Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Warszawa w klasie, klasa z Warszawą

"Warszawa w klasie, klasa z Warszawą”
W marcu 2019 roku Prezydent m.st. Warszawy wprowadził program #WarszawaDlaUcznia. Jeden z jego punktów – „Warszawa w klasie, klasa z Warszawą” - to dofinansowanie w wysokości 100 złotych rocznie dla stołecznych uczniów na wyjścia do instytucji kultury, nauki sportu i rekreacji. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Środowisko warszawskich instytucji i organizacji realizujących działania kulturalne przygotowało wspólną ofertę dla szkół, rekomendowaną szkołom przez Prezydenta Warszawy. Każda z instytucji wybrała ze swojej oferty programowej wydarzenia bądź zajęcia charakteryzujące się angażującą odbiorców formą, uwrażliwiające i rozwijające, zarażające pasjami. Proponowany program ma także spełniać kryterium dostępności rozumianej szeroko - zarówno jako rozpoznanie i dostosowanie programu do potrzeb uczestników oraz pod kątem idei likwidowania barier w dostępie do kultury (czas, miejsce, język komunikacji, a także dostępność architektoniczna, dostosowanie programu dla grup z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku, ruchu etc.). Propozycje zawierają w sobie także realizowane punkty z podstawy programowej określonej przez MEN.

Poniżej prezentujemy ofertę teatrów, muzeów, domów kultury, organizacji pozarządowych na zajęcia i wydarzenia, z których uczniowie mogą skorzystać jeszcze w roku szkolnym 2018/2019. W przygotowaniu jest już program na kolejny, rozpoczynający się we wrześniu rok szkolny.

Ofertę można przeglądać korzystając z kryteriów: Rodzaj wydarzenia oraz Dzielnica – znajdujących się w panelu górnym, a także pod kątem grupy wiekowej uczniów – wybierając odpowiednią zakładkę w menu bocznym.

Po kliknięciu na dane wydarzenie wyświetli się jego opis, terminy, czas trwania, cena, a także realizowane w trakcie zajęć/wydarzenia elementy podstawy programowej, nazwisko osoby prowadzącej i kontakt do instytucji umożliwiający rezerwację biletów.

Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z oferty Programu „Warszawa w klasie, klasa z Warszawą” / #100zł na kulturę.
„Teatr okiem Guliwera” to autorski projekt edukacyjny skierowany do grup zorganizowanych odwiedzających Teatr Guliwer. Wprowadza on dzieci do świata teatru, opowiada o tajemnicy animacji lalek, o dalekich podróżach Guliwera.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie realizuje takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Prowadzący:
aktorzy Teatru Lalek Guliwer

Termin:
Od 1 maja 2019 do 30 czerwca 2019. Przed każdym przedstawieniem prezentowanym od poniedziałku do piątku o godz. 10.00 lub 12.00 (przed spektaklami).

Koszt:
Bezpłatne, w cenie biletu na spektakl

Kontakt:
Organizacja Widowni tel. (22)548-16-76/77 w.123,
e-mail: organizacja@teatrguliwer.waw.pl

1 maja

Adonis jest papugą. Prowadzi niezmącony, poukładany, iście królewski żywot. Kiedy w "jego" pałacu pojawia się gość, cały jego dotychczasowy świat wywyraca się do góry nogami. Przekonaj się, co się stanie, gdy w jednej klatce zostaną zamknięte dwa całkowicie odmienne charaktery. Czy strach przed "nowym", liczne uprzedzenia i odmienne pochodzenie pozwolą na narodziny prawdziwej przyjaźni? Gdzie się kończy, a gdzie zaczyna wolność? A może najgrubsze kraty znajdują się w naszych umysłach? Na te i inne pytania odpowiada przezabawna komedia muzyczna w rytmach swingu, jazzu, samby, funku, reagge i nie tylko…

Punkt z podstawy programowej
Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla innych.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Spektakl ma oryginalną formę realizacji oraz interaktywny charakterem. Przekazuje ponadczasowe wartości w lekkiej i przystępnej formie.

Termin:
16 maja 2019

Godzina:
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Kontakt:rezerwacja@teatrroma.pl

16 maja 10:00

Awantura o Basię – to muzyczna interpretacja książki Kornela Makuszyńskiego w adaptacji i reżyserii Cezarego Domagały z utrzymaną w klimacie filmowym muzyką Wojciecha Sanockiego.

Akcja musicalu osadzona w realiach lat 20 i 30 XX wieku. To wzruszająca i zabawna historia Basi Bzowskiej, która po tragicznej śmierci matki, trafia do nieznanych sobie opiekunów, podbijając ich serca, co z kolei staje się przyczyną rozmaitych konfliktów, które rodzą podstawowe pytania: Kto ma być prawnym opiekunem Basi i gdzie ma zamieszkać? Co się stanie kiedy podrośnie? Dlaczego w dziwny sposób giną kartki rękopisu książki Stanisława Olszowskiego? Czy uda się odnaleźć zaginionego w niewyjaśnionych okolicznościach ojca Basi i przywrócić go do życia? Czy miłość dziecka jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu?

Adaptacja, teksty piosenek, reżyseria: CEZARY DOMAGAŁA
Mała Basia - JAGODA KRÓL / EWA STASIAK / KASIA WOJCIECHOWSKA
Basia Bzowska - PAULINA ŁUNIEWSKA / KATARZYNA ZARYCHTA
Babcia Tańska - MIROSŁAWA KRAJEWSKA (gościnnie) / KATARZYNA KOZAK
Stanisława Olszańska - KAMILA BORUTA-HYCNAR
Natalia Budziszowa - MAŁGORZATA DUDA-KOZERA
Marcysia - JOANNA GÓRNIAK
Przechodzień - KATARZYNA KOZAK
Stanisław Olszowski - ROBERT TONDERA
Adam Bzowski, Konduktor - ROBERT KOWALSKI
Antoni Walicki - JULIAN MERE
Szot - PRZEMYSŁAW WYSZYŃSKI, KACPER MATULA
Profesor Somer, Policjant - MIECZYSŁAW MORAŃSKI
Doktor Budzisz - PIOTR FURMAN
Michaś, Gaston Dimauriac - LESZEK ABRAHAMOWICZ

źródło: Teatr Rampa

17 maja 11:00

Spektakl inspirowany jest bajką o Brzydkim Kaczątku H.Ch. Andersena. W spektaklu poruszamy problem braku tolerancji dla odmienności, innego wyglądu, innego zachowania niż to ogólnie przyjęte i akceptowane w określonym środowisku. Barwna oprawa plastyczna, piękna scenografia oraz bogata warstwa akustyczna i muzyczna tworzą przestrzeń ciekawą dla dzieci i ich opiekunów. Spektakl bawi i uczy. Zapewnia wiele estetycznych wrażeń. Pomimo powagi poruszanego tematu spektakl jest przyjazny, wesoły, nie budzi negatywnych emocji, a skłania do refleksji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera takie punkty z podstawy programowej jak: wprowadzanie uczniów w świat wartości (ofiarności, współpracy, solidarności); rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Kameralna sala widowiskowa do 50 miejsc, bliski bezpośredni kontakt z widzami.Możliwość obejrzenia kulis i scenografii oraz rozmowy z twórcami o teatrze plastycznym.

Prowadzący
Maciej Dużyński, Dariusz Jarosiński

Nazwa Instytucji/Organizacji:
Stowarzyszenie Scena 96

Koszt:
opcja 1. zamawiający ma do dyspozycji 30 miejsc "fotelowych" - cena 900 pln (bilet 30 pln)

opcja 2. zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" i 18 miejsc "ławkowych" w sumie dla 50 osób - cena 1500 pln (bilet 30 pln)

Kontakt:
email: scena96@tlen.pl;
tel.501 105 067, 506 250 598

17 maja

Jak gra się w klipę i w drejdla? I czemu słychać jidysz w niektórych polskich wyliczankach? Trójka przyjaciół – Hana, Szlomo i Michał – mieszka w jednej kamienicy i należy do Bractwa Podwórkowej Przyjaźni.
Podczas warsztatów uczniowie oraz uczennice też mogą zostać członkami Bractwa i poznać świat przedwojennych zabaw. Na wystawie stałej zobaczą, jak wyglądały wtedy ulice i podwórka, nauczą się gier z dawnych czasów. Każde dziecko wykona też własną zabawkę, którą zabierze ze sobą do domu.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji społecznej (uczeń opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne) oraz edukacji plastycznej (uczeń wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów i zachowań).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
"Gry i zabawy żydowskich dzieci" to jeden z kilkunastu warsztatów, które przygotowaliśmy dla uczniów i uczennic z klas 1-3. Uczą one o pięknie różnorodności, rozbudzają ciekawość i inspirują do twórczych działań. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej.

