Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Fundacja Pole Widzenia
Raabego 13
Warszawa
604 596 708
info@polewidzenia.org.pl

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Najważniejsze w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży jest rozwijanie kreatywności oraz nauka pogłębionego odbioru rzeczywistości poprzez obcowanie ze sztuką jako jej odbiorca jak i twórca. W procesie edukacji ważne jest dla nas stworzenie uczniom pola do wyrażania, poprzez działania plastyczne, zarówno własnych emocji jak i indywidualnego sposobu widzenia otaczającego ich świata. Bardzo istotnymi wartościami są ponadto: nauka komunikacji poprzez język plastyczny oraz rozwijanie zdolności czytania kodów kulturowych a co za tym idzie przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Misja i krótki opis instytucji:
• edukacja plastyczna dzieci i młodzieży
• wspieranie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
• rozbudzanie u młodych ludzi potrzeby obcowania ze sztuką
• wskazywanie sposobów aktywnego i produktywnego spędzania czasu wolnego
• przekazanie dzieciom i młodzieży własnej pasji oraz doświadczenia

Projekt autorski:
Fundacja została założona w 2004 roku przez troje absolwentów Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Celem było prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także realizacja projektów kulturowych we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Partnerem Fundacji od 2005 do 2010 było Miasto Stołeczne Warszawa, Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów. Zrealizowaliśmy: w 2005 r. dwa zadania publiczne Wiosenne plakaty (seria plakatów wyklejanych na ogrodzeniach budów, stworzonych na podstawie reprodukcji/fotografii prac dzieci, które powstały z myślą o wiosennej akcji) i Gazetka z Okolicy - konkurs, w 2006r. zadanie publiczne Studio Sztuki – II edycja, w 2007 r. Studio Sztuki – III oraz Gazetka na 30-lecie Ursynowa – konkurs, w 2008 roku zadania publiczne Studio Sztuki – IV oraz Gazetka Fantastyczny Ursynów – konkurs, w 2009 roku zadania publiczne Studio Sztuki V oraz Gazetka o mieszkańcach Ursynowa. W 2010 roku powstał Dziecięcy leksykon historii sztuki. Prace, które tworzyły publikacje "gazetek", powstawały podczas specjalnie przygotowanych i zorganizowanych warsztatów plastycznych. Dzieci i młodzież biorący udział w zajęciach wcielali się w rolę redaktorów i ilustratorów gazety artystycznej.
W 2010 roku braliśmy udział w festiwalu The knot organizowanym przez Instytut Goethego oraz Fundację Bęc Zmiana, w ramach którego przeprowadziliśmy plenerowe warsztaty plastyczne. W roku 2013, dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury I Dziedzictwa Narodowego, Fundacja wydała książkę Szu Szu – opisującą i analizującą 10 lat działalności Latającej Galerii Szu Szu.
Naszym głównym i podstawowym działaniem jest prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży w naszej pracowni na warszawskim Ursynowie. Udało nam się stworzyć miejsce cieszące się popularnością i zaufaniem. Co roku zwiększa się liczba uczestników naszych zajęć. Osobami prowadzącymi grupy są absolwentki Akademii Sztuk Pięknych czynnie biorące udział w życiu kulturalnym. Raz w roku organizujemy wystawę prac naszych uczniów w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

www.facebook.com/Pole-Widzenia-116545718401874/

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Olga Lubacz, info@polewidzenia.org.pl

Multimedia