Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wilanów
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wilanów
Rodzaj instytucji: biblioteka
Kolegiacka 3
Warszawa
www.bibliotekawilanowska.pl

Opis

Filie / Oddziały:
Filia w Powsinie, ul. Przyczółkowa 27 A, 02-968 Warszawa
Filia Radosna, ul. Lentza 3, 02-956 Warszawa

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Dla wszystkich osób współtworzących program edukacji kulturalnej w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wilanów najważniejsze jest zapewnienie dostępu do szeroko rozumianych dóbr kultury, ze szczególnym naciskiem na literaturę, jak największej grupie odbiorców bez względu na ich wiek, płeć, status materialny czy niepełnosprawność, promocja czytelnictwa, a także działania zmierzające do integracji mieszkańców dzielnicy oraz wspieranie lokalnych twórców książek: pisarzy, poetów, ilustratorów.

Misja i krótki opis instytucji :
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za główny cel stawia sobie rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych użytkowników, popularyzację wartościowych utworów literackich i zapewnianie stałego, nieodpłatnego dostępu do wysokiej jakości wydarzeń kulturalnych, tak by biblioteka była dostępnym dla każdego miejscem kontaktu z kulturą i wiedzą. Misji tej podporządkowane są starania zmierzające do ciągłego poszerzania zbiorów o nowe tytuły, nie tylko w formie książki papierowej, lecz także e-booków czy audiobooków umożliwiających korzystanie z dorobku kultury także osobom starszym i niepełnosprawnym, dbałości o egzemplarze będące już w obrocie bibliotecznym, jak również szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym m.in. organizacja spotkań autorskich, koncertów, prelekcji ludzi nauki, seansów filmowych.
Celem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów jest także zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników poprzez udostępnianie w placówkach bezpłatnego dostępu do Internetu, bieżącej prasy oraz zapewnienie profesjonalnej pomocy w przeszukiwaniu zbiorów bibliotecznych pod kątem pożądanych informacji.

Autorski PROJEKT edukacji kulturalnej:
Pomysł Klubu Małego Czytelnika narodził się w roku 2007. Inspiracją do jego urzeczywistnienia, stworzenia planu zajęć edukacyjno-literackich skierowanych do dzieci w wieku lat 2-3, było przekonanie, że nawyk czytania kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie.
Klub Małego Czytelnika jest realizowany samodzielnie przez odpowiednio wykwalifikowany i uzdolniony twórczo personel biblioteki. W ramach zajęć dzieci słuchają wybranego utworu literackiego, a następnie wykonują (pod okiem bibliotekarza i przy pomocy rodziców) prace plastyczne związaną z treścią lektury, które następnie mogą zabrać do domu lub umieścić na specjalnej wystawie przy wejściu do Ogrodu Bajek w bibliotece. Zajęcia przeplatane są zabawami muzycznymi, ruchowymi i ćwiczeniami logopedycznymi.
Klub Małego Czytelnika działa nieprzerwanie od niemal dekady, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem. Z przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją obserwujemy jak niegdyś małe dzieci, które uczęszczały na zajęcia KMCz, wyrastają na coraz bardziej świadomych czytelników i samodzielnych użytkowników biblioteki.
Obecnie za członkostwo w KMCz pobierane są symboliczne opłaty miesięczne, mające na celu pokryć koszt zakupu materiałów plastycznych.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
W ofercie działalności edukacji kulturalnej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy znajdują się także:
- lekcje biblioteczne, organizowane dla klas z wilanowskich szkół i przedszkoli;
- cykl spotkań autorskich z twórcami książek dla dzieci i młodzieży pt. Podróże bez biletu;
- Czwartkowe Wieczory - przeznaczone dla dorosłych czytelników spotkania z pisarzami, reportażystami, felietonistami i dziennikarzami;
- Dyskusyjny Klub Książki( projekt realizowany we współpracy z Instytutem Książki)
- kolejne edycje kursów komputerowych dla seniorów,
- Galeria Biblioteki, w której można obejrzeć wystawy malarskie, fotograficzne, okolicznościowe, a także autorskie wystawy tworzone przez pracowników biblioteki, służące popularyzacji czytelnictwa;
- Filmowe Wtorki - pokazy wartościowych filmów organizowane w miesięcznych, tematycznych cyklach.
Wstęp na wszystkie wydarzenia kulturalne w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wilanów są bezpłatne.

Multimedia


Facebook