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum POLIN

Termin:
w dni powszednie, od poniedziałku do piątku (oprócz wtorków, gdy muzeum jest zamknięte)

Godziny:
10:15
13:00

Miejsce:
Centrum Edukacyjne oraz wybrana galeria wystawy stałej

Koszt:
150zł za grupę do 30 osób, opiekunowie bezpłatnie

Kontakt:
tel. 22 471 03 01;
e-mail: rezerwacje@polin.pl;

17 maja 10:15

Zwierzaki pouciekały z praskiego zoo! Ich tropem powędrujemy ulicami Starej Pragi w kierunku Parku Praskiego. Towarzyszyć nam będzie gra planszowa z zagadkami dotyczącymi mijanych miejsc. Wyostrzymy nasz wzrok, słuch i inne zmysły, poszukując zwierząt ukrywających się na bazarze, na fasadach kamienic, w parku i nad Wisłą. Lekcja odbywa się w formie spaceru.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej (uczeń słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Zajęcia pozwalają poznać przestrzeń miejską w formie angażującej gry.

Prowadzący:
Franciszek Płóciennik

Data:
Zajęcia na zamówienie

Kontakt:
tel. 22 518 34 07;
e-mail: edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl

17 maja

Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Data i godzina:
do ustalenia

Kontakt:
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl
tel. (22) 841 91 22

17 maja

„Lalka w teatrze” to rozwijające kreatywność zajęcia wprowadzające dzieci w magiczny świat teatru. Zajęcia podzielone są na 2 części: teatralną, podczas której dzieci dowiedzą się, jaka jest różnica między teatrem dramatycznym a lalkowym, oraz manualną, podczas której samodzielnie wykonają kukiełkę teatralną i nauczą się ją animować.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej (Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Zajęcia w unikalny sposób łączą teorię z praktyką, zdobywaniem wiedzy i kształtowaniem nowych umiejętności. Dziecko rozwija wyobraźnię i kreatywność.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl,
tel. (22) 10 11 609 / 613

17 maja

WIATR Informacje teoretyczne oraz eksperymenty ukazujące możliwości wiatru. Wykonanie przez uczestników tornada oraz maszyny do pomiaru siły wiatru.
SEKRETY OPTYKI Kalejdoskop-skąd nazwa, jak powstaje obraz. Każdy wykona kalejdoskop.
CHEMILUMINESCENCJA Uczestnicy poznają zasady emisji fal świetlnych i reakcje prowadzące do wytworzenia światła. Powstaną świecące odczynniki.
PAPIER Historia. Czym był papirus i pergamin, a czym papier czerpany. Będzie mała wytwórnia papieru czerpanego.
Inne możliwe tematy: chmury, trzęsienie ziemi, tsunami, wulkan, kulodromy, suchy lód.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje takie punkty z podstawy jak: organizacja zajęć umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Samodzielna obserwacja przebiegu zjawiska, „dotykanie” materii, działanie i zabawa połączone z teorią i wiedzą.

Prowadzący:
Ewelina Romanowska

Data i godzina:
Terminy elastyczne, możliwość dostosowania ich do konkretnych potrzeb szkół

Kontakt:
e-mail: k.tumilowicz@zacisze.waw.pl;
tel.22 679 84 69 wew.2

17 maja

Wybierzemy się w podróż na wieś, gdzie młody kompozytor miał okazję tańczyć tańce ludowe. A skoro spodobały się jemu, my także spróbujemy swoich sił w nauce podstawowych kroków tańców ludowych i zastanowimy się, jaki wpływ miała twórczość wsi na pracę kompozytorską Chopina.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej (uczeń tańczy według układów ruchowych charakterystycznych dla wybranych tańców (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz innych krajów Europy i świata).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Lekcja muzealna zawiera w sobie elementy umuzykalniania oraz nauki tańca.

Prowadzący
edukatorzy Muzeum Fryderyka Chopina

Data i godzina:
Dzień do ustalenia
Godzina: 9:00 lub 10:00

Kontakt:
e-mail: bilety.muzeum@nifc.pl,
tel.: (+48 22) 44 16 251, 252 (wtorek-niedziela, godz. 11.00-20.00)

17 maja 09:00

Obrazy Jana Matejki przedstawiają najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Dowiemy się, skąd Matejko czerpał wiedzę o historii i do czego był mu potrzebny „Skarbczyk”. Poznamy rodzinę artysty i ciekawostki z jego życia.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej (odbiór tekstów kultury) oraz edukacji historycznej (chronologia historyczna, analiza i interpretacja, tworzenie narracji historycznej).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Całe zajęcia odbywają się przed oryginalnymi obrazami Jana Matejki. Uczniowie oglądają najbardziej znane jego płótna, jak Bitwa pod Grunwaldem czy Stańczyk, rozmawiają zarówno o przedstawionych wydarzeniach historcznych jak również metodach pracy i życiu Jana Matejki w XIX-wiecznym Krakowie.

Prowadzący:
historycy sztuki z doświadczeniem pedagogicznym

Termin:
do wyboru przez zamawiającego od pon.do niedz. w godz. 10:00 - 16:00

Koszt:
140 zł cena lekcji + bilet wstepu 1 zł od ucznia

Kontakt:
tel. 22 629 50 60

17 maja 10:00

Spotkania tematyczne w ogrodzie społecznym i pracowni ogrodniczej Wspólny Ogród, podczas których dzieci dowiedzą się: jak rosną i czego potrzebują rośliny (warzywa, owoce i zioła); co to jest gleba, jak się robi kompost, kto w nim mieszka oraz jak dbać o ogród.

W trakcie spotkania z pszczelarzem, dzieci zobaczą z czego składa się ul i jak wygląda w środku. Zobaczą, jak pszczoły pracują w ulu i posłuchają najważniejszych faktów na temat życia tych niezwykłych owadów i ich roli w przyrodzie. Zobaczą też, jakie narzędzia są potrzebne do pracy przy ulach.

Grupę dzielimy na dwie podgrupy. Każda podgrupa odbywa:
• spotkanie z pszczelarzem, który opowie o najważniejszych rzeczach związanych z rolą pszczół w przyrodzie, a przede wszystkim zaprosi uczestników do przyjrzenia się pszczołom pracującym w ulu (ok. 30 min).
• zajęcia we „Wspólnym Ogrodzie”, gdzie uczestnicy nauczą się rozpoznawać rosnące tam warzywa, owoce i zioła i będą mieli okazję poznać na czym polegają prace sezonowe w ogrodzie (ok. 30 min).


Punkt z podstawy programowej
Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Koziarnia, pasieka Pszczelarium oraz ogród społeczny i pracownia ogrodnicza - Wspólny Ogród SDK sprawiają, że Służewski Dom Kultury to rodzaj ekologicznej farmy miejskiej, zyskał sobie nawet nieoficjalne miano domu kultury i ekologii. Ogród funkcjonuje od wielu sezonów i uprawiane są w nim warzywa, owoce i zioła, z wykorzystaniem naturalnych nawozów i środków ochrony roślin. W pasiece żyje kilka rojów pszczół, a wytworzony przez nie miód można zakupić w kawiarni Służę Kawą.

Prowadzący:
Paulina Jeziorek

Termin:
uzgadniane indywidualnie po zebraniu grupy

Kontakt:
ogrod@sdk.waw.pl

17 maja

Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej dotyczące edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Prowadzący:
do ustalenia

Termin:
do ustalenia

Koszt:
10 zł za osobę

Kontakt:
biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl / (22) 841 91 22

19 maja

Spotkania z jednym z Mistrzów karykatury i rysunku satyrycznego. Wspólne rysowanie. Ciekawostki, zagadki i konkursy. Zapraszani i dotychczas prowadzący warsztaty artyści: Edward Lutczyn, Jacek Frankowski, Bohdan Butenko, Wiesław Zięba, Dariusz Pietrzak.

Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z artystami. Mogą z bliska przyjrzeć się ich pracy, zadać pytania i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości; rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami).

Prowadzący:
artyści: Nika Jaworowska-Duchlińska, Edward Lutczyn, Jacek Frankowski

Termin:
poniedziałki
10.00

Koszt:
120 zł od grupy

Kontakt:
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl, tel.: 22 827 88 95

19 maja

Chcecie zobaczyć teatr od kulis? Zwiedzimy teatralne kulisy i poznamy „zaplecze” aktorskiego zawodu. Aktor prowadzący warsztaty pokaże uczestnikom, na czym polegają elementarne zadania aktorskie, jak wyrazić emocje bez słów, będą ćwiczenia z emisji głosu, dykcji, zdradzimy również tajniki aktorskich rozgrzewek, które pomagają w codziennej pracy na scenie. Młodzi aktorzy otrzymają praktyczne zadania. Rodzaje ćwiczeń dostosowane są każdorazowo do wieku i kompetencji uczestników zajęć.

