Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Szkoły ponadpodstawowe

Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych - uczniów starszych klas szkół podstawowych (siódme i ósme) i młodszych (pierwsze i drugie) ponadpodstawowych pod opieką nauczycieli. Cykl zajęć obejmuje spotkania raz w miesiącu dla każdej grupy; w sumie 5 dwugodzinnych spotkań. W zajęciach biorą udział grupy zorganizowane pod opieką nauczycieli. Jednorazowo do maksimum 30 uczestników, ale grupy mogą liczyć kilkanaście osób. Tematy: Teatr starożytny, Teatr nowożytny, Teatr współczesny, Rodzaje teatru.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego.

Prowadzący:
Maria Kowalik

Termin:
wtorki, piątki; godzina dowolna, najpóźniej 12.00

Koszt:
750 zł za 5 lekcji dla całej grupy

Kontakt:
mkowalik@sdk.pl

19 maja

W trakcie zajęć poruszane są wybrane zagadnienia z historii teatru i jej relacji z teatrem współczesnym. Uczniowie podejmują próbę krytycznej analizy dzieł i środków artystycznych, a następnie prezentują wnioski za pomocą teatralnych form. W twórczy sposób kształtują zdolności analitycznego myślenia i kreatywnej pracy w grupach.

Na warsztatach dowiemy się, jakim językiem posługuje się sztuka współczesna. Spróbujemy bliżej przyjrzeć się spektaklom i zastanowić się, jakie narzędzia wykorzystywane są we współczesnej inscenizacji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: kształcenie literackie i kulturowe; kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

Prowadzący:
pedagog teatru

Termin:
do ustalenia; Warsztaty odbywają się w godzinach 9.30-16.00

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt:
n.grzedzinska@powszechny.com, tel.: 510 131 807

19 maja

Do ulubionych rozrywek pary królewskiej należały tańce, które urządzano przy każdej możliwej okazji. Spróbujmy własnych sił w tańcu dawnym – od kroków zupełnie podstawowych do XVII-wiecznych polonezów, kontredansów i układów tańca dworskiego. Taka forma ćwiczeń fizycznych kształtowała powab, elegancję oraz prostą sylwetkę, na co również zwrócimy uwagę, doskonaląc ukłony i elementy etykiety obowiązującej na dworze króla Jana III. Prosimy o zabranie wygodnego stroju i butów.

Podczas zajęć uczniowie nauczą się barokowych ukłonów oraz odtworzą choreografię z czasów Jana III Sobieskiego. Nabędą także ogłady, dobrych manier, poprawią koordynację ruchową i postawę.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej: aktywność muzyczna (uczeń doskonali własny warsztat muzyczny i autoekspresję poprzez muzykowanie (śpiew, gra na instrumentach, taniec, tworzenie).

Prowadzący:
edukator rekonstrukcji tańca dawnego

Termin:
piątki w godz. 09:30, 11:30, 13:30, 15:30

Koszt:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł + bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

19 maja

Wystawa „Polska” na eksport skupia się na roli fotografii w miesięczniku promującym Polskę za granicą w czasach PRL-u. Magazyn był produktem eksportowym, starającym się przedstawić kraj z jak najlepszej strony. Zdjęcia pokazują zatem pewien specyficzny obraz Polski. Jak w każdej fotografii był on wyabstrahowany, wykadrowany, często subiektywny, jednak tu spełniał także rolę propagandową. Na konkretnych przykładach przestudiujemy, czego zabrakło na zdjęciach, jaka była ich polityczna funkcja oraz zadamy sobie pytanie, czy fotografia w ogóle może być obiektywna.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: kształtowanie różnorodnych postaw czytelniczych - od spontanicznego czytania do odbioru opartego na podstawach naukowych.

Prowadzący:
Sara Herczyńska, Marta Artyfikiewicz, Marcin Matuszewski, Marai Szczycińska, Zuzanna Zasacka

Termin:
Do 23.06.2019, 10:00, 12:00 lub 14:00

Koszt:
150zł

Kontakt:
Karolina Iwańczyk k.iwanczyk@zacheta.art.pl, tel. 22 556 96 96

19 maja

50-minutowy spektakl zbudowany na podstawie przypowieści ze Starego Testamentu zinterpretowanych przez profesora Leszka Kołakowskiego.
Spektakl to 5 quasi-wykładów filozoficznych ilustrowanych animacją rzeźb wybitnych polskich artystów. Spektakl kończy się wernisarzem współczesnej rzeźby, o której opowiadają prowadzący.

