Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Laboratorium dla organizacji pozarządowych

Rozwój kadr kultury w fundacjach i stowarzyszeniach odbywa się w ramach SCWO - Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. SCWO realizuje seminaria, szkolenia, warsztaty , webinaria.

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej organizuje tez szkolenia dedykowane konkretnym tematom, o które proszą organizacje : z pisania projektów, prezentacji publicznych, nowych technologii. Działania odbywają się w ramach Modułu Otwartego Laboratorium. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania Programu Laboratorium dedykowanego kierunkowo dla organizacji pozarządowych.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to kompleksowy i bezpłatny system wsparcia dla organizacji działających na rzecz mieszkańców Warszawy. Oferta obejmuje między innymi konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, seminaria i szkolenia, dłuższe cykle edukacyjne, udostępnianie miejsc na spotkania i do pracy, a także wsparcie dla komisji dialogu społecznego. Ze wsparcia skorzystać mogą zarówno organizacje nowo powstałe, jak i te, które działają dłużej. Ze wszystkich form wsparcia organizacje korzystają bezpłatnie.Umów się na poradę prawną, księgową, PR! Porady specjalistyczne udzielane przez prawników, księgowych i ekspertów od PR, którzy dobrze znają specyfikę organizacji pozarządowych i ich działań.

Szkolenia
W ciągu 8 godzin uczestnicy otrzymują pogłębione informacje niezbędne do funkcjonowania organizacji, zgodne z aktualnym stanem prawnym. Spotkania te mają formę warsztatową, dzięki czemu uczestnicy mogą od razu przećwiczyć zdobyte wiedzę i umiejętności.
Przykładowy zakres tematyczny szkoleń: Prawne aspekty funkcjonowania organizacji (zakładanie organizacji, dostosowanie się organizacji do obowiązujących przepisów); Planowanie strategiczne oraz projektów i pisanie wniosków, Pozyskiwanie środków na działalność w tym także małe granty, tryb konkursowy oraz składanie projektów z własnej inicjatywy; Budżetowanie; Księgowość; Udział NGO w tworzeniu polityk publicznych, narzędzia konsultacji, zasady partycypacji; Miezależność finansowa ngo, odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza a także udział w przetargach; Standard formalno-prawny działania organizacji pozarządowych; Rozliczanie projektów;Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem.

Seminaria
Seminaria to krótsze spotkania tematyczne (ok. 3h), dostępne dla większej liczby osób jednorazowo; zazwyczaj składają się z części teoretycznej i dyskusji. Lista seminariów będzie opracowywana na bieżąco, z uwzględnieniem zgłoszeń ze strony organizacji oraz trenerów i konsultantów.
Przykładowe tematy seminariów: Jak współpracują organizacje i urzędnicy w m.st Warszawa; Ciała dialogu społecznego w Warszawie; Dobre praktyki współpracy organizacji z m.st Warszawa Otwarte konkursy ofert, małe granty, własna inicjatywa – procedury ubiegania się, realizacja, rozliczenia; Działalność ekonomiczna organizacji; Źródła finansowania działań; Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych; Administrowanie organizacją Budowanie zespołu, budowanie relacji z otoczeniem.