Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Klasy IV - VI

Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej dotyczące edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Prowadzący:
do ustalenia

Termin:
do ustalenia

Koszt:
10 zł za osobę

Kontakt:
biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl / (22) 841 91 22

19 maja

Spotkania z jednym z Mistrzów karykatury i rysunku satyrycznego. Wspólne rysowanie. Ciekawostki, zagadki i konkursy. Zapraszani i dotychczas prowadzący warsztaty artyści: Edward Lutczyn, Jacek Frankowski, Bohdan Butenko, Wiesław Zięba, Dariusz Pietrzak.

Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z artystami. Mogą z bliska przyjrzeć się ich pracy, zadać pytania i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości; rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami).

Prowadzący:
artyści: Nika Jaworowska-Duchlińska, Edward Lutczyn, Jacek Frankowski

Termin:
poniedziałki
10.00

Koszt:
120 zł od grupy

Kontakt:
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl, tel.: 22 827 88 95

19 maja

Chcecie zobaczyć teatr od kulis? Zwiedzimy teatralne kulisy i poznamy „zaplecze” aktorskiego zawodu. Aktor prowadzący warsztaty pokaże uczestnikom, na czym polegają elementarne zadania aktorskie, jak wyrazić emocje bez słów, będą ćwiczenia z emisji głosu, dykcji, zdradzimy również tajniki aktorskich rozgrzewek, które pomagają w codziennej pracy na scenie. Młodzi aktorzy otrzymają praktyczne zadania. Rodzaje ćwiczeń dostosowane są każdorazowo do wieku i kompetencji uczestników zajęć.

Zajęcia warsztatowe pozwalają uczestnikom ukształtować umiejętności niezbędne do właściwej recytacji utworów literackich. Szczególny nacisk położony jest również na komunikowanie emocji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej dla szkoły podstawowej (II etap edukacyjny - klasy VII - VIII) w zakresie edukacji polonistycznej, kształcenia litearckiego i kulturowego.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena

Termin:
dostosowany do potrzeb grupy

Koszt:
900 zł dla grupy do 30 osób, grupa powyżej 30 osób - 30 zł od osoby

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl, tel. (22) 10 11 609 / 613

19 maja

Warsztaty teatralne, które wprowadzają uczestników w tajniki pracy w teatrze. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiają o różnych zawodach związanych z teatrem i mają okazję wcielić się w rolę aktora, reżysera i scenografa. Uczniowie poznają ważne pojęcia związane ze sztuką i kształtują umiejętności z zakresu improwizacji twórczej. UWAGA: Więcej tematów zajęć dostępnych na stronie: https://www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

Zajęcia dają możliwość zobaczenia teatru "od środka" oraz poznania różnych zawodów i pojęć związanych z teatrem. W części warsztatowej uczniowie w praktyczny sposób mają okazję sprawdzić się w roli aktora, reżysera i scenografa.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej z zakresju edukacji polonistycznej: tworzenie wypowiedzi; kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem.

Prowadzący:
pedagog teatru

Termin:
do ustalenia
Warsztaty odbywają się w godzinach 9.30-15.00

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt:
n.grzedzinska@powszechny.com, tel.: 510 131 807

19 maja

Jak wyglądało życie codzienne szlachcica w dawnej Rzeczypospolitej? Co łączyło go z tajemniczymi Sarmatami? Czy rzeczywiście wszyscy Polacy znali łacinę, jak twierdzili zagraniczni podróżni? Jak przyrządzano chrapy łosia i ogon bobra? Dlaczego przygotowania do tradycyjnego, staropolskiego pogrzebu trwały miesiącami? W trakcie zajęć nauczymy się również wiązać pas kontuszowy i przekonamy się, czy strój szlachecki był wygodny.

