Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Konferencja Medialna EduAkcja Warszawy 2018
Konferencja Medialna EduAkcja Warszawy 2018
Termin: 5 listopada 2018, 10.00-16.00
Miejsce: Przestrzeń from Facebook, ul. Koszykowa 61.

Rejestracja: konferencjamedialna.evenea.pl/

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Medialnej EduAkcji Warszawy jest „Odpowiedzialność za
słowo”. Będziemy przyglądać się zjawiskom związanym z szeroko rozumianą komunikacją za
pomocą narzędzi cyfrowych. Internet jest doświadczalnym polem, na którym użytkownicy
eksperymentują z tworzeniem treści i nieustannie testują granice wolności słowa. Chcemy
rozmawiać o tym, jak rozwijając kompetencje medialne i cyfrowe, możemy zmieniać schematy
komunikacji i jakie wyzwania stoją w związku z tym przed edukacją. Do wspólnej refleksji
zaprosiliśmy badaczy, praktyków, twórców i młodzież.

Medialna EduAkcja to odbywające się cyklicznie konferencja umożliwiająca spotkanie różnych
środowisk, które albo zajmują się edukacją medialną albo wykorzystują media jako narzędzia. Jej
poprzednie edycje poświęcone były mapowaniu tematów edukacji medialnej oraz instytucji i
organizacji aktywnych w tym obszarze. Dyskutowaliśmy także o jej celach, zarówno w odniesieniu
do jednostek, jak i całego społeczeństwa. W tym roku, starając się odpowiadać na bieżące
wyzwania związane z mediami cyfrowymi (propaganda, dezinformacja, mowa nienawiści) w
centralnym punkcie refleksji stawiamy wychowanie do odpowiedzialnej, krytycznej, aktywnej i
twórczej komunikacji. W czasie konferencji będziemy prezentować najnowsze narzędzia dla
edukatorów medialnych, wyniki badań oraz ciekawe projekty. Oddamy także głos samej młodzieży,
która pokaże nam wycinek swojego medialnego świata.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy animatorów, edukatorów, urzędników i nauczycieli z domów
kultury, bibliotek, stowarzyszeń, fundacji, teatrów, muzeów, innych instytucji kultury, placówek
oświatowych, szkół, przedsiębiorstw i grup nieformalnych. Chcemy kontynuować dyskusję, jak
skutecznie realizować Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, aby stał się realnym wsparciem i
narzędziem w podnoszeniu jakości edukacji medialnej w Warszawie. Organizatorami konferencji
są: Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, fundacja Nowoczesna Polska oraz Przestrzeń from
Facebook.

Program:

10.00-10.15 – Powitanie gości
10.15-10.35 – Jak odpowiadać na wyzwania cyfrowych mediów? Prezentacja Europejskiego
Standardu Edukacji Medialnej EMELS (Barbara Krywoszejew, Fundacja Nowoczesna Polska)

10.35-10.55 – Mind over Media. Szkoła krytycznego myślenia (Maja Dobiasz-Krysiak, Katarzyna
Grubek, Centrum Edukacji Obywatelskiej)
11.00-11.25 – Więcej niż fajny film – czego można się nauczyć blogując o kulturze (Katarzyna
Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny)
11.25-11.45 – Przerwa kawowa
11.45-12.10 – Blogerzy, youtuberzy i inni – świat młodych twórców Internetu. Prezentacja wyników
badań (Anna Borkowska, NASK PIB)
12.10-12.30 – Nasze miejsca w internecie - uczniowie i absolwenci XIV LO im. S. Staszica w
Warszawie
12.30-13.00 – Myślę, więc debatuję - teoria i praktyka szkolnych debat oksfordzkich (Agnieszka
Świtalska, Warszawska Liga Debatancka)
13.00-13.45 – Przerwa obiadowa
13.45-15.15 – 4 warsztaty do wyboru
15.15-15.30 – Przerwa kawowa
15.30-16.00 - Podsumowanie pracy grup warsztatowych i zakończenie konferencji

Warsztat 1 - Mind Over Media. Szkoła krytycznego myślenia
Media codziennie chcą wywrzeć na nas wpływ. Atakują nas obrazami i dźwiękami. Kto jednak jest
ich autorem i jaki ma cel? Jakich technik używa by nakłonić nas do działania? Co pomija? Co
podkreśla? Program Mind Over Media oferuje narzędzia do dekonstrukcji medialnych przekazów -
odpowiednie pytania, scenariusze zajęć, infografiki. Na warsztacie nauczymy się nimi posługiwać
w oparciu o realne przykłady treści medialnych, a także poddamy je krytycznej analizie.
Prowadzące: Maja Dobiasz-Krysiak, Katarzyna Grubek, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warsztat 2 - Nie daj się wkręcić! Fact-checking w praktyce
W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zjawiska dezinformacji i towarzyszącego
mu pojęcia fake news. Dowiedzą się, w jaki sposób weryfikować informacje (fact-checking) oraz
jak zachęcić uczniów do rozwijania tej umiejętności. Będziemy odwoływać się do licznych
przykładów, korzystając z kilkuletnich doświadczeń analityków Demagoga.
Prowadzący: Patryk Zakrzewski, członek Stowarzyszenia Demagog i koordynator Akademii Fact-
Checkingu

Warsztat 3 - Mowa nienawiści w sieci, a prawa człowieka - jak ją rozpoznawać i
przeciwdziałać

Mowa nienawiści to groźne zjawisko, będące same w sobie naruszeniem pewnych praw człowieka
i mogące prowadzić do eskalacji ich łamania. Na warsztacie skupimy się na tym jak rozpoznawać
mowę nienawiści w sieci o w jaki sposób jej przeciwdziałać. Prowadzący: Katarzyna Salejko i
Michał Kłopocki, Amnesty International

Warsztat 4 – Kultura komunikacji – czy w internecie wszystko wolno?
„Nadawaj przesyłki krótkie i na temat”, „W jednej przesyłce koncentruj się na jednym temacie”,
„Bądź profesjonalny i ostrożny w tym, co mówisz o innych - przesyłki E-mail łatwo jest
rozpowszechniać” - to fragmenty pierwszej netykiety o globalnym zasięgu autorstwa Arleny H.
Rinaldi z 1992 r. Czy po upływie ćwierć wieku są one nadal aktualne? Czy wciąż potrzebujemy
netykiety? Jakie powinna zawierać zasady? Jaka jest rola nauczycieli, edukatorów, animatorów
kultury w uczeniu odpowiedzialnego korzystania z sieci? Prowadzący: Marcin Wilkowski,
Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW.