Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Granty z Funduszu Animacji Kultury
Fundusz Animacji Kultury dla dzielnicowych domów kultury ma w tym roku priorytet "Wielokulturowość". Zapraszamy do składania wniosków do 15 stycznia. W załączeniu formularze obu zadań.

Celem głównym Funduszu Animacji Kultury 2018 dla zadania nr 1 i nr 2 jest wzmacnianie postaw sprzyjających wzajemnemu szacunkowi między przedstawicielami różnych narodowości i kultur, zachęcanie reprezentantów różnych społeczności, środowisk i nacji do wspólnych działań oraz przeciwdziałanie różnym (także werbalnym) formom przemocy na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym lub wyznaniowym.
We współczesnej Europie zjawisko przyciągania przez duże miasta ludności zróżnicowanej pod względem etnicznym czy wyznaniowym prowadzi zarówno do sukcesów i rozwoju, jak
i do problemów. Dla osiągnięcia tych pierwszych i ograniczenia drugich kluczowy jest silny, dobrze zbalansowany i wydajny system integracji nowych mieszkańców, włączania ich do społeczności i tkanki miejskiej. Jednym z najlepszych sposobów na stworzenie takiego systemu jest integracja poprzez kulturę, pojmowana jako działania do włączenia przybyszów w życie stolicy, jak też zainteresowania obecnych mieszkańców kulturą, którą przynoszą ze sobą nowo przybyli. Sukcesem współczesnych różnorodnych społeczności jest integracja i współdziałanie, które buduje zarówno przywiązanie do miejsca nowo przybyłych, jak i poszerza horyzonty dotychczasowych mieszkańców. W świecie targanym konfliktami kluczem do bezpieczeństwa i szczęśliwego budowania wspólnoty jest wzajemne zrozumienie, które pomagają budować i cementują właśnie szeroko rozumiane działania z zakresu integracji kulturalnej.

- Fragment z raportu z Konferencji Kulturalna eduAkcja Warszawy 2017