Kameralna atmosfera, spektakl, wernisaż i rozmowy z twórcami.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia ogólnego: łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi; rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie.

Prowadzący:
Unia Teatr Niemożliwy (Anna Porusiło-Dużyńska i Maciej Dużyński)

Termin:
możliwość indywidualnego ustalenia terminu

Koszt:
zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" - cena 1500 pln z możliwością 5 "dostawek"

Kontakt:
maciekduzy@gmail.pl tel. 501562338

19 maja

Teatralno-koncertowe widowisko stworzone do przebojów legendarnej grupy Queen. Opowieść o perypetiach młodego wokalisty, który dla kariery jest gotowy zawrzeć ryzykowny pakt z demonem. Przeżycia bohaterów zostały zręcznie zilustrowane najsłynniejszymi hitami zespołu Queen.

Największe hity legendarnej grupy Queen w niepowtarzalnym show. Zainscenizowane z kluczową rolą światła i dźwięku, z muzyką graną na żywo przez najlepszych muzyków sesyjnych.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera takie punkty z podstawy programowej jak rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej.

Termin:
godz. 19:00

Koszt:
120/80/60/50 zł

Kontakt:
Tel: 501857875
lub
tel 22 679 05 35 e-mail:anna.krywczuk@teatr-rampa.pl

19 maja

Codzienność w getcie to sytuacja nieustannej opresji i przemocy. Jakie obrazy zapamiętali Żydzi, którym udało się przeżyć wojnę? Po kilkudziesięciu latach opowiadają o tym, co ich spotkało. Podczas warsztatów uczniowie i uczennice będą korzystać z internetowej platformy edukacyjnej Iwitness, oglądając relacje Ocalałych z Zagłady. Młodzież zwiedzi też galerię Zagłada na wystawie stałej, rozwiązując zadania w grupach. Zajęcia wykorzystujące historię mówioną pozwalają zmierzyć się z trudnym tematem nieludzkich warunków, jakie panowały w gettach okupowanej Polski.

"Codzienność w cieniu Zagłady" - to jeden z kilkunastu warsztatów, które przygotowaliśmy dla uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych, które ukazują historię jako niejednoznaczną i wieloaspektową, rozbudzają ciekawość różnorodnością świata, zachęcają do zadawania pytań i krytycznego myślenia. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji historycznej: niemiecka polityka eksterminacji (uczeń przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji Żydów oraz innych grup etnicznych i społecznych, prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie; charakteryzuje etapy eksterminacji Żydów; rozpoznaje główne miejsca eksterminacji Żydów polskich i europejskich oraz innych grup etnicznych i społecznych na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej; opisuje postawy ludności żydowskiej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem powstania w getcie warszawskim; charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem „sprawiedliwych”, na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana Żabińskich oraz rodziny Ulmów).

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum POLIN

Termin:
w dni powszednie, od poniedziałku do piątku (oprócz wtorków, gdy muzeum jest zamknięte)
godz. 10.15 lub 13.00

Koszt:
150zł za grupę do 30 osób, opiekunowie bezpłatnie

Kontakt:
22 471 03 01; rezerwacje@polin.pl;

19 maja

Celem lekcji jest omówienie toksyczności substancji leczniczych i przedstawienie historii rozwoju postaci leku. Nawiążemy do odwiecznych marzeń o leku bezpiecznym i trafiającym bezpośrednio do miejsca dotkniętego chorobą. Będziemy ostrzegać przed nadużywaniem leków, szczególnie dostępnych bez recepty, i bezkrytycznym podejściem do reklam.

Zajęcia zajmują się lekarstwami z punktu widzenia współczesnych potrzeb, zagrożeń i problemów.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji chemicznej: chemia wokół nas (uczeń wyjaśnia, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze i toksyczne właściwości substancji chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie, rozdrobnienie, sposób przenikania do organizmu), np. aspiryny, nikotyny, etanolu (alkoholu etylowego).

Prowadzący:
Marcin Dolecki

Termin:
zajęcia na zamówienie

Koszt:
100 zł

Kontakt:
tel. 22 831 71 79

19 maja

Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej dotyczące edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Prowadzący:
do ustalenia

Termin:
do ustalenia

Koszt:
10 zł za osobę

Kontakt:
biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl / (22) 841 91 22

19 maja

Dlaczego by nie połączyć zdobywania teatralnych umiejętności z nauką języka obcego? Zajęcia uczą podstawowych umiejętności aktorskich i pokazują, czym są elementarne zadania aktorskie, a zarazem pozwalają na szlifowanie języka angielskiego. Angażująca forma zajęć oraz ich interaktywny charakter ułatwiają naturalne przyswajanie języka i sprawiają, że uczniowie angażują się bez zahamowań, przełamując naturalne bariery w posługiwaniu się językiem obcym.

