Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Towarzystwo Kulturalne Nowa Akropolis
Rodzaj instytucji: stowarzyszenie
ul. Zygmunta Glogera 3 lok. 1
Warszawa
informacja@nowa-akropolis.pl
www.nowa-akropolis.pl

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Nowa Akropolis rozwija nową wizję kultury wraz z jej praktycznymi i podstawowymi wartościami, które pozwalają obserwującemu na transformację oraz ulepszanie się. Promujemy ożywienie wartości kultury z filozoficznym przekazem, we wszystkich społecznościach i w życiu każdego z osobna.
Kultura, którą promujemy, jest doświadczeniem realizowanym przez wolontariuszy, co wywołuje poczucie wewnętrznego szczęścia i wyzwala od napięć dnia codziennego, sprawiając radość wraz z doświadczaniem kreacji i imaginacji także tym, którzy są odbiorcami tego typu twórczości.

Misja i krótki opis instytucji:
Szkoła Filozoficzna Nowa Akropolis inspirowana jest wielką platońską tradycją, która oparta jest na wiedzy i rozwoju przymiotów każdego człowieka. Filozofia, jeśli jest praktyczna, kształci. Pomaga nam poznać siebie samego i rozwijać się. Zastosowanie tej wiedzy czyni człowieka lepszym, a dzięki temu będzie on w stanie budować lepszy świat. Forma filozoficznego doświadczenia stanowi podstawę aktywnej kultury, która wydobywa zalety z każdego człowieka, poszerza horyzonty umysłu i sprzyja wszelkim przejawom ducha.

Projekt autorski:
Nowa Akropolis jako Szkoła Filozoficzna na Sposób Klasyczny, powstała jako ruch społeczny w 1957 roku pod inspiracją filozofa i historyka Jorge Ángela Livragi Rizzi. Ta próba żywego odnowienia idei klasycznych szkół filozoficznych spotkała się z szerokim zainteresowaniem, które zaowocowało powstaniem do tej chwili organizacji stowarzyszonych w ponad 40 krajach na całym świecie. Klasyczna filozofia pomaga każdemu odnaleźć w sobie Autentycznego człowieka, czyli tego, który potrafi słusznie ocenić to, co jest istotne i to, co jest pomijalne, odróżnić prawdziwe od fałszywego i harmonijnie zjednoczyć wewnętrzne przeżycia z zewnętrznym życiem. Pojęcie filozofii Nowej Akropolis, poza jego intelektualnym i kontemplacyjnym charakterem, znajduje także odzwierciedlenie w praktyce, w postaci szerokiego spektrum aktywności.
W ramach naszego stowarzyszenia działa amatorski teatr Victoria. Na swoim koncie ma kilka krótkich form teatralnych m. in. Przyjaciele Sokratesa, Słoń, Demeter i Persefona oraz cieszący się zainteresowaniem, ze względu na odmienną formę – czarny teatr Jaskinia Platona.
Nasze aktywności przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych, który ukończyli 15 lat.
Partnerami są głównie organizacje stowarzyszone z innych państw oraz organizacje lokalne.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
Warsztaty wspierające rozwój osobisty poprzez praktykę filozoficzną w oparciu o klasyczne źródła dla uczniów, studentów, dorosłych i seniorów.
Wykłady dla uczniów, studentów, dorosłych i seniorów, rozwijające światopogląd i wspierające poszerzanie horyzontów, zapoznające słuchaczy z historią filozofii, historią cywilizacji i nauki oraz kulturami całego świata zarówno antycznymi jak i dzisiejszymi.
Lekcje muzealne – organizowane przez nas zajęcia w muzeach stanowią uzupełnienie prowadzonych wykładów i warsztatów.
Kursy – cyklicznie, kilka razy do roku, organizujemy Porównawczy kurs filozofii wschodu i zachodu, przeznaczony jest on dla wszystkich zainteresowanych, którzy ukończyli 15 lat i nie wymaga żadnych wcześniejszych kwalifikacji czy doświadczeń z zakresu filozofii. Kurs prowadzony jest w formie cotygodniowych wykładów, uzupełnionych praktycznymi warsztatami filozoficznymi.
Aktywności ekologiczne i społeczne. Od kilku lat rozwijamy akcję Serce dla Wisły, polegającą na wspólnym sprzątaniu jej brzegów. Wolontariusze z naszego stowarzyszenia przygotowują różnorodne aktywności dla osób starszych np. pensjonariuszy domów opieki społecznej oraz zajęcia kreatywne dla dzieci – małych pacjentów w Centrum Zdrowia Dziecka.

https://www.youtube.com/user/NowaAkropolis

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Urszula Pastusek, urszula.pastusek@nowa-akropolis.pl

Multimedia