Zajęcia warsztatowe pozwalają uczestnikom ukształtować umiejętności niezbędne do właściwej recytacji utworów literackich. Szczególny nacisk położony jest również na komunikowanie emocji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej dla szkoły podstawowej (II etap edukacyjny - klasy VII - VIII) w zakresie edukacji polonistycznej, kształcenia litearckiego i kulturowego.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena

Termin:
dostosowany do potrzeb grupy

Koszt:
900 zł dla grupy do 30 osób, grupa powyżej 30 osób - 30 zł od osoby

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl, tel. (22) 10 11 609 / 613

19 maja

Warsztaty teatralne, które wprowadzają uczestników w tajniki pracy w teatrze. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiają o różnych zawodach związanych z teatrem i mają okazję wcielić się w rolę aktora, reżysera i scenografa. Uczniowie poznają ważne pojęcia związane ze sztuką i kształtują umiejętności z zakresu improwizacji twórczej. UWAGA: Więcej tematów zajęć dostępnych na stronie: https://www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

Zajęcia dają możliwość zobaczenia teatru "od środka" oraz poznania różnych zawodów i pojęć związanych z teatrem. W części warsztatowej uczniowie w praktyczny sposób mają okazję sprawdzić się w roli aktora, reżysera i scenografa.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej z zakresju edukacji polonistycznej: tworzenie wypowiedzi; kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem.

Prowadzący:
pedagog teatru

Termin:
do ustalenia
Warsztaty odbywają się w godzinach 9.30-15.00

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt:
n.grzedzinska@powszechny.com, tel.: 510 131 807

19 maja

Jak wyglądało życie codzienne szlachcica w dawnej Rzeczypospolitej? Co łączyło go z tajemniczymi Sarmatami? Czy rzeczywiście wszyscy Polacy znali łacinę, jak twierdzili zagraniczni podróżni? Jak przyrządzano chrapy łosia i ogon bobra? Dlaczego przygotowania do tradycyjnego, staropolskiego pogrzebu trwały miesiącami? W trakcie zajęć nauczymy się również wiązać pas kontuszowy i przekonamy się, czy strój szlachecki był wygodny.

To nowoczesna, interaktywna forma zwiedzania pałacu, podczas której uczestnik może poczuć się jak szlachcic - przymierzyć szlachecki strój, poznać staropolskie obyczaje i tradycje.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji historycznej: postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej (uczeń sytuuje w czasie i opowiada o bohaterach wojen XVII wieku – przeorze Augustynie Kordeckim, hetmanie Stefanie Czarnieckim i królu Janie III Sobieskim); „Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim (uczeń umieszcza w czasie i opisuje najważniejsze wydarzenia w dziedzinie polityki wewnętrznej ostatnich Jagiellonów).

Prowadzący:
edukator historyczny

Termin:
Codziennie od godziny: 9:30. Ostatnia rezerwacja jest możliwa najpóźniej godzinę przed zamknięciem pałacu.
Zajęcia dostępne do 13.12.2019

Koszt:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł + bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16),

19 maja

Spektakl to autorska wersja popularnej bajki o wawelskim smoku, przystosowana do percepcji najmłodszego widza. Kolorowe kostiumy, przyjazne postacie w stylu komedii dell' arte prowadzą widza przez świat prostych oczywistych wartości. Wartka gra aktorska, ciągła zmiana sytuacji nie pozwala na nudę. Entuzjastycznie przyjmowany przez widzów, cieszy pogodnym dowcipem i wzrusza ciepłym klimatem.

Kameralna sala widowiskowa do 50 miejsc, bliski bezpośredni kontakt z widzami. Możliwość obejrzenia kulis i scenografii oraz rozmowy z twórcami o teatrze dell' arte.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

Prowadzący:
Małgorzata Wolańska, Maciej Dużyński, Dariusz Jarosiński

Termin:
możliwość indywidualnego ustalenia terminu

Koszt:
opcja 1. zamawiający ma do dyspozycji 30 miejsc "fotelowych" - cena 900 pln (bilet 30 pln)
opcja 2. zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" i 18 miejsc "ławkowych" w sumie dla 50 osób - cena 1500 pln (bilet 30 pln)

Kontakt:
email: scena96@tlen.pl tel.501 105 067, 506 250 598

19 maja

W programie interaktywna lekcja, podczas której w zabawnej formule zostanie przedstawiona istotna rola pszczół w ekosystemie oraz specyfika pracy pszczelarza.
Uczestnicy zobaczą, z czego składa się ul i jak wygląda w środku, dowiedzą się, jak pszczoły pracują w ulu, i poznają najważniejsze fakty na temat życia tych niezwykłych owadów oraz ich roli w przyrodzie.
Uczniowie będą mieli okazję podejrzeć, jak pracują pszczoły w ulu, zobaczyć matkę, dowiedzieć się, jak wygląda praca pszczelarza, jak opiekować się pszczołami oraz jak funkcjonuje rój i jak prowadzić pasiekę.

Zajęcia prowadzone są w prawdziwej pasiece, przy ulach - możliwość realnego podejrzenia pracy pszczół o każdej porze roku.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Prowadzący:
Pracownia Pszczelarium

Termin:
wtorki
10.00-11.00

Koszt:
20 zł/osoba

Kontakt:
info@bok-filia.eu, kierownik@bok-filia.eu

19 maja

Muzyczno-teatralna opowieść o perypetiach Mary Lenox w domu samotnego owdowiałego wuja. Jej radość oraz wiara w miłość i przyjaźń otwiera nie tylko drzwi do ogrodu, ale i drzwi ludzkich serc. Rzecz o pokonywaniu barier, także w myśleniu.

Klasyka światowej literatury dziecięcej, może być przydatna do omawiania lektury.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera takie punkty z podstawy programowej jak ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Termin:
Od 1 maja 2019 do 30 czerwca 2019. Przed każdym przedstawieniem prezentowanym od poniedziałku do piątku o godz. 10.00 lub 12.00 (przed spektaklami).

Koszt:
35 PLN

Kontakt:
Tel: 501857875 lub 22 679 05 35; e-mail:anna.krywczuk@teatr-rampa.pl

19 maja

Zapraszamy do spotkania z kulturą żydowską – do poznania charakterystycznych dla niej przedmiotów, tradycji i symboli. Na wystawie stałej uczniowie i uczennice będą rozwiązywać zadania w grupach. Zobaczą, jak wyglądały synagoga, karczma oraz dom żydowski. W sali edukacyjnej poznają też historię Sary – ich żydowskiej rówieśniczki. Dowiedzą się, jak wygląda współczesne życie żydowskie w Polsce.

"Dawno temu w miasteczku - spotkania z kulturą żydowską" - to jeden z kilkunastu warsztatów, które przygotowaliśmy dla uczniów i uczennic z klas 4-6, które uczą o pięknie różnorodności kulturowej i religijnej, rozwijają empatię i rozbudzają ciekawość otaczającym światem. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie Wiedzy o społeczeństwie: wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna (uczeń wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym) oraz w zakresie edukacji polonistycznej: tworzenie wypowiedzi (kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem).

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum POLIN

Termin:
w dni powszednie, od poniedziałku do piątku (oprócz wtorków, gdy muzeum jest zamknięte)
10.15 lub 13.00

Koszt:
150 zł za grupę do 30 osób, opiekunowie bezpłatnie

Kontakt:
22 471 03 01; rezerwacje@polin.pl;

19 maja

Czy zabytki to tylko budynki i przedmioty? Co z przyrodą i tradycją? Zajęcia są okazją do wspólnych rozważań nad definicją zabytku. Według jakich kategorii możemy je podzielić? Co możemy zrobić, żeby pozostały z nami jak najdłużej? Na przykładach pochodzących ze wszystkich stron świata zastanowimy się, czy istnieją wspólne zasady ochrony zabytków, w jaki sposób się je oznacza oraz kto jest za to odpowiedzialny.

Zajęcia w niecodzienny sposób ukazują, jak można patrzeć na zabytki. Uczą fascynacji światem wokół.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej: opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego (uczeń zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej).

Prowadzący:
Sylwia Kot

Termin:
zajęcia na zamówienie

Koszt:
100 zł.

