Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Klasy VII - VIII i III klasa gimnazjum

Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych - uczniów starszych klas szkół podstawowych (siódme i ósme) i młodszych (pierwsze i drugie) ponadpodstawowych pod opieką nauczycieli. Cykl zajęć obejmuje spotkania raz w miesiącu dla każdej grupy; w sumie 5 dwugodzinnych spotkań. W zajęciach biorą udział grupy zorganizowane pod opieką nauczycieli. Jednorazowo do maksimum 30 uczestników, ale grupy mogą liczyć kilkanaście osób. Tematy: Teatr starożytny, Teatr nowożytny, Teatr współczesny, Rodzaje teatru.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego.

Prowadzący:
Maria Kowalik

Termin:
wtorki, piątki; godzina dowolna, najpóźniej 12.00

Koszt:
750 zł za 5 lekcji dla całej grupy

Kontakt:
mkowalik@sdk.pl

19 maja

Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej dotyczące edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Prowadzący:
do ustalenia

Termin:
do ustalenia

Koszt:
10 zł za osobę

Kontakt:
biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl / (22) 841 91 22

19 maja

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi momentami i pojęciami z historii teatru. W części warsztatowej przygotują scenki teatralne inspirowane poszczególnymi epokami. Uczniowie w twórczy sposób rozwijają wiedzę z zakresu dziejów teatru i kształtują umiejętność kreatywnego myślenia i pracy w grupie. UWAGA: Więcej tematów warsztatów dostępnych na stronie: https://www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

W trakcie zajęć, wykorzystując aktywizujące metody rozmawiamy o historii teatru, a uczestnicy poznają różne ważne momenty i pojęcia z zakresu teatru. W części warsztatowej uczniowie wykorzystują wiedzę teoretyczną do stworzenia własnych scenek teatralnych oraz charakteryzują wybrane dziedziny sztuk plastycznych i teatralnych.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera zagadnienia z edukacji plastycznej: opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów

Prowadzący:
pedagog teatru

Termin:
do ustalenia; Warsztaty odbywają się w godzinach 9.30-16.00

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt:
n.grzedzinska@powszechny.com, tel.: 510 131 807

19 maja

Przekonajmy się, jak fascynujące może być życie pszczół! Kto sprawuje władzę w ulu? Czy pszczela królowa nosi koronę? Czy pasiaste owady mają wąsy? Czy jedynym pożytkiem z pracy pszczół jest miód? Zajrzymy do sześciokątnych komnat i przyjrzymy się temu, co się tam magazynuje. Dowiemy się, czym jest bartnictwo i zgłębimy jego tajniki. A jeśli pogoda będzie nam sprzyjać, uzbrojeni w profesjonalny sprzęt pszczelarski wybierzemy się do pałacowej pasieki Ule Króla, aby stanąć oko w oko z rojem!

Zajęcia wyróżniają się: możliwością kontaktu z żywymi zwierzętami i obserwacji niezwykłej organizacji pszczelej rodziny, która niczym super-organizm wykonuje różne funkcje. Uczestnicy będą mogli zobaczyć zrekonstruowane obiekty takie jak kłoda bartna czy kuszka, które zasiedlone są przez pszczoły, a jeśli pogoda nie dopisze - poznają znaczenie różnorodnych produktów pszczelich na przestrzeni wieków.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji biologicznej, w szczególności rozpoznawania różnorodności i jedności roślin; ekologii i ochorny środowiska (opisywanie cech populacji, analiza oddziaływań antagonistycznych i nieantagonistycznych) oraz zagrożeń różnorodności biologicznej.

Prowadzący:
edukator przyrodniczy

Termin:
Do 30 września
9:30 - 11:00, 11:30 - 13:00, 13:30 - 15:00.