To nowoczesna, interaktywna forma zwiedzania pałacu, podczas której uczestnik może poczuć się jak szlachcic - przymierzyć szlachecki strój, poznać staropolskie obyczaje i tradycje.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji historycznej: postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej (uczeń sytuuje w czasie i opowiada o bohaterach wojen XVII wieku – przeorze Augustynie Kordeckim, hetmanie Stefanie Czarnieckim i królu Janie III Sobieskim); „Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim (uczeń umieszcza w czasie i opisuje najważniejsze wydarzenia w dziedzinie polityki wewnętrznej ostatnich Jagiellonów).

Prowadzący:
edukator historyczny

Termin:
Codziennie od godziny: 9:30. Ostatnia rezerwacja jest możliwa najpóźniej godzinę przed zamknięciem pałacu.
Zajęcia dostępne do 13.12.2019

Koszt:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł + bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16),

19 maja

Spektakl to autorska wersja popularnej bajki o wawelskim smoku, przystosowana do percepcji najmłodszego widza. Kolorowe kostiumy, przyjazne postacie w stylu komedii dell' arte prowadzą widza przez świat prostych oczywistych wartości. Wartka gra aktorska, ciągła zmiana sytuacji nie pozwala na nudę. Entuzjastycznie przyjmowany przez widzów, cieszy pogodnym dowcipem i wzrusza ciepłym klimatem.

Kameralna sala widowiskowa do 50 miejsc, bliski bezpośredni kontakt z widzami. Możliwość obejrzenia kulis i scenografii oraz rozmowy z twórcami o teatrze dell' arte.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

Prowadzący:
Małgorzata Wolańska, Maciej Dużyński, Dariusz Jarosiński

Termin:
możliwość indywidualnego ustalenia terminu

Koszt:
opcja 1. zamawiający ma do dyspozycji 30 miejsc "fotelowych" - cena 900 pln (bilet 30 pln)
opcja 2. zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" i 18 miejsc "ławkowych" w sumie dla 50 osób - cena 1500 pln (bilet 30 pln)

Kontakt:
email: scena96@tlen.pl tel.501 105 067, 506 250 598

19 maja

W programie interaktywna lekcja, podczas której w zabawnej formule zostanie przedstawiona istotna rola pszczół w ekosystemie oraz specyfika pracy pszczelarza.
Uczestnicy zobaczą, z czego składa się ul i jak wygląda w środku, dowiedzą się, jak pszczoły pracują w ulu, i poznają najważniejsze fakty na temat życia tych niezwykłych owadów oraz ich roli w przyrodzie.
Uczniowie będą mieli okazję podejrzeć, jak pracują pszczoły w ulu, zobaczyć matkę, dowiedzieć się, jak wygląda praca pszczelarza, jak opiekować się pszczołami oraz jak funkcjonuje rój i jak prowadzić pasiekę.

Zajęcia prowadzone są w prawdziwej pasiece, przy ulach - możliwość realnego podejrzenia pracy pszczół o każdej porze roku.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Prowadzący:
Pracownia Pszczelarium

Termin:
wtorki
10.00-11.00

Koszt:
20 zł/osoba

Kontakt:
info@bok-filia.eu, kierownik@bok-filia.eu

19 maja

Muzyczno-teatralna opowieść o perypetiach Mary Lenox w domu samotnego owdowiałego wuja. Jej radość oraz wiara w miłość i przyjaźń otwiera nie tylko drzwi do ogrodu, ale i drzwi ludzkich serc. Rzecz o pokonywaniu barier, także w myśleniu.

Klasyka światowej literatury dziecięcej, może być przydatna do omawiania lektury.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera takie punkty z podstawy programowej jak ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Termin:
Od 1 maja 2019 do 30 czerwca 2019. Przed każdym przedstawieniem prezentowanym od poniedziałku do piątku o godz. 10.00 lub 12.00 (przed spektaklami).

Koszt:
35 PLN

Kontakt:
Tel: 501857875 lub 22 679 05 35; e-mail:anna.krywczuk@teatr-rampa.pl

19 maja

Zapraszamy do spotkania z kulturą żydowską – do poznania charakterystycznych dla niej przedmiotów, tradycji i symboli. Na wystawie stałej uczniowie i uczennice będą rozwiązywać zadania w grupach. Zobaczą, jak wyglądały synagoga, karczma oraz dom żydowski. W sali edukacyjnej poznają też historię Sary – ich żydowskiej rówieśniczki. Dowiedzą się, jak wygląda współczesne życie żydowskie w Polsce.