Kontakt:
tel. 22 277 44 96; sylwia.kot@muzeumwarszawy.pl

19 maja

Dokąd Chopin mógł jeździć na wakacje? Czy podróżował mając na uwadze rozwój swojej kariery lub chęć odpoczynku w południowym słońcu? Ruszymy śladem kompozytora, poznając kolejne jego utwory. Porozmawiamy o miejscach i powstającej tam twórczości, przyglądając się różnorodności muzycznych gatunków podejmowanych przez Chopina.

Lekcja zawiera elementy umuzykalniania oraz nauki świadomego słuchania kompozycji muzycznych.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej (uczeń świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej; rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter; formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego; świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje cechy utworu muzycznego).

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum Fryderyka Chopina

Termin:
do ustalenia
9.00 lub 10.00

Koszt:
200 zł

Kontakt:
bilety.muzeum@nifc.pl, tel.: (+48 22) 44 16 251, 252 (wtorek-niedziela, godz. 11.00-20.00)

19 maja

Obrazy Jana Matejki przedstawiają najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Dowiemy się, skąd Matejko czerpał wiedzę o historii i do czego był mu potrzebny „Skarbczyk”. Poznamy rodzinę artysty i ciekawostki z jego życia.

Całe zajęcia odbywają się przed oryginalnymi obrazami Jana Matejki. Uczniowie oglądają najbardziej znane jego płótna, jak Bitwa pod Grunwaldem czy Stańczyk, rozmawiają zarówno o przedstawionych wydarzeniach historcznych jak również metodach pracy i życiu Jana Matejki w XIX-wiecznym Krakowie.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej (odbiór tekstów kultury) oraz edukacji historycznej (chronologia historyczna, analiza i interpretacja, tworzenie narracji historycznej).

Prowadzący:
historycy sztuki z doświadczeniem pedagogicznym

Termin:
do wyboru przez zamawiającego od pon.do niedz. od 10.00 do 16.00

Koszt:
140 zł cena lekcji + bilet wstępu 1 zł od ucznia

Kontakt:
22 629 50 60

19 maja

Na zajęciach poznamy różne techniki pracy w glinie – od rzeźbienia, po toczenia na kole. Pracę zwykle rozpoczynamy od prostych zadań, sposobów ugniatania gliny oraz tworzenia podstawowych form, aby następnie realizować tematy bardziej zaawansowane.

Podczas zajęć dzieci będą miały okazję zdobyć wiedzę na temat różnych metod pracy z gliną, a także poznać narzędzia oraz techniki zdobnicze.

Punkt z podstawy programowej
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

Prowadzący:
Monika Marks - Witkowska 

Termin:
do ustalenia

Koszt:
100 zł / grupa maks. 24 os.

Kontakt:
sdk@sdk.waw.pl

19 maja

Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych - uczniów starszych klas szkół podstawowych (siódme i ósme) i młodszych (pierwsze i drugie) ponadpodstawowych pod opieką nauczycieli. Cykl zajęć obejmuje spotkania raz w miesiącu dla każdej grupy; w sumie 5 dwugodzinnych spotkań. W zajęciach biorą udział grupy zorganizowane pod opieką nauczycieli. Jednorazowo do maksimum 30 uczestników, ale grupy mogą liczyć kilkanaście osób. Tematy: Teatr starożytny, Teatr nowożytny, Teatr współczesny, Rodzaje teatru.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego.

Prowadzący:
Maria Kowalik

Termin:
wtorki, piątki; godzina dowolna, najpóźniej 12.00

Koszt:
750 zł za 5 lekcji dla całej grupy

Kontakt:
mkowalik@sdk.pl

19 maja

Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej dotyczące edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Prowadzący:
do ustalenia

Termin:
do ustalenia

Koszt:
10 zł za osobę

Kontakt:
biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl / (22) 841 91 22

19 maja

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi momentami i pojęciami z historii teatru. W części warsztatowej przygotują scenki teatralne inspirowane poszczególnymi epokami. Uczniowie w twórczy sposób rozwijają wiedzę z zakresu dziejów teatru i kształtują umiejętność kreatywnego myślenia i pracy w grupie. UWAGA: Więcej tematów warsztatów dostępnych na stronie: https://www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

W trakcie zajęć, wykorzystując aktywizujące metody rozmawiamy o historii teatru, a uczestnicy poznają różne ważne momenty i pojęcia z zakresu teatru. W części warsztatowej uczniowie wykorzystują wiedzę teoretyczną do stworzenia własnych scenek teatralnych oraz charakteryzują wybrane dziedziny sztuk plastycznych i teatralnych.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera zagadnienia z edukacji plastycznej: opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów

Prowadzący:
pedagog teatru

Termin:
do ustalenia; Warsztaty odbywają się w godzinach 9.30-16.00

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt:
n.grzedzinska@powszechny.com, tel.: 510 131 807

19 maja

Przekonajmy się, jak fascynujące może być życie pszczół! Kto sprawuje władzę w ulu? Czy pszczela królowa nosi koronę? Czy pasiaste owady mają wąsy? Czy jedynym pożytkiem z pracy pszczół jest miód? Zajrzymy do sześciokątnych komnat i przyjrzymy się temu, co się tam magazynuje. Dowiemy się, czym jest bartnictwo i zgłębimy jego tajniki. A jeśli pogoda będzie nam sprzyjać, uzbrojeni w profesjonalny sprzęt pszczelarski wybierzemy się do pałacowej pasieki Ule Króla, aby stanąć oko w oko z rojem!

Zajęcia wyróżniają się: możliwością kontaktu z żywymi zwierzętami i obserwacji niezwykłej organizacji pszczelej rodziny, która niczym super-organizm wykonuje różne funkcje. Uczestnicy będą mogli zobaczyć zrekonstruowane obiekty takie jak kłoda bartna czy kuszka, które zasiedlone są przez pszczoły, a jeśli pogoda nie dopisze - poznają znaczenie różnorodnych produktów pszczelich na przestrzeni wieków.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji biologicznej, w szczególności rozpoznawania różnorodności i jedności roślin; ekologii i ochorny środowiska (opisywanie cech populacji, analiza oddziaływań antagonistycznych i nieantagonistycznych) oraz zagrożeń różnorodności biologicznej.

Prowadzący:
edukator przyrodniczy

Termin:
Do 30 września
9:30 - 11:00, 11:30 - 13:00, 13:30 - 15:00.

Koszt:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł + bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

19 maja

„Polska” była czasopismem wydawanym od 1954 do 1990 roku w kilkunastu wersjach językowych. Jej celem było promowanie kraju za granicą, na Wschodzie i Zachodzie. Artykuły do „Polski” pisały takie autorytety jak Władysław Bartoszewski czy Wiktor Woroszylki. Jednak kluczową rolę w tworzeniu czasopisma odgrywali fotografowie, m.in. Irena Jarosińska, Tadeusz Rolke, Jan Morek czy Zofia Rydet. Tworzone przez nich fotografie miały walory zarówno reporterskie, jak i artystyczne. Często trudno stwierdzić, co w danym reportażu w „Polsce” było ważniejsze: słowo czy zdjęcie. Zazwyczaj te dwa elementy wchodzą ze sobą w interakcję, tworząc zaskakujące całości. Na warsztatach omawiane czasopismo będzie dla nas punktem wyjścia do szerszych rozważań na temat medium, jakim jest fotoreportaż. Na koniec sami spróbujemy stworzyć własne fotoreportaże, korzystając z archiwalnych fotografii wybitych twórców.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia); uczeń uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.

Prowadzący:
Sara Herczyńska, Marta Artyfikiewicz, Marcin Matuszewski, Marai Szczycińska, Zuzanna Zasacka

Termin:
Do 23.06.2019
10:00, 12:00 lub 14:00

Koszt:
150zł

Kontakt:
Karolina Iwańczyk k.iwanczyk@zacheta.art.pl, tel. 22 556 96 96

19 maja

Spotkania z jednym z Mistrzów karykatury i rysunku satyrycznego. Wspólne rysowanie. Ciekawostki, zagadki i konkursy. Zapraszani i dotychczas prowadzący warsztaty artyści: Edward Lutczyn, Jacek Frankowski, Bohdan Butenko, Wiesław Zięba, Dariusz Pietrzak.

Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z artystami. Mogą z bliska przyjrzeć się ich pracy, zadać pytania i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości; rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami).

Prowadzący:
artyści: Nika Jaworowska-Duchlińska, Edward Lutczyn, Jacek Frankowski

Termin:
poniedziałki
10.00

Koszt:
120 zł od grupy

Kontakt:
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl, tel.: 22 827 88 95

19 maja

Powtórka z "Wesela" to monodram w wykonaniu Macieja Dużynskiego według dramatu Wyspiańskiego. Wszystkie postaci pojawiające się na scenie - krawieckim stoliku - są płachtą tkaniny, splątaną wstążką, zarękawkiem. W każdym przypadku wizerunek jest próbą syntezy cech danej postaci (...), ożywają one przez chwilę na miniaturowej scence dzięki jedynemu żywemu aktorowi tego spektaklu.

