Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni
Rodzaj instytucji: galeria, muzeum
ul. Puławska 113a
Warszawa (mapa)
zamknij
48 22 843 15 86
krolikarnia@mnw.art.pl
www.krolikarnia.mnw.art.pl

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Działania edukacyjne w Królikarni pozwalają na niecodzienne spotkania ze sztuką. Lekcje muzealne, warsztaty i wykłady prowadzone są w niezwykłych przestrzeniach: Magazynach Studyjnych rzeźby XX i XXI wieku, na wystawach czasowych prezentowanych w pięknym XVIII-wiecznym pałacu oraz na świeżym powietrzu – w malowniczym Parku Rzeźby. Zróżnicowany program realizowany przez Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni obejmuje wystawy, koncerty, pokazy filmowe, spektakle i wykłady.
Zajęcia edukacyjne skierowane są do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mają szansę poznać materiały i narzędzia rzeźbiarskie oraz zrealizować własne prace artystyczne. Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki udostępnionymi w Magazynach Studyjnych pozwala poznać fascynującą historię polskiej rzeźby i uwolnić swoje indywidualne zdolności artystyczne.

Misja i krótki opis instytucji:
Królikarnia to miejsce do spotykania się ludzi ze sztuką. W Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego organizujemy wystawy, spektakle, spotkania, konferencje, pokazy filmowe, koncerty oraz imprezy plenerowe odbywające się w otaczającym pałac romantycznym parku. Muzeum posiada największą kolekcję rzeźby w Polsce, na którą składają się prace powstałe od XV wieku do dnia dzisiejszego. W programie Królikarni można znaleźć tradycyjne wystawy muzealne, a także wydarzenia eksperymentalne. Działania edukacyjne z udziałem artystów i edukatorów prowadzone są wokół kolekcji rzeźby oraz aktualnych wystaw. Królikarnia współpracuje także z innymi instytucjami prowadzącymi działalność edukacji artystycznej.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
Warsztaty rodzinne.
Muzealne czwartki to cykl wykładów i warsztatów, mających na celu przybliżyć historię kolekcji Muzeum Rzeźby, zapoznać publiczność z wystawami tymczasowymi oraz zachęcić do aktywnego korzystania z oferty kulturalnej Królikarni. Otwarta forma spotkań sprzyja zadawaniu pytań przez uczestników oraz podejmowaniu swobodnych rozmów w grupie. Spotkania odbywają się regularnie w czwartki o godzinie 11.00. Program skierowany jest do osób dorosłych.
Spotkania przy rzeźbie – cykl miniwykładów w przestrzeni wystawy, na które zapraszamy w czwartkowe wieczory. O pracach z kolekcji Muzeum Rzeźby w Królikarni opowiadają wybitni specjaliści: kuratorzy, historycy i teoretycy sztuki, którzy mają szczególną wiedzę na temat prezentowanych na wystawie obiektów i ich autorów. Projekt adresowany do osób dorosłych.
Mali rzeźbiarze – cykl zajęć edukacyjnych dla przedszkoli, odbywający się w Muzeum Rzeźby i Parku Rzeźby w Królikarni. Projekt przygotowany z myślą o placówkach, chcących zapewnić swoim wychowankom bardziej wnikliwy, regularny kontakt ze sztuką. Spójne tematycznie zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w trakcie trwania roku szkolnego. Prowadzą je edukatorzy i edukatorki przeszkoleni według standardów Muzeum Narodowego w Warszawie. Inspiracją dla cyklu było stworzenie dzieciom w wieku przedszkolnym środowiska, w którym przez bezpośredni kontakt z dziełem sztuki mogłyby uwalniać własne pokłady twórczości.
Lekcje muzealne dla wszystkich typów szkół oraz studentów, animatorów i nauczycieli.
Warsztaty i konsultacje dla osób niepełnosprawnych – przy okazji każdej wystawy czasowej organizowane są performatywne oprowadzania dla osób z dysfunkcją wzroku oraz oprowadzania z tłumaczeniem na polski język migowy.
Koncerty Klasycznie na trawie.
Festiwal Muzyki Współczesnej dla Dzieci Mała Warszawska Jesień.
Gramy z własnej woli
- cykl warsztatów muzycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia rozwijają umiejętności gry na różnych instrumentach, emisję głosu i wrażliwość muzyczną. Zdobyte umiejętności po zakończeniu warsztatów pozwolą na dalszy, samodzielny rozwój. Warsztaty kończy koncert w Królikarni.
Abrakadabra – zajęcia umuzykalniające dla maluchów (0-3 lat) prowadzone wg teorii E. E. Gordona. Polegają na stymulowaniu słuchu najmłodszych za pomocą śpiewu bez słów, rytmizowaniu i płynnego ruchu. Dzieci osłuchują się z różnorodnością skal muzycznych i rytmów, otwierają na muzykę i zaczynają same improwizować.
Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura dostępna. Celem programu jest ułatwienie dostępu do edukacji kulturalnej dzieciom i młodzieży, które z różnych przyczyn mają ograniczone możliwości udziału w niej.

facebook.com/Krolikarnia
instagram.com/Krolikarnia
www.youtube.com/channel/UCMp0yqb7ngtdgAdlZB6_Y_w

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Julia Łuczywo, jluczywo@mnw.art.pl / edukrolikarnia@mnw.art.pl

Multimedia