Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Warszawa w klasie, klasa z Warszawą

"Warszawa w klasie, klasa z Warszawą”
W marcu 2019 roku Prezydent m.st. Warszawy wprowadził program #WarszawaDlaUcznia. Jeden z jego punktów – „Warszawa w klasie, klasa z Warszawą” - to dofinansowanie w wysokości 100 złotych rocznie dla stołecznych uczniów na wyjścia do instytucji kultury, nauki sportu i rekreacji. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Środowisko warszawskich instytucji i organizacji realizujących działania kulturalne przygotowało wspólną ofertę dla szkół, rekomendowaną szkołom przez Prezydenta Warszawy. Każda z instytucji wybrała ze swojej oferty programowej wydarzenia bądź zajęcia charakteryzujące się angażującą odbiorców formą, uwrażliwiające i rozwijające, zarażające pasjami. Proponowany program ma także spełniać kryterium dostępności rozumianej szeroko - zarówno jako rozpoznanie i dostosowanie programu do potrzeb uczestników oraz pod kątem idei likwidowania barier w dostępie do kultury (czas, miejsce, język komunikacji, a także dostępność architektoniczna, dostosowanie programu dla grup z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku, ruchu etc.). Propozycje zawierają w sobie także realizowane punkty z podstawy programowej określonej przez MEN.

Poniżej prezentujemy ofertę teatrów, muzeów, domów kultury, organizacji pozarządowych na zajęcia i wydarzenia, z których uczniowie mogą skorzystać jeszcze w roku szkolnym 2018/2019. W przygotowaniu jest już program na kolejny, rozpoczynający się we wrześniu rok szkolny.

Ofertę można przeglądać korzystając z kryteriów: Rodzaj wydarzenia oraz Dzielnica – znajdujących się w panelu górnym, a także pod kątem grupy wiekowej uczniów – wybierając odpowiednią zakładkę w menu bocznym.

Po kliknięciu na dane wydarzenie wyświetli się jego opis, terminy, czas trwania, cena, a także realizowane w trakcie zajęć/wydarzenia elementy podstawy programowej, nazwisko osoby prowadzącej i kontakt do instytucji umożliwiający rezerwację biletów.

Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z oferty Programu „Warszawa w klasie, klasa z Warszawą” / #100zł na kulturę.
Adaptacja kultowej i uwielbianej, nie tylko we Francji, powieści o przygodach Mikołajka. Jej autor, René Goscinny, z poczuciem humoru, ale i powagą opowiada o dzieciństwie.

Spektakl jest połączeniem planu aktorskiego i lalkowego.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie realizuje takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

Prowadzący:
aktorzy Teatru Lalka

Termin:
04-07.06.2019
11.00/10.00

Koszt:
30 zł.

Kontakt:
rezerwacje@teatrlalka.pl 22/656 6957

4 lipca

Grąd, nisza, rozłogi, śreżoga – wiele pięknych słów opisuje fascynujący świat, który nas otacza. Jednych używamy częściej, innych rzadziej, ale warto wciąż poznawać nowe, aby umieć nazywać więcej zjawisk i organizmów. W czasie spotkania wspólnie odkryjemy różne tajemnicze, niezwykłe słowa opisujące przyrodę wilanowskich ogrodów. Na podstawie obserwacji terenowych stworzymy oryginalne inicjały z motywami przyrodniczymi. Zajęcia dostosowane są do potrzeb klas integracyjnych.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji przyrodniczej: uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną oraz rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę poprzez kontakt z przyrodą, jej doświadczanie. Inicjały wykorzystywane w części warsztatowej są rekonstrukcją czcionki na podstawie XVII-wiecznych map.

Prowadzący:
edukator przyrodniczy

Zajęcia dostępne do 13.12.2019 r.

Godziny rozpoczęcia:
9:30 - 11:00,
11:30 - 13:00,
13:30 - 15:00

Bilety:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł
Bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
e-mail: bilety@muzeum-wilanow.pl,
tel. +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

13 grudnia 09:30