Koszt:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł + bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

19 maja

„Polska” była czasopismem wydawanym od 1954 do 1990 roku w kilkunastu wersjach językowych. Jej celem było promowanie kraju za granicą, na Wschodzie i Zachodzie. Artykuły do „Polski” pisały takie autorytety jak Władysław Bartoszewski czy Wiktor Woroszylki. Jednak kluczową rolę w tworzeniu czasopisma odgrywali fotografowie, m.in. Irena Jarosińska, Tadeusz Rolke, Jan Morek czy Zofia Rydet. Tworzone przez nich fotografie miały walory zarówno reporterskie, jak i artystyczne. Często trudno stwierdzić, co w danym reportażu w „Polsce” było ważniejsze: słowo czy zdjęcie. Zazwyczaj te dwa elementy wchodzą ze sobą w interakcję, tworząc zaskakujące całości. Na warsztatach omawiane czasopismo będzie dla nas punktem wyjścia do szerszych rozważań na temat medium, jakim jest fotoreportaż. Na koniec sami spróbujemy stworzyć własne fotoreportaże, korzystając z archiwalnych fotografii wybitych twórców.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia); uczeń uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.

Prowadzący:
Sara Herczyńska, Marta Artyfikiewicz, Marcin Matuszewski, Marai Szczycińska, Zuzanna Zasacka

Termin:
Do 23.06.2019
10:00, 12:00 lub 14:00

Koszt:
150zł

Kontakt:
Karolina Iwańczyk k.iwanczyk@zacheta.art.pl, tel. 22 556 96 96

19 maja

Spotkania z jednym z Mistrzów karykatury i rysunku satyrycznego. Wspólne rysowanie. Ciekawostki, zagadki i konkursy. Zapraszani i dotychczas prowadzący warsztaty artyści: Edward Lutczyn, Jacek Frankowski, Bohdan Butenko, Wiesław Zięba, Dariusz Pietrzak.

Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z artystami. Mogą z bliska przyjrzeć się ich pracy, zadać pytania i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości; rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami).

Prowadzący:
artyści: Nika Jaworowska-Duchlińska, Edward Lutczyn, Jacek Frankowski

Termin:
poniedziałki
10.00

Koszt:
120 zł od grupy

Kontakt:
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl, tel.: 22 827 88 95

19 maja

Powtórka z "Wesela" to monodram w wykonaniu Macieja Dużynskiego według dramatu Wyspiańskiego. Wszystkie postaci pojawiające się na scenie - krawieckim stoliku - są płachtą tkaniny, splątaną wstążką, zarękawkiem. W każdym przypadku wizerunek jest próbą syntezy cech danej postaci (...), ożywają one przez chwilę na miniaturowej scence dzięki jedynemu żywemu aktorowi tego spektaklu.

Spektakl wyróżnia się zaskakującym pomysłem inscenizacyjnym. W rocznym rankingu miesięcznika "Teatr" wymieniona jako jedna z najciekawszych premier teatru alternatywnego w Polsce w roku 2000.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń łączy zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi; rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną; rozwija narzędzia myślowe umożliwiające obcowanie z kulturą i jej rozumienie.

Prowadzący:
Unia Teatr Niemożliwy (Maciej Dużyński)

Termin:
możliwość indywidualnego ustalenia terminu

Koszt:
zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" - cena 1500 pln z możliwością 5 "dostawek"

Kontakt:
maciekduzy@gmail.pl tel. 501562338

19 maja

Ekspedycja Przygoda to program edukacyjno-aktywizujący prowadzony na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jego celem jest budowanie świadomości poprawnych postaw społecznych oraz życia we wspólnocie, przez aktywne poznawanie oraz doświadczanie przyrody. Uczestnicy zdobędą umiejętność korzystania z map, busoli, wyznaczania azymutu, poznają zasady budowania schronień, nauczą się metod rozniecania ognia i rozpoznawania dzikich roślin leczniczych i jadalnych. W programie Ekspedycji Przygoda również nauka korzystania z improwizowanych technik linowych i alpinistycznych, sposoby pozyskiwania wody oraz jej filtracji, metody wzywania pomocy, zdobycie umiejętności życia w dzikiej przyrodzie, wiedza o ssakach i sztuka tropienia zwierząt.

