Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Rodzaj instytucji: dom kultury
ul. Starzyńskiego 21
Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 773 61 88, 773 55 99
wesolakultura@domkulturywesola.net
www.domkulturywesola.net

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Najważniejsze w edukacji kulturalnej jest dla nas to, aby osoby, które korzystają z naszej oferty mogły pogłębić swoją wiedzę, aby stali się bardziej otwarci na nowe doświadczenia oraz aktywnie i świadomie uczestniczyli w kulturze. Dlatego też nasza oferta kierowana jest do wszystkich grup wiekowych tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i potem chętnie do nas wracał. Edukacja kulturalna wpływa również na kreatywność i jednocześnie jest nieodzownym elementem wychowania do życia w kulturze oraz rozwoju życia osobistego i społecznego.


Misja i krótki opis instytucji:
Misją naszego Ośrodka Kultury jest pozyskanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości zarówno w obszarze sztuki współczesnej, jak i tradycyjnej kultury. Chcemy animować działania kulturalno-społeczne, wszechstronnie edukować i inspirować powstawanie nowych projektów w zakresie kultury. Reagujemy na potrzeby kulturalne mieszkańców, biorąc pod uwagę ich zróżnicowanie. Jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń i
nawiązujemy współpracę partnerską na wielu płaszczyznach. Ośrodek Kultury to przyjazne miejsce spotkań mieszkańców. Działamy na rzecz wzrostu poczucia wspólnoty i tożsamości lokalnej. Oferujemy również pomoc merytoryczną lokalnym
aktywistom, organizacjom i stowarzyszeniom.
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy to samorządowa instytucja kultury, która powstała w 1984r. z inicjatywy mieszkańców, w gmachu wybudowanym ich własnymi rękami.
Oferta programowa ośrodka przygotowana jest z myślą o wszystkich grupach wiekowych, a składają się na nią m.in.:
• koncerty,
• spotkania autorskie,
• spektakle teatralne,
• wieczory poezji,
• imprezy rocznicowe i okazjonalne,
• prelekcje,
• spotkania z ciekawymi postaciami świata kultury i nauki,
• programy edukacyjno-kulturalne dla dzieci,
• wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki,
• spotkania z podróżnikami i pokazy slajdów,
• zabawy taneczne,
• imprezy plenerowe,
• koncerty w Kościołach,
• konkursy o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Projekt autorski:
"Dzieci na krańcu świata"

Od czego się zaczęło czyli historia powstania projektu:
W 2017 r. przeprowadziliśmy konkurs plastyczny „Dzieci na krańcu świata”. Głównymi celami było rozwijanie wyobraźni, rozwijanie zdolności plastycznych, wyzwolenie inwencji twórczej i kreatywności oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy na temat różnych zakątków świata.
Uczestnikami konkursu były dzieci szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Wesoła. Aby wziąć udział w Konkursie należało wykonać pracę plastyczną, której tematem była odpowiedź na pytanie: Jak wyobrażam sobie kraniec świata? Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI przez trzyosobowe Jury. Komisja Konkursowa wybrała 15 najciekawszych i najoryginalniejszych prac oraz przyznała I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych. Podczas finału konkursu miał miejsce wernisaż nagrodzonych prac, wręczono nagrody i dyplomy oraz odbyło się spotkanie z podróżnikiem. Laureaci konkursu wzięli udział w warsztatach plastyczno-etnograficznych o domostwach z różnych stron świata, które zostały przeprowadzone przez instruktora z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Ponadto każdy z mieszkańców Wesołej mógł oglądać wystawę nagrodzonych prac.

Dla kogo?
Konkurs kierowany był do uczniów klas I-III oraz IV-VI. W projekt byli zaangażowani także nauczyciele plastyki przygotowujący dzieci do konkursu oraz rodzice, którzy wspierali swoje pociechy pomagając przybliżyć im krańce świata.

Z kim?
Projekt realizowany był we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie i szkołami podstawowymi z Dzielnicy Wesoła.

Rezultaty projektu:
Konkurs plastyczny „Dzieci na krańcu świata” przyczynił się do doskonalenia warsztatu plastycznego uczestników, pobudzenia kreatywności, poznania różnych miejsc i kultur świata oraz tworzenia warunków do rozwijania aktywności twórczej. Dodatkowym elementem było poznanie także domostw z różnych stron świata oraz poszerzenie wiedzy geograficznej. Dzieci przygotowując się do konkursu zgłębiły wiedzę na temat różnych krajów świata. W trakcie finału konkursu odbył się pokaz slajdów, podczas którego dzieci miały okazję bliżej poznać Madagaskar. Efektem projektu była także wystawa nagrodzonych prac, dostępna w Ośrodku Kultury. Ważnym efektem było również nawiązanie współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, które zostało patronatem wydarzenia. Udało nam się sięgnąć po specjalistów w tej dziedzinie, którzy w bardzo ciekawy i interesujący sposób przeprowadzili warsztaty plastyczno-etnograficzne. Dzięki współpracy z Muzeum informacja o naszym projekcie jak również o samym Ośrodku Kultury w Wesołej dotarła również do szerokiego grona osób korzystających z oferty Muzeum.