Spektakl wyróżnia się zaskakującym pomysłem inscenizacyjnym. W rocznym rankingu miesięcznika "Teatr" wymieniona jako jedna z najciekawszych premier teatru alternatywnego w Polsce w roku 2000.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń łączy zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi; rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną; rozwija narzędzia myślowe umożliwiające obcowanie z kulturą i jej rozumienie.

Prowadzący:
Unia Teatr Niemożliwy (Maciej Dużyński)

Termin:
możliwość indywidualnego ustalenia terminu

Koszt:
zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" - cena 1500 pln z możliwością 5 "dostawek"

Kontakt:
maciekduzy@gmail.pl tel. 501562338

19 maja

Ekspedycja Przygoda to program edukacyjno-aktywizujący prowadzony na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jego celem jest budowanie świadomości poprawnych postaw społecznych oraz życia we wspólnocie, przez aktywne poznawanie oraz doświadczanie przyrody. Uczestnicy zdobędą umiejętność korzystania z map, busoli, wyznaczania azymutu, poznają zasady budowania schronień, nauczą się metod rozniecania ognia i rozpoznawania dzikich roślin leczniczych i jadalnych. W programie Ekspedycji Przygoda również nauka korzystania z improwizowanych technik linowych i alpinistycznych, sposoby pozyskiwania wody oraz jej filtracji, metody wzywania pomocy, zdobycie umiejętności życia w dzikiej przyrodzie, wiedza o ssakach i sztuka tropienia zwierząt.

Szkoła przetrwania dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w terenie aktywizujące, doskonalące i budujące świadomość poprawnych postaw społecznych.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera takie punkty, jak: ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

Prowadzący:
Łukasz Tulej

Termin:
piątki
10.00-11.30 , 12.00-13.30

Koszt:
25 zł/dziecko

Kontakt:
info@bok-filia.eu, kierownik@bok-filia.eu

19 maja

Chcecie zobaczyć teatr od kulis? Zwiedzimy teatralne kulisy i poznamy „zaplecze” aktorskiego zawodu. Aktor prowadzący warsztaty pokaże uczestnikom, na czym polegają elementarne zadania aktorskie, jak wyrazić emocje bez słów, będą ćwiczenia z emisji głosu, dykcji, zdradzimy również tajniki aktorskich rozgrzewek, które pomagają w codziennej pracy na scenie. Młodzi aktorzy otrzymają praktyczne zadania. Rodzaje ćwiczeń dostosowane są każdorazowo do wieku i kompetencji uczestników zajęć.

Zajęcia warsztatowe pozwalają uczestnikom ukształtować umiejętności niezbędne do właściwej recytacji utworów literackich. Szczególny nacisk położony jest również na komunikowanie emocji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej dla szkoły podstawowej (II etap edukacyjny - klasy VII - VIII) w zakresie edukacji polonistycznej, kształcenia litearckiego i kulturowego.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena

Termin:
dostosowany do potrzeb grupy

Koszt:
900 zł dla grupy do 30 osób, grupa powyżej 30 osób - 30 zł od osoby

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl, tel. (22) 10 11 609 / 613

19 maja

Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych - uczniów starszych klas szkół podstawowych (siódme i ósme) i młodszych (pierwsze i drugie) ponadpodstawowych pod opieką nauczycieli. Cykl zajęć obejmuje spotkania raz w miesiącu dla każdej grupy; w sumie 5 dwugodzinnych spotkań. W zajęciach biorą udział grupy zorganizowane pod opieką nauczycieli. Jednorazowo do maksimum 30 uczestników, ale grupy mogą liczyć kilkanaście osób. Tematy: Teatr starożytny, Teatr nowożytny, Teatr współczesny, Rodzaje teatru.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego.

Prowadzący:
Maria Kowalik

Termin:
wtorki, piątki; godzina dowolna, najpóźniej 12.00

Koszt:
750 zł za 5 lekcji dla całej grupy

Kontakt:
mkowalik@sdk.pl

19 maja

W trakcie zajęć poruszane są wybrane zagadnienia z historii teatru i jej relacji z teatrem współczesnym. Uczniowie podejmują próbę krytycznej analizy dzieł i środków artystycznych, a następnie prezentują wnioski za pomocą teatralnych form. W twórczy sposób kształtują zdolności analitycznego myślenia i kreatywnej pracy w grupach.

Na warsztatach dowiemy się, jakim językiem posługuje się sztuka współczesna. Spróbujemy bliżej przyjrzeć się spektaklom i zastanowić się, jakie narzędzia wykorzystywane są we współczesnej inscenizacji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: kształcenie literackie i kulturowe; kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

Prowadzący:
pedagog teatru

Termin:
do ustalenia; Warsztaty odbywają się w godzinach 9.30-16.00

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt:
n.grzedzinska@powszechny.com, tel.: 510 131 807

19 maja

Do ulubionych rozrywek pary królewskiej należały tańce, które urządzano przy każdej możliwej okazji. Spróbujmy własnych sił w tańcu dawnym – od kroków zupełnie podstawowych do XVII-wiecznych polonezów, kontredansów i układów tańca dworskiego. Taka forma ćwiczeń fizycznych kształtowała powab, elegancję oraz prostą sylwetkę, na co również zwrócimy uwagę, doskonaląc ukłony i elementy etykiety obowiązującej na dworze króla Jana III. Prosimy o zabranie wygodnego stroju i butów.

Podczas zajęć uczniowie nauczą się barokowych ukłonów oraz odtworzą choreografię z czasów Jana III Sobieskiego. Nabędą także ogłady, dobrych manier, poprawią koordynację ruchową i postawę.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej: aktywność muzyczna (uczeń doskonali własny warsztat muzyczny i autoekspresję poprzez muzykowanie (śpiew, gra na instrumentach, taniec, tworzenie).

Prowadzący:
edukator rekonstrukcji tańca dawnego

Termin:
piątki w godz. 09:30, 11:30, 13:30, 15:30

Koszt:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł + bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

19 maja

Wystawa „Polska” na eksport skupia się na roli fotografii w miesięczniku promującym Polskę za granicą w czasach PRL-u. Magazyn był produktem eksportowym, starającym się przedstawić kraj z jak najlepszej strony. Zdjęcia pokazują zatem pewien specyficzny obraz Polski. Jak w każdej fotografii był on wyabstrahowany, wykadrowany, często subiektywny, jednak tu spełniał także rolę propagandową. Na konkretnych przykładach przestudiujemy, czego zabrakło na zdjęciach, jaka była ich polityczna funkcja oraz zadamy sobie pytanie, czy fotografia w ogóle może być obiektywna.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: kształtowanie różnorodnych postaw czytelniczych - od spontanicznego czytania do odbioru opartego na podstawach naukowych.

Prowadzący:
Sara Herczyńska, Marta Artyfikiewicz, Marcin Matuszewski, Marai Szczycińska, Zuzanna Zasacka

Termin:
Do 23.06.2019, 10:00, 12:00 lub 14:00

Koszt:
150zł

Kontakt:
Karolina Iwańczyk k.iwanczyk@zacheta.art.pl, tel. 22 556 96 96

19 maja

50-minutowy spektakl zbudowany na podstawie przypowieści ze Starego Testamentu zinterpretowanych przez profesora Leszka Kołakowskiego.
Spektakl to 5 quasi-wykładów filozoficznych ilustrowanych animacją rzeźb wybitnych polskich artystów. Spektakl kończy się wernisarzem współczesnej rzeźby, o której opowiadają prowadzący.

Kameralna atmosfera, spektakl, wernisaż i rozmowy z twórcami.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia ogólnego: łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi; rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie.

Prowadzący:
Unia Teatr Niemożliwy (Anna Porusiło-Dużyńska i Maciej Dużyński)

Termin:
możliwość indywidualnego ustalenia terminu

Koszt:
zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" - cena 1500 pln z możliwością 5 "dostawek"

Kontakt:
maciekduzy@gmail.pl tel. 501562338

19 maja

Teatralno-koncertowe widowisko stworzone do przebojów legendarnej grupy Queen. Opowieść o perypetiach młodego wokalisty, który dla kariery jest gotowy zawrzeć ryzykowny pakt z demonem. Przeżycia bohaterów zostały zręcznie zilustrowane najsłynniejszymi hitami zespołu Queen.