"Dawno temu w miasteczku - spotkania z kulturą żydowską" - to jeden z kilkunastu warsztatów, które przygotowaliśmy dla uczniów i uczennic z klas 4-6, które uczą o pięknie różnorodności kulturowej i religijnej, rozwijają empatię i rozbudzają ciekawość otaczającym światem. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie Wiedzy o społeczeństwie: wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna (uczeń wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym) oraz w zakresie edukacji polonistycznej: tworzenie wypowiedzi (kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem).

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum POLIN

Termin:
w dni powszednie, od poniedziałku do piątku (oprócz wtorków, gdy muzeum jest zamknięte)
10.15 lub 13.00

Koszt:
150 zł za grupę do 30 osób, opiekunowie bezpłatnie

Kontakt:
22 471 03 01; rezerwacje@polin.pl;

19 maja

Czy zabytki to tylko budynki i przedmioty? Co z przyrodą i tradycją? Zajęcia są okazją do wspólnych rozważań nad definicją zabytku. Według jakich kategorii możemy je podzielić? Co możemy zrobić, żeby pozostały z nami jak najdłużej? Na przykładach pochodzących ze wszystkich stron świata zastanowimy się, czy istnieją wspólne zasady ochrony zabytków, w jaki sposób się je oznacza oraz kto jest za to odpowiedzialny.

Zajęcia w niecodzienny sposób ukazują, jak można patrzeć na zabytki. Uczą fascynacji światem wokół.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej: opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego (uczeń zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej).

Prowadzący:
Sylwia Kot

Termin:
zajęcia na zamówienie

Koszt:
100 zł.

Kontakt:
tel. 22 277 44 96; sylwia.kot@muzeumwarszawy.pl

19 maja

Dokąd Chopin mógł jeździć na wakacje? Czy podróżował mając na uwadze rozwój swojej kariery lub chęć odpoczynku w południowym słońcu? Ruszymy śladem kompozytora, poznając kolejne jego utwory. Porozmawiamy o miejscach i powstającej tam twórczości, przyglądając się różnorodności muzycznych gatunków podejmowanych przez Chopina.

Lekcja zawiera elementy umuzykalniania oraz nauki świadomego słuchania kompozycji muzycznych.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej (uczeń świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej; rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter; formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego; świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje cechy utworu muzycznego).

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum Fryderyka Chopina

Termin:
do ustalenia
9.00 lub 10.00

Koszt:
200 zł

Kontakt:
bilety.muzeum@nifc.pl, tel.: (+48 22) 44 16 251, 252 (wtorek-niedziela, godz. 11.00-20.00)

19 maja

Obrazy Jana Matejki przedstawiają najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Dowiemy się, skąd Matejko czerpał wiedzę o historii i do czego był mu potrzebny „Skarbczyk”. Poznamy rodzinę artysty i ciekawostki z jego życia.

Całe zajęcia odbywają się przed oryginalnymi obrazami Jana Matejki. Uczniowie oglądają najbardziej znane jego płótna, jak Bitwa pod Grunwaldem czy Stańczyk, rozmawiają zarówno o przedstawionych wydarzeniach historcznych jak również metodach pracy i życiu Jana Matejki w XIX-wiecznym Krakowie.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej (odbiór tekstów kultury) oraz edukacji historycznej (chronologia historyczna, analiza i interpretacja, tworzenie narracji historycznej).

Prowadzący:
historycy sztuki z doświadczeniem pedagogicznym

Termin:
do wyboru przez zamawiającego od pon.do niedz. od 10.00 do 16.00

Koszt:
140 zł cena lekcji + bilet wstępu 1 zł od ucznia

Kontakt:
22 629 50 60

19 maja

Na zajęciach poznamy różne techniki pracy w glinie – od rzeźbienia, po toczenia na kole. Pracę zwykle rozpoczynamy od prostych zadań, sposobów ugniatania gliny oraz tworzenia podstawowych form, aby następnie realizować tematy bardziej zaawansowane.

