Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Klasy I - III

„Teatr okiem Guliwera” to autorski projekt edukacyjny skierowany do grup zorganizowanych odwiedzających Teatr Guliwer. Wprowadza on dzieci do świata teatru, opowiada o tajemnicy animacji lalek, o dalekich podróżach Guliwera.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie realizuje takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Prowadzący:
aktorzy Teatru Lalek Guliwer

Termin:
Od 1 maja 2019 do 30 czerwca 2019. Przed każdym przedstawieniem prezentowanym od poniedziałku do piątku o godz. 10.00 lub 12.00 (przed spektaklami).

Koszt:
Bezpłatne, w cenie biletu na spektakl

Kontakt:
Organizacja Widowni tel. (22)548-16-76/77 w.123,
e-mail: organizacja@teatrguliwer.waw.pl

1 maja

Adonis jest papugą. Prowadzi niezmącony, poukładany, iście królewski żywot. Kiedy w "jego" pałacu pojawia się gość, cały jego dotychczasowy świat wywyraca się do góry nogami. Przekonaj się, co się stanie, gdy w jednej klatce zostaną zamknięte dwa całkowicie odmienne charaktery. Czy strach przed "nowym", liczne uprzedzenia i odmienne pochodzenie pozwolą na narodziny prawdziwej przyjaźni? Gdzie się kończy, a gdzie zaczyna wolność? A może najgrubsze kraty znajdują się w naszych umysłach? Na te i inne pytania odpowiada przezabawna komedia muzyczna w rytmach swingu, jazzu, samby, funku, reagge i nie tylko…

Punkt z podstawy programowej
Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla innych.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Spektakl ma oryginalną formę realizacji oraz interaktywny charakterem. Przekazuje ponadczasowe wartości w lekkiej i przystępnej formie.

Termin:
16 maja 2019

Godzina:
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Kontakt:rezerwacja@teatrroma.pl

16 maja 10:00

Awantura o Basię – to muzyczna interpretacja książki Kornela Makuszyńskiego w adaptacji i reżyserii Cezarego Domagały z utrzymaną w klimacie filmowym muzyką Wojciecha Sanockiego.

Akcja musicalu osadzona w realiach lat 20 i 30 XX wieku. To wzruszająca i zabawna historia Basi Bzowskiej, która po tragicznej śmierci matki, trafia do nieznanych sobie opiekunów, podbijając ich serca, co z kolei staje się przyczyną rozmaitych konfliktów, które rodzą podstawowe pytania: Kto ma być prawnym opiekunem Basi i gdzie ma zamieszkać? Co się stanie kiedy podrośnie? Dlaczego w dziwny sposób giną kartki rękopisu książki Stanisława Olszowskiego? Czy uda się odnaleźć zaginionego w niewyjaśnionych okolicznościach ojca Basi i przywrócić go do życia? Czy miłość dziecka jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu?

Adaptacja, teksty piosenek, reżyseria: CEZARY DOMAGAŁA
Mała Basia - JAGODA KRÓL / EWA STASIAK / KASIA WOJCIECHOWSKA
Basia Bzowska - PAULINA ŁUNIEWSKA / KATARZYNA ZARYCHTA
Babcia Tańska - MIROSŁAWA KRAJEWSKA (gościnnie) / KATARZYNA KOZAK
Stanisława Olszańska - KAMILA BORUTA-HYCNAR
Natalia Budziszowa - MAŁGORZATA DUDA-KOZERA
Marcysia - JOANNA GÓRNIAK
Przechodzień - KATARZYNA KOZAK
Stanisław Olszowski - ROBERT TONDERA
Adam Bzowski, Konduktor - ROBERT KOWALSKI
Antoni Walicki - JULIAN MERE
Szot - PRZEMYSŁAW WYSZYŃSKI, KACPER MATULA
Profesor Somer, Policjant - MIECZYSŁAW MORAŃSKI
Doktor Budzisz - PIOTR FURMAN
Michaś, Gaston Dimauriac - LESZEK ABRAHAMOWICZ

źródło: Teatr Rampa

17 maja 11:00

Spektakl inspirowany jest bajką o Brzydkim Kaczątku H.Ch. Andersena. W spektaklu poruszamy problem braku tolerancji dla odmienności, innego wyglądu, innego zachowania niż to ogólnie przyjęte i akceptowane w określonym środowisku. Barwna oprawa plastyczna, piękna scenografia oraz bogata warstwa akustyczna i muzyczna tworzą przestrzeń ciekawą dla dzieci i ich opiekunów. Spektakl bawi i uczy. Zapewnia wiele estetycznych wrażeń. Pomimo powagi poruszanego tematu spektakl jest przyjazny, wesoły, nie budzi negatywnych emocji, a skłania do refleksji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera takie punkty z podstawy programowej jak: wprowadzanie uczniów w świat wartości (ofiarności, współpracy, solidarności); rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Kameralna sala widowiskowa do 50 miejsc, bliski bezpośredni kontakt z widzami.Możliwość obejrzenia kulis i scenografii oraz rozmowy z twórcami o teatrze plastycznym.

Prowadzący
Maciej Dużyński, Dariusz Jarosiński

Nazwa Instytucji/Organizacji:
Stowarzyszenie Scena 96

Koszt:
opcja 1. zamawiający ma do dyspozycji 30 miejsc "fotelowych" - cena 900 pln (bilet 30 pln)

opcja 2. zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" i 18 miejsc "ławkowych" w sumie dla 50 osób - cena 1500 pln (bilet 30 pln)

Kontakt:
email: scena96@tlen.pl;
tel.501 105 067, 506 250 598

17 maja

Jak gra się w klipę i w drejdla? I czemu słychać jidysz w niektórych polskich wyliczankach? Trójka przyjaciół – Hana, Szlomo i Michał – mieszka w jednej kamienicy i należy do Bractwa Podwórkowej Przyjaźni.
Podczas warsztatów uczniowie oraz uczennice też mogą zostać członkami Bractwa i poznać świat przedwojennych zabaw. Na wystawie stałej zobaczą, jak wyglądały wtedy ulice i podwórka, nauczą się gier z dawnych czasów. Każde dziecko wykona też własną zabawkę, którą zabierze ze sobą do domu.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji społecznej (uczeń opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne) oraz edukacji plastycznej (uczeń wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów i zachowań).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
"Gry i zabawy żydowskich dzieci" to jeden z kilkunastu warsztatów, które przygotowaliśmy dla uczniów i uczennic z klas 1-3. Uczą one o pięknie różnorodności, rozbudzają ciekawość i inspirują do twórczych działań. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej.

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum POLIN

Termin:
w dni powszednie, od poniedziałku do piątku (oprócz wtorków, gdy muzeum jest zamknięte)

Godziny:
10:15
13:00

Miejsce:
Centrum Edukacyjne oraz wybrana galeria wystawy stałej

Koszt:
150zł za grupę do 30 osób, opiekunowie bezpłatnie

Kontakt:
tel. 22 471 03 01;
e-mail: rezerwacje@polin.pl;

17 maja 10:15

Zwierzaki pouciekały z praskiego zoo! Ich tropem powędrujemy ulicami Starej Pragi w kierunku Parku Praskiego. Towarzyszyć nam będzie gra planszowa z zagadkami dotyczącymi mijanych miejsc. Wyostrzymy nasz wzrok, słuch i inne zmysły, poszukując zwierząt ukrywających się na bazarze, na fasadach kamienic, w parku i nad Wisłą. Lekcja odbywa się w formie spaceru.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej (uczeń słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Zajęcia pozwalają poznać przestrzeń miejską w formie angażującej gry.

Prowadzący:
Franciszek Płóciennik

Data:
Zajęcia na zamówienie

Kontakt:
tel. 22 518 34 07;
e-mail: edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl

17 maja

Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Data i godzina:
do ustalenia

Kontakt:
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl
tel. (22) 841 91 22

17 maja

„Lalka w teatrze” to rozwijające kreatywność zajęcia wprowadzające dzieci w magiczny świat teatru. Zajęcia podzielone są na 2 części: teatralną, podczas której dzieci dowiedzą się, jaka jest różnica między teatrem dramatycznym a lalkowym, oraz manualną, podczas której samodzielnie wykonają kukiełkę teatralną i nauczą się ją animować.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej (Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Zajęcia w unikalny sposób łączą teorię z praktyką, zdobywaniem wiedzy i kształtowaniem nowych umiejętności. Dziecko rozwija wyobraźnię i kreatywność.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl,
tel. (22) 10 11 609 / 613