Największe hity legendarnej grupy Queen w niepowtarzalnym show. Zainscenizowane z kluczową rolą światła i dźwięku, z muzyką graną na żywo przez najlepszych muzyków sesyjnych.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera takie punkty z podstawy programowej jak rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej.

Termin:
godz. 19:00

Koszt:
120/80/60/50 zł

Kontakt:
Tel: 501857875
lub
tel 22 679 05 35 e-mail:anna.krywczuk@teatr-rampa.pl

19 maja

Codzienność w getcie to sytuacja nieustannej opresji i przemocy. Jakie obrazy zapamiętali Żydzi, którym udało się przeżyć wojnę? Po kilkudziesięciu latach opowiadają o tym, co ich spotkało. Podczas warsztatów uczniowie i uczennice będą korzystać z internetowej platformy edukacyjnej Iwitness, oglądając relacje Ocalałych z Zagłady. Młodzież zwiedzi też galerię Zagłada na wystawie stałej, rozwiązując zadania w grupach. Zajęcia wykorzystujące historię mówioną pozwalają zmierzyć się z trudnym tematem nieludzkich warunków, jakie panowały w gettach okupowanej Polski.

"Codzienność w cieniu Zagłady" - to jeden z kilkunastu warsztatów, które przygotowaliśmy dla uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych, które ukazują historię jako niejednoznaczną i wieloaspektową, rozbudzają ciekawość różnorodnością świata, zachęcają do zadawania pytań i krytycznego myślenia. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji historycznej: niemiecka polityka eksterminacji (uczeń przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji Żydów oraz innych grup etnicznych i społecznych, prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie; charakteryzuje etapy eksterminacji Żydów; rozpoznaje główne miejsca eksterminacji Żydów polskich i europejskich oraz innych grup etnicznych i społecznych na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej; opisuje postawy ludności żydowskiej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem powstania w getcie warszawskim; charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem „sprawiedliwych”, na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana Żabińskich oraz rodziny Ulmów).

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum POLIN

Termin:
w dni powszednie, od poniedziałku do piątku (oprócz wtorków, gdy muzeum jest zamknięte)
godz. 10.15 lub 13.00

Koszt:
150zł za grupę do 30 osób, opiekunowie bezpłatnie

Kontakt:
22 471 03 01; rezerwacje@polin.pl;

19 maja

Celem lekcji jest omówienie toksyczności substancji leczniczych i przedstawienie historii rozwoju postaci leku. Nawiążemy do odwiecznych marzeń o leku bezpiecznym i trafiającym bezpośrednio do miejsca dotkniętego chorobą. Będziemy ostrzegać przed nadużywaniem leków, szczególnie dostępnych bez recepty, i bezkrytycznym podejściem do reklam.

Zajęcia zajmują się lekarstwami z punktu widzenia współczesnych potrzeb, zagrożeń i problemów.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji chemicznej: chemia wokół nas (uczeń wyjaśnia, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze i toksyczne właściwości substancji chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie, rozdrobnienie, sposób przenikania do organizmu), np. aspiryny, nikotyny, etanolu (alkoholu etylowego).

Prowadzący:
Marcin Dolecki

Termin:
zajęcia na zamówienie

Koszt:
100 zł

Kontakt:
tel. 22 831 71 79

19 maja

Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej dotyczące edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Prowadzący:
do ustalenia

Termin:
do ustalenia

Koszt:
10 zł za osobę

Kontakt:
biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl / (22) 841 91 22

19 maja

Dlaczego by nie połączyć zdobywania teatralnych umiejętności z nauką języka obcego? Zajęcia uczą podstawowych umiejętności aktorskich i pokazują, czym są elementarne zadania aktorskie, a zarazem pozwalają na szlifowanie języka angielskiego. Angażująca forma zajęć oraz ich interaktywny charakter ułatwiają naturalne przyswajanie języka i sprawiają, że uczniowie angażują się bez zahamowań, przełamując naturalne bariery w posługiwaniu się językiem obcym.

Zajęcia pozwalają kształtować kompetencje językowe w sytuacji, którą ciężko odtworzyć na terenie szkoły. Poziom językowy za każdym razem dostosowywany jest do grupy.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie języka obcego (angielski): uczeń reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena, którzy są zarazem lektorami języka angielskiego

Termin:
dostosowany do potrzeb grupy

Koszt:
950 zł dla grupy do 30 osób, grupa powyżej 30 osób - 35 zł od osoby

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl, tel. (22) 10 11 609 / 613

19 maja

JAN MATEJKO historie dużego formatu
Za każdym dziełem stoi jakaś historia, tym razem będzie to najprawdziwsza historia Polski, czyli wydarzenia, które skrywają obrazy malowane przez Matejkę.
STANISŁAW WYSPIAŃSKI
Giętka konturowa linia, wyrafinowany secesyjny styl i urok pastelu. Uczestnicy poznają fragment bogatej twórczości Wyspiańskiego.
OLGA BOZNAŃSKA
Ulotna, delikatna i prawie nierealna atmosfera obrazów. Życiorys artystki. Każdy uczestnik wykona dzieło obrazujące nastój chwili.
Możliwe tematy: Józef Mehoffer, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nikifor Krynicki.

Warsztat jest bardzo profesjonalnie przygotowany. Uczestnicy czują bliskość wybranego artysty i jego dzieł.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej: wprowadzanie w obszar dziejów sztuki, jej teorii i praktyki, musi się odbywać poprzez kontakt z dziełami sztuki, twórcami oraz instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem i promowaniem twórczości wizualnej (uczeń zdobywa wiedzę z zakresu sztuki powszechnej i polskiej oraz kształtuje umiejętności opisu i analizy dzieł z różnych dziedzin sztuki).

Prowadzący:
Anna Podniesińska-Bartoszek

Termin:
Terminy elastyczne, możliwość dostosowania ich do konkretnych potrzeb szkół.

Koszt:
25 zł za uczestnika

Kontakt:
k.tumilowicz@zacisze.waw.pl tel.22 679 84 69 wew.2

19 maja

Na zajęciach poznajemy kroki wywodzące się z różnych stylów tańca ulicznego. Dlatego jeśli uczniowie chcą nauczyć się tańca wywodzącego się z takich stylów jak: popping, locking, breakdance czy Hip-Hop dance to zapraszamy serdecznie na zajęcia do Hip-Hop Akademii.

Hip Hop Akademia działa w Służewskim Domu Kultury od ponad 10 lat, nasi wykwalifikowani trenerzy sprawią, że poczujesz pasję do tańca.

Punkt z podstawy programowej
Rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie.

Prowadzący:
Jan Władoń

Termin:
do uzgodnienia; Wtorek 13:30-14:30, Czwartek 15:00-16:00

Koszt:
100 zł / grupa maks. 12 os.

Kontakt:
wladon@sdk.waw.pl

19 maja

Warsztaty ceramiczne uczą poczucia estetyki, wrażliwości na piękno, dodatkowo wpływają na naukę dzieci i młodzieży. Dlaczego tak się dzieje? Współczesna młodzież dorastająca i żyjąca w świecie multimediów zagrożona jest dysgrafią, dysleksją rozwojową oraz obniżonym rozwojem funkcji percepcyjno – motorycznych, takich jak: sprawność manualna, orientacja przestrzenno – kierunkowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Podczas warsztatów ceramicznych dzieci doskonalą wszystkie te umiejętności. Manualna praca z gliną wpływa również znacząco na charakter pisma, ma więc bezpośredni wpływ na wszechstronny rozwój dziecka.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń rozwija kompetencje takie jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Własna kameralna pracownia ceramiki wyposażona w piec.

Prowadzący
Stowarzyszenie Amfora

Termin:
poniedziałki, czwartki

Kontakt:
e-mail: info@bok-filia.eu, kierownik@bok-filia.eu

20 maja 10:00

Dwugodzinne zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych. Uczestnicy pod okiem pedagogów teatru uczą się, czym jest tekst teatralny – zarówno dramat sceniczny jak i tekst adaptowany na potrzeby wystawienia go na scenie.

Zajęcia polegają na grupowym stworzeniu struktury dramatu, próbie napisania tekstu i odegrania akcji fabularnych przez wszystkich uczestników.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog.

Prowadzący:
podegog teatru z Zespołu Edukacji TR Warszawa

Termin:
27 i 28 maja 2019
Do wyboru: 8.00, 10.00 lub 12.00

Koszt:
10 zł od ucznia

Kontakt:
edukacja@trwarszawa.pl

27 maja

Dwugodzinne zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych. Uczestnicy pod okiem pedagogów teatru uczą się, czym jest tekst teatralny – zarówno dramat sceniczny jak i tekst adaptowany na potrzeby wystawienia go na scenie.

