Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Wolskie Centrum Kultury
logo WCK
Rodzaj instytucji: dom kultury
ul. Obozowa 85
Warszawa (mapa)
zamknij
(22) 632 31 91 / (22) 836 22 15
sekretariat@wck-wola.pl
www.wck-wola.pl

Opis

Filie:
Wolskie Centrum Kultury, ul. Obozowa 85
Wolskie Centrum Kultury, ul Działdowska 6
Klub Sąsiedzki, ul. Młynarska 35A
Klub ToTu, ul. Gibalskiego 10,
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego, ul. Elekcyjna 17

Idealny dom kultury to miejsce tworzone przez ludzi, którzy mają poczucie, że są u siebie. Wolskie Centrum Kultury chce łączyć społeczność twórców i odbiorców szeroko rozumianej kultury, która integruje i buduje wspólnotę lokalną. Wspólnotę nowoczesną, otwartą na różnorodne postawy i zjawiska współczesnego świata, ale w oparciu o lokalną tożsamość Woli.Misją Wolskiego Centrum Kultury jest wspieranie kreatywnej i zintegrowanej społeczność, skupiającej twórców i odbiorców kultury, która współtworzy program kulturalny i wspiera jego realizację.

#sąsiedzkość / bliskość / korzenie
#nowoczesność / aktualność / zaangażowanie
#edukacja / rozwój / oryginalność

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje, sugestie i współpracę!

wck-wola.pl
www.facebook.com/wolskiecentrumkulturaPROJEKTY AUTORSKIE:

Projekt Muzeum Szklanych Domów

Muzeum Szklanych Domów
w Wolskim Centrum Kultury, w budynku przy Obozowej 85, to tworzona partycypacyjnie ekspozycja o osiedlach modernistycznych TOR i BGK na Kole, oraz zbudowanym tuz po wojnie osiedlu Syrkusow. Przestrzeń wystawy będzie znajdować się na pierwszym piętrze zabytkowego budynku Centrum Kultury kolonii Osiedla TOR z 1935 roku, jedynego w Warszawie domu kultury mieszczącego się i działającego bez przerw od lat trzydziestych.

Ten dość zapomniany przez warszawiaków rejon stolicy, a zarazem ważna cześć dziedzictwa polskiego modernizmu, dzięki wspólnej pracy Centrum Kultury oraz samych mieszkańców zostanie opowiedziane na nowo i w nowy sposób. Wystawa pokaże nie tylko Koło z perspektywy idei i praktyki osiedli społecznych, przeznaczonych dla mieszkańców o niższym statusie materialnym, mających dawać równy dostęp ich mieszkańców do kultury, oświaty, przedszkoli, przychodni, zieleni, a więc do godnych warunków życia. Historia przedwojennych osiedli wpisuje się w ideę nowoczesnej niepodległej Polski, dlatego tworzona ekspozycja jest miejscem refleksji o marzeniach o nowoczesności, dobrze zaprojektowanym domu, mieście, państwie. Ekspozycja będzie opowiadać wspólnie z mieszkańcami o spełnionych i niespełnionych marzeniach modernizacji – w tym celu wspólnie z mieszkańcami Warszawy tworzona jest niezwykła instalacja artystyczna Macieja Pałki i Mikołaja Połynko o warszawskich marzeniach o szklanych domach.

Na wystawie zostanie zaprezentowana historia osiedli – w kontekście polskich i międzynarodowych projektów architektonicznych, życiu na przedwojennych osiedlach, historiach wojennych i tworzeniu się powojennego osiedla Syrkusow ze słynną syrenką namalowaną przez Pablo Picasso w jednym z budowanych w 1948 roku mieszkań. To, co jednak najważniejsze, to fakt, że głównym narratorem są sami mieszkańcach Kola. Wspomnienia o ich rodzinach, dziadkach i babciach, życiu na Kole przed wojna, podczas okupacji i tuz po wojnie.

Przez blisko miesiąc ekipa Centrum Kultury zbierała unikalne zdjęcia i nagrania mieszkańców osiedla Koło. Wspomnienia, dokumenty, archiwalne fotografie pokazują życie społeczne i codzienne na osiedlach Koło –ukazują wspólnotowy i społeczny wymiar nowoczesnej architektury i wielki przełom, jakim były modernistyczne inwestycje z lat trzydziestych, których celem była demokratyzacja i budowanie sprawiedliwego społeczeństwa.
• Kuratorka wystawy: Hanna Radziejowska
• Zespół kuratorski: AdamKadenaci, Marta Michnowska
• Instalacja artystyczna: Maciej Pałka, MaciejPołynko
• Projekt graficzny i architektura: Studio Lekko, Jakub Drzastwa, Karolina Chyziak – Włodarczyk
• Program towarzyszący: Damian Kalita
• Produkcja: Katarzyna Tadeusz
• Realizacja projektu: Kontra- pracownia plastyczna Tomasz Marzec
• Szczególne podziękowania dla mieszkańców Koła, którzy są współautorami wystawy, za ich pamiątki i wspomnienia: Wojciecha Przybylskiego, Barbary Frankiss, Elżbiety Strzeleckiej, Jerzego i Danuty Sawickich, Krzysztofa Lisowskiego, Marcina Strzelczyka, Heleny Marchel, Rodziny Tuszyńskich, Andrzeja J. Wiśniewskiego, Barbary Jastrzębskiej, Barbary Wiktorii Lewandowskiej, Haliny Porzyckiej, Barbary Wieczorek, Henryka Gralewskiego, Marii Chmielewski

