Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą

"Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”
W marcu 2019 roku Prezydent m.st. Warszawy wprowadził program #WarszawaDlaUcznia. Jeden z jego punktów – „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” - to dofinansowanie w wysokości 100 złotych rocznie dla stołecznych uczniów na wyjścia do instytucji kultury, nauki sportu i rekreacji. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Środowisko warszawskich instytucji i organizacji realizujących działania kulturalne przygotowało wspólną ofertę dla szkół, rekomendowaną szkołom przez Prezydenta Warszawy. Każda z instytucji wybrała ze swojej oferty programowej wydarzenia bądź zajęcia charakteryzujące się angażującą odbiorców formą, uwrażliwiające i rozwijające, zarażające pasjami. Proponowany program ma także spełniać kryterium dostępności rozumianej szeroko - zarówno jako rozpoznanie i dostosowanie programu do potrzeb uczestników oraz pod kątem idei likwidowania barier w dostępie do kultury (czas, miejsce, język komunikacji, a także dostępność architektoniczna, dostosowanie programu dla grup z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku, ruchu etc.). Propozycje zawierają w sobie także realizowane punkty z podstawy programowej określonej przez MEN.

Poniżej prezentujemy ofertę teatrów, muzeów, domów kultury, organizacji pozarządowych na zajęcia i wydarzenia, z których uczniowie mogą skorzystać jeszcze w roku szkolnym 2018/2019. W przygotowaniu jest już program na kolejny, rozpoczynający się we wrześniu rok szkolny.

Ofertę można przeglądać korzystając z kryteriów: Rodzaj wydarzenia oraz Dzielnica – znajdujących się w panelu górnym, a także pod kątem grupy wiekowej uczniów – wybierając odpowiednią zakładkę w menu bocznym.

Po kliknięciu na dane wydarzenie wyświetli się jego opis, terminy, czas trwania, cena, a także realizowane w trakcie zajęć/wydarzenia elementy podstawy programowej, nazwisko osoby prowadzącej i kontakt do instytucji umożliwiający rezerwację biletów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I FORMALNE dotyczące Programu

„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” to projekt zakładający dofinansowanie organizacji przez szkoły zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kwotą w wysokości 100 zł w skali rocznej na każdego ucznia zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Realizacja tego projektu pozwoli na równy (bo nie generujący kosztów dla rodziców i opiekunów) dostęp do zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania i uzdolnienia młodych warszawiaków.

Kto decyduje o przyznanych środkach?

O rozdysponowaniu środków na poszczególne przedsięwzięcia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz z wychowawcami poszczególnych klas. Pozwala to na wykorzystanie finansowania zgodnie z rzeczywistymi potrzebami kulturalnymi, sportowymi i naukowymi uczniów konkretnej szkoły, klasy, grupy.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”?

Projekt pozwala na wykorzystanie edukacyjnego potencjału warszawskich placówek kulturalnych, sportowych i naukowych. Środki z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” mogą zostać przeznaczone w szczególności na zakup biletów do warszawskich instytucji nauki, sportu, kultury w tym kin, teatrów, muzeów, galerii. Założeniem projektu jest, aby proces edukacji odbywał się również w przestrzeni całego miasta.

Ofertę warszawskich teatrów, muzeów, domów kultury, organizacji pozarządowych na zajęcia i wydarzenia, z których uczniowie mogą skorzystać w roku szkolnym 2019/2020, można znaleźć na stronie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej: http://www.wpek.pl/wpek,warszawa_dla_ucznia.html?locale=pl_PL

Czy można wykorzystać środki poza Warszawą?

Środki finansowe mogą zostać wykorzystane na wyjazdy, wizyty i zajęcia w instytucjach pozawarszawskich. Trzeba jednak pamiętać, że środki przeznaczone na realizację projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” nie mogą być wydatkowane na noclegi, wyżywienie i transport.

Co dzieje się ze środkami w przypadku nieobecności ucznia?

W przypadku nieobecności ucznia podczas wyjścia/wyjazdu organizowanego w ramach projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” fundusze przewidziane na uczestnika nie będą zwracane, tzn. pozostaną w budżecie szkoły. Dysponentem przekazanych środków jest dyrektor szkoły działający w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz wychowawcami klas. Środki są naliczone według liczby uczniów, ale nie podlegają rozliczeniu w odniesieniu do każdego ucznia.

Faktura zakupu na potrzeby realizacji projektu „Klasa z Warszawą, Warszawa w klasie”

Dokonując zakupu na potrzeby realizacji projektu „Warszawa w klasie, klasa z Warszawą” należy pamiętać, że potwierdzeniem transakcji jest faktura.

Faktura musi zawierać następujące informacje:

Nabywca - Płatnik:

Miasto Stołeczne Warszawa,
Pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481

Odbiorca:

Dane szkoły


Poprawnie wypełnioną fakturę nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły, który dokonuje akceptacji i opisu dokumentu, a następnie przekazuje go do właściwego biura finansów oświaty.


Kontakt : Bożena Głażewska Naczelnik Wydziału doskonalenia nauczycieli
E-mail: bglazewska@um.warszawa.pl
Nr tel: 22 44 33 518.


Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z oferty Programu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” / #100zł na kulturę.
Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej dotyczące edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Prowadzący:
do ustalenia

Termin:
do ustalenia

Koszt:
10 zł za osobę

Kontakt:
biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl / (22) 841 91 22

1 września

Spotkania z jednym z Mistrzów karykatury i rysunku satyrycznego. Wspólne rysowanie. Ciekawostki, zagadki i konkursy. Zapraszani i dotychczas prowadzący warsztaty artyści: Edward Lutczyn, Jacek Frankowski, Bohdan Butenko, Wiesław Zięba, Dariusz Pietrzak.

Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z artystami. Mogą z bliska przyjrzeć się ich pracy, zadać pytania i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości; rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami).

Prowadzący:
artyści: Nika Jaworowska-Duchlińska, Edward Lutczyn, Jacek Frankowski

Termin:
poniedziałki
10.00

Koszt:
120 zł od grupy

Kontakt:
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl, tel.: 22 827 88 95

1 września

Chcecie zobaczyć teatr od kulis? Zwiedzimy teatralne kulisy i poznamy „zaplecze” aktorskiego zawodu. Aktor prowadzący warsztaty pokaże uczestnikom, na czym polegają elementarne zadania aktorskie, jak wyrazić emocje bez słów, będą ćwiczenia z emisji głosu, dykcji, zdradzimy również tajniki aktorskich rozgrzewek, które pomagają w codziennej pracy na scenie. Młodzi aktorzy otrzymają praktyczne zadania. Rodzaje ćwiczeń dostosowane są każdorazowo do wieku i kompetencji uczestników zajęć.

Zajęcia warsztatowe pozwalają uczestnikom ukształtować umiejętności niezbędne do właściwej recytacji utworów literackich. Szczególny nacisk położony jest również na komunikowanie emocji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej dla szkoły podstawowej (II etap edukacyjny - klasy VII - VIII) w zakresie edukacji polonistycznej, kształcenia litearckiego i kulturowego.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena

Termin:
dostosowany do potrzeb grupy

Koszt:
900 zł dla grupy do 30 osób, grupa powyżej 30 osób - 30 zł od osoby

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl, tel. (22) 10 11 609 / 613

1 września

Warsztaty teatralne, które wprowadzają uczestników w tajniki pracy w teatrze. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiają o różnych zawodach związanych z teatrem i mają okazję wcielić się w rolę aktora, reżysera i scenografa. Uczniowie poznają ważne pojęcia związane ze sztuką i kształtują umiejętności z zakresu improwizacji twórczej. UWAGA: Więcej tematów zajęć dostępnych na stronie: https://www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

Zajęcia dają możliwość zobaczenia teatru "od środka" oraz poznania różnych zawodów i pojęć związanych z teatrem. W części warsztatowej uczniowie w praktyczny sposób mają okazję sprawdzić się w roli aktora, reżysera i scenografa.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej z zakresju edukacji polonistycznej: tworzenie wypowiedzi; kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem.

Prowadzący:
pedagog teatru

Termin:
do ustalenia
Warsztaty odbywają się w godzinach 9.30-15.00

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt:
n.grzedzinska@powszechny.com, tel.: 510 131 807

1 września

Jak wyglądało życie codzienne szlachcica w dawnej Rzeczypospolitej? Co łączyło go z tajemniczymi Sarmatami? Czy rzeczywiście wszyscy Polacy znali łacinę, jak twierdzili zagraniczni podróżni? Jak przyrządzano chrapy łosia i ogon bobra? Dlaczego przygotowania do tradycyjnego, staropolskiego pogrzebu trwały miesiącami? W trakcie zajęć nauczymy się również wiązać pas kontuszowy i przekonamy się, czy strój szlachecki był wygodny.

Czym się program wyróżnia
To nowoczesna, interaktywna forma zwiedzania pałacu, podczas której uczestnik może poczuć się jak szlachcic - przymierzyć szlachecki strój, poznać staropolskie obyczaje i tradycje.

Punkt z podstawy programowej
Spacer spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze edukacji historycznej. Uczeń poznaje postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Sytuuje w czasie i opowiada o: bohaterach wojen XVII wieku i królu Janie III Sobieskim, początkach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczy zapoznaje się z zagadnieniami historii tolerancji religijnej i demokracji.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące i niewidome - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Prowadzący:
edukator historyczny

Termin:
Codziennie od godziny: 9:30. Ostatnia rezerwacja jest możliwa najpóźniej godzinę przed zamknięciem pałacu.
Zajęcia dostępne do 13.12.2019

Koszt:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł + bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Małgorzata Ziemińska - Programy historyczne dla grup zorganiozwanych mzieminska@muzeum-wilanow.pl

1 września 09:30

Jak wyglądało życie codzienne szlachcica w dawnej Rzeczypospolitej? Co łączyło go z tajemniczymi Sarmatami? Czy rzeczywiście wszyscy Polacy znali łacinę, jak twierdzili zagraniczni podróżni? Jak przyrządzano chrapy łosia i ogon bobra? Dlaczego przygotowania do tradycyjnego, staropolskiego pogrzebu trwały miesiącami? W trakcie zajęć nauczymy się również wiązać pas kontuszowy i przekonamy się, czy strój szlachecki był wygodny.

Czym się program wyróżnia
To nowoczesna, interaktywna forma zwiedzania pałacu, podczas której uczestnik może poczuć się jak szlachcic - przymierzyć szlachecki strój, poznać staropolskie obyczaje i tradycje.

Punkt z podstawy programowej
Spacer spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze edukacji historycznej. Uczeń poznaje postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Sytuuje w czasie i opowiada o: bohaterach wojen XVII wieku i królu Janie III Sobieskim, początkach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczy zapoznaje się z zagadnieniami historii tolerancji religijnej i demokracji.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące i niewidome - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Prowadzący:
edukator historyczny

Termin:
Codziennie od godziny: 9:30. Ostatnia rezerwacja jest możliwa najpóźniej godzinę przed zamknięciem pałacu.
Zajęcia dostępne do 13.12.2019

Koszt:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł + bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Małgorzata Ziemińska - Programy historyczne dla grup zorganiozwanych mzieminska@muzeum-wilanow.pl

1 września 09:30

Spektakl to autorska wersja popularnej bajki o wawelskim smoku, przystosowana do percepcji najmłodszego widza. Kolorowe kostiumy, przyjazne postacie w stylu komedii dell' arte prowadzą widza przez świat prostych oczywistych wartości. Wartka gra aktorska, ciągła zmiana sytuacji nie pozwala na nudę. Entuzjastycznie przyjmowany przez widzów, cieszy pogodnym dowcipem i wzrusza ciepłym klimatem.

Kameralna sala widowiskowa do 50 miejsc, bliski bezpośredni kontakt z widzami. Możliwość obejrzenia kulis i scenografii oraz rozmowy z twórcami o teatrze dell' arte.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

Prowadzący:
Małgorzata Wolańska, Maciej Dużyński, Dariusz Jarosiński

Termin:
możliwość indywidualnego ustalenia terminu

Koszt:
opcja 1. zamawiający ma do dyspozycji 30 miejsc "fotelowych" - cena 900 pln (bilet 30 pln)
opcja 2. zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" i 18 miejsc "ławkowych" w sumie dla 50 osób - cena 1500 pln (bilet 30 pln)

Kontakt:
email: scena96@tlen.pl tel.501 105 067, 506 250 598

1 września

W programie interaktywna lekcja, podczas której w zabawnej formule zostanie przedstawiona istotna rola pszczół w ekosystemie oraz specyfika pracy pszczelarza.
Uczestnicy zobaczą, z czego składa się ul i jak wygląda w środku, dowiedzą się, jak pszczoły pracują w ulu, i poznają najważniejsze fakty na temat życia tych niezwykłych owadów oraz ich roli w przyrodzie.
Uczniowie będą mieli okazję podejrzeć, jak pracują pszczoły w ulu, zobaczyć matkę, dowiedzieć się, jak wygląda praca pszczelarza, jak opiekować się pszczołami oraz jak funkcjonuje rój i jak prowadzić pasiekę.

Zajęcia prowadzone są w prawdziwej pasiece, przy ulach - możliwość realnego podejrzenia pracy pszczół o każdej porze roku.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Prowadzący:
Pracownia Pszczelarium

Termin:
wtorki
10.00-11.00

Koszt:
20 zł/osoba

Kontakt:
info@bok-filia.eu, kierownik@bok-filia.eu

1 września

Zapraszamy do spotkania z kulturą żydowską – do poznania charakterystycznych dla niej przedmiotów, tradycji i symboli. Na wystawie stałej uczniowie i uczennice będą rozwiązywać zadania w grupach. Zobaczą, jak wyglądały synagoga, karczma oraz dom żydowski. W sali edukacyjnej poznają też historię Sary – ich żydowskiej rówieśniczki. Dowiedzą się, jak wygląda współczesne życie żydowskie w Polsce.

"Dawno temu w miasteczku - spotkania z kulturą żydowską" - to jeden z kilkunastu warsztatów, które przygotowaliśmy dla uczniów i uczennic z klas 4-6, które uczą o pięknie różnorodności kulturowej i religijnej, rozwijają empatię i rozbudzają ciekawość otaczającym światem. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie Wiedzy o społeczeństwie: wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna (uczeń wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym) oraz w zakresie edukacji polonistycznej: tworzenie wypowiedzi (kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem).

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum POLIN

Termin:
w dni powszednie, od poniedziałku do piątku (oprócz wtorków, gdy muzeum jest zamknięte)
10.15 lub 13.00

Koszt:
150 zł za grupę do 30 osób, opiekunowie bezpłatnie

Kontakt:
22 471 03 01; rezerwacje@polin.pl;

1 września

Dokąd Chopin mógł jeździć na wakacje? Czy podróżował mając na uwadze rozwój swojej kariery lub chęć odpoczynku w południowym słońcu? Ruszymy śladem kompozytora, poznając kolejne jego utwory. Porozmawiamy o miejscach i powstającej tam twórczości, przyglądając się różnorodności muzycznych gatunków podejmowanych przez Chopina.

Lekcja zawiera elementy umuzykalniania oraz nauki świadomego słuchania kompozycji muzycznych.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej (uczeń świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej; rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter; formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego; świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje cechy utworu muzycznego).

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum Fryderyka Chopina

Termin:
do ustalenia
9.00 lub 10.00

Koszt:
200 zł

Kontakt:
bilety.muzeum@nifc.pl, tel.: (+48 22) 44 16 251, 252 (wtorek-niedziela, godz. 11.00-20.00)

1 września

Obrazy Jana Matejki przedstawiają najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Dowiemy się, skąd Matejko czerpał wiedzę o historii i do czego był mu potrzebny „Skarbczyk”. Poznamy rodzinę artysty i ciekawostki z jego życia.

Całe zajęcia odbywają się przed oryginalnymi obrazami Jana Matejki. Uczniowie oglądają najbardziej znane jego płótna, jak Bitwa pod Grunwaldem czy Stańczyk, rozmawiają zarówno o przedstawionych wydarzeniach historcznych jak również metodach pracy i życiu Jana Matejki w XIX-wiecznym Krakowie.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej (odbiór tekstów kultury) oraz edukacji historycznej (chronologia historyczna, analiza i interpretacja, tworzenie narracji historycznej).

Prowadzący:
historycy sztuki z doświadczeniem pedagogicznym

Termin:
do wyboru przez zamawiającego od pon.do niedz. od 10.00 do 16.00

Koszt:
140 zł cena lekcji + bilet wstępu 1 zł od ucznia

Kontakt:
22 629 50 60

1 września

Na zajęciach poznamy różne techniki pracy w glinie – od rzeźbienia, po toczenia na kole. Pracę zwykle rozpoczynamy od prostych zadań, sposobów ugniatania gliny oraz tworzenia podstawowych form, aby następnie realizować tematy bardziej zaawansowane.

Podczas zajęć dzieci będą miały okazję zdobyć wiedzę na temat różnych metod pracy z gliną, a także poznać narzędzia oraz techniki zdobnicze.

Punkt z podstawy programowej
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

Prowadzący:
Monika Marks - Witkowska 

Termin:
do ustalenia

Koszt:
100 zł / grupa maks. 24 os.

Kontakt:
sdk@sdk.waw.pl

1 września

Zapraszamy na warsztaty teatralne, które wprowadzają uczestników w tajniki pracy w teatrze. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiają o różnych zawodach związanych z teatrem i mają okazję wcielić się w rolę aktora, reżysera i scenografa. Uczniowie poznają ważne pojęcia związane ze sztuką i kształtują umiejętności z zakresu improwizacji twórczej. UWAGA: Więcej tematów zajęć dostępnych na stronie: www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie języka polskiego, poruszane są zagadnienia tworzenia wypowiedzi, kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych.

Termin:
od poniedziałku do piątku

Koszt:
10 zł. od ucznia

Kontakt:
Natalia Grzędzińska, tel.: 510 131 807, n.grzedzinska@powszechny.com

1 września

Warsztaty muzyczne polegające na stworzeniu zespołu muzycznego. Każdy uczestnik ma ważną rolę i zadanie w zespole. Wspólnie wymyślamy muzykę , piszemy własny tekst do piosenki. Zapewniamy: instrumenty perkusyjne i gitary.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera elementy muzyki, integracji w grupie. Rozwój zainteresowań, twórczą aktywność i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Termin:
do uzgodnienia

Koszt:
30 zł.

Kontakt:
Jadwiga Wilman, 609 018 424, j.wilman@wck-wola.pl

1 września

„Księga dżungli” to muzyczna propozycja Novej Sceny Teatru Muzycznego ROMA, skierowana głównie do młodego widza.
To historia chłopca zwanego „Żabą”, który trafia do dzikiej i bezwzględnej, ale kierującej się swoim odwiecznym prawem zwierzęcej społeczności.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji ogólnej;wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

Termin:
do ustalenia
10:00-12:00 oraz 13:00-15:00

Koszt:
grupy zorganozowane powyżej 20 osób- cena 45 zł/os.; bilety indywidalne -50 zł.


Kontakt:
dział rezerwacji TM ROMA - rezerwacja@teatrroma.pl, 22 628 89 98

1 września

Pełna poezji i mądrych refleksji opowieść o przyjaźni, miłości i życiu. Historia przybysza z malutkiej planety, który swobodnie przekracza granice między światem realnym, a sferą niezwykłości. MAŁY KSIĄŻĘ przypomina o tym, że „[…]wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, że tylko nieliczni z nich jeszcze o tym pamiętają”. Może więc warto wrócić w magiczną krainę dzieciństwa i zobaczyć świat na nowo wrażliwymi oczami dziecka?

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji ogólnej;wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

Termin:
do ustalenia
10:00-11:40, 13:00-14:40

Koszt:
grupy zorganizowane powyżej 20 osób- cena 45 zł/os.; bilety indywidalne -50 zł.


Kontakt:
dział rezerwacji TM ROMA - rezerwacja@teatrroma.pl, 22 628 89 98

1 września

Klasyczna baśń Charlesa Perrault w adaptacji Hanny Januszewskiej, z muzyką Jerzego Wasowskiego, należy do kanonu literatury dziecięcej. Znana jako słuchowisko, wielkokrotnie wznawiana na płytach, cieszy od pokoleń młodszych i starszych. Tym razem pojawia się w musicalowej realizacji scenicznej.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej - adaptacja literatury.
- rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
- aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

Termin:
do ustalenia
11-13 września; 22-25 października; 29-30 października
10.00-10.50 / 11.00-11.50

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

Kontakt:
Małgorzata Dziurzyńska tel.22/6566956 i 22/6566957 mdziurzynska@teatrlalka.pl i rezerwacje@teatrlalka.pl

1 września

Król lubi wiedzieć, co myślą poddani w jego królestwie. Przebrany za włóczęgę przysłuchuje się opowieściom trzech sióstr. Tak ujmuje go szczerość panien, że postanawia spełnić ich marzenia... Jednak to jeszcze nie koniec bajki. Okazuje się, że szczęście jednej osoby może być dla drugiej powodem do zazdrości...
Baśń o zdradzie, zawiści i poszukiwaniu utraconego szczęścia posłużyła reżyserowi do uruchomienia teatru cudów. Czy tańcząca woda, grające drzewo i tajemniczy Ptak Zielonopióry pomogą odwrócić zły los? W przedstawieniu pojawiają się: komedia dell’arte, marionetki sycylijskie, sztuczki, humor, ale też filozoficzna refleksja. A do tego muzyka grana na żywo!

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistyki, adaptacja powieści.

Termin:
do ustalenia
17-20 września; 21-24 stycznia
10.00-11.30 / 11.00-12.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

Kontakt:
Małgorzata Dziurzyńska tel.22/6566956 i 22/6566957 mdziurzynska@teatrlalka.pl i rezerwacje@teatrlalka.pl

1 września

Główną postacią przedstawienia jest wędrowny bajarz, jakich w dawnej Anglii było wielu, Bard Szortbred (nazwisko jest aluzją do tradycyjnego angielskiego kruchego ciastka). Bard Szortbred przemierza świat ze swym niewielkim teatrzykiem, w którym przedstawia baśnie.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, poznanie archetypu barda

Termin:
10-13 grudnia; 14-17 stycznia
10.00-11.30 / 12.00-13.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

1 września

Przedstawienie Cudowna podróż zrealizowane jest na podstawie powieści szwedzkiej pisarki-noblistki, Selmy Lagerlöf, jednej z najważniejszych Wycieczki po kulisach Teatru czyli przestrzeniach zwykle niedostępnych dla widzów. Zaplecze sceny, garderoby aktorów, pracownie (lalkarską i konstruktorską), kabinę elektroakustyczną można zwiedzić wspólnie z aktorami Teatru Lalka, którzy są przewodnikami po tajnikach "kuchni" teatralnej.

Punkt z podstawy programowej
zakres edukacji teatralnej, poznawanie teatru, garderoby, pracowni od kulis

Termin:
do uzgodnienia

Koszt:
bilet - 25 zł., bilet grupowy - 20 zł

1 września

Teatr Lalka organizuje cykl warsztatów lalkarskich skierowanych do dzieci powyżej piątego roku życia, które chciałyby poznać zaczarowany świat teatru i dowiedzieć się, jak stworzyć prostą dekorację i jak zrobić własną lalkę teatralną. Z kolorowych szmatek, futerek, piórek, sznurków, patyczków i różnych przedmiotów codziennego użytku każdy z uczestników może własnoręcznie wykonać lalkę i wystąpić z nią w finale warsztatu.
Warsztaty są nie tylko świetną zabawą, ale także okazją do rozwijania indywidualnych zdolności dzieci.

Punkt z podstawy programowej
Zakres edukacji plastycznej, rękodzieło, tworzenie, pobudzanie kreatywności.

Termin:
09-10 października; 05 listopada; 07-08 stycznia
09.00-10.00 / 11.00-12.00

Koszt:
bilet grupowy 25 zł.

1 września

Cykl warsztatów pt. Elementarz teatru adresowanych jest do szkolnych grup, które chciałyby zdobyć podstawową wiedzę na temat teatru: jego tworzenia, a także historii oraz zasad w nim obowiązujących. Każdego miesiąca, od września do maja 2019/2020 roku, odbywać się będą spotkania, których celem jest „wtajemniczenie” w teatralny świat: Poprowadzą je aktorzy Teatru Lalka, a także inni artyści z nim związani.

Punkt z podstawy programowej
Zakres z edukacji polonistycznej i wiedzy o teatrze, nauka historii o teatrze

Termin:
26 września,11 października, 23-24 listopada, 14-15 stycznia
10.00-11.00 / 11.00-12.00

Koszt:
bilet grupowy 25 zł.

1 września

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z „Makbetem”, jednym z najwybitniejszych dramatów Williama Shakespeare’a oraz ze spektaklem „2007:Macbeth” w reżyserii Grzegorza Jarzyny z TR Warszawa. Poprzez praktyczną pracę z tekstem, uczniowie dowiadują się także, na czym polega adaptacja teatralna oraz praca dramaturgiczna i reżyserska. Pod okiem pedagogów teatru uczestnicy pracują nad adaptacją fragmentów tekstu Williama Shakespeare’a, przenosząc miejsce i czas akcji sztuki w czasy współczesne.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej; omawiane są cechy teatru elżbietańskiego oraz zagadnienia maturalne, takie jak czytanie i interpretacja tekstów kultury

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Dwugodzinne zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych. Uczestnicy pod okiem pedagogów teatru uczą się, czym jest tekst teatralny – zarówno dramat sceniczny jak i tekst adaptowany na potrzeby wystawienia go na scenie.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: uczeń odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Zakres tematyczny zamkowych zajęć muzealnych odnosi się do dziedzictwa historycznego i kulturalnego Rzeczypospolitej wielu narodów, kultur i religii. Zamek, który w przeszłości był rezydencją królów oraz siedzibą sejmu, a więc ośrodkiem władzy, a także centrum życia kulturalnego, służy do przekazu tych treści w ramach podstawy programowej realizowanej w szkole na różnych poziomach nauczania. Odwołujemy się do historii ustroju, dziejów kultury, historii obyczajów, dziejów tolerancji. itd. Proponowane tematy są realizowane na ekspozycjach i wystawach Zamku Królewskiego w oparciu o zgromadzone obiekty. Zajęcia odbywają się w bezpośrednim kontakcie ze źródłem historycznym i dziełem sztuki, metodą poglądową oraz w dialogu z uczniami.

Zajęcia w Zamku Królewskim to nietypowa lekcja historii. W królewskich apartamentach wiedza przekazywana jest w formie dyskusji , zabawy a czasem nawet inscenizacji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie poznawczego obszaru rozwoju dla nauczania wczesnoszkolnego w zakresie edukacji polonistycznej i społecznej. Wprowadzamy ucznia z zagadnienia związane z tradycją oraz kultura.

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
200 zł - cena za całą grupę do 30 osób

Kontakt
Tomasz Drapała 22 35 55 105, tdrapała@zamek-krolewski.pl

1 września

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z „Makbetem”, jednym z najwybitniejszych dramatów Williama Shakespeare’a oraz ze spektaklem „2007:Macbeth” w reżyserii Grzegorza Jarzyny z TR Warszawa. Poprzez praktyczną pracę z tekstem, uczniowie dowiadują się także, na czym polega adaptacja teatralna oraz praca dramaturgiczna i reżyserska. Pod okiem pedagogów teatru uczestnicy pracują nad adaptacją fragmentów tekstu Williama Shakespeare’a, przenosząc miejsce i czas akcji sztuki w czasy współczesne.

Uczniowie przyswajają wiedzę o teatrze elżbietańskim oraz specyfice współczesnych szekspirowskich adaptacji poprzez przygotowanie własnej wersji fragmentów sztuki na scenie.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej; omawiane są cechy teatru elżbietańskiego oraz zagadnienia maturalne, takie jak czytanie i interpretacja tekstów kultury

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Zapraszamy młodzież do zapoznania się z awangardowym, artystycznym teatrem. Podczas warsztatów pokażemy, że teatr jest miejscem twórczej pracy wielu osób, o różnych kompetencjach - od reżysera, aktora, dramatopisarza czy dramaturga aż do osób zajmujących się produkcją spektaklu czy realizacją techniczną. Będziemy wspólnie odkrywać moc teatralnej zabawy oraz otwierającą i akceptującą siłę improwizacji. Warsztaty te są doskonałym wprowadzeniem w zagadnienia współczesnego teatru i teatralności.

Zajęcia mają charakter integracyjny, pomagają uwolnić teatralną energię grupy oraz wprowadzają teatralne narzędzia pracy w grupie wspomagające proces twórczy.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: uczeń wzbogaca swoją wypowiedź pozajęzykowymi środkami komunikacji

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Awantura o Basię – to muzyczna interpretacja książki Kornela Makuszyńskiego w adaptacji i reżyserii Cezarego Domagały z utrzymaną w klimacie filmowym muzyką Wojciecha Sanockiego.

Akcja musicalu osadzona w realiach lat 20 i 30 XX wieku. To wzruszająca i zabawna historia Basi Bzowskiej, która po tragicznej śmierci matki, trafia do nieznanych sobie opiekunów, podbijając ich serca, co z kolei staje się przyczyną rozmaitych konfliktów, które rodzą podstawowe pytania: Kto ma być prawnym opiekunem Basi i gdzie ma zamieszkać? Co się stanie kiedy podrośnie? Dlaczego w dziwny sposób giną kartki rękopisu książki Stanisława Olszowskiego? Czy uda się odnaleźć zaginionego w niewyjaśnionych okolicznościach ojca Basi i przywrócić go do życia? Czy miłość dziecka jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu?

Adaptacja, teksty piosenek, reżyseria: CEZARY DOMAGAŁA
Mała Basia - JAGODA KRÓL / EWA STASIAK / KASIA WOJCIECHOWSKA
Basia Bzowska - PAULINA ŁUNIEWSKA / KATARZYNA ZARYCHTA
Babcia Tańska - MIROSŁAWA KRAJEWSKA (gościnnie) / KATARZYNA KOZAK
Stanisława Olszańska - KAMILA BORUTA-HYCNAR
Natalia Budziszowa - MAŁGORZATA DUDA-KOZERA
Marcysia - JOANNA GÓRNIAK
Przechodzień - KATARZYNA KOZAK
Stanisław Olszowski - ROBERT TONDERA
Adam Bzowski, Konduktor - ROBERT KOWALSKI
Antoni Walicki - JULIAN MERE
Szot - PRZEMYSŁAW WYSZYŃSKI, KACPER MATULA
Profesor Somer, Policjant - MIECZYSŁAW MORAŃSKI
Doktor Budzisz - PIOTR FURMAN
Michaś, Gaston Dimauriac - LESZEK ABRAHAMOWICZ

źródło: Teatr Rampa

1 września 11:00

Adonis jest papugą. Prowadzi niezmącony, poukładany, iście królewski żywot. Kiedy w "jego" pałacu pojawia się gość, cały jego dotychczasowy świat wywyraca się do góry nogami. Przekonaj się, co się stanie, gdy w jednej klatce zostaną zamknięte dwa całkowicie odmienne charaktery. Czy strach przed "nowym", liczne uprzedzenia i odmienne pochodzenie pozwolą na narodziny prawdziwej przyjaźni? Gdzie się kończy, a gdzie zaczyna wolność? A może najgrubsze kraty znajdują się w naszych umysłach? Na te i inne pytania odpowiada przezabawna komedia muzyczna w rytmach swingu, jazzu, samby, funku, reagge i nie tylko…

Punkt z podstawy programowej
Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla innych.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Spektakl ma oryginalną formę realizacji oraz interaktywny charakterem. Przekazuje ponadczasowe wartości w lekkiej i przystępnej formie.

Termin:
16 maja 2019

Godzina:
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Kontakt:rezerwacja@teatrroma.pl

1 września 10:00

Grąd, nisza, rozłogi, śreżoga – wiele pięknych słów opisuje fascynujący świat, który nas otacza. Jednych używamy częściej, innych rzadziej, ale warto wciąż poznawać nowe, aby umieć nazywać więcej zjawisk i organizmów. W czasie spotkania wspólnie odkryjemy różne tajemnicze, niezwykłe słowa opisujące przyrodę wilanowskich ogrodów. Na podstawie obserwacji terenowych stworzymy oryginalne inicjały z motywami przyrodniczymi. Zajęcia dostosowane są do potrzeb klas integracyjnych.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji przyrodniczej: uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną oraz rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę poprzez kontakt z przyrodą, jej doświadczanie. Inicjały wykorzystywane w części warsztatowej są rekonstrukcją czcionki na podstawie XVII-wiecznych map.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK, jeśli zajęcia odbywają się w Sypialni Pani, NIE - jeśli zajęcia odbywają się w Pompowni.

Prowadzący:
edukator przyrodniczy

Zajęcia dostępne do 13.12.2019 r.

Godziny rozpoczęcia:
9:30 - 11:00,
11:30 - 13:00,
13:30 - 15:00

Bilety:
Bilet tematyczny od grupy 120 zł
Bilet od osoby 10 zł.

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).
Programy przyrodnicze dla grup zorganizowanych - Marta Poławska, mpolawska@muzeum-wilanow.pl

1 września 09:30

Spektakl inspirowany jest bajką o Brzydkim Kaczątku H.Ch. Andersena. W spektaklu poruszamy problem braku tolerancji dla odmienności, innego wyglądu, innego zachowania niż to ogólnie przyjęte i akceptowane w określonym środowisku. Barwna oprawa plastyczna, piękna scenografia oraz bogata warstwa akustyczna i muzyczna tworzą przestrzeń ciekawą dla dzieci i ich opiekunów. Spektakl bawi i uczy. Zapewnia wiele estetycznych wrażeń. Pomimo powagi poruszanego tematu spektakl jest przyjazny, wesoły, nie budzi negatywnych emocji, a skłania do refleksji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera takie punkty z podstawy programowej jak: wprowadzanie uczniów w świat wartości (ofiarności, współpracy, solidarności); rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Kameralna sala widowiskowa do 50 miejsc, bliski bezpośredni kontakt z widzami.Możliwość obejrzenia kulis i scenografii oraz rozmowy z twórcami o teatrze plastycznym.

Prowadzący
Maciej Dużyński, Dariusz Jarosiński

Nazwa Instytucji/Organizacji:
Stowarzyszenie Scena 96

Koszt:
opcja 1. zamawiający ma do dyspozycji 30 miejsc "fotelowych" - cena 900 pln (bilet 30 pln)

opcja 2. zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" i 18 miejsc "ławkowych" w sumie dla 50 osób - cena 1500 pln (bilet 30 pln)

Kontakt:
email: scena96@tlen.pl;
tel.501 105 067, 506 250 598

1 września

Warsztaty ceramiczne uczą poczucia estetyki, wrażliwości na piękno, dodatkowo wpływają na naukę dzieci i młodzieży. Dlaczego tak się dzieje? Współczesna młodzież dorastająca i żyjąca w świecie multimediów zagrożona jest dysgrafią, dysleksją rozwojową oraz obniżonym rozwojem funkcji percepcyjno – motorycznych, takich jak: sprawność manualna, orientacja przestrzenno – kierunkowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Podczas warsztatów ceramicznych dzieci doskonalą wszystkie te umiejętności. Manualna praca z gliną wpływa również znacząco na charakter pisma, ma więc bezpośredni wpływ na wszechstronny rozwój dziecka.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń rozwija kompetencje takie jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Własna kameralna pracownia ceramiki wyposażona w piec.

Prowadzący
Stowarzyszenie Amfora

Termin:
poniedziałki, czwartki

Kontakt:
e-mail: info@bok-filia.eu, kierownik@bok-filia.eu

1 września 10:00

Jak gra się w klipę i w drejdla? I czemu słychać jidysz w niektórych polskich wyliczankach? Trójka przyjaciół – Hana, Szlomo i Michał – mieszka w jednej kamienicy i należy do Bractwa Podwórkowej Przyjaźni.
Podczas warsztatów uczniowie oraz uczennice też mogą zostać członkami Bractwa i poznać świat przedwojennych zabaw. Na wystawie stałej zobaczą, jak wyglądały wtedy ulice i podwórka, nauczą się gier z dawnych czasów. Każde dziecko wykona też własną zabawkę, którą zabierze ze sobą do domu.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji społecznej (uczeń opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne) oraz edukacji plastycznej (uczeń wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów i zachowań).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
"Gry i zabawy żydowskich dzieci" to jeden z kilkunastu warsztatów, które przygotowaliśmy dla uczniów i uczennic z klas 1-3. Uczą one o pięknie różnorodności, rozbudzają ciekawość i inspirują do twórczych działań. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej.

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum POLIN

Termin:
w dni powszednie, od poniedziałku do piątku (oprócz wtorków, gdy muzeum jest zamknięte)

Godziny:
10:15
13:00

Miejsce:
Centrum Edukacyjne oraz wybrana galeria wystawy stałej

Koszt:
150zł za grupę do 30 osób, opiekunowie bezpłatnie

Kontakt:
tel. 22 471 03 01;
e-mail: rezerwacje@polin.pl;

1 września 10:15

Zwierzaki pouciekały z praskiego zoo! Ich tropem powędrujemy ulicami Starej Pragi w kierunku Parku Praskiego. Towarzyszyć nam będzie gra planszowa z zagadkami dotyczącymi mijanych miejsc. Wyostrzymy nasz wzrok, słuch i inne zmysły, poszukując zwierząt ukrywających się na bazarze, na fasadach kamienic, w parku i nad Wisłą. Lekcja odbywa się w formie spaceru.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej (uczeń słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Zajęcia pozwalają poznać przestrzeń miejską w formie angażującej gry.

Prowadzący:
Franciszek Płóciennik

Data:
Zajęcia na zamówienie

Kontakt:
tel. 22 518 34 07;
e-mail: edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl

1 września

Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Data i godzina:
do ustalenia

Kontakt:
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl
tel. (22) 841 91 22

1 września

„Lalka w teatrze” to rozwijające kreatywność zajęcia wprowadzające dzieci w magiczny świat teatru. Zajęcia podzielone są na 2 części: teatralną, podczas której dzieci dowiedzą się, jaka jest różnica między teatrem dramatycznym a lalkowym, oraz manualną, podczas której samodzielnie wykonają kukiełkę teatralną i nauczą się ją animować.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej (Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Zajęcia w unikalny sposób łączą teorię z praktyką, zdobywaniem wiedzy i kształtowaniem nowych umiejętności. Dziecko rozwija wyobraźnię i kreatywność.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl,
tel. (22) 10 11 609 / 613

1 września

WIATR Informacje teoretyczne oraz eksperymenty ukazujące możliwości wiatru. Wykonanie przez uczestników tornada oraz maszyny do pomiaru siły wiatru.
SEKRETY OPTYKI Kalejdoskop-skąd nazwa, jak powstaje obraz. Każdy wykona kalejdoskop.
CHEMILUMINESCENCJA Uczestnicy poznają zasady emisji fal świetlnych i reakcje prowadzące do wytworzenia światła. Powstaną świecące odczynniki.
PAPIER Historia. Czym był papirus i pergamin, a czym papier czerpany. Będzie mała wytwórnia papieru czerpanego.
Inne możliwe tematy: chmury, trzęsienie ziemi, tsunami, wulkan, kulodromy, suchy lód.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje takie punkty z podstawy jak: organizacja zajęć umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Samodzielna obserwacja przebiegu zjawiska, „dotykanie” materii, działanie i zabawa połączone z teorią i wiedzą.

Prowadzący:
Ewelina Romanowska

Data i godzina:
Terminy elastyczne, możliwość dostosowania ich do konkretnych potrzeb szkół

Kontakt:
e-mail: k.tumilowicz@zacisze.waw.pl;
tel.22 679 84 69 wew.2

1 września

„Teatr okiem Guliwera” to autorski projekt edukacyjny skierowany do grup zorganizowanych odwiedzających Teatr Guliwer. Wprowadza on dzieci do świata teatru, opowiada o tajemnicy animacji lalek, o dalekich podróżach Guliwera.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie realizuje takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Prowadzący:
aktorzy Teatru Lalek Guliwer

Termin:
Od 1 maja 2019 do 30 czerwca 2019. Przed każdym przedstawieniem prezentowanym od poniedziałku do piątku o godz. 10.00 lub 12.00 (przed spektaklami).

Koszt:
Bezpłatne, w cenie biletu na spektakl

Kontakt:
Organizacja Widowni tel. (22)548-16-76/77 w.123,
e-mail: organizacja@teatrguliwer.waw.pl

1 września

Wybierzemy się w podróż na wieś, gdzie młody kompozytor miał okazję tańczyć tańce ludowe. A skoro spodobały się jemu, my także spróbujemy swoich sił w nauce podstawowych kroków tańców ludowych i zastanowimy się, jaki wpływ miała twórczość wsi na pracę kompozytorską Chopina.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej (uczeń tańczy według układów ruchowych charakterystycznych dla wybranych tańców (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz innych krajów Europy i świata).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Lekcja muzealna zawiera w sobie elementy umuzykalniania oraz nauki tańca.

Prowadzący
edukatorzy Muzeum Fryderyka Chopina

Data i godzina:
Dzień do ustalenia
Godzina: 9:00 lub 10:00

Kontakt:
e-mail: bilety.muzeum@nifc.pl,
tel.: (+48 22) 44 16 251, 252 (wtorek-niedziela, godz. 11.00-20.00)

1 września 09:00

Obrazy Jana Matejki przedstawiają najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Dowiemy się, skąd Matejko czerpał wiedzę o historii i do czego był mu potrzebny „Skarbczyk”. Poznamy rodzinę artysty i ciekawostki z jego życia.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej (odbiór tekstów kultury) oraz edukacji historycznej (chronologia historyczna, analiza i interpretacja, tworzenie narracji historycznej).

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Całe zajęcia odbywają się przed oryginalnymi obrazami Jana Matejki. Uczniowie oglądają najbardziej znane jego płótna, jak Bitwa pod Grunwaldem czy Stańczyk, rozmawiają zarówno o przedstawionych wydarzeniach historcznych jak również metodach pracy i życiu Jana Matejki w XIX-wiecznym Krakowie.

Prowadzący:
historycy sztuki z doświadczeniem pedagogicznym

Termin:
do wyboru przez zamawiającego od pon.do niedz. w godz. 10:00 - 16:00

Koszt:
140 zł cena lekcji + bilet wstepu 1 zł od ucznia

Kontakt:
tel. 22 629 50 60

1 września 10:00

Spotkania tematyczne w ogrodzie społecznym i pracowni ogrodniczej Wspólny Ogród, podczas których dzieci dowiedzą się: jak rosną i czego potrzebują rośliny (warzywa, owoce i zioła); co to jest gleba, jak się robi kompost, kto w nim mieszka oraz jak dbać o ogród.

W trakcie spotkania z pszczelarzem, dzieci zobaczą z czego składa się ul i jak wygląda w środku. Zobaczą, jak pszczoły pracują w ulu i posłuchają najważniejszych faktów na temat życia tych niezwykłych owadów i ich roli w przyrodzie. Zobaczą też, jakie narzędzia są potrzebne do pracy przy ulach.

Grupę dzielimy na dwie podgrupy. Każda podgrupa odbywa:
• spotkanie z pszczelarzem, który opowie o najważniejszych rzeczach związanych z rolą pszczół w przyrodzie, a przede wszystkim zaprosi uczestników do przyjrzenia się pszczołom pracującym w ulu (ok. 30 min).
• zajęcia we „Wspólnym Ogrodzie”, gdzie uczestnicy nauczą się rozpoznawać rosnące tam warzywa, owoce i zioła i będą mieli okazję poznać na czym polegają prace sezonowe w ogrodzie (ok. 30 min).


Punkt z podstawy programowej
Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Koziarnia, pasieka Pszczelarium oraz ogród społeczny i pracownia ogrodnicza - Wspólny Ogród SDK sprawiają, że Służewski Dom Kultury to rodzaj ekologicznej farmy miejskiej, zyskał sobie nawet nieoficjalne miano domu kultury i ekologii. Ogród funkcjonuje od wielu sezonów i uprawiane są w nim warzywa, owoce i zioła, z wykorzystaniem naturalnych nawozów i środków ochrony roślin. W pasiece żyje kilka rojów pszczół, a wytworzony przez nie miód można zakupić w kawiarni Służę Kawą.

Prowadzący:
Paulina Jeziorek

Termin:
uzgadniane indywidualnie po zebraniu grupy

Kontakt:
ogrod@sdk.waw.pl

1 września

Spotkania z jednym z Mistrzów karykatury i rysunku satyrycznego. Wspólne rysowanie. Ciekawostki, zagadki i konkursy. Zapraszani i dotychczas prowadzący warsztaty artyści: Edward Lutczyn, Jacek Frankowski, Bohdan Butenko, Wiesław Zięba, Dariusz Pietrzak.

Punkt z podstawy programowej

Pogram zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie poznawczego obszaru rozwoju: uczeń osiąga umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych środków wyrazu.

Czym wydarzenie się wyróżnia ?

Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z artystami. Mogą z bliska przyjrzeć się ich pracy, zadać pytania i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Prowadzący:
artyści: Nika Jaworowska-Duchlińska, Edward Lutczyn, Jacek Frankowski.

Warsztaty będą odbywać się w poniedziałki.

Kontakt:
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl,
tel.: 22 827 88 95

1 września 10:00

Ideą warsztatu jest pobudzenie dziecięcej wyobraźni do odgrywania ról i improwizacji na scenie oraz rozwijanie u dzieci umiejętności współpracy w grupie i zainspirowanie ich do wspólnych działań twórczych. Uczestnicy zostaną zaproszeni do stworzenia sobie swojej postaci – kowboja lub kowbojki. Przesuwając się od stacji do stacji, dzieci grają w wyobraźniową teatralną grę, wykonując kolejne zadania z dziedziny autoprezentacji, improwizacji czy prawidłowego posługiwania się głosem i gestem scenicznym.

Punkt podstawy programowej:

II.3 Umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu;
Warsztaty przenoszą uczestników do wyobrażonej rzeczywistości, w której mogą wspólnie i samodzielnie działać. Uczestnicy chcąc przejść do kolejnego etapu teatralnej gry, wykonują kolejne zadania z dziedziny autoprezentacji czy improwizacji na scenie, zyskując pozytywne doświadczenie sceniczne, będące bazą w budowaniu postawy twórczej.

Co wyróżnia wydarzenie:

Warsztaty przenoszą uczestników do wyobrażonej rzeczywistości, w której mogą wspólnie i samodzielnie działać. Uczestnicy chcąc przejść do kolejnego etapu teatralnej gry, wykonują kolejne zadania z dziedziny autoprezentacji czy improwizacji na scenie, zyskując pozytywne doświadczenie sceniczne, będące bazą w budowaniu postawy twórczej.

Prowadzący: Zuzanna Fijewska-Malesza i Justyna Szatkowska.

Godzina rozpoczęcia i data warsztatów do ustalenia.

kontakt: zuzanna.fijewska@gmail.com

1 września

Ideą warsztatu jest zaangażowanie wszystkich dzieci do wspólnej zabawy cyrkowo-ruchowej. Dzięki ćwiczeniom żonglerskim i różnorodnym zabawom ruchowym dzieci podejmują aktywność fizyczną, usprawniają koordynację i sensomotorykę, koncentrują się na zadaniu, ukierunkowują energię na konkretne działanie oraz dążą do wspólnego celu.

PROGRAM:
- integrujące zabawy z użyciem liny
- ćwiczenia żonglerskie i sensomotoryczne kolorowymi chustami
- nauka rozkręcania talerzyków
- ćwiczenia żonglerskie z piłeczkami

Punkt z podstawy programowej:

I.1. sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji.

Co wyróżnia wydarzenie:

Warsztat poprowadzony jest autorskim programem, który łaczy kilka metod pracy z dziećmi. Proponowane zabawy i ćwiczenia zarówno rozwijają sensomotorykę dzieci i uczą współpracy oraz otwartej komunikacji.

Godzina rozpoczęcia i data warsztatów do ustalenia.

Prowadząca: Justyna Szatkowska.

Kontakt: justyna.szatkowska1@gmail.com

1 września

Celem treningu uważności, jest głównie poprawa koncentracji i uwagi uczniów, nauka skupiania się pomimo rozpraszających bodźców, a także nauka radzenia sobie z negatywnym wpływem wszechobecnego stresu. Często mówimy do dzieci: Uspokój się, Skoncentruj się, Nie krzycz, Skup się, Stań spokojnie. Dzieci na pewno by to zrobiły gdyby wiedziały jak. Presja, ilość zajęć zarówno w szkole jak i tych dodatkowych, stres, agresja lub odrzucenie ze strony rówieśników bardzo je obciąża, a nowe technologie sprawiają , że trudno je oderwać od smartfonów. W efekcie bardzo upośledza się ich zdolność skupiania, uważnego bycia, patrzenia i słuchania. Trening wpływa na poprawę procesu uczenia się, pamięci, planowania, i radzenia sobie z emocjami, co przekłada się na wyniki w nauce i rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów na wszystkich późniejszych etapach edukacji i pracy.

Termin: do ustalenia. 60 minut każde spotkanie - konkretne godziny do uzgodnienia indywidualnie

Ilość spotkań w projekcie: 10 lub 12 cotygodniowych spotkań.

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z LOGISTYKĄ i INFRASTRUKTURĄ CENNE DLA ODBIORCÓW:

Parking dla rowerów - tak; Bezpośrednio autobusy:
136, 138 do przystanku Cybernetyki
Ze stacji Metro Służew: 189, 402 do przystanku Rondo Unii Europejskiej

W bliskiej odległości:

Autobusy:
165, 189, 218, 317, 365, 401, 402 na przystanek Rondo Unii Europejskiej lub Cybernetyki (przystanek na żądanie)

Tramwaje:
17, 18, 31, 41 Parking podziemny 52 miejsca. Od poniedziałku do piątku 4 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Weekend bezpłatnie.

PUNKT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

realizacja następujących puntów podstawy programowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ: Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji
edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz
poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach:
fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania
ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym
rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony

Kontakt:
s.mochol@dkkadr.waw.pl; k.cieslak@dkkadr.waw.pl; telefon: 787 086 392

1 września

Celem treningu uważności, jest głównie poprawa koncentracji i uwagi uczniów, nauka skupiania się pomimo rozpraszających bodźców, a także nauka radzenia sobie z negatywnym wpływem wszechobecnego stresu. Często mówimy do dzieci: Uspokój się, Skoncentruj się, Nie krzycz, Skup się, Stań spokojnie. Dzieci na pewno by to zrobiły gdyby wiedziały jak. Presja, ilość zajęć zarówno w szkole jak i tych dodatkowych, stres, agresja lub odrzucenie ze strony rówieśników bardzo je obciąża, a nowe technologie sprawiają , że trudno je oderwać od smartfonów. W efekcie bardzo upośledza się ich zdolność skupiania, uważnego bycia, patrzenia i słuchania. Trening wpływa na poprawę procesu uczenia się, pamięci, planowania, i radzenia sobie
z emocjami, co przekłada się na wyniki w nauce i rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów na wszystkich późniejszych etapach edukacji i pracy.

Punkt z podstawy programowej
"realizacja następujących puntów podstawy programowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ: Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony"

Termin:
do uzgodnienia

Koszt:
14 złotych od ucznia za jedno spotkanie. 140 złotych lub 168 złotych od ucznia za cykl spotkań. Ilość spotkań w projekcie: 10 lub 12 cotygodniowych spotkań.

Kontakt:
mail - s.mochol@dkkadr.waw.pl; k.cieslak@dkkadr.waw.pl; telefon: 787 086 392

1 września

Co to są sztuki użytkowe, co tzn. być projektantem, designerem. Jak sztuka przeniknęła do życia codziennego. Co to jest estetyka, funkcjonalność i dlaczego jedno nie powinno wykluczać drugiego.

Punkt z podstawy programowej
KSZTAŁCENIE OGÓLNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - edukacja plastyczna i techniczna

Termin:
do uzgodnienia

Koszt:
Koszt: 170 zł od klasy za jedno spotkanie. 680 zł od klasy za cykl 4 spotkań. Ilość spotkań w projekcie: 4 - 8 spotkań

Kontakt:
mail - s.mochol@dkkadr.waw.pl; k.cieslak@dkkadr.waw.pl; telefon: 787 086 392

1 września

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi momentami i pojęciami z historii teatru. W części warsztatowej przygotują scenki teatralne inspirowane poszczególnymi epokami. Uczniowie w twórczy sposób rozwijają wiedzę z zakresu dziejów teatru i kształtują umiejętność kreatywnego myślenia i pracy w grupie. UWAGA: Więcej tematów warsztatów dostępnych na stronie: www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkt z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej, w szczególności omawiane są współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż.

Termin:
od poniedziałku do piątku

Koszt:
10 zł. od ucznia

Kontakt:
Natalia Grzędzińska, tel.: 510 131 807, n.grzedzinska@powszechny.com

1 września

Na zajęciach zostanie poruszony temat historii teatru i jej przemian w świetle dzisiejszej sztuki. Spróbujemy bliżej przyjrzeć się wybranym spektaklom i zastanowić się, jakie narzędzia wykorzystywane są we współczesnej inscenizacji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkt z podstawy programowej w zakresie języka polskiego, w szczególności dotyczący kształcenia umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

Termin:
od poniedziałku do piątku

Koszt:
10 zł. od ucznia

Kontakt:
Natalia Grzędzińska, tel.: 510 131 807, n.grzedzinska@powszechny.com

1 września

Zapraszamy na warsztaty teatralne, które wprowadzają uczestników w tajniki pracy w teatrze. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiają o różnych zawodach związanych z teatrem i mają okazję wcielić się w rolę aktora, reżysera i scenografa. Uczniowie poznają ważne pojęcia związane ze sztuką i kształtują umiejętności z zakresu improwizacji twórczej. UWAGA: Więcej tematów zajęć dostępnych na stronie: www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie języka polskiego, poruszane są zagadnienia tworzenia wypowiedzi, kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych.

Termin:
od poniedziałku do piątku

Koszt:
10 zł. od ucznia

Kontakt:
Natalia Grzędzińska, tel.: 510 131 807, n.grzedzinska@powszechny.com

1 września

Warsztaty muzyczne polegające na stworzeniu zespołu muzycznego. Każdy uczestnik ma ważną rolę i zadanie w zespole. Wspólnie wymyślamy muzykę , piszemy własny tekst do piosenki. Zapewniamy: instrumenty perkusyjne i gitary.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera elementy muzyki, integracji w grupie. Rozwój zainteresowań, twórczą aktywność i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Termin:
do uzgodnienia

Koszt:
30 zł.

Kontakt:
Jadwiga Wilman, 609 018 424, j.wilman@wck-wola.pl

1 września

Sufity – białe, nijakie, wszędzie takie same. Czy zawsze takie były? Proponujemy spojrzeć w górę jeszcze raz, by przekonać się, że mogą one cieszyć oko kolorami w najróżniejszych odcieniach, pobudzać wyobraźnię, intrygować, a na dodatek być bardzo cenne! Podczas zajęć odkryjemy piękno i ulotność czterech pór roku przedstawionych w dziełach zdobiących sufity apartamentów królewskich. Dowiemy się również, że każdy malarz to sprytny szyfrant, czekający, aby ktoś rozszyfrował treść zobrazowaną w jego dziele. W części warsztatowej młodsze dzieci (6–8 lat) stworzą gipsowy magnes ze znakiem zodiaku, starsze (9–12 lat) zmierzą się z niełatwą sztuką kolażu i zaprojektują plafon do Wielkiej Sieni.

Punkt z podstawy programowej
Warsztat spełnia wymagania podstawy programowej w obszarze edukacji plastycznej. Uczeń kształtuje umiejętność ekspresji twórczej przy użyciu farb, tuszy i pędzli (płaskich, okrągłych), palców i stempli.

Czym program się wyróżnia
Uczestnicy zajęć mają okazję spojrzeć na pałac pod innym kątem, dosłownie! W czasie warsztatów dzieci ozdabiają gipsowy odlew znaku zodiaku, który może być miłym upominkiem lub ozdobą do domu.

Terminy i godziny zajęć
Data do uzgodnienia
9:30—11:00, 11:30 —13:00, 13:30—15:00.

Cena
Bilet od osoby — 10 zł, grupowy 120 zł.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK, jeśli zajęcia odbywają się w Sypialni Pani. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Kontakt i rezerwacje
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Programy przyrodnicze dla grup zorganizowanych - Marta Poławska, mpolawska@muzeum-wilanow.pl

1 września 09:30

Kuchnia staropolska pełna była zagadek, kontrastów i niecodziennych połączeń smakowych. To doborowa mieszanka wielu kultur, w której tradycje Zachodu doprawione są wyraźnymi smakami Wschodu. Podczas zajęć poznamy dawne smaki i tradycje, a pod okiem profesjonalnych kucharzy oraz z pomocą edukatorów kulinarnych przygotujemy dania według przepisów z pierwszych polskich książek kucharskich. Na koniec wspólnie zasiądziemy do stołu, aby skosztować przygotowanych potraw.

Punkt z podstawy programowej
Warsztat spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze matematycznym. Podczas zajęć uczeń waży i używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona. Odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; W obszarze edukacji społecznej uczeń poznaje historyczne ciekawostki dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne. Uczeń rozumie, poznaje i wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich.

Czym program się wyróżnia
Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę o historii kuchni, zaglądają do najstarszych polskich książek kucharskich. Przygotowują dania inspirowane przepisami z XVII i XVIII w., starają się odtworzyć smak staropolskiej kuchni.

Termin:
Poniedziałki i środy: 9:30—11:00; 13:00—14:30.
Dzień do uzgodnienia.

Koszt:
Bilet od osoby —15 zł, grupowy 400 zł.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK, jeśli zajęcia odbywają się w Sypialni Pani. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Kontakt i rezerwacja:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Martyna Przedpolewska - Rekonstrukcja historyczna i kulinarna: mprzedpolewska@muzeum-wilanow.pl

1 września 09:30

„Księga dżungli” to muzyczna propozycja Novej Sceny Teatru Muzycznego ROMA, skierowana głównie do młodego widza.
To historia chłopca zwanego „Żabą”, który trafia do dzikiej i bezwzględnej, ale kierującej się swoim odwiecznym prawem zwierzęcej społeczności.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji ogólnej;wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

Termin:
do ustalenia
10:00-12:00 oraz 13:00-15:00

Koszt:
grupy zorganozowane powyżej 20 osób- cena 45 zł/os.; bilety indywidalne -50 zł.


Kontakt:
dział rezerwacji TM ROMA - rezerwacja@teatrroma.pl, 22 628 89 98

1 września

Pełna poezji i mądrych refleksji opowieść o przyjaźni, miłości i życiu. Historia przybysza z malutkiej planety, który swobodnie przekracza granice między światem realnym, a sferą niezwykłości. MAŁY KSIĄŻĘ przypomina o tym, że „[…]wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, że tylko nieliczni z nich jeszcze o tym pamiętają”. Może więc warto wrócić w magiczną krainę dzieciństwa i zobaczyć świat na nowo wrażliwymi oczami dziecka?

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji ogólnej;wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

Termin:
do ustalenia
10:00-11:40, 13:00-14:40

Koszt:
grupy zorganizowane powyżej 20 osób- cena 45 zł/os.; bilety indywidalne -50 zł.


Kontakt:
dział rezerwacji TM ROMA - rezerwacja@teatrroma.pl, 22 628 89 98

1 września

Klasyczna baśń Charlesa Perrault w adaptacji Hanny Januszewskiej, z muzyką Jerzego Wasowskiego, należy do kanonu literatury dziecięcej. Znana jako słuchowisko, wielkokrotnie wznawiana na płytach, cieszy od pokoleń młodszych i starszych. Tym razem pojawia się w musicalowej realizacji scenicznej.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej - adaptacja literatury.
- rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
- aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

Termin:
do ustalenia
11-13 września; 22-25 października; 29-30 października
10.00-10.50 / 11.00-11.50

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

Kontakt:
Małgorzata Dziurzyńska tel.22/6566956 i 22/6566957 mdziurzynska@teatrlalka.pl i rezerwacje@teatrlalka.pl

1 września

Król lubi wiedzieć, co myślą poddani w jego królestwie. Przebrany za włóczęgę przysłuchuje się opowieściom trzech sióstr. Tak ujmuje go szczerość panien, że postanawia spełnić ich marzenia... Jednak to jeszcze nie koniec bajki. Okazuje się, że szczęście jednej osoby może być dla drugiej powodem do zazdrości...
Baśń o zdradzie, zawiści i poszukiwaniu utraconego szczęścia posłużyła reżyserowi do uruchomienia teatru cudów. Czy tańcząca woda, grające drzewo i tajemniczy Ptak Zielonopióry pomogą odwrócić zły los? W przedstawieniu pojawiają się: komedia dell’arte, marionetki sycylijskie, sztuczki, humor, ale też filozoficzna refleksja. A do tego muzyka grana na żywo!

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistyki, adaptacja powieści.

Termin:
do ustalenia
17-20 września; 21-24 stycznia
10.00-11.30 / 11.00-12.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

Kontakt:
Małgorzata Dziurzyńska tel.22/6566956 i 22/6566957 mdziurzynska@teatrlalka.pl i rezerwacje@teatrlalka.pl

1 września

Główną postacią przedstawienia jest wędrowny bajarz, jakich w dawnej Anglii było wielu, Bard Szortbred (nazwisko jest aluzją do tradycyjnego angielskiego kruchego ciastka). Bard Szortbred przemierza świat ze swym niewielkim teatrzykiem, w którym przedstawia baśnie.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, poznanie archetypu barda

Termin:
10-13 grudnia; 14-17 stycznia
10.00-11.30 / 12.00-13.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

1 września

Przedstawienie Cudowna podróż zrealizowane jest na podstawie powieści szwedzkiej pisarki-noblistki, Selmy Lagerlöf, jednej z najważniejszych Wycieczki po kulisach Teatru czyli przestrzeniach zwykle niedostępnych dla widzów. Zaplecze sceny, garderoby aktorów, pracownie (lalkarską i konstruktorską), kabinę elektroakustyczną można zwiedzić wspólnie z aktorami Teatru Lalka, którzy są przewodnikami po tajnikach "kuchni" teatralnej.

Punkt z podstawy programowej
zakres edukacji teatralnej, poznawanie teatru, garderoby, pracowni od kulis

Termin:
do uzgodnienia

Koszt:
bilet - 25 zł., bilet grupowy - 20 zł

1 września

Teatr Lalka organizuje cykl warsztatów lalkarskich skierowanych do dzieci powyżej piątego roku życia, które chciałyby poznać zaczarowany świat teatru i dowiedzieć się, jak stworzyć prostą dekorację i jak zrobić własną lalkę teatralną. Z kolorowych szmatek, futerek, piórek, sznurków, patyczków i różnych przedmiotów codziennego użytku każdy z uczestników może własnoręcznie wykonać lalkę i wystąpić z nią w finale warsztatu.
Warsztaty są nie tylko świetną zabawą, ale także okazją do rozwijania indywidualnych zdolności dzieci.

Punkt z podstawy programowej
Zakres edukacji plastycznej, rękodzieło, tworzenie, pobudzanie kreatywności.

Termin:
09-10 października; 05 listopada; 07-08 stycznia
09.00-10.00 / 11.00-12.00

Koszt:
bilet grupowy 25 zł.

1 września

Cykl warsztatów pt. Elementarz teatru adresowanych jest do szkolnych grup, które chciałyby zdobyć podstawową wiedzę na temat teatru: jego tworzenia, a także historii oraz zasad w nim obowiązujących. Każdego miesiąca, od września do maja 2019/2020 roku, odbywać się będą spotkania, których celem jest „wtajemniczenie” w teatralny świat: Poprowadzą je aktorzy Teatru Lalka, a także inni artyści z nim związani.

Punkt z podstawy programowej
Zakres z edukacji polonistycznej i wiedzy o teatrze, nauka historii o teatrze

Termin:
26 września,11 października, 23-24 listopada, 14-15 stycznia
10.00-11.00 / 11.00-12.00

Koszt:
bilet grupowy 25 zł.

1 września

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z „Makbetem”, jednym z najwybitniejszych dramatów Williama Shakespeare’a oraz ze spektaklem „2007:Macbeth” w reżyserii Grzegorza Jarzyny z TR Warszawa. Poprzez praktyczną pracę z tekstem, uczniowie dowiadują się także, na czym polega adaptacja teatralna oraz praca dramaturgiczna i reżyserska. Pod okiem pedagogów teatru uczestnicy pracują nad adaptacją fragmentów tekstu Williama Shakespeare’a, przenosząc miejsce i czas akcji sztuki w czasy współczesne.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej; omawiane są cechy teatru elżbietańskiego oraz zagadnienia maturalne, takie jak czytanie i interpretacja tekstów kultury

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Dwugodzinne zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych. Uczestnicy pod okiem pedagogów teatru uczą się, czym jest tekst teatralny – zarówno dramat sceniczny jak i tekst adaptowany na potrzeby wystawienia go na scenie.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: uczeń odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Zakres tematyczny zamkowych zajęć muzealnych odnosi się do dziedzictwa historycznego i kulturalnego Rzeczypospolitej wielu narodów, kultur i religii. Zamek, który w przeszłości był rezydencją królów oraz siedzibą sejmu, a więc ośrodkiem władzy, a także centrum życia kulturalnego, służy do przekazu tych treści w ramach podstawy programowej realizowanej w szkole na różnych poziomach nauczania. Odwołujemy się do historii ustroju, dziejów kultury, historii obyczajów, dziejów tolerancji. itd. Proponowane tematy są realizowane na ekspozycjach i wystawach Zamku Królewskiego w oparciu o zgromadzone obiekty. Zajęcia odbywają się w bezpośrednim kontakcie ze źródłem historycznym i dziełem sztuki, metodą poglądową oraz w dialogu z uczniami.

Zajęcia w Zamku Królewskim to nietypowa lekcja historii. W królewskich apartamentach wiedza przekazywana jest w formie dyskusji , zabawy a czasem nawet inscenizacji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie poznawczego obszaru rozwoju dla nauczania wczesnoszkolnego w zakresie edukacji polonistycznej i społecznej. Wprowadzamy ucznia z zagadnienia związane z tradycją oraz kultura.

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
200 zł - cena za całą grupę do 30 osób

Kontakt
Tomasz Drapała 22 35 55 105, tdrapała@zamek-krolewski.pl

1 września

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z „Makbetem”, jednym z najwybitniejszych dramatów Williama Shakespeare’a oraz ze spektaklem „2007:Macbeth” w reżyserii Grzegorza Jarzyny z TR Warszawa. Poprzez praktyczną pracę z tekstem, uczniowie dowiadują się także, na czym polega adaptacja teatralna oraz praca dramaturgiczna i reżyserska. Pod okiem pedagogów teatru uczestnicy pracują nad adaptacją fragmentów tekstu Williama Shakespeare’a, przenosząc miejsce i czas akcji sztuki w czasy współczesne.

Uczniowie przyswajają wiedzę o teatrze elżbietańskim oraz specyfice współczesnych szekspirowskich adaptacji poprzez przygotowanie własnej wersji fragmentów sztuki na scenie.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej; omawiane są cechy teatru elżbietańskiego oraz zagadnienia maturalne, takie jak czytanie i interpretacja tekstów kultury

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Zapraszamy młodzież do zapoznania się z awangardowym, artystycznym teatrem. Podczas warsztatów pokażemy, że teatr jest miejscem twórczej pracy wielu osób, o różnych kompetencjach - od reżysera, aktora, dramatopisarza czy dramaturga aż do osób zajmujących się produkcją spektaklu czy realizacją techniczną. Będziemy wspólnie odkrywać moc teatralnej zabawy oraz otwierającą i akceptującą siłę improwizacji. Warsztaty te są doskonałym wprowadzeniem w zagadnienia współczesnego teatru i teatralności.

Zajęcia mają charakter integracyjny, pomagają uwolnić teatralną energię grupy oraz wprowadzają teatralne narzędzia pracy w grupie wspomagające proces twórczy.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: uczeń wzbogaca swoją wypowiedź pozajęzykowymi środkami komunikacji

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych - uczniów starszych klas szkół podstawowych (siódme i ósme) i młodszych (pierwsze i drugie) ponadpodstawowych pod opieką nauczycieli. Cykl zajęć obejmuje spotkania raz w miesiącu dla każdej grupy; w sumie 5 dwugodzinnych spotkań. W zajęciach biorą udział grupy zorganizowane pod opieką nauczycieli. Jednorazowo do maksimum 30 uczestników, ale grupy mogą liczyć kilkanaście osób. Tematy: Teatr starożytny, Teatr nowożytny, Teatr współczesny, Rodzaje teatru.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego.

Prowadzący:
Maria Kowalik

Termin:
wtorki, piątki; godzina dowolna, najpóźniej 12.00

Koszt:
750 zł za 5 lekcji dla całej grupy

Kontakt:
mkowalik@sdk.pl

1 września

Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej dotyczące edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Prowadzący:
do ustalenia

Termin:
do ustalenia

Koszt:
10 zł za osobę

Kontakt:
biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl / (22) 841 91 22

1 września

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi momentami i pojęciami z historii teatru. W części warsztatowej przygotują scenki teatralne inspirowane poszczególnymi epokami. Uczniowie w twórczy sposób rozwijają wiedzę z zakresu dziejów teatru i kształtują umiejętność kreatywnego myślenia i pracy w grupie. UWAGA: Więcej tematów warsztatów dostępnych na stronie: https://www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

W trakcie zajęć, wykorzystując aktywizujące metody rozmawiamy o historii teatru, a uczestnicy poznają różne ważne momenty i pojęcia z zakresu teatru. W części warsztatowej uczniowie wykorzystują wiedzę teoretyczną do stworzenia własnych scenek teatralnych oraz charakteryzują wybrane dziedziny sztuk plastycznych i teatralnych.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera zagadnienia z edukacji plastycznej: opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów

Prowadzący:
pedagog teatru

Termin:
do ustalenia; Warsztaty odbywają się w godzinach 9.30-16.00

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt:
n.grzedzinska@powszechny.com, tel.: 510 131 807

1 września

Spotkania z jednym z Mistrzów karykatury i rysunku satyrycznego. Wspólne rysowanie. Ciekawostki, zagadki i konkursy. Zapraszani i dotychczas prowadzący warsztaty artyści: Edward Lutczyn, Jacek Frankowski, Bohdan Butenko, Wiesław Zięba, Dariusz Pietrzak.

Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z artystami. Mogą z bliska przyjrzeć się ich pracy, zadać pytania i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości; rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami).

Prowadzący:
artyści: Nika Jaworowska-Duchlińska, Edward Lutczyn, Jacek Frankowski

Termin:
poniedziałki
10.00

Koszt:
120 zł od grupy

Kontakt:
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl, tel.: 22 827 88 95

1 września

Powtórka z "Wesela" to monodram w wykonaniu Macieja Dużynskiego według dramatu Wyspiańskiego. Wszystkie postaci pojawiające się na scenie - krawieckim stoliku - są płachtą tkaniny, splątaną wstążką, zarękawkiem. W każdym przypadku wizerunek jest próbą syntezy cech danej postaci (...), ożywają one przez chwilę na miniaturowej scence dzięki jedynemu żywemu aktorowi tego spektaklu.

Spektakl wyróżnia się zaskakującym pomysłem inscenizacyjnym. W rocznym rankingu miesięcznika "Teatr" wymieniona jako jedna z najciekawszych premier teatru alternatywnego w Polsce w roku 2000.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń łączy zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi; rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną; rozwija narzędzia myślowe umożliwiające obcowanie z kulturą i jej rozumienie.

Prowadzący:
Unia Teatr Niemożliwy (Maciej Dużyński)

Termin:
możliwość indywidualnego ustalenia terminu

Koszt:
zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" - cena 1500 pln z możliwością 5 "dostawek"

Kontakt:
maciekduzy@gmail.pl tel. 501562338

1 września

Ekspedycja Przygoda to program edukacyjno-aktywizujący prowadzony na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jego celem jest budowanie świadomości poprawnych postaw społecznych oraz życia we wspólnocie, przez aktywne poznawanie oraz doświadczanie przyrody. Uczestnicy zdobędą umiejętność korzystania z map, busoli, wyznaczania azymutu, poznają zasady budowania schronień, nauczą się metod rozniecania ognia i rozpoznawania dzikich roślin leczniczych i jadalnych. W programie Ekspedycji Przygoda również nauka korzystania z improwizowanych technik linowych i alpinistycznych, sposoby pozyskiwania wody oraz jej filtracji, metody wzywania pomocy, zdobycie umiejętności życia w dzikiej przyrodzie, wiedza o ssakach i sztuka tropienia zwierząt.

Szkoła przetrwania dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w terenie aktywizujące, doskonalące i budujące świadomość poprawnych postaw społecznych.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera takie punkty, jak: ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

Prowadzący:
Łukasz Tulej

Termin:
piątki
10.00-11.30 , 12.00-13.30

Koszt:
25 zł/dziecko

Kontakt:
info@bok-filia.eu, kierownik@bok-filia.eu

1 września

Chcecie zobaczyć teatr od kulis? Zwiedzimy teatralne kulisy i poznamy „zaplecze” aktorskiego zawodu. Aktor prowadzący warsztaty pokaże uczestnikom, na czym polegają elementarne zadania aktorskie, jak wyrazić emocje bez słów, będą ćwiczenia z emisji głosu, dykcji, zdradzimy również tajniki aktorskich rozgrzewek, które pomagają w codziennej pracy na scenie. Młodzi aktorzy otrzymają praktyczne zadania. Rodzaje ćwiczeń dostosowane są każdorazowo do wieku i kompetencji uczestników zajęć.

Zajęcia warsztatowe pozwalają uczestnikom ukształtować umiejętności niezbędne do właściwej recytacji utworów literackich. Szczególny nacisk położony jest również na komunikowanie emocji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej dla szkoły podstawowej (II etap edukacyjny - klasy VII - VIII) w zakresie edukacji polonistycznej, kształcenia litearckiego i kulturowego.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena

Termin:
dostosowany do potrzeb grupy

Koszt:
900 zł dla grupy do 30 osób, grupa powyżej 30 osób - 30 zł od osoby

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl, tel. (22) 10 11 609 / 613

1 września

Celem treningu uważności, jest głównie poprawa koncentracji i uwagi uczniów, nauka skupiania się pomimo rozpraszających bodźców, a także nauka radzenia sobie z negatywnym wpływem wszechobecnego stresu. Często mówimy do dzieci: Uspokój się, Skoncentruj się, Nie krzycz, Skup się, Stań spokojnie. Dzieci na pewno by to zrobiły gdyby wiedziały jak. Presja, ilość zajęć zarówno w szkole jak i tych dodatkowych, stres, agresja lub odrzucenie ze strony rówieśników bardzo je obciąża, a nowe technologie sprawiają , że trudno je oderwać od smartfonów. W efekcie bardzo upośledza się ich zdolność skupiania, uważnego bycia, patrzenia i słuchania. Trening wpływa na poprawę procesu uczenia się, pamięci, planowania, i radzenia sobie
z emocjami, co przekłada się na wyniki w nauce i rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów na wszystkich późniejszych etapach edukacji i pracy.

Punkt z podstawy programowej
"realizacja następujących puntów podstawy programowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ: Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony"

Termin:
do uzgodnienia

Koszt:
14 złotych od ucznia za jedno spotkanie. 140 złotych lub 168 złotych od ucznia za cykl spotkań. Ilość spotkań w projekcie: 10 lub 12 cotygodniowych spotkań.

Kontakt:
mail - s.mochol@dkkadr.waw.pl; k.cieslak@dkkadr.waw.pl; telefon: 787 086 392

1 września

Co to są sztuki użytkowe, co tzn. być projektantem, designerem. Jak sztuka przeniknęła do życia codziennego. Co to jest estetyka, funkcjonalność i dlaczego jedno nie powinno wykluczać drugiego.

Punkt z podstawy programowej
KSZTAŁCENIE OGÓLNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - edukacja plastyczna i techniczna

Termin:
do uzgodnienia

Koszt:
Koszt: 170 zł od klasy za jedno spotkanie. 680 zł od klasy za cykl 4 spotkań. Ilość spotkań w projekcie: 4 - 8 spotkań

Kontakt:
mail - s.mochol@dkkadr.waw.pl; k.cieslak@dkkadr.waw.pl; telefon: 787 086 392

1 września

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi momentami i pojęciami z historii teatru. W części warsztatowej przygotują scenki teatralne inspirowane poszczególnymi epokami. Uczniowie w twórczy sposób rozwijają wiedzę z zakresu dziejów teatru i kształtują umiejętność kreatywnego myślenia i pracy w grupie. UWAGA: Więcej tematów warsztatów dostępnych na stronie: www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkt z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej, w szczególności omawiane są współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż.

Termin:
od poniedziałku do piątku

Koszt:
10 zł. od ucznia

Kontakt:
Natalia Grzędzińska, tel.: 510 131 807, n.grzedzinska@powszechny.com

1 września

Na zajęciach zostanie poruszony temat historii teatru i jej przemian w świetle dzisiejszej sztuki. Spróbujemy bliżej przyjrzeć się wybranym spektaklom i zastanowić się, jakie narzędzia wykorzystywane są we współczesnej inscenizacji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkt z podstawy programowej w zakresie języka polskiego, w szczególności dotyczący kształcenia umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

Termin:
od poniedziałku do piątku

Koszt:
10 zł. od ucznia

Kontakt:
Natalia Grzędzińska, tel.: 510 131 807, n.grzedzinska@powszechny.com

1 września

Zapraszamy na warsztaty teatralne, które wprowadzają uczestników w tajniki pracy w teatrze. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiają o różnych zawodach związanych z teatrem i mają okazję wcielić się w rolę aktora, reżysera i scenografa. Uczniowie poznają ważne pojęcia związane ze sztuką i kształtują umiejętności z zakresu improwizacji twórczej. UWAGA: Więcej tematów zajęć dostępnych na stronie: www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie języka polskiego, poruszane są zagadnienia tworzenia wypowiedzi, kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych.

Termin:
od poniedziałku do piątku

Koszt:
10 zł. od ucznia

Kontakt:
Natalia Grzędzińska, tel.: 510 131 807, n.grzedzinska@powszechny.com

1 września

Warsztaty muzyczne polegające na stworzeniu zespołu muzycznego. Każdy uczestnik ma ważną rolę i zadanie w zespole. Wspólnie wymyślamy muzykę , piszemy własny tekst do piosenki. Zapewniamy: instrumenty perkusyjne i gitary.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera elementy muzyki, integracji w grupie. Rozwój zainteresowań, twórczą aktywność i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Termin:
do uzgodnienia

Koszt:
30 zł.

Kontakt:
Jadwiga Wilman, 609 018 424, j.wilman@wck-wola.pl

1 września

Dwugodzinne zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych. Uczestnicy pod okiem pedagogów teatru uczą się, czym jest tekst teatralny – zarówno dramat sceniczny jak i tekst adaptowany na potrzeby wystawienia go na scenie.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: uczeń odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Zakres tematyczny zamkowych zajęć muzealnych odnosi się do dziedzictwa historycznego i kulturalnego Rzeczypospolitej wielu narodów, kultur i religii. Zamek, który w przeszłości był rezydencją królów oraz siedzibą sejmu, a więc ośrodkiem władzy, a także centrum życia kulturalnego, służy do przekazu tych treści w ramach podstawy programowej realizowanej w szkole na różnych poziomach nauczania. Odwołujemy się do historii ustroju, dziejów kultury, historii obyczajów, dziejów tolerancji. itd. Proponowane tematy są realizowane na ekspozycjach i wystawach Zamku Królewskiego w oparciu o zgromadzone obiekty. Zajęcia odbywają się w bezpośrednim kontakcie ze źródłem historycznym i dziełem sztuki, metodą poglądową oraz w dialogu z uczniami.

Zajęcia w Zamku Królewskim to nietypowa lekcja historii. W królewskich apartamentach wiedza przekazywana jest w formie dyskusji , zabawy a czasem nawet inscenizacji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie poznawczego obszaru rozwoju dla nauczania wczesnoszkolnego w zakresie edukacji polonistycznej i społecznej. Wprowadzamy ucznia z zagadnienia związane z tradycją oraz kultura.

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
200 zł - cena za całą grupę do 30 osób

Kontakt
Tomasz Drapała 22 35 55 105, tdrapała@zamek-krolewski.pl

1 września

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z „Makbetem”, jednym z najwybitniejszych dramatów Williama Shakespeare’a oraz ze spektaklem „2007:Macbeth” w reżyserii Grzegorza Jarzyny z TR Warszawa. Poprzez praktyczną pracę z tekstem, uczniowie dowiadują się także, na czym polega adaptacja teatralna oraz praca dramaturgiczna i reżyserska. Pod okiem pedagogów teatru uczestnicy pracują nad adaptacją fragmentów tekstu Williama Shakespeare’a, przenosząc miejsce i czas akcji sztuki w czasy współczesne.

Uczniowie przyswajają wiedzę o teatrze elżbietańskim oraz specyfice współczesnych szekspirowskich adaptacji poprzez przygotowanie własnej wersji fragmentów sztuki na scenie.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej; omawiane są cechy teatru elżbietańskiego oraz zagadnienia maturalne, takie jak czytanie i interpretacja tekstów kultury

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Zapraszamy młodzież do zapoznania się z awangardowym, artystycznym teatrem. Podczas warsztatów pokażemy, że teatr jest miejscem twórczej pracy wielu osób, o różnych kompetencjach - od reżysera, aktora, dramatopisarza czy dramaturga aż do osób zajmujących się produkcją spektaklu czy realizacją techniczną. Będziemy wspólnie odkrywać moc teatralnej zabawy oraz otwierającą i akceptującą siłę improwizacji. Warsztaty te są doskonałym wprowadzeniem w zagadnienia współczesnego teatru i teatralności.

Zajęcia mają charakter integracyjny, pomagają uwolnić teatralną energię grupy oraz wprowadzają teatralne narzędzia pracy w grupie wspomagające proces twórczy.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: uczeń wzbogaca swoją wypowiedź pozajęzykowymi środkami komunikacji

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych - uczniów starszych klas szkół podstawowych (siódme i ósme) i młodszych (pierwsze i drugie) ponadpodstawowych pod opieką nauczycieli. Cykl zajęć obejmuje spotkania raz w miesiącu dla każdej grupy; w sumie 5 dwugodzinnych spotkań. W zajęciach biorą udział grupy zorganizowane pod opieką nauczycieli. Jednorazowo do maksimum 30 uczestników, ale grupy mogą liczyć kilkanaście osób. Tematy: Teatr starożytny, Teatr nowożytny, Teatr współczesny, Rodzaje teatru.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego.

Prowadzący:
Maria Kowalik

Termin:
wtorki, piątki; godzina dowolna, najpóźniej 12.00

Koszt:
750 zł za 5 lekcji dla całej grupy

Kontakt:
mkowalik@sdk.pl

1 września

W trakcie zajęć poruszane są wybrane zagadnienia z historii teatru i jej relacji z teatrem współczesnym. Uczniowie podejmują próbę krytycznej analizy dzieł i środków artystycznych, a następnie prezentują wnioski za pomocą teatralnych form. W twórczy sposób kształtują zdolności analitycznego myślenia i kreatywnej pracy w grupach.

Na warsztatach dowiemy się, jakim językiem posługuje się sztuka współczesna. Spróbujemy bliżej przyjrzeć się spektaklom i zastanowić się, jakie narzędzia wykorzystywane są we współczesnej inscenizacji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: kształcenie literackie i kulturowe; kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

Prowadzący:
pedagog teatru

Termin:
do ustalenia; Warsztaty odbywają się w godzinach 9.30-16.00

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt:
n.grzedzinska@powszechny.com, tel.: 510 131 807

1 września

50-minutowy spektakl zbudowany na podstawie przypowieści ze Starego Testamentu zinterpretowanych przez profesora Leszka Kołakowskiego.
Spektakl to 5 quasi-wykładów filozoficznych ilustrowanych animacją rzeźb wybitnych polskich artystów. Spektakl kończy się wernisarzem współczesnej rzeźby, o której opowiadają prowadzący.

Kameralna atmosfera, spektakl, wernisaż i rozmowy z twórcami.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie kształcenia ogólnego: łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi; rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie.

Prowadzący:
Unia Teatr Niemożliwy (Anna Porusiło-Dużyńska i Maciej Dużyński)

Termin:
możliwość indywidualnego ustalenia terminu

Koszt:
zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" - cena 1500 pln z możliwością 5 "dostawek"

Kontakt:
maciekduzy@gmail.pl tel. 501562338

1 września

Teatralno-koncertowe widowisko stworzone do przebojów legendarnej grupy Queen. Opowieść o perypetiach młodego wokalisty, który dla kariery jest gotowy zawrzeć ryzykowny pakt z demonem. Przeżycia bohaterów zostały zręcznie zilustrowane najsłynniejszymi hitami zespołu Queen.

Największe hity legendarnej grupy Queen w niepowtarzalnym show. Zainscenizowane z kluczową rolą światła i dźwięku, z muzyką graną na żywo przez najlepszych muzyków sesyjnych.

Punkt z podstawy programowej
Wydarzenie zawiera takie punkty z podstawy programowej jak rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej.

Termin:
godz. 19:00

Koszt:
120/80/60/50 zł

Kontakt:
Tel: 501857875
lub
tel 22 679 05 35 e-mail:anna.krywczuk@teatr-rampa.pl

1 września

Codzienność w getcie to sytuacja nieustannej opresji i przemocy. Jakie obrazy zapamiętali Żydzi, którym udało się przeżyć wojnę? Po kilkudziesięciu latach opowiadają o tym, co ich spotkało. Podczas warsztatów uczniowie i uczennice będą korzystać z internetowej platformy edukacyjnej Iwitness, oglądając relacje Ocalałych z Zagłady. Młodzież zwiedzi też galerię Zagłada na wystawie stałej, rozwiązując zadania w grupach. Zajęcia wykorzystujące historię mówioną pozwalają zmierzyć się z trudnym tematem nieludzkich warunków, jakie panowały w gettach okupowanej Polski.

"Codzienność w cieniu Zagłady" - to jeden z kilkunastu warsztatów, które przygotowaliśmy dla uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych, które ukazują historię jako niejednoznaczną i wieloaspektową, rozbudzają ciekawość różnorodnością świata, zachęcają do zadawania pytań i krytycznego myślenia. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji historycznej: niemiecka polityka eksterminacji (uczeń przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji Żydów oraz innych grup etnicznych i społecznych, prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie; charakteryzuje etapy eksterminacji Żydów; rozpoznaje główne miejsca eksterminacji Żydów polskich i europejskich oraz innych grup etnicznych i społecznych na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej; opisuje postawy ludności żydowskiej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem powstania w getcie warszawskim; charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem „sprawiedliwych”, na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana Żabińskich oraz rodziny Ulmów).

Prowadzący:
edukatorzy Muzeum POLIN

Termin:
w dni powszednie, od poniedziałku do piątku (oprócz wtorków, gdy muzeum jest zamknięte)
godz. 10.15 lub 13.00

Koszt:
150zł za grupę do 30 osób, opiekunowie bezpłatnie

Kontakt:
22 471 03 01; rezerwacje@polin.pl;

1 września

Celem lekcji jest omówienie toksyczności substancji leczniczych i przedstawienie historii rozwoju postaci leku. Nawiążemy do odwiecznych marzeń o leku bezpiecznym i trafiającym bezpośrednio do miejsca dotkniętego chorobą. Będziemy ostrzegać przed nadużywaniem leków, szczególnie dostępnych bez recepty, i bezkrytycznym podejściem do reklam.

Zajęcia zajmują się lekarstwami z punktu widzenia współczesnych potrzeb, zagrożeń i problemów.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji chemicznej: chemia wokół nas (uczeń wyjaśnia, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze i toksyczne właściwości substancji chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie, rozdrobnienie, sposób przenikania do organizmu), np. aspiryny, nikotyny, etanolu (alkoholu etylowego).

Prowadzący:
Marcin Dolecki

Termin:
zajęcia na zamówienie

Koszt:
100 zł

Kontakt:
tel. 22 831 71 79

1 września

Projekt Kultura + lektura zainicjowany został podczas konsultacji przeprowadzonych wśród grona pedagogicznego mokotowskich szkół. Głównym celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w omawianiu lektur i ułatwienie uczniom utrwalenia treści książki w niecodziennej, artystycznej, formie. Warsztaty mogą przybierać różne formy artystycznych działań (taniec, teatr, plastyka), w zależności od potrzeb i inwencji nauczyciela. W ramach projektu odbyły się np. warsztaty recytacji na podstawie „Małego Księcia”.

Warsztaty mają bardzo dużą możliwośc dostosowania ich do treści i wieku odbiorców. Powstają w porozumieniu z nauczycielem i nie są oparte o jeden schemat działania.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej dotyczące edukacji polonistycznej, plastycznej i muzycznej.

Prowadzący:
do ustalenia

Termin:
do ustalenia

Koszt:
10 zł za osobę

Kontakt:
biuro@dorozkarnia.pl, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl / (22) 841 91 22

1 września

Dlaczego by nie połączyć zdobywania teatralnych umiejętności z nauką języka obcego? Zajęcia uczą podstawowych umiejętności aktorskich i pokazują, czym są elementarne zadania aktorskie, a zarazem pozwalają na szlifowanie języka angielskiego. Angażująca forma zajęć oraz ich interaktywny charakter ułatwiają naturalne przyswajanie języka i sprawiają, że uczniowie angażują się bez zahamowań, przełamując naturalne bariery w posługiwaniu się językiem obcym.

Zajęcia pozwalają kształtować kompetencje językowe w sytuacji, którą ciężko odtworzyć na terenie szkoły. Poziom językowy za każdym razem dostosowywany jest do grupy.

Punkt z podstawy programowej
Program realizuje punkty z podstawy programowej w zakresie języka obcego (angielski): uczeń reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach.

Prowadzący:
aktorzy związani z Teatrem Syrena, którzy są zarazem lektorami języka angielskiego

Termin:
dostosowany do potrzeb grupy

Koszt:
950 zł dla grupy do 30 osób, grupa powyżej 30 osób - 35 zł od osoby

Kontakt:
Paulina Huczyńska, p.huczynska@teatrsyrena.pl, tel. (22) 10 11 609 / 613

1 września

JAN MATEJKO historie dużego formatu
Za każdym dziełem stoi jakaś historia, tym razem będzie to najprawdziwsza historia Polski, czyli wydarzenia, które skrywają obrazy malowane przez Matejkę.
STANISŁAW WYSPIAŃSKI
Giętka konturowa linia, wyrafinowany secesyjny styl i urok pastelu. Uczestnicy poznają fragment bogatej twórczości Wyspiańskiego.
OLGA BOZNAŃSKA
Ulotna, delikatna i prawie nierealna atmosfera obrazów. Życiorys artystki. Każdy uczestnik wykona dzieło obrazujące nastój chwili.
Możliwe tematy: Józef Mehoffer, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nikifor Krynicki.

Warsztat jest bardzo profesjonalnie przygotowany. Uczestnicy czują bliskość wybranego artysty i jego dzieł.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej: wprowadzanie w obszar dziejów sztuki, jej teorii i praktyki, musi się odbywać poprzez kontakt z dziełami sztuki, twórcami oraz instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem i promowaniem twórczości wizualnej (uczeń zdobywa wiedzę z zakresu sztuki powszechnej i polskiej oraz kształtuje umiejętności opisu i analizy dzieł z różnych dziedzin sztuki).

Prowadzący:
Anna Podniesińska-Bartoszek

Termin:
Terminy elastyczne, możliwość dostosowania ich do konkretnych potrzeb szkół.

Koszt:
25 zł za uczestnika

Kontakt:
k.tumilowicz@zacisze.waw.pl tel.22 679 84 69 wew.2

1 września

Na zajęciach poznajemy kroki wywodzące się z różnych stylów tańca ulicznego. Dlatego jeśli uczniowie chcą nauczyć się tańca wywodzącego się z takich stylów jak: popping, locking, breakdance czy Hip-Hop dance to zapraszamy serdecznie na zajęcia do Hip-Hop Akademii.

Hip Hop Akademia działa w Służewskim Domu Kultury od ponad 10 lat, nasi wykwalifikowani trenerzy sprawią, że poczujesz pasję do tańca.

Punkt z podstawy programowej
Rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie.

Prowadzący:
Jan Władoń

Termin:
do uzgodnienia; Wtorek 13:30-14:30, Czwartek 15:00-16:00

Koszt:
100 zł / grupa maks. 12 os.

Kontakt:
wladon@sdk.waw.pl

1 września

Na zajęciach zostanie poruszony temat historii teatru i jej przemian w świetle dzisiejszej sztuki. Spróbujemy bliżej przyjrzeć się wybranym spektaklom i zastanowić się, jakie narzędzia wykorzystywane są we współczesnej inscenizacji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkt z podstawy programowej w zakresie języka polskiego, w szczególności dotyczący kształcenia umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

Termin:
od poniedziałku do piątku

Koszt:
10 zł. od ucznia

Kontakt:
Natalia Grzędzińska, tel.: 510 131 807, n.grzedzinska@powszechny.com

1 września

Zapraszamy na warsztaty teatralne, które wprowadzają uczestników w tajniki pracy w teatrze. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiają o różnych zawodach związanych z teatrem i mają okazję wcielić się w rolę aktora, reżysera i scenografa. Uczniowie poznają ważne pojęcia związane ze sztuką i kształtują umiejętności z zakresu improwizacji twórczej. UWAGA: Więcej tematów zajęć dostępnych na stronie: www.powszechny.com/szkoly-podstawowe.html

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie języka polskiego, poruszane są zagadnienia tworzenia wypowiedzi, kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych.

Termin:
od poniedziałku do piątku

Koszt:
10 zł. od ucznia

Kontakt:
Natalia Grzędzińska, tel.: 510 131 807, n.grzedzinska@powszechny.com

1 września

Warsztaty muzyczne polegające na stworzeniu zespołu muzycznego. Każdy uczestnik ma ważną rolę i zadanie w zespole. Wspólnie wymyślamy muzykę , piszemy własny tekst do piosenki. Zapewniamy: instrumenty perkusyjne i gitary.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera elementy muzyki, integracji w grupie. Rozwój zainteresowań, twórczą aktywność i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Termin:
do uzgodnienia

Koszt:
30 zł.

Kontakt:
Jadwiga Wilman, 609 018 424, j.wilman@wck-wola.pl

1 września

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z „Makbetem”, jednym z najwybitniejszych dramatów Williama Shakespeare’a oraz ze spektaklem „2007:Macbeth” w reżyserii Grzegorza Jarzyny z TR Warszawa. Poprzez praktyczną pracę z tekstem, uczniowie dowiadują się także, na czym polega adaptacja teatralna oraz praca dramaturgiczna i reżyserska. Pod okiem pedagogów teatru uczestnicy pracują nad adaptacją fragmentów tekstu Williama Shakespeare’a, przenosząc miejsce i czas akcji sztuki w czasy współczesne.

Uczniowie przyswajają wiedzę o teatrze elżbietańskim oraz specyfice współczesnych szekspirowskich adaptacji poprzez przygotowanie własnej wersji fragmentów sztuki na scenie.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej; omawiane są cechy teatru elżbietańskiego oraz zagadnienia maturalne, takie jak czytanie i interpretacja tekstów kultury

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Zapraszamy młodzież do zapoznania się z awangardowym, artystycznym teatrem. Podczas warsztatów pokażemy, że teatr jest miejscem twórczej pracy wielu osób, o różnych kompetencjach - od reżysera, aktora, dramatopisarza czy dramaturga aż do osób zajmujących się produkcją spektaklu czy realizacją techniczną. Będziemy wspólnie odkrywać moc teatralnej zabawy oraz otwierającą i akceptującą siłę improwizacji. Warsztaty te są doskonałym wprowadzeniem w zagadnienia współczesnego teatru i teatralności.

Zajęcia mają charakter integracyjny, pomagają uwolnić teatralną energię grupy oraz wprowadzają teatralne narzędzia pracy w grupie wspomagające proces twórczy.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej: uczeń wzbogaca swoją wypowiedź pozajęzykowymi środkami komunikacji

Termin:
Do uzgodnienia

Koszt:
10 zł od osoby

Kontakt
Anna Kurelska: anna.kurelska@trwarszawa.pl

1 września

Na czym polega drukowanie i jakie były jego początki? Jak wyglądały „drukarki” przed XV wiekiem? Ile trwało powstawanie tekstu? Uczniowie wysłuchają opowieści o historii druku, Janie Gutenbergu i jego wynalazkach. Dowiedzą się jak wynalazek zmienił życie ludzi w dawnych czasach. Uczestnicy wcielą się takze w rolę zecera i sporóbują złożyć własne teksty. Zapoznają się także z działaniem prasy drukarskiej, którą wprawią w ruch.

Punkt z podstawy programowej
Warsztat zawiera elementy z podstawy programowej w obszarze historycznym. Uczeń rozpoznaje i charakteryzuje największe osiągnięcia Jana Gutenberga.

Czym program się wyróżnia
Zajęcia w interesujący sposób pokazują wieloaspektowe konsekwencje kulturowe wynalazku Gutenberga. Pozwalają też inaczej spojrzeć na dzieło Marka Zuckerberga - Facebook. Są pomostem przerzuconym między historią a współczesnością.

Termin:
Data do uzgodnienia. Wtorki i środy od godz. 9.30. Ostatnie zajęcia musza zakończyć się godzinę przed zamknięciem pałacu.

Koszt:
Bilet od osoby —10 zł, grupowy 120 zł.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - NIE. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Joanna Zientek -
Programy rekonstrukcji historycznej, jzientek@muzeum-wilanow.pll

Należy skontaktować się z Biurem rezerwacji mailowo lub telefonicznie: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

2 września 09:30

Dlaczego woda zmienia kolor? Czym jest cyklomorfoza? Gdzie żyją dafnie? Czy wodny skorpion jest niebezpieczny? Co to jest pH? Zapraszamy na niesamowity warsztat poświęcony mikroorganizmom wodnym! Podczas zajęć wyposażeni w filtr wodny, mikroskopy i pH-metry zbadamy właściwości fizyko-chemiczne Jeziora Wilanowskiego i nauczymy się rozpoznawać jego drobnych mieszkańców.

Czym program się wyróżnia
Warsztaty wyróżnia możliwość prowadzenia obserwacji niewielkich mieszkańców Jeziora Wilanowskiego z użyciem mikroskopów. Korzystając z pH-metrów i filtrów wodnych dzieci mogą badać wpływ warunków fizykochemicznych na organizmy żywe.

Punkt z podstawy programowej
Warsztat spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze biologii środowiskowej i ochrony przyrody. Uczeń prowadzi obserwacje mikroskopowe stawonowgów. Uczy się interpretować zależności pomiędzy odczynem pH wody a różnorodnością biologiczną zbiorników wodnych. Analizuje zależności pokarmowe. Rozumie i wyjaśnia zjawisko zakwitu wód.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - NIE. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Termin:
Data do uzgodnienia:
godziny: 9:30—11:00, 11:30 —13:00, 13:30—15:00.

Koszt:
Bilet od osoby — 10 zł, grupowy 120 zł.

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Programy przyrodnicze dla grup zorganizowanych - Marta Poławska, mpolawska@muzeum-wilanow.pl

Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Numer kontaktowy i mail do Biura rezerwacji: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

2 września 09:30

Jakie potrawy pojawiały się na królewskim stole i które z nich były ulubionymi przysmakami władcy? Jak przygotowywano uczty? Jakie zasady savoir-vivre’u obowiązywały przy stole w XVII w.? Zapraszamy na warsztaty kulinarne połączone z elementami kultury stołu, na których przybliżymy kuchnię króla Jana III. Pod okiem profesjonalnych kucharzy oraz z pomocą edukatorów kulinarnych przygotujemy królewskie dania według przepisów z pierwszych polskich książek kucharskich. Na koniec przygotujemy stół i zasiądziemy do wspólnej uczty.

Czym program się wyróżnia
Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, co jadał król Jan III, a także przygotują dania, które mogły się pojawić na stole naszego władcy. Przy degustacji porozmawiamy o savoir-vivrze obowiązującym w XVII wieku.

Punkt z podstawy programowej
Warsztat spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze matematycznym. Podczas zajęć uczeń waży i używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona. Odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. W obszarze edukacji społecznej uczeń poznaje historyczne ciekawostki dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne. Uczeń rozumie, poznaje i wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich.

Termin:
Od poniedziału do środy 9:30—11:00; 13:00—14:30.
Data do uzgodnienia.

Koszt:
Bilet od osoby —15 zł, grupowy 400 zł.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - NIE. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji METRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Martyna Przedpolewska - Rekonstrukcja historyczna i kulinarna mprzedpolewska@muzeum-wilanow.pl

Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Numer kontaktowy i mail do Biura rezerwacji: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

2 września 09:30

W czasie warsztatów odkrywamy kunszt sztuki kreślenia liter w charakterze pisma kancelaryjnego, które stało się krojem pisma powszechnie obowiązującym w czasach króla Jana III. Uczestnicy warsztatów poznają ponadto dawne materiały i podkłady piśmiennicze oraz pilnie strzeżoną przez wiele dziesiątek lat recepturę inkaustu.

Czym program się wyróżnia
Warsztaty są prowadzone w niepowtarzalnej scenerii dawnego skryptorium, gdzie można zobaczyć również faksymile pierwszego polskiego podręcznika do kaligrafii z 1695 r. oraz dwa zeszyty szkolne Jana Sobieskiego z czasów nauki w kolegium. Uczestnicy warsztatów zasiadają przy drewnianych pulpitach i mają okazję spróbować pisać XVII-wiecznym krojem pisma przy użyciu pióra dwulementowego.

Punkt z podstawy programowej
Program spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze historycznym i polonistycznym związane z analizowaniem i interpretacją historyczną. Uczeń poznaje przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności. Kształtuje umiejętność pracy samodzielnej, uczy się kunsztu sztuki kreślenia liter w charakterze pisma angielskiego. Uczy się umiejętnośći przelewania własnych myśli na papier.

Termin:
9:30—11:00, 11:30 —13:00, 13:30—15:00.
Dzień do uzgodnienia.

Koszt:
Bilet od osoby —10 zł, grupowy 120 zł.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK, jeśli zajęcia odbywają się w Sypialni Pani. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Katarzyna Pietrzak - Programy historyczne dla gości indywidualnych i rodzin z dziećmi, rekonstrukcja kaligraficzna, kpietrzak@muzeum-wilanow.pl

Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Numer kontaktowy i mail do Biura rezerwacji: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

2 września 09:30

Ostatni król Rzeczypospolitej Stanisław August poświęcał wiele czasu i uwagi sztukom pięknym. Na jego dworze powstawały wybitne dzieła malarskie i rzeźbiarskie. W ten sposób władca realizował przemyślany program ideowy. Podczas zajęć zamienimy się w nadwornych artystów króla i odkryjemy tajniki ich warsztatu. Naszymi przewodnikami po osiemnastowiecznym świecie sztuki będą królewscy artyści: Marcello Bacciarelli i André Le Brun. Nauczymy się rozróżniać techniki plastyczne oraz opisywać warsztat pracy malarza i rzeźbiarza, a także ich dzieła. Poznamy pojęcia malarni, skulptorni i formierni. Zapoznamy się też ze zjawiskiem mecenatu.

Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji historycznej; omawiany jest rozkwit kultury za ostatniego króla, charakterystyczne cechy polskiego oświecenia, przykłady sztuki okresu klasycyzmu oraz dzieje lokalnych zabytków. Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej; uczniowie poznają różne dziedziny sztuk plastycznych, rozumieją ich funkcje oraz charakteryzują ich język.

Czym program się wyróżnia
uwrażliwienie na sztukę

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
TAK. W przypadku uczniów słabowidzących i niewidomych istnieje możliwość zapewnienia audiodeskrypcji na żywo oraz wykorzystania artefaktów, materiałów edukacyjnych i obiektów przeznaczonych do poznawania przez dotyk. W przypadku uczniów słabosłyszących i niesłyszących istnieje możliwość zapewnienia tłumaczenia na Polski Język Migowy. Lekcje mogą zostać dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dostępność architektoniczna jest zróżnicowana w zależności od obiektu, w którym odbywają się zajęcia. O specjalnych potrzebach uczniów należy poinformować podczas rejestracji na lekcje.

Cena
12 zł za osobę, dla opiekunów wstęp bezpłatny

Kontakt i rezerwacje
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie lekcji na stronie www, poprzez adres mailowy edukacja@lazienki-krolewskie.pl oraz pod numerem telefonu 22 50 60 183 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00)

Emilia Waleryś, 22 50 60 183, edukacja@lazienki-krolewskie.pl

2 września 10:00

Dzieci pod okiem instruktora poznają zasady gry w szachy - demonstrowane na specjalnej dużej szachownicy. Po zapoznaniu się z regułami gry (ruchy bierek i ich działanie, cel gry, szczegółowe przepisy, ruchy niedozwolone itp..)Możliwe są różne warianty mające na celu wykorzystanie nabytej wiedzy - może to byc wspólne rozwiązanie zadania, analiza poszczególnych pozycji, figur szachowych i odgrywają partię szachową lub daną pozycję - możliwe jest to w plenerze na specjalnej dużej planszy lub w sali na zmniejszonej szachownicy.

Punkt z podstawy programowej
Szachy jako wzmocnienie matematyki zgodnie z punktem podstawy programowej oraz utrwalanie zasad logiki u najmłodszych.

Czym program się wyróżnia
Zajęcia prowadzone nietypowo gdyż to dzieci będą pełniły "funkcję" szachów - tzw. "Żywe szachy". Dzieci wcielają się w role poszczególnych figur szachowych i odgrywają partię szachową lub daną pozycję - możliwe jest to dzięki wykorzystaniu specjalnej dużej planszy. W "Żywe szachy" mozna grac w plenerze lub na sali widowiskowej Domu Kultury.

Cena biletów
25 zł/os.

Terminy
Do uzgodnienia

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
parking dla rowerów, dojazd spod Rotundy tramwajem nr 9 z przesiadką przy Wiatracznej w autobus 145, parking dla samochodów na ulicy niestrzeżony

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
wydarzenie dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Kontakt
Beata Boćkowska tel. 22/ 812 - 06- 33 b.bockowska@dkwygoda.waw.pl

2 września 10:00

W tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski organizujemy zajęcia edukacyjne dla klas szkolnych. Proponowane przez nas tematy zajęć umożliwią uczniom ciekawe spotkanie z historią.
Większość naszych zajęć to warsztaty, podczas których pokazujemy losy konkretnych osób, także tych mniej znanych, starając się patrzeć na historię przez pryzmat jednostki. Uświadamiamy uczestnikom zajęć, że nasze dzieje to nie tylko zbiór dat i faktów, ale przede wszystkim pasjonująca opowieść.
Zajęcia kierujemy do uczniów ze wszystkich poziomów edukacji szkolnej, od klas wczesnoszkolnych do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Najmłodsi uczniowie wykonują różnorodne prace plastyczne inspirowane tematem zajęć. Ich starsi koledzy sięgają do źródeł, analizują i wyciągają wnioski.
Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia historyczne związane z podstawą programową ale także proponujemy interesujace dla naszych odbiorów tematy, które ją uzupełniają.
Oprócz lekcji i warsztatów zapraszamy również na spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy. Podczas spacerów szukamy w przestrzeni śladów przeszłości, w czym pomocne są archiwalne zdjęcia i wspomnienia dawnych mieszkańców.
Naszym celem jest pokazanie, że historia potrafi być równie pasjonująca jak losy ludzi, którzy ją tworzą. Zależy nam także na rozbudzeniu ciekawości i chęci odkrywania przez uczniów historii własnej rodziny czy dziejów lokalnej społeczności, w której mieszkają.
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa i na Waszych uczniów w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski.
W tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski organizujemy zajęcia edukacyjne dla klas szkolnych. Proponowane przez nas tematy zajęć umożliwią uczniom ciekawe spotkanie z historią.
Większość naszych zajęć to warsztaty, podczas których pokazujemy losy konkretnych osób, także tych mniej znanych, starając się patrzeć na historię przez pryzmat jednostki. Uświadamiamy uczestnikom zajęć, że nasze dzieje to nie tylko zbiór dat i faktów, ale przede wszystkim pasjonująca opowieść.
Zajęcia kierujemy do uczniów ze wszystkich poziomów edukacji szkolnej, od klas wczesnoszkolnych do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Najmłodsi uczniowie wykonują różnorodne prace plastyczne inspirowane tematem zajęć. Ich starsi koledzy sięgają do źródeł, analizują i wyciągają wnioski.
Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia historyczne związane z podstawą programową ale także proponujemy tematy, które ją uzupełniają, interesujące dla naszych odbiorców.
Oprócz lekcji i warsztatów zapraszamy również na spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy. Podczas spacerów szukamy w przestrzeni śladów przeszłości, w czym pomocne są archiwalne zdjęcia i wspomnienia dawnych mieszkańców.
Naszym celem jest pokazanie, że historia potrafi być równie pasjonująca jak losy ludzi, którzy ją tworzą. Zależy nam także na rozbudzeniu ciekawości i chęci odkrywania przez uczniów historii własnej rodziny czy dziejów lokalnej społeczności, w której mieszkają.
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa i na Waszych uczniów w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski.

Na naszych warsztatach pragniemy przekonać uczestników, że historia potrafi być równie ciekawa jak losy ludzi, którzy ją tworzą.
Uczniowie podczas warsztatów spotkają zagadnienia historyczne związane z podstawą programową lub będą mieli okazję rozszerzyć swoją wiedzę o tematy, które ją uzupełniają.
Oprócz lekcji i warsztatów proponujemy również spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy a także poznać dzieje jej mieszkańców.

Zajęcia edukacyjnej organizowane w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski skierowane są do uczniów ze wszystkich poziomów edukacji szkolnej.
Na naszych warsztatach pragniemy przekonać uczestników, że historia potrafi być równie ciekawa jak losy ludzi, którzy ją tworzą.
Uczniowie podczas warsztatów spotkają zagadnienia historyczne związane z podstawą programową lub będą mieli okazję rozszerzyć swoją wiedzę o tematy, które ją uzupełniają.
Oprócz lekcji i warsztatów proponujemy również spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy a także poznać dzieje jej mieszkańców.

Zapisy
obowiązują zapisy, www.muzhp.pl, zakładka edukacja, tel. 22 211 90 49

Termin
data do uzgodnienia.
10.00-11.30, 12.30-14.00

Koszt
warsztat - 80 zł / grupa (do 30 osób), spacer - 150 zł / grupa (do 40 osób)

Kontakt
Weronika Kołacz, weronika.kolacz@muzhp.pl, tel 22 211 90 49

2 września 10:00

Stała ekspozycja „Adam Mickiewicz 1798 – 1855” jest wystawą biograficzną w Muzeum Literatury, ukazującą postać poety, jego środowisko i rodzinę, działalność polityczną i twórczość literacką.

Prezentowanych jest ponad 500 eksponatów, pochodzących w ogromnej większości ze zbiorów ML. Są to m.in. rękopisy Mickiewicza, autograf „Grażyny”, karta „Pana Tadeusza”, fragmenty korespondencji i pierwodruki jego utworów.

Są tu też pamiątki po Mickiewiczu: wśród nich kufer podróżny, obrazek z nowogródzkiego domu, meble z paryskiego gabinetu, fotografie i portrety rodzinne.

Punkt z podstawy programowej
Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyl

Czym program się wyróżnia
Możliwością poznania oryginalnych rękopisów Adama Mickiewicza, pierwszych wydań Jego dzieł i wielu innych oryginalnych eksponatów muzealnych i wyjątkowych dzieł sztuki.

Bilety
ulgowy 5 zł normalny 6 zł bilety kultura dostępna dla uczniów i studentów do 26 roku życia 1 zł

Zapisy
Wyłącznie telefoniczna do Działu Naukowo-Oświatowego 22 831 40 61 lub centrala 22 831 40 61 wew. 110

Dla kogo
grupy zorganizowane (min 16 osób)


Kontakt
Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Jarosław Mikołajewski j.mikolajewski@muzeumliteratury.pl tel. 22 831 76 91

2 września

W ramach edukacji muzealnej rozbudzamy ciekawość otaczającym światem tworząc przyjazną atmosferę, w której zabawa staje się nauką. Pobudzone zmysły i emocje stanowić będą podstawę do budowania wykształconego społeczeństwa wrażliwego na ochronę dziedzictwa technicznego i przyrodniczego. Wspierając edukację szkolną stwarzamy możliwość bezpośredniego kontaktu z eksponatami, a co za tym idzie osiągnięciami techniki. Przekazujemy wiedzę, która ułatwia obserwację otaczających nas zjawisk. Ważnym elementem kultury technicznej staje się umiejscowienie zdobytej wiedzy w otaczającym środowisku. Do głosu dochodzą wartości mające wpływ na poczucie tożsamości narodowej i postawę patriotyczną. Zdobycie wiedzy o osiągnięciach Polaków w dziedzinie techniki ma pomóc w procesie poszukiwania autorytetów i rozwijania własnych zainteresowań. Posiadając bogate zbiory muzealne, możliwości i wiedzę z zakresu kultury technicznej stanowimy niewątpliwie jeden z najważniejszych punktów do odwiedzenia. Wspierając edukację szkolną chcemy w możliwie najbardziej atrakcyjny sposób uświadomić młodym ludziom, że posiadają w swoim otoczeniu wiele cennych zabytków kultury i dziedzictwa narodowego.

Punkt z podstawy programowej
Lekcja realizuje takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Czym program się wyróżnia
Lekcje muzealne podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Odbywają się w salach wystawowych, skansenie i w sali edukacyjnej budynku zabytkowego dworca Warszawa Główna, a ich treść oparta jest o bogate zbiory muzealne.

Bilety
opłata za lekcję muzealną + ulgowy - 6 zł, dzieci do 7 roku życia i opiekunowie grup zorganizowanych - bezpłatnie,

Zapisy
Obowiązują zapisy pod nr tel. 22/ 620 04 80 wew. 106 lub adresem e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
TAK. Wydarzenie spełnia wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o informację dotyczącą ilości osób i rodzaju niepełnosprawności. Na tej podstawie będziemy mogli jak najlepiej dostosować treść i rodzaj zajęć do odbiorców.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Dojazd:
•tramwajami linii: 1, 7, 9, 22, 24, 25 do przystanku Plac Zawiszy
•autobusami linii: 127, 128, 157, 158, 159, 175, 504, 517, 521 do przystanku Plac Zawiszy
•metrem do przystanku Rondo Daszyńskiego
•pociągami przewoźników Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska do przystanku Warszawa Ochota
•pociągami przewoźnika Warszawska Kolej Dojazdowa do przystanku Warszawa Ochota WKD
INFORMACJE DODATKOWE: - przed wejściem do Stacji Muzeum znajduje się ogólnodostępny bezpłatny niestrzeżony parking samochodowy z jednym miejscem dla osób z niepełnosprawnością
- stojak na 9 rowerów
- bezpłatna szatnia (samoobsługowa, niestrzeżona)
- wózek inwalidzki (do wypożyczenia)
- dostępny jest przewijak dla niemowląt
- sklep z pamiątkami i książkami (można płacić kartą płatniczą)
- do budynku prowadzi podjazd
- w Stacji Muzeum znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

Kontakt
Marta Piekarska
Zastępca kierownika działu Naukowo - Popularyzatorskiego
tel. +48 22 620 04 80 wew. 106
e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl; marta.piekarska@stacjamuzeum.pl

2 września 09:00

Wspólnie odkryjmy wspaniały świat sztuki. Przekonamy się, iż malowanie i rysowanie jest naprawdę proste i pełne radości. Przez różnorodność ćwiczeń uczestnicy poznają wiele technik posługiwania się np. węglem, sangwiną, ołówkiem, farbami.
Swoboda w wyborze narzędzi sprawi, że poprzez własną ekspresję identyfikujemy się z wyrażanymi treściami i kompozycją.

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; edukacja plastyczna

Czym program się wyróżnia
kameralna pracownia plastyczna

Bilety
225 zł grupa do 15 osób

Termin
Data do ustalenia / wtorki

Rezerwacje
Wcześniejsze zapisy 22 863 7323

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Komunikacja miejska (autobus 517), skm S1

Kontakt
Małgorzata Kiełczewska, mkielczewska@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

ARTEkreacje to twórcze warsztaty dla dzieci. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia poprzez dynamiczne i kreatywne zajęcia. Formuła łączy zajęcia manualne, treningi wyobrażeniowe i aktywność dramowo-teatralnych zabaw.
Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli pobudzić swoją wyobraźnię za pomocą ruchu i zabawy, a następnie stworzyć własne prace za pomocą różnych środków artystycznego wyrazu.

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; edukacja plastyczna

Bilety
225 zł grupa do 15 osób

Termin
Data do ustalenia

Rezerwacje
wcześniejsze zapisy 22 863 7323

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Komunikacja miejska (autobus 517), skm S1

Kontakt
Małgorzata Kiełczewska, mkielczewska@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

Glina jako surowiec naturalny jest ekologicznie czysta i przyjazna człowiekowi.
Bezkształtną bryłę każdy może uformować w naczynie czy rzeźbę. Nadać jej jedyny, niepowtarzalny kształt. Każda forma jest dobra. Daje powód do przeżywania radości.
Wyzwala pozytywne emocje podczas doświadczeń twórczych. Ma też inne zalety.
Przygotowanie gliny, jej formowanie, zdobienie i wypalanie przybliża wiedzę na temat kultury, sztuki, estetyki, wyczucia bryły, rysunku i malarstwa.

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; edukacja plastyczna

Bilety
20 zł od osoby grupy do 25 osób, grupy do 10 osób 30 zł za osobę

Termin
Data do ustalenia

Rezerwacje
Wcześniejsze zapisy 22 863 7323

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Komunikacja miejska (autobus 517), skm S1

Kontakt
Małgorzata Kiełczewska, mkielczewska@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

"Warsztaty obejmują ćwiczenia oddechowe, impostację głosu, ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, wprawki wokalne, ćwiczenia intonacyjne kształtujące słuch, pracę z mikrofonem, pracę z repertuarem, interpretację piosenki oraz sztukę pięknego mówienia podczas wystąpień publicznych.
Celem ćwiczeń jest przygotowanie podparcia głosu, posługiwanie się głosem przy prawidłowej emisji, poprawę jego dźwięczności dzięki usprawnieniu pracy rezonatorów, naukę pracy dwoma rejestrami, uzyskanie prawidłowego brzmienia samogłosek, poprawę wyrazistości artykulacyjnej."

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

Czym program się wyróżnia
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak pracować nad dykcją by ich mowa była wyrazista i służyła jako walor w trakcie wystąpień publicznych.

Bilety
225 zł grupa do 15 osób

Termin
Data do ustalenia

Rezerwacje
wcześniejsze zapisy 22 863 7981

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Bezpłatny parking, Komunikacja miejska (autobus 127), skm S1

Kontakt
ada@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

Celem projektu jest zachęcenie młodych widzów do spotkania z ambitnym kinem polskim i europejskim. Wyświetlane filmy mogą stać się także odzwierciedleniem emocji i problemów młodych ludzi, a tym samym sprowokować do dyskusji na różnorodne ważne tematy.

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

Czym program się wyróżnia
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak pracować nad dykcją by ich mowa była wyrazista i służyła jako walor w trakcie wystąpień publicznych.

Bilety
Cena 15 zł od osoby - nowości filmowe/ przy grupie od 50 osób
Cena 10 zł za osobę filmy z "Parasola licencyjnego" za grupę do 60 osób.

Termin
Data do ustalenia

Rezerwacje
wcześniejsze zapisy 22 863 7981

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Bezpłatny parking, Komunikacja miejska (autobus 127), skm S1

Kontakt
ada@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

Czy Łazienki Królewskie są parkiem miejskim? Jakie tajemnice skrywają ogrody i pałace letniej rezydencji ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta? Czy znajdziemy tu interesującą florę i faunę? Sprawdźmy to, wyruszając na wspólny spacer po zabytkowym łazienkowskim ogrodzie. W historycznej przestrzeni ogrodowej poznamy zasady poruszania się z mapą oraz korzystania z lornetki i kompasu, a także wskazywania kierunków świata. Poznamy genezę i historię łazienkowskiego ogrodu, dowiemy się również, jakie gatunki roślin się w nim znajdują i jakie zwierzęta go zamieszkują.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji przyrodniczej; omawiane są charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, interesujące pomniki, zabytki, tereny rekreacyjne; uczniowie rozpoznają w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie lekcji na stronie www, poprzez adres mailowy: edukacja@lazienki-krolewskie.pl oraz pod numerem telefonu 22 50 60 183 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00).

Termin:
data do uzgodnienia.
Pomiędzy godzinami: 10.00-16.00.

Koszt:
12 zł za osobę, dla opiekunów wstęp bezpłatny.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
TAK. W przypadku uczniów słabowidzących i niewidomych istnieje możliwość zapewnienia audiodeskrypcji na żywo oraz wykorzystania artefaktów, materiałów edukacyjnych i obiektów przeznaczonych do poznawania przez dotyk. W przypadku uczniów słabosłyszących i niesłyszących istnieje możliwość zapewnienia tłumaczenia na Polski Język Migowy. Lekcje mogą zostać dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dostępność architektoniczna jest zróżnicowana w zależności od obiektu, w którym odbywają się zajęcia. O specjalnych potrzebach uczniów należy poinformować podczas rejestracji na lekcje.

Kontakt:
Emilia Waleryś, 22 50 60 183, edukacja@lazienki-krolewskie.pl

2 września 10:00

Kuchnia staropolska pełna była zagadek, kontrastów i niecodziennych połączeń smakowych. To doborowa mieszanka wielu kultur, w której tradycje Zachodu doprawione są wyraźnymi smakami Wschodu. Podczas zajęć poznamy dawne smaki i tradycje, a pod okiem profesjonalnych kucharzy oraz z pomocą edukatorów kulinarnych przygotujemy dania według przepisów z pierwszych polskich książek kucharskich. Na koniec wspólnie zasiądziemy do stołu, aby skosztować przygotowanych potraw.

Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę o historii kuchni, zaglądają do najstarszych polskich książek kucharskich. Przygotowują dania inspirowane przepisami z XVII i XVIII w., starają się odtworzyć smak staropolskiej kuchni.

Warsztat spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze matematycznym. Podczas zajęć uczeń waży i używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona. Odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; W obszarze edukacji społecznej uczeń poznaje historyczne ciekawostki dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne. Uczeń rozumie, poznaje i wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich.

Termin:
Data do uzgodnienia.
Poniedziałki i środy: 9:30—11:00; 13:00—14:30.

Koszt:
Bilet od osoby —15 zł, grupowy 400 zł.

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Martyna Przedpolewska - Rekonstrukcja historyczna i kulinarna
mprzedpolewska@muzeum-wilanow.pl"

Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Numer kontaktowy i mail do Biura rezerwacji: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

2 września

W czasie warsztatów odkrywamy kunszt sztuki kreślenia liter w charakterze pisma kancelaryjnego, które stało się krojem pisma powszechnie obowiązującym w czasach króla Jana III. Uczestnicy warsztatów poznają ponadto dawne materiały i podkłady piśmiennicze oraz pilnie strzeżoną przez wiele dziesiątek lat recepturę inkaustu.

Czym program się wyróżnia
Warsztaty są prowadzone w niepowtarzalnej scenerii dawnego skryptorium, gdzie można zobaczyć również faksymile pierwszego polskiego podręcznika do kaligrafii z 1695 r. oraz dwa zeszyty szkolne Jana Sobieskiego z czasów nauki w kolegium. Uczestnicy warsztatów zasiadają przy drewnianych pulpitach i mają okazję spróbować pisać XVII-wiecznym krojem pisma przy użyciu pióra dwulementowego.

Punkt z podstawy programowej
Program spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze historycznym i polonistycznym związane z analizowaniem i interpretacją historyczną. Uczeń poznaje przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności. Kształtuje umiejętność pracy samodzielnej, uczy się kunsztu sztuki kreślenia liter w charakterze pisma angielskiego. Uczy się umiejętnośći przelewania własnych myśli na papier.

Termin:
9:30—11:00, 11:30 —13:00, 13:30—15:00.
Dzień do uzgodnienia.

Koszt:
Bilet od osoby —10 zł, grupowy 120 zł.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK, jeśli zajęcia odbywają się w Sypialni Pani. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Katarzyna Pietrzak - Programy historyczne dla gości indywidualnych i rodzin z dziećmi, rekonstrukcja kaligraficzna, kpietrzak@muzeum-wilanow.pl

Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Numer kontaktowy i mail do Biura rezerwacji: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

2 września 09:30

Dzieci pod okiem instruktora poznają zasady gry w szachy - demonstrowane na specjalnej dużej szachownicy. Po zapoznaniu się z regułami gry (ruchy bierek i ich działanie, cel gry, szczegółowe przepisy, ruchy niedozwolone itp..)Możliwe są różne warianty mające na celu wykorzystanie nabytej wiedzy - może to byc wspólne rozwiązanie zadania, analiza poszczególnych pozycji, figur szachowych i odgrywają partię szachową lub daną pozycję - możliwe jest to w plenerze na specjalnej dużej planszy lub w sali na zmniejszonej szachownicy.

Punkt z podstawy programowej
Szachy jako wzmocnienie matematyki zgodnie z punktem podstawy programowej oraz utrwalanie zasad logiki u najmłodszych.

Czym program się wyróżnia
Zajęcia prowadzone nietypowo gdyż to dzieci będą pełniły "funkcję" szachów - tzw. "Żywe szachy". Dzieci wcielają się w role poszczególnych figur szachowych i odgrywają partię szachową lub daną pozycję - możliwe jest to dzięki wykorzystaniu specjalnej dużej planszy. W "Żywe szachy" mozna grac w plenerze lub na sali widowiskowej Domu Kultury.

Cena biletów
25 zł/os.

Terminy
Do uzgodnienia

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
parking dla rowerów, dojazd spod Rotundy tramwajem nr 9 z przesiadką przy Wiatracznej w autobus 145, parking dla samochodów na ulicy niestrzeżony

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
wydarzenie dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Kontakt
Beata Boćkowska tel. 22/ 812 - 06- 33 b.bockowska@dkwygoda.waw.pl

2 września 10:00

W tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski organizujemy zajęcia edukacyjne dla klas szkolnych. Proponowane przez nas tematy zajęć umożliwią uczniom ciekawe spotkanie z historią.
Większość naszych zajęć to warsztaty, podczas których pokazujemy losy konkretnych osób, także tych mniej znanych, starając się patrzeć na historię przez pryzmat jednostki. Uświadamiamy uczestnikom zajęć, że nasze dzieje to nie tylko zbiór dat i faktów, ale przede wszystkim pasjonująca opowieść.
Zajęcia kierujemy do uczniów ze wszystkich poziomów edukacji szkolnej, od klas wczesnoszkolnych do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Najmłodsi uczniowie wykonują różnorodne prace plastyczne inspirowane tematem zajęć. Ich starsi koledzy sięgają do źródeł, analizują i wyciągają wnioski.
Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia historyczne związane z podstawą programową ale także proponujemy interesujace dla naszych odbiorów tematy, które ją uzupełniają.
Oprócz lekcji i warsztatów zapraszamy również na spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy. Podczas spacerów szukamy w przestrzeni śladów przeszłości, w czym pomocne są archiwalne zdjęcia i wspomnienia dawnych mieszkańców.
Naszym celem jest pokazanie, że historia potrafi być równie pasjonująca jak losy ludzi, którzy ją tworzą. Zależy nam także na rozbudzeniu ciekawości i chęci odkrywania przez uczniów historii własnej rodziny czy dziejów lokalnej społeczności, w której mieszkają.
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa i na Waszych uczniów w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski.
W tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski organizujemy zajęcia edukacyjne dla klas szkolnych. Proponowane przez nas tematy zajęć umożliwią uczniom ciekawe spotkanie z historią.
Większość naszych zajęć to warsztaty, podczas których pokazujemy losy konkretnych osób, także tych mniej znanych, starając się patrzeć na historię przez pryzmat jednostki. Uświadamiamy uczestnikom zajęć, że nasze dzieje to nie tylko zbiór dat i faktów, ale przede wszystkim pasjonująca opowieść.
Zajęcia kierujemy do uczniów ze wszystkich poziomów edukacji szkolnej, od klas wczesnoszkolnych do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Najmłodsi uczniowie wykonują różnorodne prace plastyczne inspirowane tematem zajęć. Ich starsi koledzy sięgają do źródeł, analizują i wyciągają wnioski.
Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia historyczne związane z podstawą programową ale także proponujemy tematy, które ją uzupełniają, interesujące dla naszych odbiorców.
Oprócz lekcji i warsztatów zapraszamy również na spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy. Podczas spacerów szukamy w przestrzeni śladów przeszłości, w czym pomocne są archiwalne zdjęcia i wspomnienia dawnych mieszkańców.
Naszym celem jest pokazanie, że historia potrafi być równie pasjonująca jak losy ludzi, którzy ją tworzą. Zależy nam także na rozbudzeniu ciekawości i chęci odkrywania przez uczniów historii własnej rodziny czy dziejów lokalnej społeczności, w której mieszkają.
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa i na Waszych uczniów w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski.

Na naszych warsztatach pragniemy przekonać uczestników, że historia potrafi być równie ciekawa jak losy ludzi, którzy ją tworzą.
Uczniowie podczas warsztatów spotkają zagadnienia historyczne związane z podstawą programową lub będą mieli okazję rozszerzyć swoją wiedzę o tematy, które ją uzupełniają.
Oprócz lekcji i warsztatów proponujemy również spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy a także poznać dzieje jej mieszkańców.

Zajęcia edukacyjnej organizowane w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski skierowane są do uczniów ze wszystkich poziomów edukacji szkolnej.
Na naszych warsztatach pragniemy przekonać uczestników, że historia potrafi być równie ciekawa jak losy ludzi, którzy ją tworzą.
Uczniowie podczas warsztatów spotkają zagadnienia historyczne związane z podstawą programową lub będą mieli okazję rozszerzyć swoją wiedzę o tematy, które ją uzupełniają.
Oprócz lekcji i warsztatów proponujemy również spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy a także poznać dzieje jej mieszkańców.

Zapisy
obowiązują zapisy, www.muzhp.pl, zakładka edukacja, tel. 22 211 90 49

Termin
data do uzgodnienia.
10.00-11.30, 12.30-14.00

Koszt
warsztat - 80 zł / grupa (do 30 osób), spacer - 150 zł / grupa (do 40 osób)

Kontakt
Weronika Kołacz, weronika.kolacz@muzhp.pl, tel 22 211 90 49

2 września 10:00

Stała ekspozycja „Adam Mickiewicz 1798 – 1855” jest wystawą biograficzną w Muzeum Literatury, ukazującą postać poety, jego środowisko i rodzinę, działalność polityczną i twórczość literacką.

Prezentowanych jest ponad 500 eksponatów, pochodzących w ogromnej większości ze zbiorów ML. Są to m.in. rękopisy Mickiewicza, autograf „Grażyny”, karta „Pana Tadeusza”, fragmenty korespondencji i pierwodruki jego utworów.

Są tu też pamiątki po Mickiewiczu: wśród nich kufer podróżny, obrazek z nowogródzkiego domu, meble z paryskiego gabinetu, fotografie i portrety rodzinne.

Punkt z podstawy programowej
Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyl

Czym program się wyróżnia
Możliwością poznania oryginalnych rękopisów Adama Mickiewicza, pierwszych wydań Jego dzieł i wielu innych oryginalnych eksponatów muzealnych i wyjątkowych dzieł sztuki.

Bilety
ulgowy 5 zł normalny 6 zł bilety kultura dostępna dla uczniów i studentów do 26 roku życia 1 zł

Zapisy
Wyłącznie telefoniczna do Działu Naukowo-Oświatowego 22 831 40 61 lub centrala 22 831 40 61 wew. 110

Dla kogo
grupy zorganizowane (min 16 osób)


Kontakt
Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Jarosław Mikołajewski j.mikolajewski@muzeumliteratury.pl tel. 22 831 76 91

2 września

W ramach edukacji muzealnej rozbudzamy ciekawość otaczającym światem tworząc przyjazną atmosferę, w której zabawa staje się nauką. Pobudzone zmysły i emocje stanowić będą podstawę do budowania wykształconego społeczeństwa wrażliwego na ochronę dziedzictwa technicznego i przyrodniczego. Wspierając edukację szkolną stwarzamy możliwość bezpośredniego kontaktu z eksponatami, a co za tym idzie osiągnięciami techniki. Przekazujemy wiedzę, która ułatwia obserwację otaczających nas zjawisk. Ważnym elementem kultury technicznej staje się umiejscowienie zdobytej wiedzy w otaczającym środowisku. Do głosu dochodzą wartości mające wpływ na poczucie tożsamości narodowej i postawę patriotyczną. Zdobycie wiedzy o osiągnięciach Polaków w dziedzinie techniki ma pomóc w procesie poszukiwania autorytetów i rozwijania własnych zainteresowań. Posiadając bogate zbiory muzealne, możliwości i wiedzę z zakresu kultury technicznej stanowimy niewątpliwie jeden z najważniejszych punktów do odwiedzenia. Wspierając edukację szkolną chcemy w możliwie najbardziej atrakcyjny sposób uświadomić młodym ludziom, że posiadają w swoim otoczeniu wiele cennych zabytków kultury i dziedzictwa narodowego.

Punkt z podstawy programowej
Lekcja realizuje takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Czym program się wyróżnia
Lekcje muzealne podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Odbywają się w salach wystawowych, skansenie i w sali edukacyjnej budynku zabytkowego dworca Warszawa Główna, a ich treść oparta jest o bogate zbiory muzealne.

Bilety
opłata za lekcję muzealną + ulgowy - 6 zł, dzieci do 7 roku życia i opiekunowie grup zorganizowanych - bezpłatnie,

Zapisy
Obowiązują zapisy pod nr tel. 22/ 620 04 80 wew. 106 lub adresem e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
TAK. Wydarzenie spełnia wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o informację dotyczącą ilości osób i rodzaju niepełnosprawności. Na tej podstawie będziemy mogli jak najlepiej dostosować treść i rodzaj zajęć do odbiorców.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Dojazd:
•tramwajami linii: 1, 7, 9, 22, 24, 25 do przystanku Plac Zawiszy
•autobusami linii: 127, 128, 157, 158, 159, 175, 504, 517, 521 do przystanku Plac Zawiszy
•metrem do przystanku Rondo Daszyńskiego
•pociągami przewoźników Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska do przystanku Warszawa Ochota
•pociągami przewoźnika Warszawska Kolej Dojazdowa do przystanku Warszawa Ochota WKD
INFORMACJE DODATKOWE: - przed wejściem do Stacji Muzeum znajduje się ogólnodostępny bezpłatny niestrzeżony parking samochodowy z jednym miejscem dla osób z niepełnosprawnością
- stojak na 9 rowerów
- bezpłatna szatnia (samoobsługowa, niestrzeżona)
- wózek inwalidzki (do wypożyczenia)
- dostępny jest przewijak dla niemowląt
- sklep z pamiątkami i książkami (można płacić kartą płatniczą)
- do budynku prowadzi podjazd
- w Stacji Muzeum znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

Kontakt
Marta Piekarska
Zastępca kierownika działu Naukowo - Popularyzatorskiego
tel. +48 22 620 04 80 wew. 106
e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl; marta.piekarska@stacjamuzeum.pl

2 września 09:00

Wspólnie odkryjmy wspaniały świat sztuki. Przekonamy się, iż malowanie i rysowanie jest naprawdę proste i pełne radości. Przez różnorodność ćwiczeń uczestnicy poznają wiele technik posługiwania się np. węglem, sangwiną, ołówkiem, farbami.
Swoboda w wyborze narzędzi sprawi, że poprzez własną ekspresję identyfikujemy się z wyrażanymi treściami i kompozycją.

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; edukacja plastyczna

Czym program się wyróżnia
kameralna pracownia plastyczna

Bilety
225 zł grupa do 15 osób

Termin
Data do ustalenia / wtorki

Rezerwacje
Wcześniejsze zapisy 22 863 7323

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Komunikacja miejska (autobus 517), skm S1

Kontakt
Małgorzata Kiełczewska, mkielczewska@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

Glina jako surowiec naturalny jest ekologicznie czysta i przyjazna człowiekowi.
Bezkształtną bryłę każdy może uformować w naczynie czy rzeźbę. Nadać jej jedyny, niepowtarzalny kształt. Każda forma jest dobra. Daje powód do przeżywania radości.
Wyzwala pozytywne emocje podczas doświadczeń twórczych. Ma też inne zalety.
Przygotowanie gliny, jej formowanie, zdobienie i wypalanie przybliża wiedzę na temat kultury, sztuki, estetyki, wyczucia bryły, rysunku i malarstwa.

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; edukacja plastyczna

Bilety
20 zł od osoby grupy do 25 osób, grupy do 10 osób 30 zł za osobę

Termin
Data do ustalenia

Rezerwacje
Wcześniejsze zapisy 22 863 7323

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Komunikacja miejska (autobus 517), skm S1

Kontakt
Małgorzata Kiełczewska, mkielczewska@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

"Warsztaty obejmują ćwiczenia oddechowe, impostację głosu, ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, wprawki wokalne, ćwiczenia intonacyjne kształtujące słuch, pracę z mikrofonem, pracę z repertuarem, interpretację piosenki oraz sztukę pięknego mówienia podczas wystąpień publicznych.
Celem ćwiczeń jest przygotowanie podparcia głosu, posługiwanie się głosem przy prawidłowej emisji, poprawę jego dźwięczności dzięki usprawnieniu pracy rezonatorów, naukę pracy dwoma rejestrami, uzyskanie prawidłowego brzmienia samogłosek, poprawę wyrazistości artykulacyjnej."

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

Czym program się wyróżnia
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak pracować nad dykcją by ich mowa była wyrazista i służyła jako walor w trakcie wystąpień publicznych.

Bilety
225 zł grupa do 15 osób

Termin
Data do ustalenia

Rezerwacje
wcześniejsze zapisy 22 863 7981

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Bezpłatny parking, Komunikacja miejska (autobus 127), skm S1

Kontakt
ada@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

Celem projektu jest zachęcenie młodych widzów do spotkania z ambitnym kinem polskim i europejskim. Wyświetlane filmy mogą stać się także odzwierciedleniem emocji i problemów młodych ludzi, a tym samym sprowokować do dyskusji na różnorodne ważne tematy.

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

Czym program się wyróżnia
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak pracować nad dykcją by ich mowa była wyrazista i służyła jako walor w trakcie wystąpień publicznych.

Bilety
Cena 15 zł od osoby - nowości filmowe/ przy grupie od 50 osób
Cena 10 zł za osobę filmy z "Parasola licencyjnego" za grupę do 60 osób.

Termin
Data do ustalenia

Rezerwacje
wcześniejsze zapisy 22 863 7981

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Bezpłatny parking, Komunikacja miejska (autobus 127), skm S1

Kontakt
ada@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

W czasie warsztatów odkrywamy kunszt sztuki kreślenia liter w charakterze pisma kancelaryjnego, które stało się krojem pisma powszechnie obowiązującym w czasach króla Jana III. Uczestnicy warsztatów poznają ponadto dawne materiały i podkłady piśmiennicze oraz pilnie strzeżoną przez wiele dziesiątek lat recepturę inkaustu.

Czym program się wyróżnia
Warsztaty są prowadzone w niepowtarzalnej scenerii dawnego skryptorium, gdzie można zobaczyć również faksymile pierwszego polskiego podręcznika do kaligrafii z 1695 r. oraz dwa zeszyty szkolne Jana Sobieskiego z czasów nauki w kolegium. Uczestnicy warsztatów zasiadają przy drewnianych pulpitach i mają okazję spróbować pisać XVII-wiecznym krojem pisma przy użyciu pióra dwulementowego.

Punkt z podstawy programowej
Program spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze historycznym i polonistycznym związane z analizowaniem i interpretacją historyczną. Uczeń poznaje przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności. Kształtuje umiejętność pracy samodzielnej, uczy się kunsztu sztuki kreślenia liter w charakterze pisma angielskiego. Uczy się umiejętnośći przelewania własnych myśli na papier.

Termin:
9:30—11:00, 11:30 —13:00, 13:30—15:00.
Dzień do uzgodnienia.

Koszt:
Bilet od osoby —10 zł, grupowy 120 zł.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK, jeśli zajęcia odbywają się w Sypialni Pani. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Katarzyna Pietrzak - Programy historyczne dla gości indywidualnych i rodzin z dziećmi, rekonstrukcja kaligraficzna, kpietrzak@muzeum-wilanow.pl

Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Numer kontaktowy i mail do Biura rezerwacji: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

2 września 09:30

Wybierzemy się do krainy pięknych przedmiotów, które uwielbiają wygrzewać się w piecach, dlatego nazywamy je ceramicznymi piecuchami! To wyroby z biskwitu, fajansu, kamionki, majoliki i porcelany. Nauczymy się je rozpoznawać i dowiemy się w jakich okolicznościach Europejczycy nauczyli się produkować porcelanę. W drugiej części zajęć przeniesiemy się w czasie do warsztatów tegelbakkerij, aby poznać techniki zdobienia fajansowych płytek. Ozdobimy flizę i zaprojektujemy znak własnej manufaktury.

Czym program się wyróżnia
Warsztaty są okazją do poznania techniki tegelbekkerij, spróbowania swoich sił w trudnej sztuce zdobienia fliz ceramicznych oraz zaprojektowania znaku własnej manufaktury.

Punkt z podstawy programowej
Program spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze plastycznym: uczniowie doskonalą własne umiejętności plastyczne takie jak ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych.

Termin:
Data do uzgodnienia.
Zajęcia odbywają się w godzinach 9:30—11:00, 11:30 —13:00, 13:30—15:00.

Koszt:
Bilet od osoby —10 zł, grupowy 120 zł.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK, jeśli zajęcia odbywają się w Sypialni Pani. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji METRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Małgorzata Ziemińska -
Programy historyczne dla grup zorganizowanych i programy dla seniorów, mzieminska@muzeum-wilanow.pl

2 września 09:30

Zapraszamy do niezwykłego miejsca, w którym kultura harmonijnie współgra z naturą. Zwiedzanie ogrodów wilanowskich jedynie pod kątem przyrodniczym albo historycznym jest niepełne, jak danie kuchni barokowej pozbawione przypraw. Weźmiemy udział w pełnej smaku podróży po miejscu ukształtowanym równymi siłami człowieka i natury. Zajęcia polecane jako uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

Czym program się wyróżnia
Podczas zajęć uczestnicy mogą sami przekonać się, jaki jest aktualny stan jakości środowiska wykonując pomiary z użyciem: czujników jakości powietrza, wiatromierzy i akustometrów. W ten sposób naocznie przekonają się o wpływie człowieka na naturę.


Punkt z podstawy programowej
Program spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze biologii środowiskowej. Uczniowie analizują wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Termin:
Data do uzgodnienia. Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:30—11:00, 11:30 —13:00, 13:30—15:00.

Koszt:
Bilet od osoby — 10 zł, grupowy 120 zł.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji METRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Kontakt i rezerwacja
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Programy przyrodnicze dla grup zorganizowanych - Marta Poławska, mpolawska@muzeum-wilanow.pl

2 września 09:30

Jak „smakowała” Warszawa lat 20. i 30.? Chcesz razem z nami udać się w podróż po lokalach dawnej Warszawy – odwiedzić Lijewskiego, Adrię czy Bristol? Kuchnia w Polsce po 1918 r. to bogaty konglomerat różnych tradycji kucharskich, gustów, możliwości i mód. Opowiemy, jaką transformację przeszła kuchnia w tamtych czasach, oraz zastanowimy się, co zostało ze spuścizny kuchni staropolskiej. Następnie pod okiem profesjonalnych kucharzy oraz z pomocą edukatorów kulinarnych przygotujemy dania według przepisów z książek kucharskich z początku XX w. Na koniec wspólnie zasiądziemy do stołu, aby skosztować przygotowanych potraw.

Czym program się wyróżnia
Na zajęciach uczniowie odtworzą potrawy z lat 20. i 30. kuchni warszawskiej. Dowiedzą się, jakie czynniki wpłynęły na historię wyżywienia w Polsce.

Punkt z podstawy programowej
Program spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze historycznym, związane z zagadnieniami kulturowych i cywilizacyjnych następstw I wojny światowej. Uczniowie w ramach zajęć poszerzają swoją wiedzę o zagadnienia związane z I, II i III rozbiorem Rzeczpospolitej.

Termin:
Data do uzgodnienia.
9:30—11:00; 13:00—14:30

Koszt:
Bilet od osoby —15 zł, grupowy 400 zł.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - NIE. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące i niewidome - TAK

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Martyna Przedpolewska - Rekonstrukcja historyczna i kulinarna mprzedpolewska@muzeum-wilanow.pl

2 września

Do ulubionych rozrywek pary królewskiej należały tańce, które urządzano przy każdej możliwej okazji. Spróbujmy własnych sił w tańcu dawnym – od kroków zupełnie podstawowych do XVII-wiecznych polonezów, kontredansów i układów tańca dworskiego. Taka forma ćwiczeń fizycznych kształtowała powab, elegancję oraz prostą sylwetkę, na co również zwrócimy uwagę, doskonaląc ukłony i elementy etykiety obowiązującej na dworze króla Jana III. Prosimy o zabranie wygodnego stroju i butów.

Czym program się wyróżnia
Podczas zajęć uczniowie nauczą się barokowych ukłonów oraz odtworzą choreografię z czasów Jana III Sobieskiego. Nabędą także ogłady, dobrych manier, poprawią koordynację ruchową i postawę.

Punkt z podstawy programowej
Program spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze muzycznym. Uczeń doskonali warsztat muzyczny i autoekspresję poprzez taniec.

Termin:
Termin do uzgodnienia.
9:30 —11:00, 11:30 —13:00, 13:30— 15:00.

Koszt:
Bilet od osoby - 10 zł, grupowy 120 zł.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji METRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - NIE. Osoby poruszające się na wózku - NIE. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące i niewidome - TAK.

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

2 września 09:30

Czy wszystkie zrabowane podczas wojen dzieła sztuki przepadają bezpowrotnie? Czy istnieje szansa na odnalezienie zaginionych zabytków? Kto zajmuje się ich odzyskiwaniem? W jaki sposób są identyfikowane? Co oznacza termin „rewindykacja”? Czym różni się kopia od repliki? Tego wszystkiego dowiesz się podczas spaceru po pałacowych wnętrzach. Poznasz losy dzieł sztuki odzyskanych po II wojnie światowej oraz tych, które dotychczas nie zostały odnalezione. Zajęcia szczególnie polecane uczniom szkół plastycznych.

Punkt z podstawy programowej
Spacer spełnia wzmogi podstawy programowej w obszarze historycznym i społecznym. Uczeń kształtuje swoją świadomość wagi dziedzictwa narodowego.

Czym program się wyróżnia
Podczas lekcji poruszane są trudne, ale i ciekawe kwestie rabunku dóbr kultury w czasie II wojny światowej oraz sposobów ich rewindykowania.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - NIE, osoby z zespołem Aspergera - TAK, osoby słabowidzące i niewidome - TAK.

Termin
DATA DO UZGODNIENIA.
9:30 —11:00, 11:30 —13:00, 13:30 —15:00.

Bilety
Bilet od osoby - 10 zł, grupowy 120 zł.

Kontakt i rezerwacje
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Małgorzata Ziemińska -
Programy historyczne dla grup zorganizowanych i programy dla seniorów, mzieminska@muzeum-wilanow.pl

2 września 09:30

Które miejsce przy stole zająć? Kiedy i jakimi sztućcami zacząć jeść? O czym rozmawiać, a jakich tematów absolutnie podczas jedzenia nie poruszać? Jak elegancko poradzić sobie z trudnymi potrawami? I jak to wreszcie jest z łokciami na stole – można oprzeć czy nie? Zapraszamy na warsztaty o kulturze stołu! Nauczymy się zasad dobrego zachowania się przy stole. Rozszyfrujemy układ sztućców i nauczymy się prawidłowo z nich korzystać. Zapoznamy się z zasadami procedencji i spróbujemy odnaleźć się w roli zarówno gości, jak i gospodarzy. Podejmiemy nie lada wyzwanie i nauczymy się rozprawiać z trudnymi potrawami.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - NIE. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, Osoby słabowidzące i niewidome - TAK.

Punkt z podstawy programowej
Warsztat spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze matematycznym. Podczas zajęć uczeń waży i używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona. Odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. W obszarze edukacji społecznej uczeń poznaje historyczne ciekawostki dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne. Uczeń rozumie, poznaje i wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich.

Czym program się wyróżnia
Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jakie zasady panowały przy stole w XVII wieku i porównają je z obecnymi. Będą mieli możliwość zastosowania reguł savoir-vivre'u w praktyce.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Terminy
Data do uzgodnienia. Czwartki: 9:30—11:00; 13:00—14:30.

Bilety
Bilet od osoby —15 zł, grupowy 400 zł.

Kontakt i rezerwacje
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Martyna Przedpolewska - Rekonstrukcja historyczna i kulinarna mprzedpolewska@muzeum-wilanow.pl

2 września 09:30

Klasyk, klasyczny, klasycystyczny… Jak te pojęcia odróżnić? Jak się nie pomylić? Przez kontakt z oryginalnymi dziełami sztuki poznamy charakterystyczne cechy stylu klasycystycznego. Dowiemy się, czym był klasycyzm stanisławowski. Przyjrzymy się architekturze wzorowanej na antycznej, rzeźbie inspirowanej sztuką starożytnej Grecji i Rzymu oraz malarstwu mitologicznemu. Dzięki temu zrozumiemy zjawisko recepcji wzorów antycznych w sztuce XVIII wieku i współcześnie. Zwrócimy też uwagę na ramy czasowe oraz ideologię oświecenia.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji historycznej; omawiane są charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu. Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji plastycznej; uczniowie poznają różne dziedziny sztuk plastycznych, rozumieją ich funkcje oraz charakteryzują ich język.

Zapisy
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie lekcji na stronie www, poprzez adres mailowy: edukacja@lazienki-krolewskie.pl oraz pod numerem telefonu 22 50 60 183 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00).

Termin
data do uzgodnienia.
Pomiędzy godzinami: 10.00-16.00.

Koszt
12 zł za osobę, dla opiekunów wstęp bezpłatny.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
TAK. W przypadku uczniów słabowidzących i niewidomych istnieje możliwość zapewnienia audiodeskrypcji na żywo oraz wykorzystania artefaktów, materiałów edukacyjnych i obiektów przeznaczonych do poznawania przez dotyk. W przypadku uczniów słabosłyszących i niesłyszących istnieje możliwość zapewnienia tłumaczenia na Polski Język Migowy. Lekcje mogą zostać dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dostępność architektoniczna jest zróżnicowana w zależności od obiektu, w którym odbywają się zajęcia. O specjalnych potrzebach uczniów należy poinformować podczas rejestracji na lekcje.

Kontakt
Emilia Waleryś, 22 50 60 183, edukacja@lazienki-krolewskie.pl

2 września 10:00

Zajęcia poświęcone będą pojęciom i instytucjom, które pojawiły się lub powróciły w czasach oświecenia, oraz ich aktualności. Zastanowimy się, w jakim stopniu idee tamtej epoki są do dziś żywe, a w jakim nie odpowiadają potrzebom współczesnego świata. Dowiemy się też, jak się zmieniło od czasów oświecenia funkcjonowanie demokracji, opinii publicznej i prasy oraz czym różnią się dzisiejsze słowniki i encyklopedie od swoich osiemnastowiecznych pierwowzorów. Poznamy poglądy ówczesnych myślicieli, takich jak Wolter czy Diderot, a także niektórych późniejszych krytyków oświecenia. Zaznajomimy się z takimi terminami, jak egalitaryzm, scjentyzm i sekularyzm.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie edukacji historycznej oraz zagadnienia maturalne z zakresu historii; omawiane są główne idee europejskiego oświecenia i jego główne dokonania w myśli politycznej, nauce i literaturze.

Zapisy
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie lekcji na stronie www, poprzez adres mailowy: edukacja@lazienki-krolewskie.pl oraz pod numerem telefonu 22 50 60 183 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00).

Termin
data do uzgodnienia.
Pomiędzy godzinami: 10.00-16.00.

Koszt
12 zł za osobę, dla opiekunów wstęp bezpłatny.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
TAK. W przypadku uczniów słabowidzących i niewidomych istnieje możliwość zapewnienia audiodeskrypcji na żywo oraz wykorzystania artefaktów, materiałów edukacyjnych i obiektów przeznaczonych do poznawania przez dotyk. W przypadku uczniów słabosłyszących i niesłyszących istnieje możliwość zapewnienia tłumaczenia na Polski Język Migowy. Lekcje mogą zostać dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dostępność architektoniczna jest zróżnicowana w zależności od obiektu, w którym odbywają się zajęcia. O specjalnych potrzebach uczniów należy poinformować podczas rejestracji na lekcje.

Kontakt
Emilia Waleryś, 22 50 60 183, edukacja@lazienki-krolewskie.pl

2 września 10:00

Dzieci pod okiem instruktora poznają zasady gry w szachy - demonstrowane na specjalnej dużej szachownicy. Po zapoznaniu się z regułami gry (ruchy bierek i ich działanie, cel gry, szczegółowe przepisy, ruchy niedozwolone itp..)Możliwe są różne warianty mające na celu wykorzystanie nabytej wiedzy - może to byc wspólne rozwiązanie zadania, analiza poszczególnych pozycji, figur szachowych i odgrywają partię szachową lub daną pozycję - możliwe jest to w plenerze na specjalnej dużej planszy lub w sali na zmniejszonej szachownicy.

Punkt z podstawy programowej
Szachy jako wzmocnienie matematyki zgodnie z punktem podstawy programowej oraz utrwalanie zasad logiki u najmłodszych.

Czym program się wyróżnia
Zajęcia prowadzone nietypowo gdyż to dzieci będą pełniły "funkcję" szachów - tzw. "Żywe szachy". Dzieci wcielają się w role poszczególnych figur szachowych i odgrywają partię szachową lub daną pozycję - możliwe jest to dzięki wykorzystaniu specjalnej dużej planszy. W "Żywe szachy" mozna grac w plenerze lub na sali widowiskowej Domu Kultury.

Cena biletów
25 zł/os.

Terminy
Do uzgodnienia

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
parking dla rowerów, dojazd spod Rotundy tramwajem nr 9 z przesiadką przy Wiatracznej w autobus 145, parking dla samochodów na ulicy niestrzeżony

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
wydarzenie dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Kontakt
Beata Boćkowska tel. 22/ 812 - 06- 33 b.bockowska@dkwygoda.waw.pl

2 września 10:00

W tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski organizujemy zajęcia edukacyjne dla klas szkolnych. Proponowane przez nas tematy zajęć umożliwią uczniom ciekawe spotkanie z historią.
Większość naszych zajęć to warsztaty, podczas których pokazujemy losy konkretnych osób, także tych mniej znanych, starając się patrzeć na historię przez pryzmat jednostki. Uświadamiamy uczestnikom zajęć, że nasze dzieje to nie tylko zbiór dat i faktów, ale przede wszystkim pasjonująca opowieść.
Zajęcia kierujemy do uczniów ze wszystkich poziomów edukacji szkolnej, od klas wczesnoszkolnych do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Najmłodsi uczniowie wykonują różnorodne prace plastyczne inspirowane tematem zajęć. Ich starsi koledzy sięgają do źródeł, analizują i wyciągają wnioski.
Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia historyczne związane z podstawą programową ale także proponujemy interesujace dla naszych odbiorów tematy, które ją uzupełniają.
Oprócz lekcji i warsztatów zapraszamy również na spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy. Podczas spacerów szukamy w przestrzeni śladów przeszłości, w czym pomocne są archiwalne zdjęcia i wspomnienia dawnych mieszkańców.
Naszym celem jest pokazanie, że historia potrafi być równie pasjonująca jak losy ludzi, którzy ją tworzą. Zależy nam także na rozbudzeniu ciekawości i chęci odkrywania przez uczniów historii własnej rodziny czy dziejów lokalnej społeczności, w której mieszkają.
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa i na Waszych uczniów w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski.
W tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski organizujemy zajęcia edukacyjne dla klas szkolnych. Proponowane przez nas tematy zajęć umożliwią uczniom ciekawe spotkanie z historią.
Większość naszych zajęć to warsztaty, podczas których pokazujemy losy konkretnych osób, także tych mniej znanych, starając się patrzeć na historię przez pryzmat jednostki. Uświadamiamy uczestnikom zajęć, że nasze dzieje to nie tylko zbiór dat i faktów, ale przede wszystkim pasjonująca opowieść.
Zajęcia kierujemy do uczniów ze wszystkich poziomów edukacji szkolnej, od klas wczesnoszkolnych do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Najmłodsi uczniowie wykonują różnorodne prace plastyczne inspirowane tematem zajęć. Ich starsi koledzy sięgają do źródeł, analizują i wyciągają wnioski.
Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia historyczne związane z podstawą programową ale także proponujemy tematy, które ją uzupełniają, interesujące dla naszych odbiorców.
Oprócz lekcji i warsztatów zapraszamy również na spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy. Podczas spacerów szukamy w przestrzeni śladów przeszłości, w czym pomocne są archiwalne zdjęcia i wspomnienia dawnych mieszkańców.
Naszym celem jest pokazanie, że historia potrafi być równie pasjonująca jak losy ludzi, którzy ją tworzą. Zależy nam także na rozbudzeniu ciekawości i chęci odkrywania przez uczniów historii własnej rodziny czy dziejów lokalnej społeczności, w której mieszkają.
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa i na Waszych uczniów w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski.

Na naszych warsztatach pragniemy przekonać uczestników, że historia potrafi być równie ciekawa jak losy ludzi, którzy ją tworzą.
Uczniowie podczas warsztatów spotkają zagadnienia historyczne związane z podstawą programową lub będą mieli okazję rozszerzyć swoją wiedzę o tematy, które ją uzupełniają.
Oprócz lekcji i warsztatów proponujemy również spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy a także poznać dzieje jej mieszkańców.

Zajęcia edukacyjnej organizowane w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski skierowane są do uczniów ze wszystkich poziomów edukacji szkolnej.
Na naszych warsztatach pragniemy przekonać uczestników, że historia potrafi być równie ciekawa jak losy ludzi, którzy ją tworzą.
Uczniowie podczas warsztatów spotkają zagadnienia historyczne związane z podstawą programową lub będą mieli okazję rozszerzyć swoją wiedzę o tematy, które ją uzupełniają.
Oprócz lekcji i warsztatów proponujemy również spacery historyczne po Warszawie, które pozwolą zobaczyć miasto z innej perspektywy a także poznać dzieje jej mieszkańców.

Zapisy
obowiązują zapisy, www.muzhp.pl, zakładka edukacja, tel. 22 211 90 49

Termin
data do uzgodnienia.
10.00-11.30, 12.30-14.00

Koszt
warsztat - 80 zł / grupa (do 30 osób), spacer - 150 zł / grupa (do 40 osób)

Kontakt
Weronika Kołacz, weronika.kolacz@muzhp.pl, tel 22 211 90 49

2 września 10:00

Stała ekspozycja „Adam Mickiewicz 1798 – 1855” jest wystawą biograficzną w Muzeum Literatury, ukazującą postać poety, jego środowisko i rodzinę, działalność polityczną i twórczość literacką.

Prezentowanych jest ponad 500 eksponatów, pochodzących w ogromnej większości ze zbiorów ML. Są to m.in. rękopisy Mickiewicza, autograf „Grażyny”, karta „Pana Tadeusza”, fragmenty korespondencji i pierwodruki jego utworów.

Są tu też pamiątki po Mickiewiczu: wśród nich kufer podróżny, obrazek z nowogródzkiego domu, meble z paryskiego gabinetu, fotografie i portrety rodzinne.

Punkt z podstawy programowej
Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyl

Czym program się wyróżnia
Możliwością poznania oryginalnych rękopisów Adama Mickiewicza, pierwszych wydań Jego dzieł i wielu innych oryginalnych eksponatów muzealnych i wyjątkowych dzieł sztuki.

Bilety
ulgowy 5 zł normalny 6 zł bilety kultura dostępna dla uczniów i studentów do 26 roku życia 1 zł

Zapisy
Wyłącznie telefoniczna do Działu Naukowo-Oświatowego 22 831 40 61 lub centrala 22 831 40 61 wew. 110

Dla kogo
grupy zorganizowane (min 16 osób)


Kontakt
Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Jarosław Mikołajewski j.mikolajewski@muzeumliteratury.pl tel. 22 831 76 91

2 września

W ramach edukacji muzealnej rozbudzamy ciekawość otaczającym światem tworząc przyjazną atmosferę, w której zabawa staje się nauką. Pobudzone zmysły i emocje stanowić będą podstawę do budowania wykształconego społeczeństwa wrażliwego na ochronę dziedzictwa technicznego i przyrodniczego. Wspierając edukację szkolną stwarzamy możliwość bezpośredniego kontaktu z eksponatami, a co za tym idzie osiągnięciami techniki. Przekazujemy wiedzę, która ułatwia obserwację otaczających nas zjawisk. Ważnym elementem kultury technicznej staje się umiejscowienie zdobytej wiedzy w otaczającym środowisku. Do głosu dochodzą wartości mające wpływ na poczucie tożsamości narodowej i postawę patriotyczną. Zdobycie wiedzy o osiągnięciach Polaków w dziedzinie techniki ma pomóc w procesie poszukiwania autorytetów i rozwijania własnych zainteresowań. Posiadając bogate zbiory muzealne, możliwości i wiedzę z zakresu kultury technicznej stanowimy niewątpliwie jeden z najważniejszych punktów do odwiedzenia. Wspierając edukację szkolną chcemy w możliwie najbardziej atrakcyjny sposób uświadomić młodym ludziom, że posiadają w swoim otoczeniu wiele cennych zabytków kultury i dziedzictwa narodowego.

Punkt z podstawy programowej
Lekcja realizuje takie punkty z podstawy programowej jak wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Czym program się wyróżnia
Lekcje muzealne podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Odbywają się w salach wystawowych, skansenie i w sali edukacyjnej budynku zabytkowego dworca Warszawa Główna, a ich treść oparta jest o bogate zbiory muzealne.

Bilety
opłata za lekcję muzealną + ulgowy - 6 zł, dzieci do 7 roku życia i opiekunowie grup zorganizowanych - bezpłatnie,

Zapisy
Obowiązują zapisy pod nr tel. 22/ 620 04 80 wew. 106 lub adresem e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
TAK. Wydarzenie spełnia wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o informację dotyczącą ilości osób i rodzaju niepełnosprawności. Na tej podstawie będziemy mogli jak najlepiej dostosować treść i rodzaj zajęć do odbiorców.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Dojazd:
•tramwajami linii: 1, 7, 9, 22, 24, 25 do przystanku Plac Zawiszy
•autobusami linii: 127, 128, 157, 158, 159, 175, 504, 517, 521 do przystanku Plac Zawiszy
•metrem do przystanku Rondo Daszyńskiego
•pociągami przewoźników Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska do przystanku Warszawa Ochota
•pociągami przewoźnika Warszawska Kolej Dojazdowa do przystanku Warszawa Ochota WKD
INFORMACJE DODATKOWE: - przed wejściem do Stacji Muzeum znajduje się ogólnodostępny bezpłatny niestrzeżony parking samochodowy z jednym miejscem dla osób z niepełnosprawnością
- stojak na 9 rowerów
- bezpłatna szatnia (samoobsługowa, niestrzeżona)
- wózek inwalidzki (do wypożyczenia)
- dostępny jest przewijak dla niemowląt
- sklep z pamiątkami i książkami (można płacić kartą płatniczą)
- do budynku prowadzi podjazd
- w Stacji Muzeum znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

Kontakt
Marta Piekarska
Zastępca kierownika działu Naukowo - Popularyzatorskiego
tel. +48 22 620 04 80 wew. 106
e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl; marta.piekarska@stacjamuzeum.pl

2 września 09:00

Wspólnie odkryjmy wspaniały świat sztuki. Przekonamy się, iż malowanie i rysowanie jest naprawdę proste i pełne radości. Przez różnorodność ćwiczeń uczestnicy poznają wiele technik posługiwania się np. węglem, sangwiną, ołówkiem, farbami.
Swoboda w wyborze narzędzi sprawi, że poprzez własną ekspresję identyfikujemy się z wyrażanymi treściami i kompozycją.

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; edukacja plastyczna

Czym program się wyróżnia
kameralna pracownia plastyczna

Bilety
225 zł grupa do 15 osób

Termin
Data do ustalenia / wtorki

Rezerwacje
Wcześniejsze zapisy 22 863 7323

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Komunikacja miejska (autobus 517), skm S1

Kontakt
Małgorzata Kiełczewska, mkielczewska@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

ARTEkreacje to twórcze warsztaty dla dzieci. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia poprzez dynamiczne i kreatywne zajęcia. Formuła łączy zajęcia manualne, treningi wyobrażeniowe i aktywność dramowo-teatralnych zabaw.
Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli pobudzić swoją wyobraźnię za pomocą ruchu i zabawy, a następnie stworzyć własne prace za pomocą różnych środków artystycznego wyrazu.

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; edukacja plastyczna

Bilety
225 zł grupa do 15 osób

Termin
Data do ustalenia

Rezerwacje
wcześniejsze zapisy 22 863 7323

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Komunikacja miejska (autobus 517), skm S1

Kontakt
Małgorzata Kiełczewska, mkielczewska@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

Glina jako surowiec naturalny jest ekologicznie czysta i przyjazna człowiekowi.
Bezkształtną bryłę każdy może uformować w naczynie czy rzeźbę. Nadać jej jedyny, niepowtarzalny kształt. Każda forma jest dobra. Daje powód do przeżywania radości.
Wyzwala pozytywne emocje podczas doświadczeń twórczych. Ma też inne zalety.
Przygotowanie gliny, jej formowanie, zdobienie i wypalanie przybliża wiedzę na temat kultury, sztuki, estetyki, wyczucia bryły, rysunku i malarstwa.

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; edukacja plastyczna

Bilety
20 zł od osoby grupy do 25 osób, grupy do 10 osób 30 zł za osobę

Termin
Data do ustalenia

Rezerwacje
Wcześniejsze zapisy 22 863 7323

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Komunikacja miejska (autobus 517), skm S1

Kontakt
Małgorzata Kiełczewska, mkielczewska@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

"Warsztaty obejmują ćwiczenia oddechowe, impostację głosu, ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, wprawki wokalne, ćwiczenia intonacyjne kształtujące słuch, pracę z mikrofonem, pracę z repertuarem, interpretację piosenki oraz sztukę pięknego mówienia podczas wystąpień publicznych.
Celem ćwiczeń jest przygotowanie podparcia głosu, posługiwanie się głosem przy prawidłowej emisji, poprawę jego dźwięczności dzięki usprawnieniu pracy rezonatorów, naukę pracy dwoma rejestrami, uzyskanie prawidłowego brzmienia samogłosek, poprawę wyrazistości artykulacyjnej."

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

Czym program się wyróżnia
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak pracować nad dykcją by ich mowa była wyrazista i służyła jako walor w trakcie wystąpień publicznych.

Bilety
225 zł grupa do 15 osób

Termin
Data do ustalenia

Rezerwacje
wcześniejsze zapisy 22 863 7981

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Bezpłatny parking, Komunikacja miejska (autobus 127), skm S1

Kontakt
ada@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

Celem projektu jest zachęcenie młodych widzów do spotkania z ambitnym kinem polskim i europejskim. Wyświetlane filmy mogą stać się także odzwierciedleniem emocji i problemów młodych ludzi, a tym samym sprowokować do dyskusji na różnorodne ważne tematy.

Punkt podstawy programowej
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

Czym program się wyróżnia
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak pracować nad dykcją by ich mowa była wyrazista i służyła jako walor w trakcie wystąpień publicznych.

Bilety
Cena 15 zł od osoby - nowości filmowe/ przy grupie od 50 osób
Cena 10 zł za osobę filmy z "Parasola licencyjnego" za grupę do 60 osób.

Termin
Data do ustalenia

Rezerwacje
wcześniejsze zapisy 22 863 7981

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Bezpłatny parking, Komunikacja miejska (autobus 127), skm S1

Kontakt
ada@dkwlochy.pl, 22 8637323

2 września

W czasie warsztatów odkrywamy kunszt sztuki kreślenia liter w charakterze pisma kancelaryjnego, które stało się krojem pisma powszechnie obowiązującym w czasach króla Jana III. Uczestnicy warsztatów poznają ponadto dawne materiały i podkłady piśmiennicze oraz pilnie strzeżoną przez wiele dziesiątek lat recepturę inkaustu.

Czym program się wyróżnia
Warsztaty są prowadzone w niepowtarzalnej scenerii dawnego skryptorium, gdzie można zobaczyć również faksymile pierwszego polskiego podręcznika do kaligrafii z 1695 r. oraz dwa zeszyty szkolne Jana Sobieskiego z czasów nauki w kolegium. Uczestnicy warsztatów zasiadają przy drewnianych pulpitach i mają okazję spróbować pisać XVII-wiecznym krojem pisma przy użyciu pióra dwulementowego.

Punkt z podstawy programowej
Program spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze historycznym i polonistycznym związane z analizowaniem i interpretacją historyczną. Uczeń poznaje przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności. Kształtuje umiejętność pracy samodzielnej, uczy się kunsztu sztuki kreślenia liter w charakterze pisma angielskiego. Uczy się umiejętnośći przelewania własnych myśli na papier.

Termin:
9:30—11:00, 11:30 —13:00, 13:30—15:00.
Dzień do uzgodnienia.

Koszt:
Bilet od osoby —10 zł, grupowy 120 zł.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - TAK, dostępność tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu w trakcie rezerwowania zajęć edukacyjnych. Osoby poruszające się na wózku - TAK, jeśli zajęcia odbywają się w Sypialni Pani. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące - TAK.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji MERTRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16). Katarzyna Pietrzak - Programy historyczne dla gości indywidualnych i rodzin z dziećmi, rekonstrukcja kaligraficzna, kpietrzak@muzeum-wilanow.pl

Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Numer kontaktowy i mail do Biura rezerwacji: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

2 września 09:30

Do ulubionych rozrywek pary królewskiej należały tańce, które urządzano przy każdej możliwej okazji. Spróbujmy własnych sił w tańcu dawnym – od kroków zupełnie podstawowych do XVII-wiecznych polonezów, kontredansów i układów tańca dworskiego. Taka forma ćwiczeń fizycznych kształtowała powab, elegancję oraz prostą sylwetkę, na co również zwrócimy uwagę, doskonaląc ukłony i elementy etykiety obowiązującej na dworze króla Jana III. Prosimy o zabranie wygodnego stroju i butów.

Czym program się wyróżnia
Podczas zajęć uczniowie nauczą się barokowych ukłonów oraz odtworzą choreografię z czasów Jana III Sobieskiego. Nabędą także ogłady, dobrych manier, poprawią koordynację ruchową i postawę.

Punkt z podstawy programowej
Program spełnia wymogi podstawy programowej w obszarze muzycznym. Uczeń doskonali warsztat muzyczny i autoekspresję poprzez taniec.

Termin:
Termin do uzgodnienia.
9:30 —11:00, 11:30 —13:00, 13:30— 15:00.

Koszt:
Bilet od osoby - 10 zł, grupowy 120 zł.

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Możliwość skorzystania z parkingu rowerowego przy budynku wartowni. Bezpośrednio spod Rotundy do pętli Wilanów dojeżdżają autobusy: 519, 131. Można też skorzystać z linii metra M1 i ze stacji METRO CENTRUM dojechać do stacji METRO WILANOWSKA a następnie skorzystać z autobusów linii: 200, 251,139. Możliwość połączenia komunikacyjnego z metra linii M1 ze stacji METRO CENTRUM do METRO SŁUŻEW a następnie skorzystania z autobusów linii 317. Możliwość skorzystania z parkingu dla autokarów (dojazd do parkingu od ulicy Cendrowskiego).

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności
Słabosłyszący, niesłyszący - NIE. Osoby poruszające się na wózku - NIE. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - TAK, osoby ze spektrum autyzmu - TAK, osoby słabowidzące i niewidome - TAK.

Kontakt:
Koordynator Biura rezerwacji - Magdalena Borowczak: bilety@muzeum-wilanow.pl, +48 22 5442 850 (pon.–pt., godz. 9–16).

2 września 09:30

Historia Polski w pigułce W czasie lekcji uczeń poznaje główne wydarzenia z przeszłości Polski przedstawione w prosty, przystępny sposób. Lekcja może uwzględniać różne aspekty historii: Symbole państwowe, W okresie polskich powstań narodowych; Walka o niepodległość i granice. Szczegóły pod linkiem do wydarzenia.

Punkt z podstawy programowej
Tak, wszystkie lekcje muzealne dostosowane są do podstawy programowej edukacji w szkole.

Czym program się wyróżnia
Odkrywcy historii

Bilety
Bilet ulgowy - 5 PLN, bilet normalny - 10 PLN,
Czwartek bilety wolnego wstępu, Warsztaty - 100 PLN

Czy obowiązują zapisy
tak, obowiazuje zapis na zajecia telefoniczny po numerem: 22 827 96 43

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Dojazd autobusem linii 118 i 185, przystanek - Cytadela (na żądanie). Najbliższa stacja metra - Plac Wilsona. Dostępny jest parking dla samochdów - bezpłatny, strzeżony.

Kontakt
Dział Edukacji, Michał Rybak, email: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl, tel. 22 827 96 43

4 września

Historia Polski w pigułce W czasie lekcji uczeń poznaje główne wydarzenia z przeszłości Polski przedstawione w prosty, przystępny sposób. Lekcja może uwzględniać różne aspekty historii: Symbole państwowe, W okresie polskich powstań narodowych; Walka o niepodległość i granice. Szczegóły pod linkiem do wydarzenia.

Punkt z podstawy programowej
Tak, wszystkie lekcje muzealne dostosowane są do podstawy programowej edukacji w szkole.

Czym program się wyróżnia
Odkrywcy historii

Bilety
Bilet ulgowy - 5 PLN, bilet normalny - 10 PLN,
Czwartek bilety wolnego wstępu, Warsztaty - 100 PLN

Czy obowiązują zapisy
tak, obowiazuje zapis na zajecia telefoniczny po numerem: 22 827 96 43

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Dojazd autobusem linii 118 i 185, przystanek - Cytadela (na żądanie). Najbliższa stacja metra - Plac Wilsona. Dostępny jest parking dla samochdów - bezpłatny, strzeżony.

Kontakt
Dział Edukacji, Michał Rybak, email: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl, tel. 22 827 96 43

4 września

Plakat – sztuka ulicy
Plakaty możemy spotkać na tablicach ogłoszeń i ulicznych słupach. To druki, które mają informować i reklamować. Niektóre z nich są jednak czymś znacznie więcej niż zwykłym afiszem. Ich piękna kolorystyka, liternictwo, połączenie przekazu i obrazu sprawia, ze zatrzymujemy się w codziennym pędzie. Artyści zapraszają nas do świata własnej wyobraźni, skojarzeń i snów interpretując historię, kulturę i codzienność. Takie plakaty docierają do odbiorców niezależnie od wieku, wykształcenia czy znajomości języka. To sztuka dla wszystkich, sztuka ulicy. Zapraszamy na spotkanie z wyjątkowymi dziełami sztuki jakimi są plakaty i stworzenie własnych projektów.

PUNKT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Program zawiera punkty z podstawy programowej: rozbudzanie kreatywności, umiejętności krytycznego myślenia, wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, wprowadzenie w świat plakatu - jako tekstu kultury opartego na języku metafor i symboli, poznawanie i odbiór sztuki, nauka wypowiedzi na temat sztuki. Kształcenie kulturowe; rozwijanie wrażliwości na sztukę, zachęcenie do ekspresji artystycznej, rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia, umiejętność uczestnictwa w kulturze, stawiania pytań, analizowania, wyciągania wniosków, interpretacja tekstów ikonicznych

CZYM PROGRAM SIĘ WYRÓŻNIA
Na zajęciach uczniowie poznają plakat jako sztukę ulicy, egalitarną, której celem jest komunikacja oparta na połączeniu obrazu i słowa. Poznają plakaty filmowe, społeczne oraz związane z historią i polityką i uczą się jak w prostej, graficznej formie zawrzeć maksimum treści i przekazu.

CZY WYDARZENIE SPEŁNIA KRYTERIUM DOSTĘPNOŚCI
TAK, toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach, prosimy o inforamcję o niepełnosprawnościach występujących w grupie, zajęcia będą odpowiednio dostosowane

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z LOGISTYKĄ i INFRASTRUKTURĄ CENNE DLA ODBIORCÓW
parking dla rowerów / parking w okolicy, nie ma bezpośrednio przy obiekcie. Dojazd samochodem – z centrum Warszawy należy kierować się na południe - do Wilanowa. Z Al. Wilanowskiej lub ul. Przyczółkowej należy skręcić w ul. Stanisława Kostki Potockiego, a następnie na parking znajdujący się po lewej stronie- na tyłach budynku Urzędu Pocztowego. Następnie przejść w stronę Pałacu w Wilanowie.

Do Muzeum Plakatu można również dojechać autobusem - z centrum Warszawy ok. 1/2 godziny. Należy wysiąść na przystanku autobusowym „Wilanów” i kierować się w stronę Pałacu w Wilanowie (ok. 5 min.).

Autobusy: 116, 180, E-2 (z ul. Nowy Świat), 519 (z Dworca Centralnego), 251, 139, 339, 317 ( z Metro Wilanowska)

CENY BILETÓW
bilet ulgowy od ucznia 8 zł cena za lekcję od klasy do 30 osób 140 zł

KONTAKT I REJESTRACJA
Bożena Pysiewicz, bpysiewicz@mnw.art.pl tel. 22 842 26 06 wew. 119
Data do uzgodnienia

12 września

Plakat – sztuka ulicy
Plakaty możemy spotkać na tablicach ogłoszeń i ulicznych słupach. To druki, które mają informować i reklamować. Niektóre z nich są jednak czymś znacznie więcej niż zwykłym afiszem. Ich piękna kolorystyka, liternictwo, połączenie przekazu i obrazu sprawia, ze zatrzymujemy się w codziennym pędzie. Artyści zapraszają nas do świata własnej wyobraźni, skojarzeń i snów interpretując historię, kulturę i codzienność. Takie plakaty docierają do odbiorców niezależnie od wieku, wykształcenia czy znajomości języka. To sztuka dla wszystkich, sztuka ulicy. Zapraszamy na spotkanie z wyjątkowymi dziełami sztuki jakimi są plakaty i stworzenie własnych projektów.

PUNKT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Program zawiera punkty z podstawy programowej: rozbudzanie kreatywności, umiejętności krytycznego myślenia, wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, wprowadzenie w świat plakatu - jako tekstu kultury opartego na języku metafor i symboli, poznawanie i odbiór sztuki, nauka wypowiedzi na temat sztuki. Kształcenie kulturowe; rozwijanie wrażliwości na sztukę, zachęcenie do ekspresji artystycznej, rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia, umiejętność uczestnictwa w kulturze, stawiania pytań, analizowania, wyciągania wniosków, interpretacja tekstów ikonicznych

CZYM PROGRAM SIĘ WYRÓŻNIA
Na zajęciach uczniowie poznają plakat jako sztukę ulicy, egalitarną, której celem jest komunikacja oparta na połączeniu obrazu i słowa. Poznają plakaty filmowe, społeczne oraz związane z historią i polityką i uczą się jak w prostej, graficznej formie zawrzeć maksimum treści i przekazu.

CZY WYDARZENIE SPEŁNIA KRYTERIUM DOSTĘPNOŚCI
TAK, toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach, prosimy o inforamcję o niepełnosprawnościach występujących w grupie, zajęcia będą odpowiednio dostosowane

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z LOGISTYKĄ i INFRASTRUKTURĄ CENNE DLA ODBIORCÓW
parking dla rowerów / parking w okolicy, nie ma bezpośrednio przy obiekcie. Dojazd samochodem – z centrum Warszawy należy kierować się na południe - do Wilanowa. Z Al. Wilanowskiej lub ul. Przyczółkowej należy skręcić w ul. Stanisława Kostki Potockiego, a następnie na parking znajdujący się po lewej stronie- na tyłach budynku Urzędu Pocztowego. Następnie przejść w stronę Pałacu w Wilanowie.

Do Muzeum Plakatu można również dojechać autobusem - z centrum Warszawy ok. 1/2 godziny. Należy wysiąść na przystanku autobusowym „Wilanów” i kierować się w stronę Pałacu w Wilanowie (ok. 5 min.).

Autobusy: 116, 180, E-2 (z ul. Nowy Świat), 519 (z Dworca Centralnego), 251, 139, 339, 317 ( z Metro Wilanowska)

CENY BILETÓW
bilet ulgowy od ucznia 8 zł cena za lekcję od klasy do 30 osób 140 zł

KONTAKT I REJESTRACJA
Bożena Pysiewicz, bpysiewicz@mnw.art.pl tel. 22 842 26 06 wew. 119
Data do uzgodnienia

12 września

Plakat jako tekst kultury. Warsztat dyskusyjny
W pisaniu wypracowań i przygotowaniu wypowiedzi na egzamin maturalny z języka polskiego często nawiązuje się do dzieł sztuki rozumianych jako teksty kultury. Porównamy plakaty do ekranizacji literatury m.in. Wesela, Chłopów czy Zbrodni i kary jakie powstawały w Polsce, Czechosłowacji i na Kubie. W prezentowanych na wystawie plakatach poszukamy odniesień do historii, polityki i kultury a także odczytamy zawarte w nich treści symboliczne.

Czym program się wyróżnia
Na zajęciach uczniowie poznają plakat jako sztukę ulicy, egalitarną, której celem jest komunikacja oparta na połaczeniu obrazu i słowa. Poznają plakaty filmowe, społeczne oraz związne z historią i polityką i uczą się jak w prostej, graficzniej formie zawrzeć maksium treści i przekazu. Analizują i odczytują zawarte odniesienia do historii, literatury i polityki oraz poznają symboliczny język obecny w twórczości plakatowej.

Punkty z podstawy programowej:
Integrowania wiedzy z róznych dziedzin, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podstawa edukacji polonistycznej: nauka interpretacji tekstów ikonicznych, kształcenie umiejętniości czytania, analizowania i interpretowania tekstów kultury na róznych poziaomach, uczy się roznych możliwości interpretacji dzieła, wykorzystywanie kontekstów literackich, społecznych i historycznych do analizy plakatów

Cena
Bilet ulgowy od ucznia 8 zł cena za lekcję od klasy do 30 osób 140 zł

Kontakt i rejestracja
Bożena Pysiewicz, bpysiewicz@mnw.art.pl tel. 22 842 26 06 wew. 119

12 września

Plakat – sztuka ulicy
Plakaty możemy spotkać na tablicach ogłoszeń i ulicznych słupach. To druki, które mają informować i reklamować. Niektóre z nich są jednak czymś znacznie więcej niż zwykłym afiszem. Ich piękna kolorystyka, liternictwo, połączenie przekazu i obrazu sprawia, ze zatrzymujemy się w codziennym pędzie. Artyści zapraszają nas do świata własnej wyobraźni, skojarzeń i snów interpretując historię, kulturę i codzienność. Takie plakaty docierają do odbiorców niezależnie od wieku, wykształcenia czy znajomości języka. To sztuka dla wszystkich, sztuka ulicy. Zapraszamy na spotkanie z wyjątkowymi dziełami sztuki jakimi są plakaty i stworzenie własnych projektów.

PUNKT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Program zawiera punkty z podstawy programowej: rozbudzanie kreatywności, umiejętności krytycznego myślenia, wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, wprowadzenie w świat plakatu - jako tekstu kultury opartego na języku metafor i symboli, poznawanie i odbiór sztuki, nauka wypowiedzi na temat sztuki. Kształcenie kulturowe; rozwijanie wrażliwości na sztukę, zachęcenie do ekspresji artystycznej, rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia, umiejętność uczestnictwa w kulturze, stawiania pytań, analizowania, wyciągania wniosków, interpretacja tekstów ikonicznych

CZYM PROGRAM SIĘ WYRÓŻNIA
Na zajęciach uczniowie poznają plakat jako sztukę ulicy, egalitarną, której celem jest komunikacja oparta na połączeniu obrazu i słowa. Poznają plakaty filmowe, społeczne oraz związane z historią i polityką i uczą się jak w prostej, graficznej formie zawrzeć maksimum treści i przekazu.

CZY WYDARZENIE SPEŁNIA KRYTERIUM DOSTĘPNOŚCI
TAK, toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach, prosimy o inforamcję o niepełnosprawnościach występujących w grupie, zajęcia będą odpowiednio dostosowane

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z LOGISTYKĄ i INFRASTRUKTURĄ CENNE DLA ODBIORCÓW
parking dla rowerów / parking w okolicy, nie ma bezpośrednio przy obiekcie. Dojazd samochodem – z centrum Warszawy należy kierować się na południe - do Wilanowa. Z Al. Wilanowskiej lub ul. Przyczółkowej należy skręcić w ul. Stanisława Kostki Potockiego, a następnie na parking znajdujący się po lewej stronie- na tyłach budynku Urzędu Pocztowego. Następnie przejść w stronę Pałacu w Wilanowie.

Do Muzeum Plakatu można również dojechać autobusem - z centrum Warszawy ok. 1/2 godziny. Należy wysiąść na przystanku autobusowym „Wilanów” i kierować się w stronę Pałacu w Wilanowie (ok. 5 min.).

Autobusy: 116, 180, E-2 (z ul. Nowy Świat), 519 (z Dworca Centralnego), 251, 139, 339, 317 ( z Metro Wilanowska)

CENY BILETÓW
bilet ulgowy od ucznia 8 zł cena za lekcję od klasy do 30 osób 140 zł

KONTAKT I REJESTRACJA
Bożena Pysiewicz, bpysiewicz@mnw.art.pl tel. 22 842 26 06 wew. 119
Data do uzgodnienia

12 września

Lata 50. Nowy Jork. Eddie wraz z żoną wychowują dorastającą siostrzenicę Katie. Ich stabilne życie zmienia się, gdy pojawiają się dwaj kuzyni z Sycylii, którzy nielegalnie przedostali się do Ameryki. Dla starszego z nich, Marco, oznacza to możliwość utrzymania rodziny, która została we Włoszech. Z kolei młodszy, Rodolpho, zachłystuje się nowym wspaniałym światem, światłami Broadwayu, eleganckimi koszulami, muzyką i… Katie.
Młodzi zakochują się w sobie, jednak Eddie, obsesyjnie przywiązany do siostrzenicy, nieufny wobec zamiarów chłopaka, nie chce zaakceptować tego związku. Jak daleko posunie się, by udowodnić swoje racje?

Termin:
14 i 15 września 2019 g. 19:30, 30 i 31 października 2019 g. 19:30

Koszt:
normalne: 70/60, ulgowe: 55/45, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

14 września

Cykl spektakli, które odbywają się w każdą 3. niedzielę miesiąca. Przedstawienia nie ograniczają się tylko do klasyki ale również są autorskimi spektaklami zapraszanych teatrów.

Punkt z podstawy programowej
edukacja teatralna

Czym program się wyróżnia
Spektakle podejmują również tematykę ważnych współczesnych problemów.

Cena biletów
10 zł

Terminy
15.09.2019
20.10.2019
17.11.2019

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
dysponujemy parkingiem dla rowerów, najbliższa stacja Metra - Metro Racławicka, dojazd tramwajami linii 17 i 41 (przystanek Wołoska - Szpital), dojazd autobusami linii 138 i 168 (przystanek Wołoska-Szpital), brak parkingu dla samochodów

Kontakt
Radosław Katowicz tel. 22 845 50 62 e-mail: radek@lowicka.pl

15 września 11:00

Homofobiczny mord, który wstrząsnął Ameryką.
Po zabójstwie studenta w Laramie członkowie teatralnej grupy pojawiają się w miasteczku i rozpoczynają rozmowy z mieszkańcami. Przez ponad rok dokumentują proces poszukiwań motywów zbrodni i adekwatnej dla niej kary tworząc emocjonujący obraz społeczności, w której uprzedzenia dały niemy poklask czynom.

„Projekt Laramie” został uznany przez „The New York Times” za jedną z najważniejszych sztuk współczesnych ostatnich dwóch dekad. W Stanach Zjednoczonych doczekał się ponad 2000 wystawień.

Teatr faktu. Poruszający. Aktualny. Bezkompromisowy. Ważny.
Spektakl powstał w koprodukcji Teatru Dramatycznego i Fundacji FETA, której misją jest piętnowanie niesprawiedliwości, dawanie odwagi mówienia głośno o tym, co boli, uczenie tolerancji i tego, jak stawiać czoło mowie nienawiści.


Termin:
PREMIERA: 20 września 2019 g. 19:00, SPEKTAKLE: 21 i 22 września 2019 g. 19:00

Koszt:
normalne: 70/60/50, ulgowe: 55/45/35, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

20 września

Teatralna adaptacja Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla jest opowieścią o dwóch, często nieprzystających do siebie, światach. Pełen zakazów i nakazów, kar i nagród, stereotypów i przesądów świat dorosłych, oglądany z perspektywy dziecka, wydaje się niezrozumiały, podejrzany i absurdalny. To dziecko, w swojej szczerości, potrafi ów dziwny, zafałszowany świat skutecznie demaskować.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
24-27 września
10.00-11.30 / 11.00-12.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

Kontakt:
Małgorzata Dziurzyńska tel.22/6566956 i 22/6566957 mdziurzynska@teatrlalka.pl i rezerwacje@teatrlalka.pl

24 września

Teatralna adaptacja Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla jest opowieścią o dwóch, często nieprzystających do siebie, światach. Pełen zakazów i nakazów, kar i nagród, stereotypów i przesądów świat dorosłych, oglądany z perspektywy dziecka, wydaje się niezrozumiały, podejrzany i absurdalny. To dziecko, w swojej szczerości, potrafi ów dziwny, zafałszowany świat skutecznie demaskować.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
24-27 września
10.00-11.30 / 11.00-12.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

Kontakt:
Małgorzata Dziurzyńska tel.22/6566956 i 22/6566957 mdziurzynska@teatrlalka.pl i rezerwacje@teatrlalka.pl

24 września

„Lawrence z Arabii” to teatralny „głuchy telefon”, który weryfikuje popularne przekonania. Wielokulturowy spektakl w komediowej formie porusza tematykę stereotypów i naszych wyobrażeń o „innym”. Bo co właściwie wiesz o Sudanie? Kiedy Polska była republiką bananową? Dlaczego Zorro nosi burkę? Czy bardziej odległa jest Wenezuela, czy magazyn Amazona?

Spektakl jest połączeniem sztuki teatralnej i naukowej wiedzy o migracjach.

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z LOGISTYKĄ i INFRASTRUKTURĄ CENNE DLA ODBIORCÓW:

Rower: przed Teatrem na rowerzystów czekają profesjonalne stojaki rowerowe oraz stacja wypożyczalni rowerów Veturilo.

Autobus: Przystanek Al. Zieleniecka. Linie: 123, 125, 135, 138, 146, 147, 166, 202, 509, 517.

Tramwaj: Przystanek Al. Zieleniecka. Linie: 3, 6, 7, 22, 25, 26. Metro: II linia metra: Stacja Stadion Narodowy.

Samochód: dozorowany, płatny parking. W Teatrze jest kawiarnia "Stół Powszechny". Istnieje możliwość płatności kartą.

PUNKT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie wiedzy o społeczeństwie, poruszane są zagadnienia z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Termin:

27.09.2019, godz. 11:00 - 12:30
25.10.2019, godz. 11:00 - 12:30

Kontakt:
kasa biletowa: 22 818 25 16, kasa@powszechny.com; biuro obsługi widzów: 22 818 48 19, bow@powszechny.com
Natalia Grzędzińska, tel.: 510 131 807, n.grzedzinska@powszechny.com

27 września 11:00

Cykl koncertów literacko-muzyczno-satyrycznych, które odbywają się w każdy ostatni piątek miesiąca. Koncerty to nie tylko piosenka, ale również muzyka klasyczna i jazz.

Punkt z podstawy programowej
edukacja muzyczna

Czym program się wyróżnia
Spotkania z wybitnymi współczesnymi muzykami.

Cena biletów
normalny - 30 zł ulgowy - 20 zł

Terminy
27.09.2019
25.10.2019
29.11.2019
27.12.2019

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
dysponujemy parkingiem dla rowerów, najbliższa stacja Metra - Metro Racławicka, dojazd tramwajami linii 17 i 41 (przystanek Wołoska - Szpital), dojazd autobusami linii 138 i 168 (przystanek Wołoska-Szpital), brak parkingu dla samochodów

Kontakt
Radosław Katowicz tel. 22 845 50 62 e-mail: radek@lowicka.pl

27 września 19:00

Poznajcie Christophera jest matematycznym geniuszem i wie prawie wszystko o astronomii. Nie lubi tłumów, boi się obcych, nie odczytuje uczuć ani metafor. Właśnie został oskarżony o zabicie psa sąsiadki i postanowił sam znaleźć winnego. W trakcie śledztwa, odkrywa niewygodne tajemnice rodzinne i choć nigdy wcześniej nie opuścił samodzielnie własnej ulicy, wyrusza w ekscytującą wyprawę do Londynu.

Termin:
27 i 28 września 2019 g. 19:00, 29 września 2019 g. 17:00, 26 i 27 października 2019 g. 19:00

Koszt:
normalne: 70/60/50, ulgowe: 55/45/35, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

27 września

Drwal i jego żona postanawiają po wsze czasy położyć kres kłótniom swoich dzieci. W tym celu aranżują sytuacje wzięte wprost z baśni o Jasiu i Małgosi. I tak rodzeństwo pozostawione samo sobie, w obliczu spotkania ze złą czarownicą zrozumie, że powinno się wzajemnie wspierać, dodawać odwagi i trzymać się razem. Przedstawienie grane w dwóch planach: aktorskim i lalkowym.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
01-04 października
10.00-10.50 / 11.00-11.50 / 11.30- 12.20

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

Kontakt:
Małgorzata Dziurzyńska tel.22/6566956 i 22/6566957 mdziurzynska@teatrlalka.pl i rezerwacje@teatrlalka.pl

1 października

Drwal i jego żona postanawiają po wsze czasy położyć kres kłótniom swoich dzieci. W tym celu aranżują sytuacje wzięte wprost z baśni o Jasiu i Małgosi. I tak rodzeństwo pozostawione samo sobie, w obliczu spotkania ze złą czarownicą zrozumie, że powinno się wzajemnie wspierać, dodawać odwagi i trzymać się razem. Przedstawienie grane w dwóch planach: aktorskim i lalkowym.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
01-04 października
10.00-10.50 / 11.00-11.50 / 11.30- 12.20

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

Kontakt:
Małgorzata Dziurzyńska tel.22/6566956 i 22/6566957 mdziurzynska@teatrlalka.pl i rezerwacje@teatrlalka.pl

1 października

Trzydziestoletni Józio przeżywa istny horror. Horror egzystencjalny. Świat poddaje go torturom, wciskając na powrót w szkolną ławkę - za małą i obklejoną wyżutą gumą. Tłamsi nowoczesność trendów, mierzi zatęchłość ziemiańskiego dworku. Torturuje wreszcie Józio sam siebie: wstydem, lękiem i kompleksami. Pragnie się ukształtować, a jednocześnie chce pozostać niedookreślony. Jednak nie może uciec przed gębą inaczej, jak tylko w inną gębę. Nie wie kim jest, ale wie, kiedy go deformują.

Termin:
1 i 2 października 2019 g. 19:00

Koszt:
normalne: 70/60/50, ulgowe: 55/45/35, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

1 października

Ideę tegorocznej edycji Festiwalu Ciało/Umysł odzwierciedlają dwa słowa: PRZEKRACZANIE i PRZYJEMNOŚĆ. Czytane razem bądź oddzielnie, pozwalają na różne sposoby interpretować rozpięte między nimi sensy – od prób roztopienia się w przyjemności po szukanie nowych dróg w życiu i sztuce.

Festiwal Ciało/Umysł daje szerokiej publiczności możliwość zapoznania się z nowym myśleniem w tańcu, zrywa ze standardowymi rozwiązaniami twórczymi, otwiera na eksperymenty. Przedstawia taniec jako sztukę prowokującą do myślenia, integrującą materię (ciało) z ideą (umysł) otwierającą nowe możliwości prezentacji sztuki najnowszej.

Festiwal Ciało/Umysł to projekt autorski, zainicjowany w 1995 roku przez tancerkę i choreografkę Edytę Kozak, który w ostatnich latach stał się najważniejszym cyklicznym, międzynarodowym festiwalem tańca współczesnego w stolicy.

Festiwal C/U początkowo odbywający się jako biennale, od 2008 roku jest organizowany cyklicznie w drugiej połowie września. Fundacja kładzie nacisk na rolę Festiwalu nie tylko jako wydarzenia o międzynarodowym zasięgu, ale także jako wydarzenia w mieście, w którym nie istnieje ani jeden teatr, ani jedna scena wyspecjalizowana w prezentacji współczesnego tańca. W sytuacji braku miejsca w Warszawie, które pozwalałoby na regularną prezentację nowych idei i bogactwa form tańca, rolą Festiwalu jest szczególne wzmocnienie tej dziedziny sztuki i partnerowanie miejskim instytucjom zajmującym się innymi dziedzinami sztuki współczesnej.

Harmonogram wydarzeń: >>>

źródło: organizator

4 października

Commedia dell’arte w mistrzowskim wydaniu Carla Goldoniego. Motorem napędzającym intrygę jest Arlekin (w tej roli Krzysztof Szczepaniak), który służąc dwóm panom jednocześnie miesza polecenia, zdradza sprawy wymagające dyskrecji i komplikuje bieg zdarzeń. Mamy tu wszystko, co najlepsze: tempo jak w rollercoasterze, wyraziste gesty, taniec, śpiew, skąpego Pantalone przemądrzałego Dottore i romantycznych kochanków.

Punkt z podstawy programowej
commedia dell'arte

Termin:
4 i 6 października 2019 g. 19:00

Koszt:
normalne: 80/70/60/50/40, ulgowe: 65/55/45/40/30, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

4 października

Trzy kobiety, a pomiędzy nimi on. Dla Julki – bezbarwny. Dla Elki – idealny. Dla Niny – zagubiony. Miłosny tułacz, skazany na fatalną wędrówkę w poszukiwaniu ideału. Narcyz, któremu kobiety służą za zwierciadła. A może on jest tylko pretekstem, by to właśnie je opisać? Feministyczną i przenikliwą Julkę, naiwną, ale świadomą siły swej kobiecości Elkę oraz zawiedzioną małżeństwem Ninę. Wszyscy uwikłani we wzajemne zależności i uczucia.
„Mężczyzna” to opowieść o namiętnościach i egoizmie, miłości i lojalności. Subtelne i głębokie studium relacji międzyludzkich, w które bezbłędnie wnika Zapolska.

Termin:
4 i 5 października 2019 g. 19:00

Koszt:
normalne: 65/55, ulgowe: 50/40, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

4 października

Iza Szostak powołując się na pojęcie sekretnego dziennika (le journal secret), przy użyciu praktyk choreograficznych i tańca zestawia cielesność ze światem własnej podświadomości i wyobraźni. Eksplorując te stany opowiada o momentach pozornie nieistotnych, przypadkowych oraz o tych, które pozostawiają po sobie niezatarty, uporczywy ślad. Artystka korzysta z medium animacji 3D, alternatywnej formy zapisu siebie. Zanurza się w świecie swojego wideo archiwum, aby ponownie spotkać się z fałszywymi autorytetami oraz skontaktować się z czułymi patronami i fantazmatami swojej kreatywności.

źródło: organizator

4 października 19:00

Iza Szostak powołując się na pojęcie sekretnego dziennika (le journal secret), przy użyciu praktyk choreograficznych i tańca zestawia cielesność ze światem własnej podświadomości i wyobraźni. Eksplorując te stany opowiada o momentach pozornie nieistotnych, przypadkowych oraz o tych, które pozostawiają po sobie niezatarty, uporczywy ślad. Artystka korzysta z medium animacji 3D, alternatywnej formy zapisu siebie. Zanurza się w świecie swojego wideo archiwum, aby ponownie spotkać się z fałszywymi autorytetami oraz skontaktować się z czułymi patronami i fantazmatami swojej kreatywności.

źródło: organizator

4 października 19:00

Ana Borralho & João Galante (Portugalia) Ryzykowna gra w poszukiwaniu szczęścia na progu dorosłości.

Spektakl, terapia czy gra? Para portugalskich eksperymentatorów zaprasza młodych amatorów do rosyjskiej ruletki w poszukiwaniu definicji szczęścia. Cierpienia Werterów, przekleństwa niewinności i traumy dzieciństwa mają szansę zostać uwolnione i uleczone przez sztukę.

źródło: organizator

4 października 20:00

Ana Borralho & João Galante (Portugalia) Ryzykowna gra w poszukiwaniu szczęścia na progu dorosłości.

Spektakl, terapia czy gra? Para portugalskich eksperymentatorów zaprasza młodych amatorów do rosyjskiej ruletki w poszukiwaniu definicji szczęścia. Cierpienia Werterów, przekleństwa niewinności i traumy dzieciństwa mają szansę zostać uwolnione i uleczone przez sztukę.

źródło: organizator

4 października 20:00

Spotkanie z Ana Borralho i wykonawcami, prowadzenie: Katarzyna Maja Molska - Franczak

Spotkania z twórcami po spektaklach prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pomogą głębiej zajrzeć w świat spektaklu, odkryć kulisy jego tworzenia. Dowiemy się o metodach pracy, inspiracjach, proponowanej estetyce i historii powstawania prac. Widzowie zostaną także zaproszeni do dzielenia się swoimi refleksjami na temat obejrzanego spektaklu. Spotkania odbywają się w języku angielskim.

źródło: organizator

4 października 21:30

Spotkanie z Ana Borralho i wykonawcami, prowadzenie: Katarzyna Maja Molska - Franczak

Spotkania z twórcami po spektaklach prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pomogą głębiej zajrzeć w świat spektaklu, odkryć kulisy jego tworzenia. Dowiemy się o metodach pracy, inspiracjach, proponowanej estetyce i historii powstawania prac. Widzowie zostaną także zaproszeni do dzielenia się swoimi refleksjami na temat obejrzanego spektaklu. Spotkania odbywają się w języku angielskim.

źródło: organizator

4 października 21:30

Red
Nowy Jork. Pracownia malarska. Mark Rothko – legenda amerykańskiego ekspresjonizmu abstrakcyjnego, milioner, niekwestionowany autorytet w dziedzinie sztuki kontra młody, ambitny student aspirujący do tej roli. Mistrz i uczeń. Podglądamy ich pierwsze spotkanie, rozmowę o nowym zamówieniu cyklu obrazów dla restauracji Four Seasons. W ich relacji przewijają się sympatia, gniew, lęk i zaskoczenie. Kolejne rozmowy o sztuce stają się pojedynkiem dwóch pokoleń artystów.

Termin:
5 października 2019 g. 19:30, 6 października 2019 g. 17:30

Koszt:
normalne: 70/60, ulgowe: 55/45, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

5 października

Iza Szostak powołując się na pojęcie sekretnego dziennika (le journal secret), przy użyciu praktyk choreograficznych i tańca zestawia cielesność ze światem własnej podświadomości i wyobraźni. Eksplorując te stany opowiada o momentach pozornie nieistotnych, przypadkowych oraz o tych, które pozostawiają po sobie niezatarty, uporczywy ślad. Artystka korzysta z medium animacji 3D, alternatywnej formy zapisu siebie. Zanurza się w świecie swojego wideo archiwum, aby ponownie spotkać się z fałszywymi autorytetami oraz skontaktować się z czułymi patronami i fantazmatami swojej kreatywności.

źródło: organizator

5 października 18:00

Iza Szostak powołując się na pojęcie sekretnego dziennika (le journal secret), przy użyciu praktyk choreograficznych i tańca zestawia cielesność ze światem własnej podświadomości i wyobraźni. Eksplorując te stany opowiada o momentach pozornie nieistotnych, przypadkowych oraz o tych, które pozostawiają po sobie niezatarty, uporczywy ślad. Artystka korzysta z medium animacji 3D, alternatywnej formy zapisu siebie. Zanurza się w świecie swojego wideo archiwum, aby ponownie spotkać się z fałszywymi autorytetami oraz skontaktować się z czułymi patronami i fantazmatami swojej kreatywności.

źródło: organizator

5 października 18:00

Ana Borralho & João Galante (Portugalia) Ryzykowna gra w poszukiwaniu szczęścia na progu dorosłości.

Spektakl, terapia czy gra? Para portugalskich eksperymentatorów zaprasza młodych amatorów do rosyjskiej ruletki w poszukiwaniu definicji szczęścia. Cierpienia Werterów, przekleństwa niewinności i traumy dzieciństwa mają szansę zostać uwolnione i uleczone przez sztukę.

źródło: organizator

5 października 20:30

Ana Borralho & João Galante (Portugalia) Ryzykowna gra w poszukiwaniu szczęścia na progu dorosłości.

Spektakl, terapia czy gra? Para portugalskich eksperymentatorów zaprasza młodych amatorów do rosyjskiej ruletki w poszukiwaniu definicji szczęścia. Cierpienia Werterów, przekleństwa niewinności i traumy dzieciństwa mają szansę zostać uwolnione i uleczone przez sztukę.

źródło: organizator

5 października 20:30

Spotkanie z Izą Szostak, prowadzenie: Anna Sańczuk

Spotkania z twórcami po spektaklach prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pomogą głębiej zajrzeć w świat spektaklu, odkryć kulisy jego tworzenia. Dowiemy się o metodach pracy, inspiracjach, proponowanej estetyce i historii powstawania prac. Widzowie zostaną także zaproszeni do dzielenia się swoimi refleksjami na temat obejrzanego spektaklu.

źródło: organizator

5 października 19:00

Spotkanie z Izą Szostak, prowadzenie: Anna Sańczuk

Spotkania z twórcami po spektaklach prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pomogą głębiej zajrzeć w świat spektaklu, odkryć kulisy jego tworzenia. Dowiemy się o metodach pracy, inspiracjach, proponowanej estetyce i historii powstawania prac. Widzowie zostaną także zaproszeni do dzielenia się swoimi refleksjami na temat obejrzanego spektaklu.

źródło: organizator

5 października 19:00

Jaką cenę musi zapłacić tancerz za szczęście tańczenia?

Rafał Dziemidok, „tancerz osobny” w świecie polskiej nowej choreografii, zaprasza widzów na wykład performatywny/wieczorek literacki, w którym używając osobistej opowieści i własnego ciała wchodzi w dyskusję z autobiograficzną książką amerykańskiej legendy tańca Daniela Nagrina „How to Dance Forever”.

źródło: organizator

8 października 18:30

Jaką cenę musi zapłacić tancerz za szczęście tańczenia?

Rafał Dziemidok, „tancerz osobny” w świecie polskiej nowej choreografii, zaprasza widzów na wykład performatywny/wieczorek literacki, w którym używając osobistej opowieści i własnego ciała wchodzi w dyskusję z autobiograficzną książką amerykańskiej legendy tańca Daniela Nagrina „How to Dance Forever”.

źródło: organizator

8 października 18:30

Alessandro Sciarroni (Włochy) Kolorowy zawrót głowy – wirujący tancerz z każdym obrotem staje się na nowo.

Człowiek wir, człowiek kalejdoskop, człowiek wiatrak, człowiek karuzela, człowiek śmigło. Wybitny włoski choreograf i eksperymentujący performer niczym derwisz wiruje długie minuty w kolorowych światłach, badając fizyczne i psychiczne aspekty upojenia ruchem.

Dziewczynki okręcające się wokół siebie z powiewającą spódnicą, b-boye robiący szalone obroty na rękach, rozmodleni sufi w tanecznym transie albo dzieci wrzeszczące na rozpędzonej karuzeli. Wszyscy doświadczają tego specyficznego pobudzenia błędnika, czegoś pomiędzy przyjemnością, podnieceniem a strachem. Niektórzy wirowaniem wyzwalają euforię niczym po zażyciu psychodelików, medytują w ruchu, wpadają w mistyczne stany.

źródło: organizator

8 października 20:00

Alessandro Sciarroni (Włochy) Kolorowy zawrót głowy – wirujący tancerz z każdym obrotem staje się na nowo.

Człowiek wir, człowiek kalejdoskop, człowiek wiatrak, człowiek karuzela, człowiek śmigło. Wybitny włoski choreograf i eksperymentujący performer niczym derwisz wiruje długie minuty w kolorowych światłach, badając fizyczne i psychiczne aspekty upojenia ruchem.

Dziewczynki okręcające się wokół siebie z powiewającą spódnicą, b-boye robiący szalone obroty na rękach, rozmodleni sufi w tanecznym transie albo dzieci wrzeszczące na rozpędzonej karuzeli. Wszyscy doświadczają tego specyficznego pobudzenia błędnika, czegoś pomiędzy przyjemnością, podnieceniem a strachem. Niektórzy wirowaniem wyzwalają euforię niczym po zażyciu psychodelików, medytują w ruchu, wpadają w mistyczne stany.

źródło: organizator

8 października 20:00

Jaką cenę musi zapłacić tancerz za szczęście tańczenia?

Rafał Dziemidok, „tancerz osobny” w świecie polskiej nowej choreografii, zaprasza widzów na wykład performatywny/wieczorek literacki, w którym używając osobistej opowieści i własnego ciała wchodzi w dyskusję z autobiograficzną książką amerykańskiej legendy tańca Daniela Nagrina „How to Dance Forever”.

źródło: organizator

9 października 18:30

Jaką cenę musi zapłacić tancerz za szczęście tańczenia?

Rafał Dziemidok, „tancerz osobny” w świecie polskiej nowej choreografii, zaprasza widzów na wykład performatywny/wieczorek literacki, w którym używając osobistej opowieści i własnego ciała wchodzi w dyskusję z autobiograficzną książką amerykańskiej legendy tańca Daniela Nagrina „How to Dance Forever”.

źródło: organizator

9 października 18:30

Trajal Harrell (USA) Jako odpowiedź na tytuł Tancerza Roku – poetycka i minimalistyczna opowieść muzyką i ciałem o historii artysty i jego źródłach inspiracji.

Co oznacza dla artysty nagroda Tancerza Roku? To szczęście czy ciężar ponad miarę? Radość czy lęk przed sprostaniem oczekiwaniom? Początek czy koniec twórczej drogi? Swój własny przypadek bada outsider nowojorskiej sceny – choreograf i tancerz Trajal Harrell, uznany przez „Tanz Magazine” najlepszym tancerzem 2018 roku.

źródło: organizator

9 października 20:00

Trajal Harrell (USA) Jako odpowiedź na tytuł Tancerza Roku – poetycka i minimalistyczna opowieść muzyką i ciałem o historii artysty i jego źródłach inspiracji.

Co oznacza dla artysty nagroda Tancerza Roku? To szczęście czy ciężar ponad miarę? Radość czy lęk przed sprostaniem oczekiwaniom? Początek czy koniec twórczej drogi? Swój własny przypadek bada outsider nowojorskiej sceny – choreograf i tancerz Trajal Harrell, uznany przez „Tanz Magazine” najlepszym tancerzem 2018 roku.

źródło: organizator

9 października 20:00

Trzech uznanych twórców nowego tańca: Trajal Harell, Alessandro Sciarroni i Rafał Dziemidok, zaprosi widzów na specjalne spotkanie z cyklu exchange/change.

Artyści, po swoich solowych pokazach, przybliżą publiczności osobistą wizję sztuki, wymienią się doświadczeniami i perspektywami z trzech różnych krajów, w których pracują: Stanów Zjednoczonych, Włoch i Polski. Będą rozmawiać o twórczości i wyzwaniach artystów w dzisiejszych czasach: o zdumieniu, lękach, nadziejach, obietnicach i spełnieniu. Takiego spotkania jeszcze nie było!

Rozmowa odbywa się w języku angielskim.

źródło: organizator

9 października 21:00

Trzech uznanych twórców nowego tańca: Trajal Harell, Alessandro Sciarroni i Rafał Dziemidok, zaprosi widzów na specjalne spotkanie z cyklu exchange/change.

Artyści, po swoich solowych pokazach, przybliżą publiczności osobistą wizję sztuki, wymienią się doświadczeniami i perspektywami z trzech różnych krajów, w których pracują: Stanów Zjednoczonych, Włoch i Polski. Będą rozmawiać o twórczości i wyzwaniach artystów w dzisiejszych czasach: o zdumieniu, lękach, nadziejach, obietnicach i spełnieniu. Takiego spotkania jeszcze nie było!

Rozmowa odbywa się w języku angielskim.

źródło: organizator

9 października 21:00

Spotkanie z Mette Ingvartsen, prowadzenie: Marysia Stokłosa

Spotkania z twórcami po spektaklach prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pomogą głębiej zajrzeć w świat spektaklu, odkryć kulisy jego tworzenia. Dowiemy się o metodach pracy, inspiracjach, proponowanej estetyce i historii powstawania prac. Widzowie zostaną także zaproszeni do dzielenia się swoimi refleksjami na temat obejrzanego spektaklu. Spotkania odbywają się w języku angielskim.

źródło: organizator

11 października 21:00

Spotkanie z Mette Ingvartsen, prowadzenie: Marysia Stokłosa

Spotkania z twórcami po spektaklach prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pomogą głębiej zajrzeć w świat spektaklu, odkryć kulisy jego tworzenia. Dowiemy się o metodach pracy, inspiracjach, proponowanej estetyce i historii powstawania prac. Widzowie zostaną także zaproszeni do dzielenia się swoimi refleksjami na temat obejrzanego spektaklu. Spotkania odbywają się w języku angielskim.

źródło: organizator

11 października 21:00

Mette Ingvartsen (Dania) Żywe rzeźby z ciał badają wieczną orgazmiczną przyjemność.

Choreograficzna orgia chłodnych umysłów i rozgorączkowanych ciał. Duńska artystka z pomocą tancerzy sprawdza, jak odnaleźć ekstatyczną przyjemność cielesną w czasach wykalkulowanej pornografii i wyidealizowanych obrazów ciał. Czy odpowiedzią może być zmysłowy, fizycznie wyzwalający taniec?

źródło: organizator

11 października 20:00

Mette Ingvartsen (Dania) Żywe rzeźby z ciał badają wieczną orgazmiczną przyjemność.

Choreograficzna orgia chłodnych umysłów i rozgorączkowanych ciał. Duńska artystka z pomocą tancerzy sprawdza, jak odnaleźć ekstatyczną przyjemność cielesną w czasach wykalkulowanej pornografii i wyidealizowanych obrazów ciał. Czy odpowiedzią może być zmysłowy, fizycznie wyzwalający taniec?

źródło: organizator

11 października 20:00

Historia księcia Hamleta, który konfrontuje się z nagłą i tajemniczą śmiercią ojca to jeden z najważniejszych światowych dramatów. „Hamlet” w reżyserii Tadeusza Bradeckiego opowiedziany jest w konwencji ponadczasowej, tak jak ponadczasowa jest spirala zła, która kręci się wokół młodego księcia. To pełna intryg, spisków i walki o tron opowieść o tragiczności ludzkiej historii, w której pokój zapada tylko po to, by mogła zacząć się kolejna wojna.

Punkt z podstawy programowej
lektura szkolna

Termin:
12 października 2019 g. 19:00, 13 października 2019 g. 17:00

Koszt:
normalne: 80/70/60/50/40, ulgowe: 65/55/45/40/30, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

12 października

Historia księcia Hamleta, który konfrontuje się z nagłą i tajemniczą śmiercią ojca to jeden z najważniejszych światowych dramatów. „Hamlet” w reżyserii Tadeusza Bradeckiego opowiedziany jest w konwencji ponadczasowej, tak jak ponadczasowa jest spirala zła, która kręci się wokół młodego księcia. To pełna intryg, spisków i walki o tron opowieść o tragiczności ludzkiej historii, w której pokój zapada tylko po to, by mogła zacząć się kolejna wojna.

Punkt z podstawy programowej
lektura szkolna

Termin:
12 października 2019 g. 19:00, 13 października 2019 g. 17:00

Koszt:
normalne: 80/70/60/50/40, ulgowe: 65/55/45/40/30, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

12 października

Historia księcia Hamleta, który konfrontuje się z nagłą i tajemniczą śmiercią ojca to jeden z najważniejszych światowych dramatów. „Hamlet” w reżyserii Tadeusza Bradeckiego opowiedziany jest w konwencji ponadczasowej, tak jak ponadczasowa jest spirala zła, która kręci się wokół młodego księcia. To pełna intryg, spisków i walki o tron opowieść o tragiczności ludzkiej historii, w której pokój zapada tylko po to, by mogła zacząć się kolejna wojna.

Punkt z podstawy programowej
lektura szkolna

Termin:
12 października 2019 g. 19:00, 13 października 2019 g. 17:00

Koszt:
normalne: 80/70/60/50/40, ulgowe: 65/55/45/40/30, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

12 października

"U bogatej wdowy rozpoczyna się wieczór sylwestrowy. Leniwy czas ożywia przyjazd Płatonowa z młodziutką żoną. Jego postać elektryzuje damskie towarzystwo. Pragnie go uwieść generałowa, rozmyśla o nim żona przyjaciela, a nawet pewna niepokorna dwudziestolatka, choć ten jawnie z niej drwi. Każda z nich sądzi, że właśnie z nią odnalazłby szczęście. Między bohaterami toczy się pełna napięcia gra, w której trudno wskazać zwycięzcę. Skazani na siebie, niemal uwięzieni we własnym towarzystwie, poddają się namiętnościom i intrygom.

W urzekającym dekadencją świecie Czechowa nie ma kryształowych kobiet, ani niezłomnych mężczyzn. Pod pozorem tragikomicznej historii o mężczyźnie uwikłanym w niechciane romanse, autor wkrada się w głąb ludzkiej duszy, opowiadając o naszych pragnieniach i słabościach."

Termin:
12 października 2019 g. 19:00

Koszt:
normalne: 70/60/50, ulgowe: 55/45/35, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

12 października

Mette Ingvartsen (Dania) Żywe rzeźby z ciał badają wieczną orgazmiczną przyjemność.

Choreograficzna orgia chłodnych umysłów i rozgorączkowanych ciał. Duńska artystka z pomocą tancerzy sprawdza, jak odnaleźć ekstatyczną przyjemność cielesną w czasach wykalkulowanej pornografii i wyidealizowanych obrazów ciał. Czy odpowiedzią może być zmysłowy, fizycznie wyzwalający taniec?

źródło: organizator

12 października 20:00

Mette Ingvartsen (Dania) Żywe rzeźby z ciał badają wieczną orgazmiczną przyjemność.

Choreograficzna orgia chłodnych umysłów i rozgorączkowanych ciał. Duńska artystka z pomocą tancerzy sprawdza, jak odnaleźć ekstatyczną przyjemność cielesną w czasach wykalkulowanej pornografii i wyidealizowanych obrazów ciał. Czy odpowiedzią może być zmysłowy, fizycznie wyzwalający taniec?

źródło: organizator

12 października 20:00

Po spektaklu Mette Ingvartsen zapraszamy na wieczór specjalny, na który złożą się warsztaty taneczne oraz potańcówka w rytmach muzyki swingowej prowadzone przez Grzegorza Kowalczyka wraz z grupą SwingStepPL.

Tego wieczoru przeniesiemy się w świat swinga wkraczając w jego różne zakamarki i dotykając stylów tanecznych takich jak Lindy Hop, Boogie Woogie czy Charleston.

źródło: organizator

12 października 21:30

Po spektaklu Mette Ingvartsen zapraszamy na wieczór specjalny, na który złożą się warsztaty taneczne oraz potańcówka w rytmach muzyki swingowej prowadzone przez Grzegorza Kowalczyka wraz z grupą SwingStepPL.

Tego wieczoru przeniesiemy się w świat swinga wkraczając w jego różne zakamarki i dotykając stylów tanecznych takich jak Lindy Hop, Boogie Woogie czy Charleston.

źródło: organizator

12 października 21:30

Nosorożce w dorożce, Żyrafa u fotografa, Dwa jeże... kto z nas nie czytał zabawnych utworów Ludwika Jerzego Kerna, których bohaterami autor tak chętnie czyni zwierzęta? Ich lista jest długa. Można na niej znaleźć jeszcze jednego niezwykłego bohatera - Karampuka. Autorskie przedstawienie Grzegorza Turnaua, o przygodach królika urodzonego w cylindrze magika Zapassasa, ma charakter musicalu, w którym pełne humoru piosenki uzupełniają surrealistyczną opowieść Kerna.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
15-18 października
10.00-11.25 / 11.00 - 12.25

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

15 października

Nosorożce w dorożce, Żyrafa u fotografa, Dwa jeże... kto z nas nie czytał zabawnych utworów Ludwika Jerzego Kerna, których bohaterami autor tak chętnie czyni zwierzęta? Ich lista jest długa. Można na niej znaleźć jeszcze jednego niezwykłego bohatera - Karampuka. Autorskie przedstawienie Grzegorza Turnaua, o przygodach królika urodzonego w cylindrze magika Zapassasa, ma charakter musicalu, w którym pełne humoru piosenki uzupełniają surrealistyczną opowieść Kerna.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
15-18 października
10.00-11.25 / 11.00 - 12.25

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

15 października

"Moskwa lat trzydziestych. Miasto, w którym dekretem zlikwidowano Boga, dostaje się we władanie czarnej magii. Historia miłości pisarza do Małgorzaty przeplata się z opowieścią o wizycie Szatana, który pojawia się pod postacią zagranicznego konsultanta w drogim garniturze. Towarzyszy mu wielki kot jeżdżący tramwajem i chudy osobnik o szyderczej fizjonomii.

Twórcy spektaklu pytają o znaczenie duchowości, prawdy i wolności w naszym życiu. Po świecie Bułhakowa oprowadza nas kilku narratorów, a przedstawienie wzbogacają elementy teatru formy i teatru lalkowego."

Termin:
18, 19 i 20 października 2019 g. 18:00

Koszt:
normalne: 65/55, ulgowe: 50/40, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

18 października

Spotkania z jednym z Mistrzów karykatury i rysunku satyrycznego. Wspólne rysowanie. Ciekawostki, zagadki i konkursy. Zapraszani i dotychczas prowadzący warsztaty artyści: Edward Lutczyn, Jacek Frankowski, Bohdan Butenko, Wiesław Zięba, Dariusz Pietrzak.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości [...]; rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);

Czym program się wyróżnia
Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z artystami. Mogą z bliska przyjrzeć się ich pracy, zadać pytania i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Termin
21.10.2019
28.10.2019
25.11.2019
01.12.2019

Grupa
dla grup zorganizowanych; liczebność grupy: do 30 osób

Koszt
120,- zł od grupy

Zapisy
obowiązują zapisy; informacja i rezerwacje:

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa
tel.: 22 8278895, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl, osoba prowadząca rezerwacje: Anna Lewicka

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Przydatne informacje, czyli jak do nas dotrzeć
Pieszo
wejście w ul. Kozią od strony skrzyżowania ul. Miodowej i Senatorskiej lub u zbiegu ul. Trębackiej i Krakowskiego Przedmieścia

Samochodem
najbliższe miejsca parkingowe znajdują się w strefie płatnego parkowania:
ul. Trębacka, ul. Moliera, Plac Teatralny i ul. Podwale

Tramwajem
przystanek Stare Miasto (Trasa W-Z): tramwaje nr 4, 13, 20, 23, 26

Autobusem
przystanek Stare Miasto (Trasa W-Z): autobusy nr 160, 190, 527
przystanek Plac Zamkowy: autobusy nr 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518

Metrem
najbliższa stacja metra: Ratusz Arsenał

Autokary turystyczne
parking pod trasą W-Z (pod wiaduktem Pancera)

Rowerem
stacje Veturilo: ul. Trębacka i ul. Miodowa

Kontakt
Anna Lewicka, tel.: 22 827 88 95, e-mail: info@muzeumkarykatury.pl

21 października 10:00

Spotkania z jednym z Mistrzów karykatury i rysunku satyrycznego. Wspólne rysowanie. Ciekawostki, zagadki i konkursy. Zapraszani i dotychczas prowadzący warsztaty artyści: Edward Lutczyn, Jacek Frankowski, Bohdan Butenko, Wiesław Zięba, Dariusz Pietrzak.

Punkt z podstawy programowej
Uczeń wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości [...]; rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);

Czym program się wyróżnia
Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z artystami. Mogą z bliska przyjrzeć się ich pracy, zadać pytania i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Termin
21.10.2019
28.10.2019
25.11.2019
01.12.2019

Grupa
dla grup zorganizowanych; liczebność grupy: do 30 osób

Koszt
120,- zł od grupy

Zapisy
obowiązują zapisy; informacja i rezerwacje:

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa
tel.: 22 8278895, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl, osoba prowadząca rezerwacje: Anna Lewicka

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą
Przydatne informacje, czyli jak do nas dotrzeć
Pieszo
wejście w ul. Kozią od strony skrzyżowania ul. Miodowej i Senatorskiej lub u zbiegu ul. Trębackiej i Krakowskiego Przedmieścia

Samochodem
najbliższe miejsca parkingowe znajdują się w strefie płatnego parkowania:
ul. Trębacka, ul. Moliera, Plac Teatralny i ul. Podwale

Tramwajem
przystanek Stare Miasto (Trasa W-Z): tramwaje nr 4, 13, 20, 23, 26

Autobusem
przystanek Stare Miasto (Trasa W-Z): autobusy nr 160, 190, 527
przystanek Plac Zamkowy: autobusy nr 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518

Metrem
najbliższa stacja metra: Ratusz Arsenał

Autokary turystyczne
parking pod trasą W-Z (pod wiaduktem Pancera)

Rowerem
stacje Veturilo: ul. Trębacka i ul. Miodowa

Kontakt
Anna Lewicka, tel.: 22 827 88 95, e-mail: info@muzeumkarykatury.pl

21 października 10:00

"Najbogatsza kobieta świata, lamparcica po siedmiu małżeństwach przyjeżdża do swojego rodzinnego miasteczka, w którym już nawet nie zatrzymują się pociągi, a bezrobocie bije rekordy. Wszyscy spodziewają się deszczu pieniędzy. Klara Zachanassian napędzana jest jednak paliwem zemsty za wygnanie, upokorzenie i śmierć dziecka. Może spełnić oczekiwania mieszkańców jedynie za cenę morderstwa. Czy miejscowi są ją w stanie zapłacić?

To opowieść rozpięta między horrorem, komedią a sensacyjnym reportażem. Klara jak antyczna Medea i Czarna Mamba z filmu Tarantino, całe życie podporządkowała wyrównaniu rachunków. Dürrenmatt korzystając z klasycznego motywu pokazuje mechanizm działania pokusy i pyta, jak daleko można posunąć się dla pieniędzy."

Termin:
23 października 2019 g. 19:00

Koszt:
normalne: 80/70/60/50/40, ulgowe: 65/55/45/40/30, opiekun 1 zł (1 opiekun na 15 uczniów)

Kontakt
bilety@teatrdramatyczny.pl, 721 223 372

23 października

Jak to się dzieje, że dziecko bywa dojrzalsze i bardziej przenikliwe niż niejeden dorosły? Jak to możliwe, że dorośli okazują się często bezradni wobec spraw, którym powinni stawiać czoła? Baśń o małym chłopcu, który nie miał czasu na zabawę, bo przyszło mu rządzić krajem, Korczak kieruje tyleż do dzieci, co do dorosłych. I traktuje ich z jednakową powagą. Stawia pytania o sprawiedliwość, szczerość i tolerancję wobec drugiego człowieka. Te pytania, przypomniane po latach na scenie, brzmią niezwykle współcześnie.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
05-08 listopada
10.00-11.30 / 11.00-12.30 / 12.00-13.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

5 listopada

Zapraszamy na warsztaty, które nawiązują do tematyki poruszanej w książce i w spektaklu Król Maciuś I Janusza Korczaka.

W demokratycznym społeczeństwie wszyscy obywatele są współodpowiedzialni za otaczającą rzeczywistość. Dzieci również mogą ją kreować i zmieniać na lepsze.

Na warsztaty zapraszamy klasy, które stworzą „Samorząd do zadań specjalnych”. Liczymy na to, że uda się nam wspólnie rozpisać program zmian. Porozmawiamy o prawach dziecka, a także o miejscach i osobach, do których można zwrócić się o pomoc w sytuacjach problemowych.

Punkt z podstawy programowej
rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; praca w zespole i społeczna aktywność;

Termin:
05-08 listopda

Koszt:
bilet grupowy 25 zł.

5 listopada

Jak to się dzieje, że dziecko bywa dojrzalsze i bardziej przenikliwe niż niejeden dorosły? Jak to możliwe, że dorośli okazują się często bezradni wobec spraw, którym powinni stawiać czoła? Baśń o małym chłopcu, który nie miał czasu na zabawę, bo przyszło mu rządzić krajem, Korczak kieruje tyleż do dzieci, co do dorosłych. I traktuje ich z jednakową powagą. Stawia pytania o sprawiedliwość, szczerość i tolerancję wobec drugiego człowieka. Te pytania, przypomniane po latach na scenie, brzmią niezwykle współcześnie.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
05-08 listopada
10.00-11.30 / 11.00-12.30 / 12.00-13.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

5 listopada

Zapraszamy na warsztaty, które nawiązują do tematyki poruszanej w książce i w spektaklu Król Maciuś I Janusza Korczaka.

W demokratycznym społeczeństwie wszyscy obywatele są współodpowiedzialni za otaczającą rzeczywistość. Dzieci również mogą ją kreować i zmieniać na lepsze.

Na warsztaty zapraszamy klasy, które stworzą „Samorząd do zadań specjalnych”. Liczymy na to, że uda się nam wspólnie rozpisać program zmian. Porozmawiamy o prawach dziecka, a także o miejscach i osobach, do których można zwrócić się o pomoc w sytuacjach problemowych.

Punkt z podstawy programowej
rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; praca w zespole i społeczna aktywność;

Termin:
05-08 listopda

Koszt:
bilet grupowy 25 zł.

5 listopada

Jacek Kuroń – legenda opozycji, dysydent, lewicowy polityk, działacz społeczny, współtwórca polskiej transformacji, ale też postać niesłusznie zapomniana we współczesnej debacie publicznej. Najnowsza sztuka Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk ukazuje wydarzenia z jego życia zatopione – dosłownie i w przenośni – w okrutnym, czasem zabawnym świecie nieistniejącej powieści Pasja według św. Jacka. Opowieść o Jacku Kuroniu nie rości sobie praw do przedstawienia biografii. Jest raczej próbą zmierzenia się z jego legendą i spuścizną.

Teatr wyposażony jest w udogodnienia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim po terenie holu kasowego, foyer, widowni wszystkich trzech scen oraz toalety.

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z LOGISTYKĄ i INFRASTRUKTURĄ CENNE DLA ODBIORCÓW:

Rower: przed Teatrem na rowerzystów czekają profesjonalne stojaki rowerowe oraz stacja wypożyczalni rowerów Veturilo.

Autobus: Przystanek Al. Zieleniecka. Linie: 123, 125, 135, 138, 146, 147, 166, 202, 509, 517.

Tramwaj: Przystanek Al. Zieleniecka. Linie: 3, 6, 7, 22, 25, 26. Metro: II linia metra: Stacja Stadion Narodowy.

Samochód: dozorowany, płatny parking. W Teatrze jest kawiarnia "Stół Powszechny". Istnieje możliwość płatności kartą.

PUNKT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Program zawiera punkty z podstawy programowej w zakresie historii, poruszane są zagadnienia z zakresu wydarzeń dekady 1981–1989.

Kontakt: kasa biletowa: 22 818 25 16, kasa@powszechny.com; biuro obsługi widzów: 22 818 48 19, bow@powszechny.com

8 listopada 11:00

Akcja teatralnej adaptacji baśni Kornela Makuszyńskiego rozpięta została pomiędzy pracownię krawiecką a… niebo. Droga, jaką odbywa tytułowy bohater pełna jest przygód i niebezpie­czeństw. W lalkowym przed­sta­wie­niu przyjaźń zostanie wysta­wiona na niejedną próbę, a serce nie raz zabije mocniej ze strachu albo z miłości.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
12-15 listopada
09.00-10.05 / 10.00-11.05 / 11.00-12.05

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

12 listopada

Akcja teatralnej adaptacji baśni Kornela Makuszyńskiego rozpięta została pomiędzy pracownię krawiecką a… niebo. Droga, jaką odbywa tytułowy bohater pełna jest przygód i niebezpie­czeństw. W lalkowym przed­sta­wie­niu przyjaźń zostanie wysta­wiona na niejedną próbę, a serce nie raz zabije mocniej ze strachu albo z miłości.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
12-15 listopada
09.00-10.05 / 10.00-11.05 / 11.00-12.05

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

12 listopada

Przedstawienie wybitnego słowackiego reżysera jest sceniczną adaptacją starogreckiego eposu Homera. Na oczach widzów powołany zostaje do istnienia świat bogów i ludzi. Muzy opowiadają tu historię dziesięcioletniej tułaczki dzielnego i sprytnego Odyseusza, który po wojnie trojańskiej usiłuje powrócić do domu. Jeden z największych mitów europejskich w wersji dla dzieci zachwyca urodą scenicznych obrazów.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja mitu o Odyseuszu

Termin:
19-22 listopada
10.00-11.15 / 11.00-12.15

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

19 listopada

Przedstawienie wybitnego słowackiego reżysera jest sceniczną adaptacją starogreckiego eposu Homera. Na oczach widzów powołany zostaje do istnienia świat bogów i ludzi. Muzy opowiadają tu historię dziesięcioletniej tułaczki dzielnego i sprytnego Odyseusza, który po wojnie trojańskiej usiłuje powrócić do domu. Jeden z największych mitów europejskich w wersji dla dzieci zachwyca urodą scenicznych obrazów.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja mitu o Odyseuszu

Termin:
19-22 listopada
10.00-11.15 / 11.00-12.15

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

19 listopada

Muzyczne przedstawienie Jarosława Kiliana i Grzegorza Turnaua powstało w oparciu o jedną z najpiękniejszych baśni Andersena. Adaptacja dokonana przez Hannę Januszewską należy do klasyki literatury dramatycznej dla dzieci. To poetycka opowieść o odwadze w dążeniu do spełnienia marzeń, miłości i o sile wyobraźni. Śpiewogra została zrealizowana w planie lalkowym. Inspiracją dla scenografii stały się wycinanki Hansa Christiana Andersena.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
26-29 listopada
10.00-11.30 / 11.00-12.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

26 listopada

Muzyczne przedstawienie Jarosława Kiliana i Grzegorza Turnaua powstało w oparciu o jedną z najpiękniejszych baśni Andersena. Adaptacja dokonana przez Hannę Januszewską należy do klasyki literatury dramatycznej dla dzieci. To poetycka opowieść o odwadze w dążeniu do spełnienia marzeń, miłości i o sile wyobraźni. Śpiewogra została zrealizowana w planie lalkowym. Inspiracją dla scenografii stały się wycinanki Hansa Christiana Andersena.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
26-29 listopada
10.00-11.30 / 11.00-12.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

26 listopada

Proponujemy warsztaty dramaturgiczne związane tematycznie z premierą O Jasiu i łodydze fasoli… Uczestnicy zostaną wtajemniczeni w arkana twórczości dramatopisarskiej, poznają narzędzia potrzebne w pracy dramatopisarza. Warsztaty kreatywnego pisania, inspirowane tekstami angielskich baśni Josepha Jacobsa, pozwolą dzieciom napisać krótki scenariusz, odkryć możliwości języka. Posłużą też w lepszym rozumieniu literackiego tworzywa i jego funkcji w teatrze. Celem projektu jest pogłębienie świadomości literackiej i teatralnej u dzieci, a także współtworzenie przez nie zjawisk artystycznych.

Punkt z podstawy programowej
Zakres edukacji polonistycznej: pisanie scenariusza, kreatywne pisanie, interpretacje tekstów

Termin:
03-06 i 10-12 grudnia

Koszt:
bezpłatne wydarzenie, obowiązują zapisy

3 grudnia

Proponujemy warsztaty dramaturgiczne związane tematycznie z premierą O Jasiu i łodydze fasoli… Uczestnicy zostaną wtajemniczeni w arkana twórczości dramatopisarskiej, poznają narzędzia potrzebne w pracy dramatopisarza. Warsztaty kreatywnego pisania, inspirowane tekstami angielskich baśni Josepha Jacobsa, pozwolą dzieciom napisać krótki scenariusz, odkryć możliwości języka. Posłużą też w lepszym rozumieniu literackiego tworzywa i jego funkcji w teatrze. Celem projektu jest pogłębienie świadomości literackiej i teatralnej u dzieci, a także współtworzenie przez nie zjawisk artystycznych.

Punkt z podstawy programowej
Zakres edukacji polonistycznej: pisanie scenariusza, kreatywne pisanie, interpretacje tekstów

Termin:
03-06 i 10-12 grudnia

Koszt:
bezpłatne wydarzenie, obowiązują zapisy

3 grudnia

Spektakl przedstawia słynną Dickensowską opowieść o zatwardziałym skąpcu, którego w noc Bożego Narodzenia nawiedzają duchy, powodując jego moralną przemianę. Romantyczna historia, w której ironiczny nastrój miesza się z powagą, a uczucie z wyrachowaniem, rozegrana jest w konwencji łączącej żywy plan aktorski z animacją marionetek. Cieszy optymistyczne przesłanie przedstawienia i zawarta w nim pochwała ludzkiej wrażliwości.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
17-20 grudnia
9.30-10.50 / 11.30-12.50

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

17 grudnia

Spektakl przedstawia słynną Dickensowską opowieść o zatwardziałym skąpcu, którego w noc Bożego Narodzenia nawiedzają duchy, powodując jego moralną przemianę. Romantyczna historia, w której ironiczny nastrój miesza się z powagą, a uczucie z wyrachowaniem, rozegrana jest w konwencji łączącej żywy plan aktorski z animacją marionetek. Cieszy optymistyczne przesłanie przedstawienia i zawarta w nim pochwała ludzkiej wrażliwości.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
17-20 grudnia
9.30-10.50 / 11.30-12.50

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

17 grudnia

Szopka krakowska nawiązuje do polskiego zwyczaju „chodzenia” po kolędzie. Przedstawienie przypomina o dawnym, świątecznym obrzędzie. Czas Bożego Narodzenia skłania do refleksji, wspólnego śpiewania i słuchania kolęd. Barwny spektakl wprowadza nas w niepowtarzalny klimat bożonarodzeniowy, dzięki połączeniu religijnej i ludowej tradycji ze sztuką widowiskową.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, poznanie świątecznego obrządku, poznawanie zwyczajów i tradycji

Termin:
01-03 stycznia; 07-10 stycznia
10.00-11.30 / 11.00-12.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

1 stycznia 2020 r.

Szopka krakowska nawiązuje do polskiego zwyczaju „chodzenia” po kolędzie. Przedstawienie przypomina o dawnym, świątecznym obrzędzie. Czas Bożego Narodzenia skłania do refleksji, wspólnego śpiewania i słuchania kolęd. Barwny spektakl wprowadza nas w niepowtarzalny klimat bożonarodzeniowy, dzięki połączeniu religijnej i ludowej tradycji ze sztuką widowiskową.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, poznanie świątecznego obrządku, poznawanie zwyczajów i tradycji

Termin:
01-03 stycznia; 07-10 stycznia
10.00-11.30 / 11.00-12.30

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

1 stycznia 2020 r.

Przedstawienie Cudowna podróż zrealizowane jest na podstawie powieści szwedzkiej pisarki-noblistki, Selmy Lagerlöf, jednej z najważniejszych autorek światowej literatury dla dzieci. Polską prapremierę przygotowali wybitni białoruscy artyści – Aleksiej Leliawski i Aleksander Wachramiejew. Historia małego chłopca, Nilsa, opowiedziana zostaje w planie lalkowym i aktorskim, w rytmie granej na żywo muzyki. Pełna przygód i niespodzianek droga, którą główny bohater odbywa w towarzystwie ptaków, przemienia jego życie.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
28-31 stycznia
10.00-11.30 / 11.00-12.31

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

28 stycznia 2020 r.

Po spektaklu Cudowna podróż zapraszamy na warsztaty wokalno-perkusyjne prowadzone przez Natalię Czekałę, pianistkę, kompozytorkę muzyki do przedstawienia i Krzysztofa Guzewicza, perkusistę. Warsztaty uświadomią widzom rolę rytmu w tworzeniu spektakli teatralnych i życiu codziennym. Korzystając z form ekspresji muzycznej takich jak body-percussion i śpiew widzowie w naturalny sposób stworzą orkiestrę. Zajęcia przybliżą nieznane instrumenty muzyczne wykorzystane w spektaklu np.: looper.

Punkt z podstawy programowej
Zakres z edukacji muzycznej: nauka gry na instrumencie, wiedza muzyczna, nauka śpiewu

Termin:
28-30 stycznia

Koszt:
bilet grupowy 25 zł.

28 stycznia 2020 r.

Przedstawienie Cudowna podróż zrealizowane jest na podstawie powieści szwedzkiej pisarki-noblistki, Selmy Lagerlöf, jednej z najważniejszych autorek światowej literatury dla dzieci. Polską prapremierę przygotowali wybitni białoruscy artyści – Aleksiej Leliawski i Aleksander Wachramiejew. Historia małego chłopca, Nilsa, opowiedziana zostaje w planie lalkowym i aktorskim, w rytmie granej na żywo muzyki. Pełna przygód i niespodzianek droga, którą główny bohater odbywa w towarzystwie ptaków, przemienia jego życie.

Punkt z podstawy programowej
edukacja z zakresu polonistycznej, adaptacja powieści

Termin:
28-31 stycznia
10.00-11.30 / 11.00-12.31

Koszt:
bilet - 40 zł. bilet grupowy - 30 zł.

28 stycznia 2020 r.

Po spektaklu Cudowna podróż zapraszamy na warsztaty wokalno-perkusyjne prowadzone przez Natalię Czekałę, pianistkę, kompozytorkę muzyki do przedstawienia i Krzysztofa Guzewicza, perkusistę. Warsztaty uświadomią widzom rolę rytmu w tworzeniu spektakli teatralnych i życiu codziennym. Korzystając z form ekspresji muzycznej takich jak body-percussion i śpiew widzowie w naturalny sposób stworzą orkiestrę. Zajęcia przybliżą nieznane instrumenty muzyczne wykorzystane w spektaklu np.: looper.

Punkt z podstawy programowej
Zakres z edukacji muzycznej: nauka gry na instrumencie, wiedza muzyczna, nauka śpiewu

Termin:
28-30 stycznia

Koszt:
bilet grupowy 25 zł.

28 stycznia 2020 r.