17 maja

WIATR Informacje teoretyczne oraz eksperymenty ukazujące możliwości wiatru. Wykonanie przez uczestników tornada oraz maszyny do pomiaru siły wiatru.
SEKRETY OPTYKI Kalejdoskop-skąd nazwa, jak powstaje obraz. Każdy wykona kalejdoskop.
CHEMILUMINESCENCJA Uczestnicy poznają zasady emisji fal świetlnych i reakcje prowadzące do wytworzenia światła. Powstaną świecące odczynniki.
PAPIER Historia. Czym był papirus i pergamin, a czym papier czerpany. Będzie mała wytwórnia papieru czerpanego.
Inne możliwe tematy: chmury, trzęsienie ziemi, tsunami, wulkan, kulodromy, suchy lód.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje takie punkty z podstawy jak: organizacja zajęć umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Samodzielna obserwacja przebiegu zjawiska, „dotykanie” materii, działanie i zabawa połączone z teorią i wiedzą.

Prowadzący:
Ewelina Romanowska

Data i godzina:
Terminy elastyczne, możliwość dostosowania ich do konkretnych potrzeb szkół

Kontakt:
e-mail: k.tumilowicz@zacisze.waw.pl;
tel.22 679 84 69 wew.2

17 maja

Wybierzemy się w podróż na wieś, gdzie młody kompozytor miał okazję tańczyć tańce ludowe. A skoro spodobały się jemu, my także spróbujemy swoich sił w nauce podstawowych kroków tańców ludowych i zastanowimy się, jaki wpływ miała twórczość wsi na pracę kompozytorską Chopina.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej (uczeń tańczy według układów ruchowych charakterystycznych dla wybranych tańców (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz innych krajów Europy i świata).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Lekcja muzealna zawiera w sobie elementy umuzykalniania oraz nauki tańca.

Prowadzący
edukatorzy Muzeum Fryderyka Chopina

Data i godzina:
Dzień do ustalenia
Godzina: 9:00 lub 10:00

Kontakt:
e-mail: bilety.muzeum@nifc.pl,
tel.: (+48 22) 44 16 251, 252 (wtorek-niedziela, godz. 11.00-20.00)

17 maja 09:00

Obrazy Jana Matejki przedstawiają najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Dowiemy się, skąd Matejko czerpał wiedzę o historii i do czego był mu potrzebny „Skarbczyk”. Poznamy rodzinę artysty i ciekawostki z jego życia.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej (odbiór tekstów kultury) oraz edukacji historycznej (chronologia historyczna, analiza i interpretacja, tworzenie narracji historycznej).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Całe zajęcia odbywają się przed oryginalnymi obrazami Jana Matejki. Uczniowie oglądają najbardziej znane jego płótna, jak Bitwa pod Grunwaldem czy Stańczyk, rozmawiają zarówno o przedstawionych wydarzeniach historcznych jak również metodach pracy i życiu Jana Matejki w XIX-wiecznym Krakowie.

Prowadzący:
historycy sztuki z doświadczeniem pedagogicznym

Termin:
do wyboru przez zamawiającego od pon.do niedz. w godz. 10:00 - 16:00

Koszt:
140 zł cena lekcji + bilet wstepu 1 zł od ucznia

Kontakt:
tel. 22 629 50 60

17 maja 10:00

Spotkania tematyczne w ogrodzie społecznym i pracowni ogrodniczej Wspólny Ogród, podczas których dzieci dowiedzą się: jak rosną i czego potrzebują rośliny (warzywa, owoce i zioła); co to jest gleba, jak się robi kompost, kto w nim mieszka oraz jak dbać o ogród.

W trakcie spotkania z pszczelarzem, dzieci zobaczą z czego składa się ul i jak wygląda w środku. Zobaczą, jak pszczoły pracują w ulu i posłuchają najważniejszych faktów na temat życia tych niezwykłych owadów i ich roli w przyrodzie. Zobaczą też, jakie narzędzia są potrzebne do pracy przy ulach.

Grupę dzielimy na dwie podgrupy. Każda podgrupa odbywa:
• spotkanie z pszczelarzem, który opowie o najważniejszych rzeczach związanych z rolą pszczół w przyrodzie, a przede wszystkim zaprosi uczestników do przyjrzenia się pszczołom pracującym w ulu (ok. 30 min).
• zajęcia we „Wspólnym Ogrodzie”, gdzie uczestnicy nauczą się rozpoznawać rosnące tam warzywa, owoce i zioła i będą mieli okazję poznać na czym polegają prace sezonowe w ogrodzie (ok. 30 min).