Szczególne podziękowania dla mieszkańców Koła, którzy są współautorami wystawy, za ich pamiątki i wspomnienia: Barbary Frankiss, Elżbiety Strzeleckiej, Jerzego i Danuty Sawickich, Krzysztofa Lisowskiego, Marcina Strzelczyka, Heleny Marchel, Rodziny Tuszyńskich, Andrzeja J. Wiśniewskiego, Barbary Jastrzębskiej, Barbary Wiktorii Lewandowskiej, Haliny Porzyckiej, Barbary Wieczorek, Henryka Gralewskiego, Marii Chmielewskiej


Projekt Kарта Woli

Projekt zakłada przeprowadzenie działań podnoszących jakość metod wsparcia środowiskowego na rzecz adaptacji mniejszości narodowych w Dzielnicy Wola. Poprzez aktywności w projekcie chcemy pokazać, że kultura jest dla wszystkich – w obrębie podstawowego dostępu i niwelowania problemów wykluczenia. Wtym kontekście projekt stanie się nowym kierunkiem otwarcia – w naszym obrębie odbiorców. Narzędziem w dostępie do kultury – które z czasem stanie się naturalnym procesem, gdzie różnice indywidualne-etniczne-kulturowetraktowane będą jako zasób, a nie bariera.W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty włączające do kultury – mniejszości narodowe pochodzenia: rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego.

W ramach działań przeprowadzone zostaną również konsultacje mające doprowadzić do powstania Alternatywnego przewodnika po miejscach kultury na terenie Dzielnicy Wola „Kарта Woli” – przewodnik będzie zawierał opisy w języku: rosyjskim i polskim. Dodatkowym elementem publikacji będzie krótkie kompendium wiedzy – w formie rozmówek rosyjsko-polskich (Tematyka: W Domu Kultury, W galerii, W muzeum, na Koncercie) – tak aby dodatkowo przekazać narzędzie do włączenia się uczestnictwo w życiu społecznym. Projekt jest kontynuacją działań z mniejszościami słowiańskimi – które były już prowadzone w rok 2018, w formie: Dni Kultury Białoruskiej i Ukraińskiej, podczas których spotkali się mieszkający w Warszawie: Białorusini i Ukraińcy. W trakcie spotkania wystąpił Chór z Białorusi Karlnoczki oraz Mariana Sadowska z Ukrainy; odbyły się również warsztaty kulturowe, prowadzone przez przedstawicieli mniejszości narodowych. Tak rozpoczęta współpraca zaowocowała również wizytą studyjną pracowników Wolskiego Centrum Kultury na Białorusi oraz powstaniem Klubu Sąsiada ze Wschodu, którego spotkania odbywają się w filiach WCK. Chcąc kontynuować wspólne działania zaplanowaliśmy projekt „Kарта Woli”, aby wspomóc dalszą integrację i włączanie w życie kulturalne na Woli, przedstawicieli mniejszości narodowych oraz wyposażyć pracowników WCK w nowe, wielokulturowe kompetencje.

WOLSKIE CENTRUM KULTURY podejmuje działania związane z wielokulturowością od wielu lat. Jednym z ostatnich działań przeprowadzonych wokół tego nurtu był: Międzykulturowy projekt “Połączeni dźwiękiem” – warsztaty łączące środowiska polskie, czeczeńskie, ukraińskie oraz białoruskie dzieci i młodzieży oraz wspomniane Dni Kultury Białoruskiej i Ukraińskiej. Te działania były próbą budowania świadomości mieszkańców Dzielnicy Wola na temat obecności cudzoziemców w życiu społeczności lokalnych oraz ich dostępu do miejsc kultury.

Poprzez projekt „KартаWoli” chcemy odnieść się ponownie do problemu, który powstał w Dzielnicy Wola, a jakim jest dyskryminacja i trudności adaptacyjne mniejszości narodowych – wyzwania związane z językiem, różnicami kulturowymi i etnicznymi. Kolejnym aspektem jest możliwość wyrównania szans dla dzieci. Jak wynika z Raportu o sytuacji społecznej w Dzielnicy Wola w roku 2018:“(…) dzieci w rodzinach cudzoziemskich; zmagają się z dużymi brakami edukacyjnymi i trafiają do niższych klas niż wskazuje na to ich wiek; nie chcą realizować obowiązku szkolnego – toczą się w tych przypadkach postępowania przed sądem rodzinnym (…)”. Wolskie Centrum Kultury, działając zgodnie z misją: stwarza warunki inkluzyjności oferty kulturalno-edukacyjnej. Dlatego poprzez nasz projekt chcielibyśmy udostępniając kulturę i stworzyć przestrzeń do integracji.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Krzysztof Mikołajewski, k.mikolajewski@wck-wola.pl

Multimedia