Szkoła przetrwania dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w terenie aktywizujące, doskonalące i budujące świadomość poprawnych postaw społecznych.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera takie punkty, jak: ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

Prowadzący:
Łukasz Tulej

Termin:
piątki
10.00-11.30 , 12.00-13.30

Koszt:
25 zł/dziecko

Kontakt:
info@bok-filia.eu, kierownik@bok-filia.eu

19 maja

Chcecie zobaczyć teatr od kulis? Zwiedzimy teatralne kulisy i poznamy „zaplecze” aktorskiego zawodu. Aktor prowadzący warsztaty pokaże uczestnikom, na czym polegają elementarne zadania aktorskie, jak wyrazić emocje bez słów, będą ćwiczenia z emisji głosu, dykcji, zdradzimy również tajniki aktorskich rozgrzewek, które pomagają w codziennej pracy na scenie. Młodzi aktorzy otrzymają praktyczne zadania. Rodzaje ćwiczeń dostosowane są każdorazowo do wieku i kompetencji uczestników zajęć.

Zajęcia warsztatowe pozwalają uczestnikom ukształtować umiejętności niezbędne do właściwej recytacji utworów literackich. Szczególny nacisk położony jest również na komunikowanie emocji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej dla szkoły podstawowej (II etap edukacyjny - klasy VII - VIII) w zakresie edukacji polonistycznej, kształcenia litearckiego i kulturowego.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena

Termin:
dostosowany do potrzeb grupy

Koszt:
900 zł dla grupy do 30 osób, grupa powyżej 30 osób - 30 zł od osoby

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl, tel. (22) 10 11 609 / 613

19 maja

Dwugodzinne zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych. Uczestnicy pod okiem pedagogów teatru uczą się, czym jest tekst teatralny – zarówno dramat sceniczny jak i tekst adaptowany na potrzeby wystawienia go na scenie.

Zajęcia polegają na grupowym stworzeniu struktury dramatu, próbie napisania tekstu i odegrania akcji fabularnych przez wszystkich uczestników.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog.

Prowadzący:
podegog teatru z Zespołu Edukacji TR Warszawa

Termin:
27 i 28 maja 2019
Do wyboru: 8.00, 10.00 lub 12.00

Koszt:
10 zł od ucznia

Kontakt:
edukacja@trwarszawa.pl

27 maja

Podczas warsztatu przyglądamy się pracy naukowej od kuchni. Na czym ona polega? W czym naukowiec przypomina kucharza? Jak swoją wiedzę naukową może wykorzystać w domowej kuchni? Podczas wykładu pomieszamy naukowca z kucharzem. I co otrzymamy? Niezły bigos! Udowodnimy, że gotowanie ma wiele wspólnego z chemią, fizyką i biologią.
Naukowo dowiedziemy, czemu ciasto rośnie a lemoniada bywa wybuchowa. Za pomocą licznych eksperymentów wyjaśnimy szereg niewiadomych. Czemu chemik lubi kapustę i herbatę? Dlaczego świeże mięso jest różowe, a stare zielenieje i brzydko pachnie? Jak działają nasze kubki smakowe i węch? Czy te zmysły można oszukać? Co oznacza, że tłuszcz jest nienasycony? Jak temperatura wpływa na gotowanie? Czemu ogień jest gorący a lód zimny? Na koniec zastanowimy się, jak będą wyglądać nasze potrawy w przyszłości i czym jest kuchnia molekularna.

Wykłady oraz zajęcia ekologiczne w proponowanym przez Junior Odkrywca kształcie zdobyły wyróżnienie z rąk Ministra Ochrony Środowiska – Macieja Grabowskiego, w konkursie „Eco Design 2014” (podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w Poznaniu), za „Zajęcia w laboratorium propagujące działania związane z ekologią i ochroną środowiska w różnych dziedzinach życia”.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej z zakresu edukacji biologicznej: organizacja i chemizm życia (uczeń wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów.); organizm człowieka; układ pokarmowy i odżywianie się, jak również z zakresu edukacji chemicznej: reakcje chemiczne, substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym oraz z zakresu edukacji fizycznej: zjawiska cieplne.

Prowadzący:
Agnieszka Kowalska, popularyzatorka nauki, założycielka firmy edukacyjnej Junior Odkrywca

Termin:
4.06.2019, godz. 10:45

Koszt:
Wstęp 12 zł, opiekunowie 1 zł

Kontakt:
pwozniak@dkswit.com.pl tel. 22 811 01 05 wew.116

4 czerwca 10:45