Zajęcia polegają na grupowym stworzeniu struktury dramatu, próbie napisania tekstu i odegrania akcji fabularnych przez wszystkich uczestników.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog.

Prowadzący:
podegog teatru z Zespołu Edukacji TR Warszawa

Termin:
27 i 28 maja 2019
Do wyboru: 8.00, 10.00 lub 12.00

Koszt:
10 zł od ucznia

Kontakt:
edukacja@trwarszawa.pl

27 maja

Król lubi wiedzieć, co myślą poddani w jego królestwie. Przebrany za włóczęgę przysłuchuje się opowieściom trzech sióstr. Tak ujmuje go szczerość panien, że postanawia spełnić ich marzenia... Jednak to jeszcze nie koniec bajki. Okazuje się, że szczęście jednej osoby może być dla drugiej powodem do zazdrości...

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie realizuje takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Spektakl jest połączeniem planu aktorskiego i lalkowego.

Prowadzący
aktorzy Teatru Lalka

Data i godzina:
28 maja 2019, godz. 11:00
29 maja 2019, godz. 11:00
30 maja 2019, godz. 11:00
31 maja 2019, godz. 10:00

Kontakt:
e-mail: rezerwacje@teatrlalka.pl
tel. (22)656 6957

28 maja 10:00

Spektakl oparty na motywach klasycznej powieści o młodzieńcu, który - mimo protestów najbliższych - opuszcza rodzinny dom i po wielu burzliwych przygodach trafia na bezludną wyspę, gdzie spędza 28 lat. Przedstawienie mówi o dojrzewaniu, dorastaniu do odpowiedzialności i zmaganiu się z własnymi słabościami. Spotkanie z Piętaszkiem to doskonałe podłoże do dyskusji na temat istoty człowieczeństwa, a także rozliczenia z antagonizmami wyniesionymi z różnych środowisk i kultur.

Przedstawienie wyróżnia niezwykła scenografia, a także sama forma ukazania losów bohaterów - musical w konwencji science-fiction.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

Termin:
1.06.2019 10:00 i 13:30
2.06.2019

Koszt:
50 zł/szt.

Kontakt:
rezerwacja@teatrroma.pl
22 628 89 98

1 czerwca

śpiewa Chór Alla Polacca
dyrygent - Anna Bednarska, Beata Żukowska-Szeluga
fortepian - Konrad Wantrych
Jerzy Wasowski najbardziej cenił swoją twórczość dla dzieci. Napisał kilkaset piosenek, głównie do słuchowisk radiowych dedykowanych najmłodszym
Wydarzenie z okazji Dnia Dziecka

Punkt z podstawy programowej
SZKOŁA PODSTAWOWA IV-VI: Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki oraz wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Podczas wydarzenia głównymi bohaterami staną się dzieci, które śpiewają w Chórze Alla Pollacca. Najmłodsi słuchacze mogą natomiast poznać nieznane do tej pory, barwne piosenki Jerzego Wasowskiego.

Kontakt
bilety@promkultury.pl

1 czerwca 12:00

Śpiewa Chór Alla Polacca
dyrygent - Anna Bednarska, Beata Żukowska-Szeluga
fortepian - Konrad Wantrych
Jerzy Wasowski najbardziej cenił swoją twórczość dla dzieci. Napisał kilkaset piosenek, głównie do słuchowisk radiowych dedykowanych najmłodszym
Wydarzenie z okazji Dnia Dziecka

Punkt z podstawy programowej
SZKOŁA PODSTAWOWA I-III: rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki oraz wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Podczas wydarzenia głównymi bohaterami staną się dzieci, które śpiewają w Chórze Alla Pollacca. Najmłodsi słuchacze mogą natomiast poznać nieznane do tej pory, barwne piosenki Jerzego Wasowskiego.

Kontakt
bilety@promkultury.pl oraz +22 277 08 02

1 czerwca 12:00

Podczas warsztatu przyglądamy się pracy naukowej od kuchni. Na czym ona polega? W czym naukowiec przypomina kucharza? Jak swoją wiedzę naukową może wykorzystać w domowej kuchni? Podczas wykładu pomieszamy naukowca z kucharzem. I co otrzymamy? Niezły bigos! Udowodnimy, że gotowanie ma wiele wspólnego z chemią, fizyką i biologią.
Naukowo dowiedziemy, czemu ciasto rośnie a lemoniada bywa wybuchowa. Za pomocą licznych eksperymentów wyjaśnimy szereg niewiadomych. Czemu chemik lubi kapustę i herbatę? Dlaczego świeże mięso jest różowe, a stare zielenieje i brzydko pachnie? Jak działają nasze kubki smakowe i węch? Czy te zmysły można oszukać? Co oznacza, że tłuszcz jest nienasycony? Jak temperatura wpływa na gotowanie? Czemu ogień jest gorący a lód zimny? Na koniec zastanowimy się, jak będą wyglądać nasze potrawy w przyszłości i czym jest kuchnia molekularna.

Wykłady oraz zajęcia ekologiczne w proponowanym przez Junior Odkrywca kształcie zdobyły wyróżnienie z rąk Ministra Ochrony Środowiska – Macieja Grabowskiego, w konkursie „Eco Design 2014” (podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w Poznaniu), za „Zajęcia w laboratorium propagujące działania związane z ekologią i ochroną środowiska w różnych dziedzinach życia”.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej z zakresu edukacji biologicznej: organizacja i chemizm życia (uczeń wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów.); organizm człowieka; układ pokarmowy i odżywianie się, jak również z zakresu edukacji chemicznej: reakcje chemiczne, substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym oraz z zakresu edukacji fizycznej: zjawiska cieplne.

Prowadzący:
Agnieszka Kowalska, popularyzatorka nauki, założycielka firmy edukacyjnej Junior Odkrywca

Termin:
4.06.2019, godz. 10:45

Koszt:
Wstęp 12 zł, opiekunowie 1 zł

Kontakt:
pwozniak@dkswit.com.pl tel. 22 811 01 05 wew.116

4 czerwca 10:45

Podczas warsztatu przyglądamy się pracy naukowej od kuchni. Na czym ona polega? W czym naukowiec przypomina kucharza? Jak swoją wiedzę naukową może wykorzystać w domowej kuchni? Podczas wykładu pomieszamy naukowca z kucharzem. I co otrzymamy? Niezły bigos! Udowodnimy, że gotowanie ma wiele wspólnego z chemią, fizyką i biologią.
Naukowo dowiedziemy, czemu ciasto rośnie a lemoniada bywa wybuchowa. Za pomocą licznych eksperymentów wyjaśnimy szereg niewiadomych. Czemu chemik lubi kapustę i herbatę? Dlaczego świeże mięso jest różowe, a stare zielenieje i brzydko pachnie? Jak działają nasze kubki smakowe i węch? Czy te zmysły można oszukać? Co oznacza, że tłuszcz jest nienasycony? Jak temperatura wpływa na gotowanie? Czemu ogień jest gorący a lód zimny? Na koniec zastanowimy się, jak będą wyglądać nasze potrawy w przyszłości i czym jest kuchnia molekularna.

Wykłady oraz zajęcia ekologiczne w proponowanym przez Junior Odkrywca kształcie zdobyły wyróżnienie z rąk Ministra Ochrony Środowiska – Macieja Grabowskiego, w konkursie „Eco Design 2014” (podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w Poznaniu), za „Zajęcia w laboratorium propagujące działania związane z ekologią i ochroną środowiska w różnych dziedzinach życia”.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej z zakresu edukacji biologicznej: organizacja i chemizm życia (uczeń wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów.); organizm człowieka; układ pokarmowy i odżywianie się, jak również z zakresu edukacji chemicznej: reakcje chemiczne, substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym oraz z zakresu edukacji fizycznej: zjawiska cieplne.

Prowadzący:
Agnieszka Kowalska, popularyzatorka nauki, założycielka firmy edukacyjnej Junior Odkrywca

Termin:
4.06.2019, godz. 10:45

Koszt:
Wstęp 12 zł, opiekunowie 1 zł

Kontakt:
pwozniak@dkswit.com.pl tel. 22 811 01 05 wew.116

4 czerwca 10:45

Projekt RÓWIEŚNICY jest teatralnym spotkaniem widzów i twórców w tym samym wieku. Zapraszamy grupy zorganizowane do oglądania spektakli przygotowanych przez rówieśników z Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty. Ważnym elementem projektu jest ukazanie różnorodności form teatralnych, którymi posługują się grupy, oraz teatralny dialog między młodym twórcą a odbiorcą. Warszaty dla grup od 8 do 18 lat.