Punkt z podstawy programowej
Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Koziarnia, pasieka Pszczelarium oraz ogród społeczny i pracownia ogrodnicza - Wspólny Ogród SDK sprawiają, że Służewski Dom Kultury to rodzaj ekologicznej farmy miejskiej, zyskał sobie nawet nieoficjalne miano domu kultury i ekologii. Ogród funkcjonuje od wielu sezonów i uprawiane są w nim warzywa, owoce i zioła, z wykorzystaniem naturalnych nawozów i środków ochrony roślin. W pasiece żyje kilka rojów pszczół, a wytworzony przez nie miód można zakupić w kawiarni Służę Kawą.

Prowadzący:
Paulina Jeziorek

Termin:
uzgadniane indywidualnie po zebraniu grupy

Kontakt:
ogrod@sdk.waw.pl

17 maja

Warsztaty ceramiczne uczą poczucia estetyki, wrażliwości na piękno, dodatkowo wpływają na naukę dzieci i młodzieży. Dlaczego tak się dzieje? Współczesna młodzież dorastająca i żyjąca w świecie multimediów zagrożona jest dysgrafią, dysleksją rozwojową oraz obniżonym rozwojem funkcji percepcyjno – motorycznych, takich jak: sprawność manualna, orientacja przestrzenno – kierunkowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Podczas warsztatów ceramicznych dzieci doskonalą wszystkie te umiejętności. Manualna praca z gliną wpływa również znacząco na charakter pisma, ma więc bezpośredni wpływ na wszechstronny rozwój dziecka.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń rozwija kompetencje takie jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Własna kameralna pracownia ceramiki wyposażona w piec.

Prowadzący
Stowarzyszenie Amfora

Termin:
poniedziałki, czwartki

Kontakt:
e-mail: info@bok-filia.eu, kierownik@bok-filia.eu

20 maja 10:00

Król lubi wiedzieć, co myślą poddani w jego królestwie. Przebrany za włóczęgę przysłuchuje się opowieściom trzech sióstr. Tak ujmuje go szczerość panien, że postanawia spełnić ich marzenia... Jednak to jeszcze nie koniec bajki. Okazuje się, że szczęście jednej osoby może być dla drugiej powodem do zazdrości...

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie realizuje takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Spektakl jest połączeniem planu aktorskiego i lalkowego.

Prowadzący
aktorzy Teatru Lalka

Data i godzina:
28 maja 2019, godz. 11:00
29 maja 2019, godz. 11:00
30 maja 2019, godz. 11:00
31 maja 2019, godz. 10:00

Kontakt:
e-mail: rezerwacje@teatrlalka.pl
tel. (22)656 6957

28 maja 10:00

Śpiewa Chór Alla Polacca
dyrygent - Anna Bednarska, Beata Żukowska-Szeluga
fortepian - Konrad Wantrych
Jerzy Wasowski najbardziej cenił swoją twórczość dla dzieci. Napisał kilkaset piosenek, głównie do słuchowisk radiowych dedykowanych najmłodszym
Wydarzenie z okazji Dnia Dziecka

Punkt z podstawy programowej
SZKOŁA PODSTAWOWA I-III: rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki oraz wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Podczas wydarzenia głównymi bohaterami staną się dzieci, które śpiewają w Chórze Alla Pollacca. Najmłodsi słuchacze mogą natomiast poznać nieznane do tej pory, barwne piosenki Jerzego Wasowskiego.

Kontakt
bilety@promkultury.pl oraz +22 277 08 02

1 czerwca 12:00

Spotkania z jednym z Mistrzów karykatury i rysunku satyrycznego. Wspólne rysowanie. Ciekawostki, zagadki i konkursy. Zapraszani i dotychczas prowadzący warsztaty artyści: Edward Lutczyn, Jacek Frankowski, Bohdan Butenko, Wiesław Zięba, Dariusz Pietrzak.

Punkt z podstawy programowej

Pogram zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie poznawczego obszaru rozwoju: uczeń osiąga umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych środków wyrazu.

Czym wydarzenie się wyróżnia ?

Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z artystami. Mogą z bliska przyjrzeć się ich pracy, zadać pytania i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Prowadzący:
artyści: Nika Jaworowska-Duchlińska, Edward Lutczyn, Jacek Frankowski.

