Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

VII Ogród Jordanowski
Rodzaj instytucji: placówka oświatowa
ul. Namysłowska 21
Warszawa (mapa)
zamknij

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Główne cele edukacji kulturalnej:
• zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
• upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
• tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej;
• kształcenie wartości moralnych i obywatelskich;
• przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu;
• kształcenie interkulturalne i wielokulturalne;
• idea uczenia się poza szkołą;
• uznanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego społeczność.
Planowane efekty edukacji kulturalnej realizowanej przez placówkę - VIIOJ:
• przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze (twórczość i odbiór);
• stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości, do konfrontacji, oceny
i wymiany doświadczeń, ujawnianie talentów;
• wychowanie kulturalnych, otwartych tolerancyjnych ludzi;
• pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego;
• ochrona przed patologią i presją środowisk dysfunkcyjnych;
• popularyzacja osiągnięć dzieci i młodzieży przez konkursy, koncerty, spektakle, media, wystawy itd.;
• rozwój osobowości w aspekcie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości, tolerancji;
• przygotowanie do życia w społeczeństwie – kreowanie właściwych postaw społecznych, umiejętność podejmowania decyzji, współpraca w grupie;
• stworzenie alternatywy dla braku pomysłów na gospodarowanie czasem wolnym od zajęć lekcyjnych, organizacja bezpiecznego czasu wolnego;
• integracja środowiska, promocja dzielnicy, miasta, gminy itd.;
• integracja dzieci sprawnych z niepełnosprawnymi;
• współpraca z mniejszościami narodowymi.
• plastyka jako stały element zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych i opiekuńczych. Jest to szczególnie istotne z uwagi na występującą u uczniów intensyfikację procesów poznawczych, jak i potrzebę ekspresji. Rozumowanie staje się wtedy czynnością poznawczą, a ekspresja plastyczna – podstawową formą wypowiedzi.

Misja i krótki opis instytucji:
VII Ogród Jordanowski jako placówka edukacji pozaszkolnej prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną i kulturalną.
Współpracujemy z okolicznościowymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami na terenie Pragi Północ oraz szkołami specjalnymi i placówkami wychowania pozaszkolnego na terenie Warszawy, oraz wspólnotami lokalnymi, fundacjami i stowarzyszeniami.
Realizujemy cykliczne konkursy, imprezy kulturalne i sportowo - rekreacyjne, które na stałe weszły do kalendarza placówki.

Projekt autorski:
Nasze zajęcia plastyczno-techniczne i przyrodnicze zyskały uznanie wśród dzieci i rodziców naszych wychowanków. Duże uznanie oraz pytania rodziców, wśród których byli także nauczyciele - „Czy może mogliby przyjść na takie zajęcia ze swoją klasą?” spowodowały, że postanowiono utworzyć „warsztaty twórcze” oraz „warsztaty naukowe” dla dzieci ze szkół i przedszkoli Pragi Północ (ale nie tylko).
Dla szkół i przedszkoli opracowane - moduły edukacyjne w postaci warsztatów twórczych (np. plastyka, technika, fotografia) oraz moduł interdyscyplinarny łączących kilka dziedzin sztuki jak warsztaty naukowe.
Dla kogo?
VII Ogród Jordanowski przygotowuje na dany rok szkolny ofertę zajęć pozaszkolnych rozwijających zdolności i umiejętności artystyczne i twórcze uczniów ze szkół i przedszkoli praskich, ale nie tylko.
Realizatorzy projektu to nauczyciele i wychowawcy VII Ogrodu Jordanowskiego
Partnerzy projektu to szkoły i przedszkola praskie.
Rezultaty projektu:
Warsztaty organizowane przez VII Ogród Jordanowski są bezpłatne, co jest bardzo ważne dla dzieci z rejonu Pragi. Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli z praskich szkół i przedszkoli, dzieci były zadowolone z udziału i swoich prac wykonanych na zajęciach. Nauczyciele już czekają na nową ofertę warsztatów na rok szkolny 2016-2017.
Nauczycielom i dyrektorowi VII Ogrodu Jordanowskiego podkreślano dziękowano za stworzenie możliwości uczestnictwa w warsztatach plastycznych i edukacyjnych, co świadczy o potrzebie prowadzenia takich warsztatów oraz o ich wysokiej jakości, a także o konieczność kontynuacji naszych działań. Podkreślano, że zajęcia były dopasowane do wieku dzieci i prowadzone w miłej, przyjaznej atmosferze. Nauczyciele prowadzący wykazywali niezwykłą cierpliwość i fachowość przy wprowadzaniu tematu, byli bardzo aktywni i służyli pomocą przy wykonywaniu prac i doświadczeń.
Finansowanie:
Ze środków własnych.
Co było najtrudniejsze?
Pracujemy na materiałach recyklingowych, nasze motto to „Sztuka przez recykling”, ale jest także konieczność zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć, musimy sami znajdować finanse w ramach budżetu placówki.
Co sprawiło największą radość twórcom i uczestnikom?
Uczestnicy – brali aktywny udział w warsztatach, z zainteresowaniem wykonywali prace i zadania. Uśmiechnięte buzie i podziękowania świadczą o radości z uczestnictwa w zajęciach. Wykonane prace były dumą ich twórców.
Największa radość dla twórców warsztatów to – uśmiechnięte buzie uczniów opuszczających VII Ogród Jordanowski z piękną pracą plastyczną lub inną. Uśmiech i podziękowania nauczycieli przybyłych na zajęcia ze swoimi klasami oraz pytania, kiedy będą mogli znowu przyjść na następne zajęcia.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
KONKURSY – AKCJE – IMPREZY w VII OJ
„Zmień swoją przestrzeń w bezpieczną- masz na to duży wpływ”
konkurs plastyczny w ramach kampanii dopalacze kradną życie - pod patronatem Burmistrza
„Pani Mikołajowa”
Konkurs ekologiczno-plastyczny o zasięgu ogólnowarszawskim
Bożonarodzeniowe warsztaty rodzinne
Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodzin praskich
Bal karnawałowy - „Leśne skrzaty”
Bal dla dzieci i młodzieży
Eko-Skrzaty Pani Wiosny
Konkurs ekologiczno- plastyczny o zasięgu dzielnicowym
Wielkanocne warsztaty rodzinne
Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodzin praskich
„Buduj z nami zdrowe miasta- jedz warzywa zamiast ciasta”
Konkurs plastyczny w ramach kampanii „Wiem co jem” - ogólnowarszawski
„Dziecko - najpiękniejszy kwiat w ogrodzie życia”
Konkurs fotograficzny – ogólnowarszawski połączony z wystawą
Rodzinne warsztaty z okazji Dnia mamy i taty
Warsztaty plastyczne połączone z atrakcjami artystycznymi
Bieg Przedszkolaka z okazji Konstytucja 3 Maja
Impreza dzielnicowa oraz konkursy plastyczne i artystyczne
Dzień Dziecka na wesoło” – Piknik Rodzinny
Impreza dzielnicowa oraz konkursy plastyczne i artystyczne

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Elżbeta Sobiecka – koordynator edukacji kulturalnej w VII Ogrodzie Jordanowskim, esobiecka@edu.um.warszawa.pl

Multimedia