Projekt RÓWIEŚNICY jest nieczęstą szansą na dialog bez dodatkowych barier – za pomocą teatralnego języka dzieci i młodzież komunikują się sami ze sobą, gdzie dorośli pełnią tylko funkcję moderatorów, a nie gospodarzy.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń poszerza swoje pole interpretacyjne i rozwija swoje umiejętności analizy dzieła kultury; współpracuje grupowo nad tematami, zawartymi w sztuce; poszerza swoją świadomość językową; poznaje styl artystyczny wypowiedzi; rozwija umiejętność tworzenia autorskiej wypowiedzi na dany temat; rozwija swoje kompetencje społeczne; nabywa zdolności z zakresu komunikacji niewerbalnej, opartej na świadomości ciała.

Prowadzący:
Dział Edukacji Teatru Ochoty

Termin:
10-12.06.2019 / nabór do projektu: do 30 maja b.r., 10:30-12:30

Kontakt:
ognisko@teatrochoty.pl

10 czerwca

Król Midas w rękach bogów to kameralna śpiewana opowieść o Midasie, bohaterze greckich mitów. W muzycznym spektaklu z udziałem śpiewaków, fortepianu i puzonu jest także mowa o tym, dlaczego Midasowi wyrosły kiedyś ośle uszy – powodem przykrego zajścia była sama muzyka.

Quasi-opera dla dzieci, której fabuła zawiera elementy wiedzy o muzyce i mitologii greckiej.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej: uczeń stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej; odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego, tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców.

Prowadzący:
Malina Sarnowska

Termin:
10.06.2019
11:00

Koszt:
5 zł/os.

Kontakt:
edukacja@sinfoniavarsovia.org, tel. 22 582 70 82

10 czerwca

Projekt RÓWIEŚNICY jest teatralnym spotkaniem widzów i twórców w tym samym wieku. Zapraszamy grupy zorganizowane do oglądania spektakli przygotowanych przez rówieśników z Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty. Ważnym elementem projektu jest ukazanie różnorodności form teatralnych, którymi posługują się grupy, oraz teatralny dialog między młodym twórcą a odbiorcą. Warszaty dla grup od 8 do 18 lat.

Projekt RÓWIEŚNICY jest nieczęstą szansą na dialog bez dodatkowych barier – za pomocą teatralnego języka dzieci i młodzież komunikują się sami ze sobą, gdzie dorośli pełnią tylko funkcję moderatorów, a nie gospodarzy.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń poszerza swoje pole interpretacyjne i rozwija swoje umiejętności analizy dzieła kultury; współpracuje grupowo nad tematami, zawartymi w sztuce; poszerza swoją świadomość językową; poznaje styl artystyczny wypowiedzi; rozwija umiejętność tworzenia autorskiej wypowiedzi na dany temat; rozwija swoje kompetencje społeczne; nabywa zdolności z zakresu komunikacji niewerbalnej, opartej na świadomości ciała.

Prowadzący:
Dział Edukacji Teatru Ochoty

Termin:
10-12.06.2019 / nabór do projektu: do 30 maja b.r., 10:30-12:30

Kontakt:
ognisko@teatrochoty.pl

10 czerwca

Spotkania z jednym z Mistrzów karykatury i rysunku satyrycznego. Wspólne rysowanie. Ciekawostki, zagadki i konkursy. Zapraszani i dotychczas prowadzący warsztaty artyści: Edward Lutczyn, Jacek Frankowski, Bohdan Butenko, Wiesław Zięba, Dariusz Pietrzak.

Punkt z podstawy programowej

Pogram zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie poznawczego obszaru rozwoju: uczeń osiąga umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych środków wyrazu.

Czym wydarzenie się wyróżnia ?

Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z artystami. Mogą z bliska przyjrzeć się ich pracy, zadać pytania i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Prowadzący:
artyści: Nika Jaworowska-Duchlińska, Edward Lutczyn, Jacek Frankowski.

Warsztaty będą odbywać się w poniedziałki.

Kontakt:
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl,
tel.: 22 827 88 95

24 czerwca 10:00

Ideą warsztatu jest pobudzenie dziecięcej wyobraźni do odgrywania ról i improwizacji na scenie oraz rozwijanie u dzieci umiejętności współpracy w grupie i zainspirowanie ich do wspólnych działań twórczych. Uczestnicy zostaną zaproszeni do stworzenia sobie swojej postaci – kowboja lub kowbojki. Przesuwając się od stacji do stacji, dzieci grają w wyobraźniową teatralną grę, wykonując kolejne zadania z dziedziny autoprezentacji, improwizacji czy prawidłowego posługiwania się głosem i gestem scenicznym.

Punkt podstawy programowej:

II.3 Umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu;
Warsztaty przenoszą uczestników do wyobrażonej rzeczywistości, w której mogą wspólnie i samodzielnie działać. Uczestnicy chcąc przejść do kolejnego etapu teatralnej gry, wykonują kolejne zadania z dziedziny autoprezentacji czy improwizacji na scenie, zyskując pozytywne doświadczenie sceniczne, będące bazą w budowaniu postawy twórczej.

Co wyróżnia wydarzenie:

Warsztaty przenoszą uczestników do wyobrażonej rzeczywistości, w której mogą wspólnie i samodzielnie działać. Uczestnicy chcąc przejść do kolejnego etapu teatralnej gry, wykonują kolejne zadania z dziedziny autoprezentacji czy improwizacji na scenie, zyskując pozytywne doświadczenie sceniczne, będące bazą w budowaniu postawy twórczej.

Prowadzący: Zuzanna Fijewska-Malesza i Justyna Szatkowska.

Godzina rozpoczęcia i data warsztatów do ustalenia.

kontakt: zuzanna.fijewska@gmail.com

27 czerwca

Ideą warsztatu jest zaangażowanie wszystkich dzieci do wspólnej zabawy cyrkowo-ruchowej. Dzięki ćwiczeniom żonglerskim i różnorodnym zabawom ruchowym dzieci podejmują aktywność fizyczną, usprawniają koordynację i sensomotorykę, koncentrują się na zadaniu, ukierunkowują energię na konkretne działanie oraz dążą do wspólnego celu.

PROGRAM:
- integrujące zabawy z użyciem liny
- ćwiczenia żonglerskie i sensomotoryczne kolorowymi chustami
- nauka rozkręcania talerzyków
- ćwiczenia żonglerskie z piłeczkami

Punkt z podstawy programowej:

I.1. sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji.

Co wyróżnia wydarzenie:

Warsztat poprowadzony jest autorskim programem, który łaczy kilka metod pracy z dziećmi. Proponowane zabawy i ćwiczenia zarówno rozwijają sensomotorykę dzieci i uczą współpracy oraz otwartej komunikacji.

Godzina rozpoczęcia i data warsztatów do ustalenia.

Prowadząca: Justyna Szatkowska.

Kontakt: justyna.szatkowska1@gmail.com

27 czerwca

Adaptacja kultowej i uwielbianej, nie tylko we Francji, powieści o przygodach Mikołajka. Jej autor, René Goscinny, z poczuciem humoru, ale i powagą opowiada o dzieciństwie.

Spektakl jest połączeniem planu aktorskiego i lalkowego.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie realizuje takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

Prowadzący:
aktorzy Teatru Lalka

Termin:
04-07.06.2019
11.00/10.00

Koszt:
30 zł.

Kontakt:
rezerwacje@teatrlalka.pl 22/656 6957

4 lipca

Grąd, nisza, rozłogi, śreżoga – wiele pięknych słów opisuje fascynujący świat, który nas otacza. Jednych używamy częściej, innych rzadziej, ale warto wciąż poznawać nowe, aby umieć nazywać więcej zjawisk i organizmów. W czasie spotkania wspólnie odkryjemy różne tajemnicze, niezwykłe słowa opisujące przyrodę wilanowskich ogrodów. Na podstawie obserwacji terenowych stworzymy oryginalne inicjały z motywami przyrodniczymi. Zajęcia dostosowane są do potrzeb klas integracyjnych.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji przyrodniczej: uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną oraz rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę poprzez kontakt z przyrodą, jej doświadczanie. Inicjały wykorzystywane w części warsztatowej są rekonstrukcją czcionki na podstawie XVII-wiecznych map.

Prowadzący:
edukator przyrodniczy

Zajęcia dostępne do 13.12.2019 r.

Godziny rozpoczęcia:
9:30 - 11:00,
11:30 - 13:00,
13:30 - 15:00

Bilety:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł
Bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
e-mail: bilety@muzeum-wilanow.pl,
tel. +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

13 grudnia 09:30