Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Teatr Baj
Rodzaj instytucji: teatr
ul. Jagiellońska 28
Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 818 08 21
teatr@teatrbaj.pl
www.teatrbaj.pl

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Najważniejszym celem i sensem edukacji kulturalnej prowadzonej w Teatrze Baj jest umożliwienie odbiorcom (dzieciom, młodzieży, dorosłym) głębszego, szerszego, bardziej świadomego i osobistego spotkania ze sztuką teatru.
Programując i prowadząc różne działania z zakresu edukacji kulturalnej, chcemy stworzyć naszym widzom/odbiorcom przestrzeń, aby mogli bliżej i od wewnątrz przyjrzeć się sztuce teatru, aby mogli bardziej jej doświadczyć. Chcemy wyposażyć ich w narzędzia, które pozwolą im korzystać ze sztuki teatru: jako widzom albo twórcom, w sposób, który może ich wewnętrznie ubogacić.

Projekt autorski:
„Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne”
Pomysłodawcą i organizatorem projektu był Teatr Baj, a partnerzy to:
• Fundacja Pozytywna Praga,
• Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego,
• Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego,
• Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL,
• Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka,
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Praga Północ.
Projekt „Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne” był realizowany od 1 kwietnia do 15 listopada 2016 r.

Teatr Baj zaprosił do współpracy organizacje, instytucje oraz placówki pracujące z dziećmi, młodzieżą i rodzinami na Pradze Północ, Pradze Południe i Targówku. Ideą projektu było stworzenie platformy DIALOGU – rozumianego nie tylko jako rozmowa, ale przede wszystkim jako spotkanie we wspólnym działaniu, pozwalające na wzajemne poznanie oraz wymianę doświadczeń i metody pracy partnerów. Przestrzeń dialogu/spotkania stanowiła Praga, zaś celem partnerstwa było wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób z ich środowiska, a także poszukiwanie możliwości realizacji tego celu dzięki synergii uzyskanej z połączenia sił teatru i pedagogiki.
Projekt miał za zadanie m.in. promocję edukacyjnych narzędzi teatralnych, wsparcie szkół w organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających talenty i osobowości uczestników, rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców dzielnicy, współtworzenie lokalnych systemów wsparcia.
W ramach projektu zrealizowano wiele działań:
Warsztaty dla Partnerów były jednym z pierwszych i podstawowych działań mających na celu integrację i wymianę doświadczeń. Przeprowadzone zostały warsztaty prezentujące metodę pracy teatralnej, metodę dramy oraz metodę pracy ze społecznością lokalną.
Wizyty dzieci i młodzieży z placówek Partnerów w Teatrze Baj miały na celu ukazanie Teatru Baj jako ciekawego miejsca na Pradze i miejsca, w którym tworzy się spektakle. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić zakamarki budynku teatru, które na co dzień nie są dostępne dla widzów: garderoby, pracownię plastyczną, małą i dużą scenę. Przewodnikami byli aktorzy, którzy wprowadzali dzieci i młodzież w klimat swojej pracy, tak by również goście mogli poczuć się jak prawdziwi aktorzy – włożyć kostium, zagrać na scenie, animować lalkami.
Wakacyjny „Projekt: Prywatka”, który został przeprowadzony dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 258. Około 40 uczestników akcji Lato w mieście miało okazję wziąć udział w warsztatach oraz zabawie tanecznej. W działanie angażują się Teatr Baj, Stowarzyszenie Stop-Klatka i Stowarzyszenie CAL.
Działania dla dzieci i młodzieży na terenie placówek Partnerów obejmowały: warsztaty teatralne, dramowe i ceramiczne. Ten etap działań skoncentrowany był na pracy pedagogicznej, pedagogiczno-teatralnej, pedagogiczno-artystycznej. Pięć grup pracowało nad stworzeniem krótkich spektakli/scenek teatralnych lub dramowych, dwie grupy tworzyły prace ceramiczne. Z dziećmi i młodzieżą pracowali pedagodzy z danej placówki wspierani przez specjalistów z dziedziny teatru, dramy i ceramiki z instytucji/organizacji partnerskich.
Finał projektu w Teatrze Baj pod hasłem Jestem dobry. Jestem mądry. Jestem ważny. Jestem z Pragi, podczas którego uczestnicy projektu zaprezentowali scenki teatralne i dramowe oraz prace ceramiczne. Tego dnia duża ilość pozytywnej energii Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka skumulowała się w Teatrze Baj. Był to efekt wspólnej pracy dzieci, młodzieży, wychowawców, pedagogów, animatorów i aktorów zaangażowanych w projekt.
Publikacja podsumowująca projekt – prezentująca cele i idee projektu, partnerów, dokumentację działań, ewaluację oraz scenariusze warsztatów łączących metody pracy różnych Partnerów (np. pedagogiczne i teatralne, dramowe i metody animacji społeczności lokalnej).
W projekt zaangażowanych było około 230 osób.
Projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
Oprócz tworzenia spektakli Baj realizuje przedsięwzięcia teatralne i edukacyjne. Prowadzi program edukacyjny Teatr wiem co to dla szkół i przedszkoli, warsztaty teatralne dla dzieci i rodziców Zabajowisko oraz warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury. Realizuje program Baj bez barier, którego celem jest umożliwianie korzystania ze spektakli i edukacji teatralnej osobom z różnymi dysfunkcjami. Prowadzi projekty społeczno-kulturalne w dzielnicy Praga Północ w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.
Edukacja teatralna w Teatrze Baj:
dla placówek edukacyjnych
Teatr wiem co to
Program adresowany jest do dzieci od piątego roku życia. Podczas tematycznych spotkań uczestnicy nie tylko zdobywają podstawową wiedzę o teatrze, ale mają możliwość „dotknięcia teatru”, poznawania go przez działanie. Program przeznaczony jest dla grup zorganizowanych – głównie z placówek edukacyjnych. Tematy mogą być realizowane niezależnie, ale można też zaplanować ich realizację w formie cyklu.
Program jest przeznaczony dla widzów Teatru Baj i warunkiem uczestnictwa, oprócz zakupu biletu na spotkanie, jest obejrzenie spektaklu.
Tematy realizowane w ramach programu:
1) Teatr – co to za miejsce? Sekrety teatralnych kulis.
2) Aktor – kto to? O pracy i warsztacie aktora.
3) Jak się to to rusza? O różnych rodzajach lalek teatralnych. Podstawy animacji.
4) Co się kryje za maską? Skąd się wzięła maska i jaką pełni funkcję teatrze.
5) Czy rzeczy żyją naprawdę? Teatr przedmiotu.
6) Co jest po drugiej stronie cienia? Rzecz o teatrze cieni.
7) Jak się tworzy spektakl? O roli reżysera, kompozytora i scenografa
8) Teatralne czarowanie, czyli jak się tworzy czarny teatr?

