Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Konkurs filmowy Zrób-My-Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”
Konkurs filmowy Zrób-My-Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”
Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych(także klas gimnazjalnych) województwa mazowieckiego.

Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno wydarzenia pochodzące ze środowiska lokalnego, dotykać prywatnych przeżyć w kontekście miejsc, których dotyczą ─ opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Obrazy wybranych miejsc, znanych społeczności, historii i obecnych losów obiektów lub zdarzeń z przeszłości, zapomnianych przez współczesnych, opowiedzianych przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Konkurs obejmuje dwie kategorie filmów:

- dla uczniów szkół podstawowych, pod hasłem „O czym szumią mazowieckie drzewa-filmopowieści”
- dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podhasłem „Nieznane ścieżki pamięci- mówiszTy ”

Mogą to być historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionu. Pasjonujące historie zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, nieznane dotąd problemy, odczytywane na nowo historie życia, znane miejsca widziane inaczej, oczami młodego człowieka.

Filmy zgłoszone w konkursie zaprezentują „małe ojczyzny”, jako źródło wspólnych lub pojedynczych historii, w kontekście zmieniających się losów ludzi, regionów, kraju.

Konkurs będzie odbywać się w terminie od 15 października 2019 roku (ogłoszenie) do 25 stycznia 2019 roku (dostarczenie prac)

Zgłoszenia do konkursu do 30 listopada 2019 roku
Przesyłanie prac konkursowych do 25 stycznia 2020 roku

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 - publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej: [url=zrobmynaszfilm.blogspot.com/]zrobmynaszfilm.blogspot.com/[/url}