Finansowanie:
Budżet własny, Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Co było najtrudniejsze?
Projekt nie przysporzył nam żadnych trudności, był natomiast źródłem satysfakcji dobrze wykonanego zadania.
z zaplanowanym scenariuszem wydarzenia.

Co sprawiło największą radość twórcom i uczestnikom?
Największej radości dostarczyło nam duże zainteresowanie konkursem ze strony placówek, obecność wielu dumnych rodziców podczas finału konkursu oraz udział nagrodzonych w warsztatach etnograficznych.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:

WARSZTATY PERKUSYJNE
Warsztaty organizowane są dla wszystkich, które chcą zapoznać się z podstawowymi zasadami gry na instrumentach perkusyjnych. Celem warsztatów jest zainteresowanie grą na instrumentach perkusyjnych oraz umożliwienie wszystkim chętnym bezpośredniego kontaktu z instrumentem. Podczas spotkań odkrywane są tajniki związane z grą na perkusji przy jednoczesnej doskonałej zabawie z rytmem. Widoczne jest ogromne zaangażowanie uczestników, które aktywizuje wielopokoleniowe rodziny do wspólnych działań artystycznych.

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE
Uczestnikami warsztatów etnograficznych są uczniowie zerówek. Celem jest przekazanie wiedzy o dawnych zwyczajach i wierzeniach związanych z polskim rokiem obrzędowym i szeroko pojętą sztuką ludową w sposób łączący tradycję
z nowoczesnością. Nie tylko dzieci biorą aktywny udział w warsztatach. Mamy również ofertę dla dorosłych. Dla nich organizowane są pokazy slajdów dotyczące innych państw, kultur i zwyczajów, ale także pokazywane są nasze polskie tradycje, po których odbywają się warsztaty etnograficzne.

BAŚNIOWA SOBOTA
Projekt „Baśniowa Sobota” to cykl zajęć opartych o literaturę dziecięcą, trwających każdorazowo 90 min., odbywających się raz w miesiącu. Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku 4-8 lat i ich rodziców/opiekunów. Założeniem jest tu zmienność uczestników i brak stałej grupy odbiorców, choć zawiązało się grono sympatyków projektu.
Projekt jest unikatowy w skali Dzielnicy. Posiada oryginalną formułą zajęć, autorskie elementy tj. zabawy dzieci z rodzicami zorganizowane wokół tematu przewodniego każdych zajęć, warsztaty plastyczne wymagające współdziałania dzieci
i dorosłych. Szczególny charakter zajęć zapewnia też stworzenie wyjątkowej atmosfery poprzez autorską dekorację, zaciemnienie sali tkaninami ozdobionymi gwiazdkami, wykorzystanie muzyki oddającej charakter czytanej baśni, wykorzystanie dywanów do wygodnego siedzenia czy leżenia, zapewnienie uczestnikom kolorowych, miękkich poduszek. Autorska formuła zajęć zakłada aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieci i dorosłych. Dobór zabaw jest ściśle ukierunkowany na cel zacieśniania więzi pomiędzy dzieckiem i jego opiekunem, a jednocześnie, żeby był związany z tematyką czytanego utworu literackiego.

PIKNIK HISTORYCZNY „LEGIONY TO ŻOŁNIERSKA NUTA”
Piknik organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Piknik historyczny „Legiony to żołnierska nuta” to wydarzenie dla wszystkich miłośników historii i nie tylko, podczas którego odbędą się m.in. pokaz strojów z początku XX w., wystawa sprzętu użytkowego z tego okresu, a także uzbrojenia i wyposażenia, pokaz musztry, konkursy dla dzieci, wystawa książek i pism z czasów I wojny światowej, wojskowa grochówka, a także koncert „Póki Polska żyje w nas…” oraz wspólne śpiewanie pieśni legionowych i ułańskich m.in. takich jak: „Przybyli ułani pod okienko”, „Kadrówka”, „Śpiewka 1920”. Kontynuacją tej propozycji jest konkursu plastyczny „Drogi do Niepodległej”, którego celem jest pielęgnowanie tradycji obchodów odzyskania niepodległości, kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu artystycznego, pobudzanie kreatywności i wyobraźni oraz rozwój wrażliwości estetycznej. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Ponadto Ośrodek Kultury z sukcesem już od 6 lat organizuje Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych „Jak długo w sercach naszych”. Celem tego wydarzenia jest m.in. promowanie patriotyzmu poprzez śpiew, rozbudzanie uczuć patriotycznych, a także popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych pieśni oraz piosenek patriotycznych. W Festiwalu biorą udział indywidualni wykonawcy, zespoły oraz chóry z terenu województwa mazowieckiego.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Mariola Musiał – Zastępca Dyrektora w Ośrodku Kultury w Dzielnicy Wesoła;
program@domkulturywesola.net

Osoby