Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Laboratorium dla dzielnicowych domów kultury

MODUŁ: PROGRAM SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW DZIELNICOWYCH DOMÓW KULTURY W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE NA LATA 2016-2018

W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej od początku 2016 r. działa Program Laboratorium Edukacji Kulturalnej – moduł dla Dzielnicowych Domów Kultury. 14 stycznia odbyła się Konferencja otwierająca Moduł Programu dla dzielnicowych domów kultury. W Promie Kultury Saska Kępa spotkali się animatorzy i dyrektorzy z 23 instytucji animacji kultury.

Celem niniejszego modułu Laboratorium Edukacji Kulturalnej jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój dzielnicowych domów kultury poprzez wdrożenie systemu warsztatów i spotkań szkoleniowych skierowanych do ich pracowników i otoczenia. Program ten został opracowany w odniesieniu do oczekiwań współczesnego społeczeństwa, w odpowiedzi na potrzeby sformułowane przez środowisko dzielnicowych domów kultury w ramach warsztatów konsultacyjnych. Uwzględniono także osiem barier negatywnie wpływających na realizację edukacji kulturalnej w Mieście Stołecznym Warszawie, wskazanych w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej. Dla mieszkańców dzielnicy otwarty dom kultury powinien stać się miejscem kontaktu z kulturą, który zapewnia możliwość rozwoju, transferu wiedzy, aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności dzielnicy i współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego, także poprzez wsparcie środowiska aktywistów i organizacji pozarządowych.

Program opracował specjalnie do tego powołany zespół pod przewodnictwem Pełnomocnika Prezydenta m.st Anny Michalak w składzie: dr Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Anna Miodyńska (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL), Agata Skórzyńska (Centrum Praktyk Edukacyjnych), Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury).

Program oparty jest na następującej wizji domu kultury: Dom kultury stwarza przed Warszawiakami szanse uczestnictwa w kulturze. Jako kreator i inicjator rozwoju dzielnicy poprzez kulturę obserwuje i aktywnie reaguje na zmiany dokonujące się w świecie oraz w otoczeniu. Prowadząc edukację kulturalną oraz artystyczną wzmacnia i wydobywa potencjał mieszkańców. Animując, umożliwia społeczności lokalnej poznanie siebie, a jej członkom realizację własnych pomysłów. Tym samym rozwija społeczeństwo obywatelskie, buduje kapitał społeczny oraz wzmacnia demokrację i pluralizm kulturowy. Dom kultury można potraktować jako typ podmiotu prowadzący działalność komplementarną wobec działalności innych podmiotów użyteczności publicznej (takich jak biblioteki, organizacje III sektora, szkoły, młodzieżowe domy kultury, muzea i in.).

Program warsztatów i spotkań szkoleniowych rozpocznie blok trzech szkoleń obowiązkowych dla pełnego zespołu każdego warszawskiego domu kultury, na który składają się: autodiagnoza, warsztat z komunikacji interpersonalnej i warsztat z planowania, określający wizję i kierunek rozwoju danego domu kultury. Szkolenia poprowadzą Maja Branka, Katarzyna Bryczkowska, Marta Lewandowska i Katarzyna Sekutowicz.

Następnie domy kultury rozpoczną pracę w ramach bloku czterech szkoleń obowiązkowych dla 5-osobowych zespołów reprezentujące domy kultury, które będą pracować łącznie, po cztery domy kultury w grupie. Tematyka szkoleniowa obejmie Wskaźniki jakościowe (prowadzący Karol Wittels), Budowanie koalicji (prowadząca Marta Lewandowska), Nowe technologie (prowadzący Kamil Śliwowski) i Rzecznictwo (prowadząca Maja Branka). Blok zajęć obowiązkowych zakończy indywidualna praca każdego z domów kultury na rzecz budowania wizerunku.

Odrębną grupę szkoleń w ramach Laboratorium stanowią tzw. szkolenia uzupełniające. Każdy z domów kultury weźmie udział w czterech dodatkowych warsztatach, które wybierze z grupy dziesięciu tematów: Diagnoza otoczenia, Budżet partycypacyjny, Adresowanie działalności, Detektor talentów, Wielokulturowość, Wielopokoleniowość, Działania w przestrzeni publicznej, Uwrażliwienie na zmiany zachodzące w kulturze, Skuteczna komunikacja, Praca z grupami twórczymi i zadaniowymi.

Poza szkoleniami w ramach Laboratorium działać będzie Inspiratorium, czyli ciąg wizyt studyjnych, realizowanych wzajemnie przez domy kultury oraz wspólnie przygotowywane projekty samouczące.

W ramach Inspiratorium Zespół Roboczy złożony z pracowników domów kultury opracował dokument dotyczący współpracy organizacji pozarządowych i dzielnicowymi z miejskimi domami kultury. W tej grupie opracowano też zasady działania Spółdzielni Kultury. Spółdzielnia Kultury to internetowa baza bezpłatnie udostępnianych zasobów – przestrzeni, sprzętów, produktów kultury - które ułatwiają organizację oddolnych działań lokalnych. Dzięki Spółdzielni Kultury mieszkańcy mogą wykorzystywać już istniejące lokalne zasoby, a instytucje, przedsiębiorcy, organizacje – dzielić się nimi. Z zasobów Spółdzielni może korzystać każdy. Każdy też może dodać do bazy swoje zasoby. Dzięki Spółdzielni pomagamy sobie bezpłatnie i budujemy sieć lokalnej współpracy.

Jednym z efektów Programu Laboratorium będzie wspólny szablon sprawozdania otwartego domu kultury, do którego wskaźniki i mierniki wypracowywane są na warsztatach, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich domów kultury. Szablon ten będzie wykorzystany dla stałej sprawozdawczości prowadzonej w Biurze Kultury m.st. Warszawy jako element systemowego rozwiązania.

Ewaluacją Programu Laboratorium zajęła się Fundacja Obserwatorium. Przyjęto trzy podstawowe cele ewaluacji: weryfikacja poprawności metodyki przyjętej w ramach Laboratorium (ocena trafności i skuteczności interwencji), ocena wpływu interwencji na pracowników DK (skuteczność) oraz opis zmiany dokonującej się w DK (użyteczność oraz potencjalna trwałość interwencji – próba oszacowania długofalowego oddziaływania).

Koordynatorem Programu Laboratorium jest dr Joanna Orlik, ekspertka Biura Kultury, dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, członek Zarządu Zrzeszenia Animatorów Kultury Forum Kraków.

Trenerzy

Marta Lewandowska
Trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych, współzałożycielka Fundacji Kultury Dialogu. Ukończyła filozofię i podyplomowe s... więcej »
Kamil Śliwowski
Animator i trener specjalizujący się w edukacji medialnej, prawie autorskim oraz bezpieczeństwie w sieci. Od 2008 roku działa w polskim ... więcej »
Karol Wittels
Prezes Fundacji Obserwatorium, Członek Zarządu Federacji Mazowia. Współautor ponad 20 raportów badawczych dotyczących sektora kultury,... więcej »
Maja Branka
Trenerka i konsultantka z szesnastoletnim doświadczeniem. Przepracowała ponad 5000 godzin, szkoląc organizacje pozarządowe, administrac... więcej »
Katarzyna Sekutowicz
Antropolożka kultury, mieszka w Warszawie na granicy Ochoty i Mokotowa. Od 1992 roku związana z Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społeczny... więcej »
Katarzyna Bryczkowska
Współfundatorka i wiceprezeska zarządu Fundacji Kultury Dialogu, której misją jest przekształcenie sfery publicznej w Polsce w obszar ... więcej »

Autorzy

Ewa Zbroja
Animatorka kultury, trenerka, instruktorka teatralna, wieloletnia dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury i Ośrodka Kultury w Bolesławcu. ... więcej »
Agata Skórzyńska
dr Agata Skórzyńska – kulturoznawczyni, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM (od 2005 roku) w Poznaniu, zastępca dyrektora Instytut... więcej »
Jacek Królikowski
Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Specjalizuje się w metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Mam doświadcze... więcej »
Anna Miodyńska
Pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, jest także trenerką Centrum Aktywności Lokalnej, mediatorką i animatorką społecz... więcej »
Joanna Orlik
Dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury z instytucją związana od 2002 r. Z wykształcenia polonistka, w 2007 r. obroniła pracę dokto... więcej »
Anna Michalak - Pawłowska
Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Twórca i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodz... więcej »