Warsztaty będą odbywać się w poniedziałki.

Kontakt:
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl,
tel.: 22 827 88 95

24 czerwca 10:00

Ideą warsztatu jest pobudzenie dziecięcej wyobraźni do odgrywania ról i improwizacji na scenie oraz rozwijanie u dzieci umiejętności współpracy w grupie i zainspirowanie ich do wspólnych działań twórczych. Uczestnicy zostaną zaproszeni do stworzenia sobie swojej postaci – kowboja lub kowbojki. Przesuwając się od stacji do stacji, dzieci grają w wyobraźniową teatralną grę, wykonując kolejne zadania z dziedziny autoprezentacji, improwizacji czy prawidłowego posługiwania się głosem i gestem scenicznym.

Punkt podstawy programowej:

II.3 Umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu;
Warsztaty przenoszą uczestników do wyobrażonej rzeczywistości, w której mogą wspólnie i samodzielnie działać. Uczestnicy chcąc przejść do kolejnego etapu teatralnej gry, wykonują kolejne zadania z dziedziny autoprezentacji czy improwizacji na scenie, zyskując pozytywne doświadczenie sceniczne, będące bazą w budowaniu postawy twórczej.

Co wyróżnia wydarzenie:

Warsztaty przenoszą uczestników do wyobrażonej rzeczywistości, w której mogą wspólnie i samodzielnie działać. Uczestnicy chcąc przejść do kolejnego etapu teatralnej gry, wykonują kolejne zadania z dziedziny autoprezentacji czy improwizacji na scenie, zyskując pozytywne doświadczenie sceniczne, będące bazą w budowaniu postawy twórczej.

Prowadzący: Zuzanna Fijewska-Malesza i Justyna Szatkowska.

Godzina rozpoczęcia i data warsztatów do ustalenia.

kontakt: zuzanna.fijewska@gmail.com

27 czerwca

Ideą warsztatu jest zaangażowanie wszystkich dzieci do wspólnej zabawy cyrkowo-ruchowej. Dzięki ćwiczeniom żonglerskim i różnorodnym zabawom ruchowym dzieci podejmują aktywność fizyczną, usprawniają koordynację i sensomotorykę, koncentrują się na zadaniu, ukierunkowują energię na konkretne działanie oraz dążą do wspólnego celu.

PROGRAM:
- integrujące zabawy z użyciem liny
- ćwiczenia żonglerskie i sensomotoryczne kolorowymi chustami
- nauka rozkręcania talerzyków
- ćwiczenia żonglerskie z piłeczkami

Punkt z podstawy programowej:

I.1. sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji.

Co wyróżnia wydarzenie:

Warsztat poprowadzony jest autorskim programem, który łaczy kilka metod pracy z dziećmi. Proponowane zabawy i ćwiczenia zarówno rozwijają sensomotorykę dzieci i uczą współpracy oraz otwartej komunikacji.

Godzina rozpoczęcia i data warsztatów do ustalenia.

Prowadząca: Justyna Szatkowska.

Kontakt: justyna.szatkowska1@gmail.com

27 czerwca

Grąd, nisza, rozłogi, śreżoga – wiele pięknych słów opisuje fascynujący świat, który nas otacza. Jednych używamy częściej, innych rzadziej, ale warto wciąż poznawać nowe, aby umieć nazywać więcej zjawisk i organizmów. W czasie spotkania wspólnie odkryjemy różne tajemnicze, niezwykłe słowa opisujące przyrodę wilanowskich ogrodów. Na podstawie obserwacji terenowych stworzymy oryginalne inicjały z motywami przyrodniczymi. Zajęcia dostosowane są do potrzeb klas integracyjnych.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji przyrodniczej: uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną oraz rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę poprzez kontakt z przyrodą, jej doświadczanie. Inicjały wykorzystywane w części warsztatowej są rekonstrukcją czcionki na podstawie XVII-wiecznych map.

Prowadzący:
edukator przyrodniczy

Zajęcia dostępne do 13.12.2019 r.

Godziny rozpoczęcia:
9:30 - 11:00,
11:30 - 13:00,
13:30 - 15:00

Bilety:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł
Bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
e-mail: bilety@muzeum-wilanow.pl,
tel. +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

13 grudnia 09:30