Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Dom Spotkań z Historią
Rodzaj instytucji: placówka oświatowa
ul. Karowa 20
Warszawa (mapa)
zamknij
22 255 05 00
dsh@dsh.waw.pl
www.dsh.waw.pl

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Najważniejszy jest dla nas człowiek, jako jednostka i jako część wspólnoty. Historia jest dla nas przede wszystkim narzędziem budowania postaw i tożsamości współczesnych ludzi. Ukazując przeżycia konkretnych osób i zwykłą codzienność poprzednich pokoleń chcemy budować empatię i lepsze zrozumienie ludzi nas otaczających, naszej rzeczywistości. Ukazując zaś uniwersalne mechanizmy historycznych zjawisk takich jak totalitaryzm czy społeczny bunt chcemy dostarczyć współczesnym odbiorcom narzędzi umożliwiających analizę i interpretację bieżących wydarzeń oraz ułatwić im przyjmowanie odpowiedzialnych postaw wobec historii dziejącej się tu i teraz. Kładziemy nacisk na kontakt z autentycznymi źródłami, przede wszystkim ikonicznymi, jak fotografie i filmy, ale też tekstualnymi, podkreślając zwłaszcza wartość historii mówionej.

Misja i krótki opis instytucji:
Dom Spotkań z Historią (DSH) powstał w 2005 roku z inicjatywy Ośrodka KARTA. Od marca 2006 działa jako instytucja kultury miasta stołecznego Warszawy. DSH zajmuje się historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Szczególne miejsce poświęca przeszłości stolicy i historii jej mieszkańców. W dwóch galeriach wewnętrznych oraz na pobliskim skwerze organizuje wystawy historyczne. DSH realizuje wiele różnorodnych projektów edukacyjnych (w tym międzynarodowych) oraz organizuje cykle spotkań, pokazy filmów, promocje wydawnicze, dyskusje, seminaria i konferencje. Publikuje książki historyczne, a w swojej księgarni oferuje bogaty wybór pozycji dotyczących XX wieku. W Mediotece (Archiwum Cyfrowym) gromadzi, opracowuje i udostępnia relacje świadków historii mówionej (wspólnie z Ośrodkiem KARTA prowadzi Archiwum Historii Mówionej) oraz digitalizuje zdjęcia, dokumenty i filmy.
Przedstawiamy historię, wykorzystując różnorodne formy przekazu; z DSH współpracują twórcy, którzy przygotowują instalacje artystyczne, akcje miejskie, wydarzenia parateatralne. Skupiamy się na historii społecznej, ciekawych biografiach, niezwykłych losach zwykłych ludzi. Jesteśmy przekonani, że pamięć o XX stuleciu buduje naszą tożsamość, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym.

Projekt autorski:
Ogród Sprawiedliwych w Warszawie

Od czego się zaczęło czyli historia powstania projektu:
10 maja 2012 Parlament Europejski ustanowił Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, obchodzony 6 marca w rocznicę śmierci Mosze Bejskiego, inicjatora Ogrodu Sprawiedliwych w Jerozolimie, współtwórcy definicji „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” i pierwszego prezesa Komisji Sprawiedliwych przy Instytucie Yad Vashem. Inicjatorem była włoska organizacja Gariwo, promująca ideę Światowych Ogrodów Sprawiedliwych upamiętniających na całym świecie tych, którzy ryzykowali własnym życiem, aby ocalić innych (nie tylko Żydów) oraz tych, którzy występowali w obronie ludzkiej godności w okresie totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, w czasie ludobójstw i masowych mordów oraz wszystkich zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku. Dom Spotkań z Historią od początku zaangażował się w propagowanie tej idei w Polsce. Z inicjatywy Gariwo i DSH taki Ogród został otwarty 5 czerwca 2014 r. w Warszawie, na skwerze Jana „Jura” Gorzechowskiego. Co roku 6 marca podczas uroczystości z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych współorganizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłaszane są nazwiska kolejnych osób wybranych przez Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie. Na wiosnę odbywa się w Ogrodzie ceremonia zasadzenia drzewek i odsłonięcia granitowych obelisków upamiętniających nowych Sprawiedliwych.

Dla kogo?
Projekt jest skierowany do szerokiej publiczności, czemu służy forma ogólnodostępnego parku i prowadzenie Ogrodu wirtualnego. Towarzyszący inicjatywie program edukacyjny ma na celu dotarcie w szczególności do nauczycieli i uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Zrealizowano:
Koncerty galowe z uroczystym ogłoszeniem nazwisk Sprawiedliwych 6 marca (2015, 2016)
Uroczyste odsłonięcie pomników w Ogrodzie Sprawiedliwych (2014, 2015, 2016)
Strona www.sprawiedliwi.dsh.waw.pl
Broszura informacyjna Ogród Sprawiedliwych w Warszawie (2014, 2015, 2016)
Pakiet edukacyjny Portrety Sprawiedliwych (2015, 2016) udostępniony także w formacie PDF na stronie www.sprawiedliwi.dsh.waw.pl
Warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Portrety Sprawiedliwych
Seminarium metodyczne dla nauczycieli na temat pakietu edukacyjnego (2015).

