Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Dom Kultury "Kadr"
Dom Kultury Kadr
Rodzaj instytucji: dom kultury
ul. Gintrowskiego 32
Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 843 88 81
info@dkkadr.waw.pl
www.dkkadr.waw.pl

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Edukacja kulturalna to dla nas proces wywoływania zmiany. Zmiany, która wpływa pozytywnie na intencjonalnych odbiorców konkretnych projektów, ale także oddziałuje na całe okoliczne środowisko. Jest to animacja, która wyzwala tkwiący w każdym człowieku twórczy potencjał, stymuluje, zachęca, ale daje też przestrzeń do samodzielnego odkrywania i uczenia. Nierozłącznym i immanentnym elementem takiej edukacji staje się posiłkowanie Możliwościami, jakie daje sztuka, czy szerzej kultura. Jej sztafażem doświadczenia, swobodną formą, niekonwencjonalnymi metodami i przede wszystkim efektowną formą. Efektem takiej synergii stają się wyjątkowe projekty animacyjne.

Misja i krótki opis instytucji:
Nasz „Kadr” jest jednocześnie wąski, bo skupiamy się na pojedynczych ludziach, ich potrzebach, marzeniach czy problemach, jak i wystarczająco szeroki, by uchwycić przemiany dotykające każdego z nas. Uniwersalność naszych działań tworzy spójną ofertę skierowaną nie tylko do okolicznych mieszkańców, ale do wszystkich warszawiaków zainteresowanych autorskim programem artystyczno-edukacyjnym. Dzięki naszej pasji i zaangażowaniu realizujemy najbardziej śmiałe pomysły i przekuwamy je w realne działania. Nowy budynek zainspirował nas do stworzenia nowoczesnego i adekwatnego programu, który jest efektem pracy kilku zespołów eksperckich. Wierzymy w moc sprawczą sztuki, edukacji kulturalnej – dlatego przyświeca nam idea odczarowania wizerunku domów kultury, postawienia na profesjonalizm i lokalność.
Kultura to nie tylko edukacja i uczestnictwo, to także operowanie podobnymi symbolami, odwoływanie się do określonych miejsc i tradycji, to przede wszystkim emocje wynikające ze współtworzenia lokalnej grupy mieszkańców. Dlatego jednym z naszych nadrzędnych celów jest wspieranie tożsamości lokalnej - to zadanie na lata, dlatego zaczynamy od najprostszych spraw: przyświeca nam idea zbliżania ludzi.
Naszą misją jest zbliżanie ludzi. Budujemy otwartą i odpowiedzialną wspólnotę, poprzez tworzenie warunków do swobodnego eksperymentowania w kulturze.


Projekt autorski:
Projekt 100x100 Twarze Mokotowa
Pierwszy krok:

Idea projektu zrodziła się w wyniku współpracy artysty, Eugeniusza Geno Małkowskiego i Domu Kultury Kadr. Połączyliśmy możliwości warsztatowe twórcy (speed painting, który uwypukla emocje, „wyciąga” z obrazu podstawowe treści) z doświadczeniem dzielnicowego domu kultury, które umożliwiło nam szerokie oddziaływanie, czyniąc z projektu nasze laboratorium społecznej zmiany, zaczyn lokalnej współpracy. Projektem 100x100 staraliśmy się czynnie włączyć sztukę w życie codzienne, przetestować jej sprawczą moc.
Cele:
Wykorzystując działania o charakterze animacyjnym i artystycznym, chcieliśmy osiągnąć swój podstawowy cel, aktywizację mokotowskiej społeczności. Tym samym 100x100 stał się największym frekwencyjnie projektem artystyczno-malarskim, działaniem, które stymuluje i wspiera elementarne więzi międzyludzkie, oparte na zaufaniu, współpracy i dzieleniu się wiedzą. Wyróżnia go lekkość, przystępna forma, która nie onieśmiela, sprawia, że ludzie chętniej otwierają się na współpracę i nowe doświadczenia.
Rezultaty projektu:
materialne:
-100 niezwykłych obiektów artystycznych, płócien o wymiarach 2x2 metra,
-wystawa, zaaranżowana w atrakcyjny, nietypowy sposób, w budującej się siedzibie nowego Kadru,
-licytacja części prac – projekt stypendialny wspierający młodych artystów
miękkie:
-aktywizacja mieszkańców
-budowanie lokalnej więzi
-wspieranie postaw obywatelskich, odpowiedzialności za najbliższą okolicę (mapa emocjonalna).
Oryginalność koncepcji:
To modelowy przykład rzeźby społecznej, sojuszu artysty i aktywnych odbiorców na rzecz budowania lepszego świata. To co go wyróżnia, to angażowanie Mieszkańców na każdym etapie działania.
Umiejętności uczestników:
Efektem jest nabycie przez uczestników miękkich kompetencji, nabycie nowych umiejętności (współpracy, podziału obowiązków), czyli kluczowych narzędzi we współczesnym świecie.
Co było najtrudniejsze?
Największym, ale jak najbardziej naturalnym problemem z jakim musieliśmy się mierzyć, była ogromna skala naszego działania. Cała logistyka przedsięwzięcia, organizacji kolejnych akcji, wymagała od nas nie lada zaangażowania i nakładu pracy. Jednak uśmiech na twarzach uczestników i informacje zwrotne, jakie od nich otrzymujemy powodują, że nie wątpimy w sens tak rozbudowanych działań edukacyjnych.
Czego się nie spodziewaliśmy?
Niewątpliwie zaskoczeniem była dla nas bardzo pozytywna reakcja ze strony Mieszkańców, ich faktyczne włączenie się w proces.
Największa radość:
W projekcie to nie finalne płótna są najważniejsze, ale zainicjowany proces współpracy, wzmacnianie otwartości, premiowanie postaw społecznych i przede wszystkim relacje, które udało nam się nawiązać w trakcie jego realizacji. Niezwykle cenne stały się dla nas wszelkie osobiste historie, emocjonalne odniesienia do naszej instytucji i jej roli, które pojawiały się niejako mimochodem głównego działania, a dla nas stanowią clou edukacji kulturalnej.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
Widelcem po Sztuce – Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej
Święto smakowania i delektowania się sztuką. Wspólne przedsięwzięcie placówek kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych z Dzielnicy Mokotów. Artystyczna mieszanka pokazów tanecznych, wokalnych i teatralnych w wykonaniu młodych pasjonatów sztuki. Działania animacyjne, pokazy artystyczne, warsztaty i prezentacje talentów okraszone piknikową atmosferą, podane na zielonej trawie.
To wielki familijny plac kulturalnych animacji, warsztatów, miejsce największego w tym roku happeningu malarskiego na Mokotowie. Na scenie wystąpiło ponad 300 artystów, 23 zespoły, 47 wokalistów. Wydarzenie przyciągnęło ponad 3000 widzów i uczestników animacji przygotowanych na terenie Skweru.
Usłyszeliśmy m. in. światowe hity z musicali, covery polskie i zagraniczne, obejrzeliśmy pokazy break dance, baletowe, tańca towarzyskiego, yoyo freestyle, tańca Bollywood.
Na terenie Skweru działał pasaż kulturalny, w którym placówki kulturalne i oświatowe przygotowały atrakcje dla całych rodzin. Każdy mógł wziął udział w warsztatach pszczelarskich, dołączyć do interaktywnej akcji Przepis na, malować na sztalugach, wykonać biżuterię, budować wielki tort z klocków i posłuchać wierszyków czytanych przez znanych aktorów, czy konstruować miasto przyszłości z wielkich pudeł.

Projekt Teatr w Pudełku:
Teatr w Pudełku istnieje do 2015 roku. Działa i tworzy w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec i jest jednym z elementów programu społeczno-kulturalnego „Hibernacja – Aktywacja”. Twórcy tej inicjatywy: Anna Sobol, Zbigniew Darda i Iwona Mirosław – Dolecka otrzymali II Nagrodę za tworzenie otwartej przestrzeni artystycznej w zamkniętym środowisku aresztu śledczego w Konkursie Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w kategorii Instytucje Animacji Kultury w 2015 r. Teatr w Pudełku – teatr w zamknięciu – teatr poza sceną. Odejście od magicznej przestrzeni sceny, jako okna na świat. Przejście w przestrzeń zamkniętą i próba przeniesienia teatralnej dyscypliny i ograniczenia w świat ludzi odizolowanych. Teatr w Pudełku to cykl warsztatów teatralnych prowadzonych przez Iwonę Mirosław – Dolecką aktorkę, absolwentkę Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.
W procesie dwuletniej pracy twórczej Teatr przygotował dwa spektakle: #projektwyzwolenie według Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego i Proces według tekstu Franza Kafki. Spektakl Proces był pokazywany na XXV Ogólnopolskim i XIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Więziennej w Sztumie gdzie zdobył II miejsce w kategorii spektakle teatralne. Teatr w Pudełku nie ma stałej grupy – wynika to ze specyfiki miejsca ale też potrzeby objęcia readaptacją społeczno-kulturalną jak największej grupy skazanych. Ideą działań teatralnych jest przed wszystkim kształtowanie kluczowych kompetencji indywidualnych, określanych jako zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej. Motywowanie do działania, aktywizacja społeczna, trening pamięci. Osadzeni w procesie warsztatowym pracują nad impostacją głosu, dykcją, technikami animacji i improwizacji. Poznają tajniki teatru ożywionej formy, cieni, przedmiotu, lalki. Projekt przynosi realne rezultaty dla uczestników. Ewaluacja pokazała silne wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczestników.

animoto.com/play/iR0a2tE532x1AwIhJJD2Bg
animoto.com/play/vG5B4LvSqQ5HaCM7b6YtwA
animoto.com/play/7fB8ZNHEHMjDhAHjlkO0Zw
www.youtube.com/watch?v=0T-lLTKMoOw

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Izabella Runowska e-mail: wspolpraca@dkkadr.waw.pl

Multimedia


Facebook