Zajęcia pozwalają kształtować kompetencje językowe w sytuacji, którą ciężko odtworzyć na terenie szkoły. Poziom językowy za każdym razem dostosowywany jest do grupy.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie języka obcego (angielski): uczeń reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena, którzy są zarazem lektorami języka angielskiego

Termin:
dostosowany do potrzeb grupy

Koszt:
950 zł dla grupy do 30 osób, grupa powyżej 30 osób - 35 zł od osoby

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl, tel. (22) 10 11 609 / 613

19 maja

JAN MATEJKO historie dużego formatu
Za każdym dziełem stoi jakaś historia, tym razem będzie to najprawdziwsza historia Polski, czyli wydarzenia, które skrywają obrazy malowane przez Matejkę.
STANISŁAW WYSPIAŃSKI
Giętka konturowa linia, wyrafinowany secesyjny styl i urok pastelu. Uczestnicy poznają fragment bogatej twórczości Wyspiańskiego.
OLGA BOZNAŃSKA
Ulotna, delikatna i prawie nierealna atmosfera obrazów. Życiorys artystki. Każdy uczestnik wykona dzieło obrazujące nastój chwili.
Możliwe tematy: Józef Mehoffer, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nikifor Krynicki.

Warsztat jest bardzo profesjonalnie przygotowany. Uczestnicy czują bliskość wybranego artysty i jego dzieł.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej: wprowadzanie w obszar dziejów sztuki, jej teorii i praktyki, musi się odbywać poprzez kontakt z dziełami sztuki, twórcami oraz instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem i promowaniem twórczości wizualnej (uczeń zdobywa wiedzę z zakresu sztuki powszechnej i polskiej oraz kształtuje umiejętności opisu i analizy dzieł z różnych dziedzin sztuki).

Prowadzący:
Anna Podniesińska-Bartoszek

Termin:
Terminy elastyczne, możliwość dostosowania ich do konkretnych potrzeb szkół.

Koszt:
25 zł za uczestnika

Kontakt:
k.tumilowicz@zacisze.waw.pl tel.22 679 84 69 wew.2

19 maja

Na zajęciach poznajemy kroki wywodzące się z różnych stylów tańca ulicznego. Dlatego jeśli uczniowie chcą nauczyć się tańca wywodzącego się z takich stylów jak: popping, locking, breakdance czy Hip-Hop dance to zapraszamy serdecznie na zajęcia do Hip-Hop Akademii.

Hip Hop Akademia działa w Służewskim Domu Kultury od ponad 10 lat, nasi wykwalifikowani trenerzy sprawią, że poczujesz pasję do tańca.

Punkt z podstawy programowej
Rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie.

Prowadzący:
Jan Władoń

Termin:
do uzgodnienia; Wtorek 13:30-14:30, Czwartek 15:00-16:00

Koszt:
100 zł / grupa maks. 12 os.

Kontakt:
wladon@sdk.waw.pl

19 maja

Projekt RÓWIEŚNICY jest teatralnym spotkaniem widzów i twórców w tym samym wieku. Zapraszamy grupy zorganizowane do oglądania spektakli przygotowanych przez rówieśników z Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty. Ważnym elementem projektu jest ukazanie różnorodności form teatralnych, którymi posługują się grupy, oraz teatralny dialog między młodym twórcą a odbiorcą. Warszaty dla grup od 8 do 18 lat.

Projekt RÓWIEŚNICY jest nieczęstą szansą na dialog bez dodatkowych barier – za pomocą teatralnego języka dzieci i młodzież komunikują się sami ze sobą, gdzie dorośli pełnią tylko funkcję moderatorów, a nie gospodarzy.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń poszerza swoje pole interpretacyjne i rozwija swoje umiejętności analizy dzieła kultury; współpracuje grupowo nad tematami, zawartymi w sztuce; poszerza swoją świadomość językową; poznaje styl artystyczny wypowiedzi; rozwija umiejętność tworzenia autorskiej wypowiedzi na dany temat; rozwija swoje kompetencje społeczne; nabywa zdolności z zakresu komunikacji niewerbalnej, opartej na świadomości ciała.

Prowadzący:
Dział Edukacji Teatru Ochoty

Termin:
10-12.06.2019 / nabór do projektu: do 30 maja b.r., 10:30-12:30

Kontakt:
ognisko@teatrochoty.pl

10 czerwca