma charakter misyjny. Pomocowy. Wspierający. Czy w tej perspektywie nie tracimy z oczu siebie? Czy dajemy uwagę sobie? „Uwaga jest najrzadszą i najczystszą formą hojności” – Simone Weil. Kto jest dla nas ważny? I czy pracując ze sobą, możemy stworzyć nowe wspólnoty empatii i sensu? Takie wspólnoty, które wpłyną na status quo naszego zawodu: wyczerpanie, tracenie równowagi, bycie na doczepkę, często niedofinansowanie.
Na spotkaniu opowiem o kartach pracy i autorefleksji dla edukatorek i edukatorów, które opracowałyśmy razem z Anną Grajewską. O tym, jak praktyka dociekań i uważności może wspierać nas w pracy. I czym są wspierające wspólnoty empatii i sensu.

mik.krakow.pl/publikacje/karty-dla-edukatorow-i-edukatorek-do-samodzielnej-pracy/.

Projekt powstał w efekcie cyklu spotkań dla edukatorów i edukatorek, podczas których rozmawialiśmy o tożsamości zawodowej, strategii i organizacji pracy w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura.

Prowadząca: Weronika Idzikowska – trenerka, edukatorka kulturowa, pedagożka kultury. Twórczyni projektów edukacyjnych i kulturowych z dziećmi i młodzieżą. Badaczka praktyk respektowania i realizacji praw człowieka w edukacji i w animacji. Współautorka podręcznika dla nauczycieli i animatorów kultury „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce” (2016), kart do samodzielnej pracy „Edukator(ka). Jak pracować, aby nie zwariować” (2020), autorka książki „Wzajemność. O współpracy dzieci i dorosłych” (2019). Prowadzi szkolenia, konsultacje, superwizje dla edukatorek i edukatorów, animatorek i animatorów zainteresowanych poszukiwaniem łagodnych dróg samorozwoju, opartych o potrzeby własne i społeczności. Wspiera w praktykowaniu uważności w edukacji. W swojej pracy odwołuje się do tradycji działań non-violence (m.in. porozumienia bez przemocy) oraz pedagogiki dialogu. Od jedenastu lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie.