Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Dom Sztuki SMB "Jary"
Rodzaj instytucji: dom kultury
ul. Wiolinowa 14
Warszawa (mapa)
zamknij
022 643-79-35
domsztuki@wp.pl
www.domsztuki.art.pl

Opis

Filie:
Modelarnia Lotnicza, ul. Służby Polsce 1, 02-784 Warszawa
Klub Seniora, ul. Pięciolinii 10, 02-784 Warszawa

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
1.Kształtowanie w dzieciach potrzeb i zainteresowań kulturalnych, a więc niejako poszerzanie kręgu przyszłych potencjalnych odbiorców kultury.
2. Wzbogacanie szkolnej edukacji kulturalnej, głównie gimnazjalistów i licealistów.
3. Edukacja kulturalna seniorów.

Misja i krótki opis instytucji:
Dom Sztuki istnieje i działa nieprzerwanie od 1984 r. Jest spółdzielczą placówką
kultury, której włodarzem jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”. Większość działalności merytorycznej placówki jest finansowana ze środków Dzielnicy Ursynów. Na działalność składają się:
1. Wydarzenia artystyczne (spektakle w utworzonym w 1986 r. Teatrze Za Dalekim,
seanse w kinie Domu Sztuki i Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Dom Sztuki”,
koncerty, wystawy plastyczne i fotograficzne).
2. Warsztaty artystyczne (plastyczne, w tym rzeźbiarskie, teatralne, muzyczne,
taneczne) dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów).
Misją Domu Sztuki jest tworzenie i realizowanie jednocześnie atrakcyjnej
i ambitnej oferty kulturalnej (placówka przywiązuje wagę do wysokiego poziomu
artystycznego prezentowanych filmów, przedstawień itp.) oraz zajmująca
poczesne miejsce w działalności placówki edukacja kulturalna.

Projekt autorski:
Wspólny projekt autorski Hanny Wiśniewskiej (polonistki i animatorki kultury
z LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha na Ursynowie), Andrzeja
Bukowieckiego z Domu Sztuki i Grzegorza Pieńkowskiego (wieloletniego pracownika Filmoteki Narodowej) pt. Seminarium Filmowe dla Maturzystów. Wiek XX i XXI w zwierciadle kina. W 2016 r. XXII Seminarium zdobyło I Nagrodę w kat. szkół ponadgimnazjalnych na Warszawskim Festiwalu Edukacji Kulturalnej.
Historia seminarium sięga początku lat 90. XX w. Celem projektu jest wzbogacanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury artystycznej (nie tylko filmowej), którą młodzież licealna zdobywa w szkole.
Od początku też formuła seminarium sprowadza się do projekcji filmów
o wysokich walorach artystycznych i dydaktycznych, spotkań z twórcami oraz wykładów i prelekcji wygłaszanych m.in. przez pracowników naukowych wyższych uczelni, w tym wybitnych historyków, teoretyków i krytyków sztuki filmowej.
Od ponad dziesięciu lat seminarium ma charakter międzyszkolny. Od dłuższego czasu jest finansowane ze środków Dzielnicy Ursynów, dzięki czemu uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
Bezpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów. Obecnie ich szczegółowy wykaz przedstawia się następująco:
- malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba – w Pracowni Malarstwa i Grafiki oraz
w Pracowni Rzeźby Domu Sztuki
- Młodzieżowy Teatr Domu Sztuki „Klucz z Wiolinowej”
- Dziecięcy Teatr Muzyczny Domu Sztuki „Wiolinki”
- Młodzieżowy Teatr Muzyczny Domu Sztuki „Zgraja z Wiolinowej”
- Teatr Seniora
- Warsztaty wokalne dla dzieci
- Warsztaty bębniarskie „Bębnij ile sił!”
- Warsztaty tańca irlandzkiego dla dzieci.

Filmowe cykle edukacyjne dla młodzieży szkolnej. Pokazy filmów o wysokich
walorach artystycznych i dydaktycznych, poprzedzane wykładami znawców
przedmiotu, uzupełniane dyskusjami z publicznością. Cykle mają na celu poszerzanie wiedzy gimnazjalistów i licealistów z dziedziny historii i estetyki kina oraz innych dziedzin kultury.

Inne formy edukacji kulturalnej:
- nauka gry na skrzypcach metodą Suzuki
- nauka gry na gitarze
- nauka języka włoskiego
- nauka tańca breakdance.

www.facebook.com/Dom.Sztuki/

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Andrzej Bukowiecki – Dyrektor Domu Sztuki
domsztuki@wp.pl (z dopiskiem w temacie: do dyrektora Domu Sztuki)