Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Program PEgaz - ruszają granty
Program PEgaz dla placówek pozaszkolnych: Młodzieżowych Domów Kultury, Ognisk Pracy Pozaszkolnych, Ogrodów Jordanowskich, Biuro Edukacji czeka na wnioski do 15 stycznia.
Szczegóły na stronie Biura Edukacji >>>

Projekt obejmuje organizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, naukowej i sportowej realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego wspierających wszechstronny rozwój młodych warszawiaków. Działania placówek pozaszkolnych mają charakter wspierający i uzupełniający szkolną rzeczywistość edukacyjną i wychowawczą. Organizowane i realizowane przez placówki zajęcia odgrywają istotną rolę w identyfikowaniu potrzeb i rozwijaniu zainteresowań uczniów szkół warszawskich w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki i sportu. Dzięki odmiennym, od typowych dla szkoły, specyficznym formom pracy, placówki mogą obierać indywidualne kierunki realizacji zajęć o charakterze kulturalnym, naukowym, czy sportowym. Ma to istotny wpływ, przy m.in. pozyskiwaniu partnerów do realizacji projektów, co jest niezbędnym warunkiem dofinansowania projektu. Mamy nadzieję, że udział partnerów stworzy możliwość innowacyjnego podejścia do przekazywanych treści i otworzy nową przestrzeń dla ekspresji nowych ludzi, uzupełni braki pojawiające się w edukacji w szkole. Chcielibyśmy, aby proponowane przez Państwa zajęcia odbywały się nie tylko w placówce/szkole, ale także poza nią np. w muzeum, galerii, na uczelni.

Cele projektu:
1. Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu.
2. Przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym miasta.
3. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
4. Zwiększanie szans edukacyjnych młodych warszawiaków.
5. Kształcenie umiejętności kreatywnego i innowacyjnego, a także krytycznego podejścia do zdobywanej wiedzy.