Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Ośrodek Działań Twórczych "Pogodna"
Rodzaj instytucji: dom kultury
Os. Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 25, I p.
Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net
www.domkulturywesola.net

Opis

Co jest najważniejsze w edukacji kulturalnej:

W edukacji kulturalnej ważne jest dla nas podnoszenie kompetencji kulturowych oraz zacieśnianie więzi społecznych między mieszkańcami naszej Dzielnicy. Wspieramy artystów zarówno tych młodszych, jak i starszych w ich artystycznej drodze. Rozwijamy ich talenty oraz zainteresowania. Stwarzamy warunki do doskonalenia różnorodnych umiejętności. Organizujemy różnego rodzaju zajęcia oraz warsztaty. Współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami. Udostępniamy przestrzeń dla ciekawych projektów kulturalnych. Za cel stawiamy sobie przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Misja i krótki opis instytucji:

Misją naszego Ośrodka Kultury jest pozyskanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości zarówno w obszarze sztuki współczesnej, jak i tradycyjnej kultury. Chcemy animować działania kulturalno-społeczne, wszechstronnie edukować i inspirować powstawanie nowych projektów w zakresie kultury. Reagujemy na potrzeby kulturalne mieszkańców, biorąc pod uwagę ich zróżnicowanie. Jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń i nawiązujemy współpracę partnerską na wielu płaszczyznach. Ośrodek Kultury to przyjazne miejsce spotkań mieszkańców. Działamy na rzecz wzrostu poczucia wspólnoty i tożsamości lokalnej. Oferujemy również pomoc merytoryczną lokalnym aktywistom, organizacjom i stowarzyszeniom. 

Projekt autorski:

Projekt „Baśniowa Sobota” to cykl zajęć opartych o literaturę dziecięcą - baśnie i bajki, odbywających się raz w miesiącu. Są to zajęcia otwarte dla dzieci w wieku 5-9 lat wraz z rodzicem lub opiekunem. Zajęcia są prowadzone od lutego 2015 r. przez Alicję Kubas. Ich celem jest poznanie literatury dziecięcej, bajek i baśni wywodzących się z różnych krajów i kręgów kulturowych, uwrażliwienie na wartości przedstawiane w baśniach (np. dobro, wierność, przyjaźń, odwaga), wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę, współdziałanie w wykonywaniu zadań i prac plastycznych oraz rozwijanie kreatywności dzieci i dorosłych poprzez wspólne wykonywanie prac plastycznych. Rezultatem projektu jest znajomość przez dzieci wielu bajek i baśni, zwłaszcza bajek sąsiednich krajów. Do efektów projektu można również zaliczyć fakt, iż w opinii rodziców zabawy proponowane w czasie zajęć wykorzystują oni również w domu, by spędzać czas razem z dzieckiem. Materialnym rezultatem zajęć są stworzone przez uczestników liczne prace plastyczne w różnorodnych technikach, w tym przedmioty użytkowe takie jak broszki, luterka, kartki świąteczne, gry planszowe, a także elementy dekoracyjne np. witraże, zawieszki.

„Baśniowa Sobota” cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Uczestniczą w niej cyklicznie te same osoby, co świadczy o tym, iż jej charakter odpowiada na realne zapotrzebowanie zarówno wśród rodziców jak i dzieci. Projekt wyróżnia się oryginalną formułą zajęć, autorskimi elementami takimi jak zabawy dzieci z rodzicami zorganizowane wokół tematu przewodniego każdych zajęć, warsztatem plastycznym wymagającym współdziałania dzieci i dorosłych. Szczególny charakter zajęć zapewnia też stworzenie wyjątkowej atmosfery poprzez autorską dekorację, zaciemnienie sali tkaninami ozdobionymi gwiazdkami, wykorzystanie muzyki oddającej charakter czytanej baśni, wykorzystanie dywanów do wygodnego siedzenia czy leżenia, zapewnienie uczestnikom kolorowych, miękkich poduszek. Autorska formuła zajęć zakłada aktywne uczestnictwo w zajęciach zarówno dzieci jak i dorosłych. Proponowane zabawy i aktywności wymagają zaangażowania obu grup uczestników. Ich dobór jest ściśle ukierunkowany na cel zacieśniania więzi pomiędzy dzieckiem i jego opiekunem, a jednocześnie jest związany z tematyką czytanego utworu literackiego. Projekt wyróżnia się dzięki skierowaniu go do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, dla których rzadko spotyka się zajęcia z opiekunem, ponieważ takie propozycje kierowane są głównie do dzieci w wieku przedszkolnym.


Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:

Lekcja Wychowania według Akademii Pana Kleksa – projekt skierowany do dzieci od 10 r.ż., którego celem było wystawienie musicalu. Spektakl poprzedzony był cyklem warsztatów dla uczestników z różnych dziedzin sztuki.

Teraz IMPRO! – projekt skierowany do Pogodnej Grupy Teatralnej - pierwszej grupy IMPRO w Wesołej, której celem stała się nowa forma warsztatów teatralnych. Aby umożliwić zespołowi rozwój umiejętności improwizacji, zorganizowane zostały zajęcia ze specjalistami w tej dziedzinie. Na projekt złożyły się trzydniowe warsztaty prowadzone przez Przemysława Buksińskiego oraz dwudniowe warsztaty z Remigiuszem Jankowskim. Zwieńczeniem pracy podczas obydwu cyklów warsztatów był spektakl, w którym do gry weszli również widzowie. Dzięki temu widownia stała się zarazem sceną, a widzowie aktorami. To pozwoliło na zbudowanie relacji i współpracy artystycznej z szerszym kręgiem odbiorców.

Drogi do Niepodległej – konkurs na plakat dotyczący 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt jest częścią szerszych działań, które obejmują organizację Pikniku Historycznego w głównej siedzibie Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz organizację Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej „Jak długo w sercach naszych” w Klubie Wojskowym 1 Brygady Pancernej „Klubie Kościuszkowca”. Najlepsze prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas wernisażu wystawy w Ośrodku Działań Twórczych „Pogodna”, podczas którego zostaną wręczone również nagrody laureatom. Następnie prace zostaną wydrukowane na tablicach pleksi i będą prezentowane w Klubie Wojskowym 1 Brygady Pancernej „Klubie Kościuszkowca”, a następnie na ogrodzeniu Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:

Maja Musiał – Zastępca Dyrektora w Ośrodku Kultury w Dzielnicy Wesoła
program@domkulturywesola.net

Multimedia