Podczas zajęć dzieci będą miały okazję zdobyć wiedzę na temat różnych metod pracy z gliną, a także poznać narzędzia oraz techniki zdobnicze.

Punkt z podstawy programowej
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

Prowadzący:
Monika Marks - Witkowska 

Termin:
do ustalenia

Koszt:
100 zł / grupa maks. 24 os.

Kontakt:
sdk@sdk.waw.pl

19 maja

Dwugodzinne zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych. Uczestnicy pod okiem pedagogów teatru uczą się, czym jest tekst teatralny – zarówno dramat sceniczny jak i tekst adaptowany na potrzeby wystawienia go na scenie.

Zajęcia polegają na grupowym stworzeniu struktury dramatu, próbie napisania tekstu i odegrania akcji fabularnych przez wszystkich uczestników.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog.

Prowadzący:
podegog teatru z Zespołu Edukacji TR Warszawa

Termin:
27 i 28 maja 2019
Do wyboru: 8.00, 10.00 lub 12.00

Koszt:
10 zł od ucznia

Kontakt:
edukacja@trwarszawa.pl

27 maja

Spektakl oparty na motywach klasycznej powieści o młodzieńcu, który - mimo protestów najbliższych - opuszcza rodzinny dom i po wielu burzliwych przygodach trafia na bezludną wyspę, gdzie spędza 28 lat. Przedstawienie mówi o dojrzewaniu, dorastaniu do odpowiedzialności i zmaganiu się z własnymi słabościami. Spotkanie z Piętaszkiem to doskonałe podłoże do dyskusji na temat istoty człowieczeństwa, a także rozliczenia z antagonizmami wyniesionymi z różnych środowisk i kultur.

Przedstawienie wyróżnia niezwykła scenografia, a także sama forma ukazania losów bohaterów - musical w konwencji science-fiction.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

Termin:
1.06.2019 10:00 i 13:30
2.06.2019

Koszt:
50 zł/szt.

Kontakt:
rezerwacja@teatrroma.pl
22 628 89 98

1 czerwca

śpiewa Chór Alla Polacca
dyrygent - Anna Bednarska, Beata Żukowska-Szeluga
fortepian - Konrad Wantrych
Jerzy Wasowski najbardziej cenił swoją twórczość dla dzieci. Napisał kilkaset piosenek, głównie do słuchowisk radiowych dedykowanych najmłodszym
Wydarzenie z okazji Dnia Dziecka

Punkt z podstawy programowej
SZKOŁA PODSTAWOWA IV-VI: Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki oraz wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Podczas wydarzenia głównymi bohaterami staną się dzieci, które śpiewają w Chórze Alla Pollacca. Najmłodsi słuchacze mogą natomiast poznać nieznane do tej pory, barwne piosenki Jerzego Wasowskiego.

Kontakt
bilety@promkultury.pl

1 czerwca 12:00

Podczas warsztatu przyglądamy się pracy naukowej od kuchni. Na czym ona polega? W czym naukowiec przypomina kucharza? Jak swoją wiedzę naukową może wykorzystać w domowej kuchni? Podczas wykładu pomieszamy naukowca z kucharzem. I co otrzymamy? Niezły bigos! Udowodnimy, że gotowanie ma wiele wspólnego z chemią, fizyką i biologią.
Naukowo dowiedziemy, czemu ciasto rośnie a lemoniada bywa wybuchowa. Za pomocą licznych eksperymentów wyjaśnimy szereg niewiadomych. Czemu chemik lubi kapustę i herbatę? Dlaczego świeże mięso jest różowe, a stare zielenieje i brzydko pachnie? Jak działają nasze kubki smakowe i węch? Czy te zmysły można oszukać? Co oznacza, że tłuszcz jest nienasycony? Jak temperatura wpływa na gotowanie? Czemu ogień jest gorący a lód zimny? Na koniec zastanowimy się, jak będą wyglądać nasze potrawy w przyszłości i czym jest kuchnia molekularna.

