Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Fundacja Dom Kultury
Fundacja Dom Kultury
Rodzaj instytucji: fundacja
Przyrzecze 1p/7
Warszawa
biuro@domkultury.waw.pl
www.fundacjadomkultury.pl/

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Najważniejsze jest dla nas tworzenie i realizowanie atrakcyjnych programów kulturalnych dla osób, które mają utrudniony dostęp do dóbr kultury.

Misja i krótki opis instytucji:
Misją Fundacji „Dom Kultury” jest docieranie z wartościową ofertą do środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem oraz budowanie postaw społecznych wolnych od ksenofobii i braku szacunku dla innych narodów i kultur.

Projekt autorski:
Najważniejszym naszym projektem jest długoterminowy cykl zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności. Projekt składa się z wielu działań, wspólna nazwa całości to Kultura na zamku. W ramach tego stworzyliśmy m.in. blog osadzonych kobiet ewkratke.blog.pl, filię bródnowskiego Parku Rzeźby na terenie zakładu karnego Warszawa-Grochów, cykle więziennych działań twórczych z najwybitniejszymi artystami sztuk wizualnych, cykl edukacji kulturalnej w zakładach karnych Akademie i więzienia. Działania w więzieniach są dotowane w dużej mierze ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Włączają się w nie także instytucje kultury (m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej, Narodowe Centrum Kultury, Teatr Powszechny im. Z. Hubnera), szkoły wyższe (m. in. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), a także wolontariusze – specjaliści i pasjonaci z różnych dziedzin. Podstawową wartością tych działań jest budowanie obywatelskiej aktywności wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności, poczucia współodpowiedzialności za innych, przełamywanie stereotypów dotyczących osadzonych, budowanie nowoczesnego systemu resocjalizacji i readaptacji społecznej.

www.ewkratke.blog.pl
www.wkratke.org.pl
www.facebook.com/FundacjaDomKultury

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Elżbieta Wrona, biuro@domkultury.waw.pl

Multimedia


Facebook