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
Warsztaty dla dzieci i młodzieży
Program warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów powstaje w ścisłym związku z aktualnymi wydarzeniami w DSH, przede wszystkim z wystawami. Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmuje tematyka varsavianistyczna.
Z myślą o najmłodszych powstała książeczka edukacyjna Historyjki z ulicy Karowej autorstwa Anny Ziarkowskiej, z ilustracjami Bohdana Butenki, wykorzystywana w trakcie warsztatów z cyklu o tym samym tytule.
Na zamówienie realizujemy warsztaty dostosowane do potrzeb dzieci i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami.
Rokrocznie uczestniczymy w wakacyjnej międzymuzealnej grze dla rodzin z dziećmi Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty! oraz akcjach Lato i Zima w mieście.

Zajęcia plenerowe
W Parku Kazimierzowskim udostępniamy grę Segment, przybliżającą realia życia w PRL. Oferujemy szkołom spacery edukacyjne po różnych dzielnicach Warszawy ścieżkami mniejszości etnicznych, przede wszystkim żydowskiej i niemieckiej. Szerokiej publiczności oferujemy, w tym roku organizowany już po raz czwarty, wakacyjny dyżur varsavianistyczny, czyli cykl spacerów warszawskich o zróżnicowanej tematyce.

Cykliczne zajęcia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi
Jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi w realizacji cyklicznych warsztatów, wykładów, projektów międzynarodowych i konkursów.
Przy DSH działa Klub Przyjaciół Karty zrzeszający uczniów XI LO im M. Reja i innych warszawskich liceów. W trakcie cotygodniowych zajęć licealiści uczą się historii pracując na materiałach archiwalnych ze zbiorów Ośrodka KARTA. DSH jest partnerem w organizowanym od sześciu lat konkursie Instytutu Socjologii UW pt. SocjoSzkoła, zachęcającym licealistów do podjęcia refleksji nad różnymi zjawiskami społecznymi, rozpatrywanymi w perspektywie lokalnej i przez pryzmat osobistego doświadczenia uczestników. W tym roku w ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim zrealizowano też u nas trzy cykle wykładów dla studentów: Społeczna historia rozrywek masowych, Kontrkultura na Węgrzech podczas kadaryzmu (1956-1986), Spór o sens polskich i europejskich dziejów w kontekście integracji europejskiej.

Dla nauczycieli
We współpracy z WCIES organizujemy seminaria metodyczne i kursy doskonalące dla nauczycieli poświęcone tematyce prezentowanej aktualnie w DSH. W trakcie seminariów m.in. prezentowane są i rozdawane pakiety edukacyjne z dobranymi tematycznie materiałami źródłowymi i gotowymi scenariuszami lekcji. Nauczyciele mają też możliwość spotkania się z badaczami specjalizującymi się w danej tematyce lub ze świadkami historii. W tym roku planowane jest seminarium poświęcone pakietowi edukacyjnemu pt. KOR.
Do nauczycieli, ale także do starszych uczniów i historyków skierowane są konferencje rocznicowe z udziałem specjalistów polskich i zagranicznych. W 2016 r. odbyła się konferencja pt. Odwilż 1956 upamiętniająca wydarzenia październikowe, objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dla wszystkich
Poza regularnie zmienianymi wystawami multimedialnymi DSH oferuje szerszej publiczności bogaty program spotkań autorskich, wykładów, projekcji filmowych połączonych z debatami i in. Stałą pozycją są wydarzenia w ramach Warszawskiej Inicjatywy Kresowej. Jest to autorski program Tomasza Kuby Kozłowskiego, właściciela bogatej kolekcji kresowianów (ponad 30 tys. obiektów), obejmujący m.in. cykl wykładów Opowieści z Kresów oraz projekcji filmowych pt. Kino Kresowe. Z kolei prof. Eugeniusz Cezary Król z Instytutu Studiów Politycznych PAN prowadzi cykliczne spotkania dla członków Klubu Filmowego Przez kino do historii.
Cykliczną imprezą masową organizowaną od ośmiu lat przez DSH jest festiwal Wyłącz system. Akcji tej przyświeca idea łączenia Polaków we wspólnym świętowaniu kolejnych rocznic przełomowych wyborów 4 czerwca 1989 r.
Wystawom i innym działaniom DSH towarzyszą publikacje, w tym albumy fotograficzne i opracowane przez AHM tematycznie dobrane fragmenty wspomnień świadków historii.

Filmoteka DSH realizuje oryginalny projekt E-kartka z Warszawy. Wiadomości trochę wczorajsze. Codziennie na stronie www.ekartkazwarszawy.pl można sprawdzić, co ciekawego wydarzyło się przed laty tego dnia w Warszawie. E-kartka jest dostępna także w formie aplikacji w Google Play i App Store.

www.facebook.com/DomSpotkanzHistoria/

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Anna Ziarkowska, a.ziarkowska@dsh.waw.pl (dział edukacji)
Katarzyna Puchalska, k.puchalska@dsh.waw.pl (dział animacji)

Multimedia