Wykłady oraz zajęcia ekologiczne w proponowanym przez Junior Odkrywca kształcie zdobyły wyróżnienie z rąk Ministra Ochrony Środowiska – Macieja Grabowskiego, w konkursie „Eco Design 2014” (podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w Poznaniu), za „Zajęcia w laboratorium propagujące działania związane z ekologią i ochroną środowiska w różnych dziedzinach życia”.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej z zakresu edukacji biologicznej: organizacja i chemizm życia (uczeń wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów.); organizm człowieka; układ pokarmowy i odżywianie się, jak również z zakresu edukacji chemicznej: reakcje chemiczne, substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym oraz z zakresu edukacji fizycznej: zjawiska cieplne.

Prowadzący:
Agnieszka Kowalska, popularyzatorka nauki, założycielka firmy edukacyjnej Junior Odkrywca

Termin:
4.06.2019, godz. 10:45

Koszt:
Wstęp 12 zł, opiekunowie 1 zł

Kontakt:
pwozniak@dkswit.com.pl tel. 22 811 01 05 wew.116

4 czerwca 10:45

Projekt RÓWIEŚNICY jest teatralnym spotkaniem widzów i twórców w tym samym wieku. Zapraszamy grupy zorganizowane do oglądania spektakli przygotowanych przez rówieśników z Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty. Ważnym elementem projektu jest ukazanie różnorodności form teatralnych, którymi posługują się grupy, oraz teatralny dialog między młodym twórcą a odbiorcą. Warszaty dla grup od 8 do 18 lat.

Projekt RÓWIEŚNICY jest nieczęstą szansą na dialog bez dodatkowych barier – za pomocą teatralnego języka dzieci i młodzież komunikują się sami ze sobą, gdzie dorośli pełnią tylko funkcję moderatorów, a nie gospodarzy.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń poszerza swoje pole interpretacyjne i rozwija swoje umiejętności analizy dzieła kultury; współpracuje grupowo nad tematami, zawartymi w sztuce; poszerza swoją świadomość językową; poznaje styl artystyczny wypowiedzi; rozwija umiejętność tworzenia autorskiej wypowiedzi na dany temat; rozwija swoje kompetencje społeczne; nabywa zdolności z zakresu komunikacji niewerbalnej, opartej na świadomości ciała.

Prowadzący:
Dział Edukacji Teatru Ochoty

Termin:
10-12.06.2019 / nabór do projektu: do 30 maja b.r., 10:30-12:30

Kontakt:
ognisko@teatrochoty.pl

10 czerwca

Król Midas w rękach bogów to kameralna śpiewana opowieść o Midasie, bohaterze greckich mitów. W muzycznym spektaklu z udziałem śpiewaków, fortepianu i puzonu jest także mowa o tym, dlaczego Midasowi wyrosły kiedyś ośle uszy – powodem przykrego zajścia była sama muzyka.

Quasi-opera dla dzieci, której fabuła zawiera elementy wiedzy o muzyce i mitologii greckiej.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej: uczeń stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej; odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego, tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców.

Prowadzący:
Malina Sarnowska

Termin:
10.06.2019
11:00

Koszt:
5 zł/os.

Kontakt:
edukacja@sinfoniavarsovia.org, tel. 22 582 70 82

10 czerwca

Adaptacja kultowej i uwielbianej, nie tylko we Francji, powieści o przygodach Mikołajka. Jej autor, René Goscinny, z poczuciem humoru, ale i powagą opowiada o dzieciństwie.

Spektakl jest połączeniem planu aktorskiego i lalkowego.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie realizuje takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

Prowadzący:
aktorzy Teatru Lalka

Termin:
04-07.06.2019
11.00/10.00

Koszt:
30 zł.

Kontakt:
rezerwacje@teatrlalka.pl 22/656 6957

4 lipca