Warsztaty tematyczne do spektakli:
Warsztaty tematyczne do spektakli są realizowane na zamówienie opiekunów grup. Ich celem jest pogłębienie poprzez działanie i rozmowę problematyki podejmowanej w spektaklu oraz zderzenie jej z własnym doświadczeniem uczestników. Proponujemy warsztaty do następujących spektakli: Plastusiowy pamiętnik, Gęś, Śmierć i Tulipan oraz Jeśli nie powiesz, kto będzie wiedział?

dla dzieci i rodziców:
Zabajowisko
Projekt skierowany jest do dzieci i ich rodziców lub opiekunów. Jego celem jest odkrywanie teatru jako obszaru twórczej i rozwojowej zabawy oraz inspirowanie do zabawy w teatr w domu. Podczas warsztatów chcemy pokazać, jak poprzez teatr można pomóc dziecku odkrywać świat, budować relacje, uczyć, zdobywać nowe umiejętności, rozwijać wyobraźnię, a przy tym świetnie się bawić. Warsztaty prowadzone są przez aktorów Teatru Baj.

dla dorosłych:
Warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury
Do udziału zapraszamy szczególnie te osoby, które prowadzą grupy teatralne i chcą zdobyć umiejętności, które mogłyby wykorzystać w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Mile widziany jest jednak każdy amator teatru lalek i teatru w ogóle, który chciałby zgłębiać jego tajniki. Wszystkim dorosłym, którzy chcą zapoznać się z podstawami teatru lalek, proponujemy warsztaty animacji lalek Teatr ożywiania prowadzone przez aktorów oraz warsztaty tworzenie lalek w pracowni plastycznej. W sezonie 2016/2017 odbędą się także warsztaty pracy teatralnej ze słowem Interpretacja wiersza i prozy.

Baj bez barier
Teatr Baj realizuje program Baj bez barier, którego celem jest umożliwianie kontaktu ze sztuką teatru osobom, które z różnych względów mają do niej utrudniony dostęp. Stara się o to, aby dzieci z dysfunkcjami słuchu, wzroku, intelektualnymi czy autyzmem mogły korzystać z dobrodziejstw teatru. Realizuje audiodeskrypcję dla osób niewidomych oraz tłumaczenie na język migowy dla niesłyszących. Pomaga rodzicom i opiekunom wybrać odpowiedni do potrzeb i możliwości danego dziecka lub grupy dzieci spektakl. Jest chętny do podejmowania współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami, ośrodkami, fundacjami zajmującymi się pomocą osobom z różnymi dysfunkcjami, aby ułatwić ich podopiecznym wizytę w teatrze – obejrzenie spektaklu lub udział w warsztatach teatralnych.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Aldona Kaszuba, aldona.kaszuba@teatrbaj.pl

Multimedia


Facebook