Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Raporty

13 marca 2019 w TR Warszawa spotkaliśmy się, by rozmawiać o różnorodnych tematach związanych z edukacją teatralną, ważnych dla środowiska, tych ponadczasowych, jak i bieżących. Tym razem do rozmowy grona pedagogów teatru, edukatorów, animatorów kultury, nauczycieli, artystów, urzędników i radnych realizujących działania teatralne zaprosiliśmy także rodziców i opiekunów, którzy stają się realnym wsparciem dla nauczycieli w kreowaniu wychowania młodego pokolenia przez sztukę. Spotkaliśmy się pod hasłem „Teatr - miejsce dialogu i spotkania”, a w programie EduAkcji znalazły się wykłady eksperckie, warsztaty i prezentacje programami warszawskich instytucji kultury z zakresu edukacji teatralnej i pedagogiki teatru. W dniu wydarzenia stołeczne teatry (Nowy Teatr, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, STUDIO teatrgaleria, Teatr Rampa, Teatr Wielki – Opera Narodowa oraz TR Warszawa) zaprosiły uczestników na swoje spektakle.

Raport Teatralna EduAkcja Warszawy 2019
Pobierz (2.26 MB, PDF)
To była już piąta EduAkcja dla Bibliotek, którą zorganizowaliśmy tradycyjnie podczas Warszawskich Targów Książki (23 maja 2019). Pasjonaci literatury, bibliotekarze i nauczyciele rozmawiali o sytuacji i roli bibliotek, zestawiali praktykę z sygnalizowanymi przez czytelników potrzebami. Uczestnicy wysłuchali wykładu Dominiki Cieślikowskiej o działaniach wielokulturowych w bibliotekach. Zastanawiali się, co zachęca warszawianki i warszawiaków do czytania, a dr Roman Chymkowski, antropolog i socjolog kultury, przedstawił badania „Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku”. W krótkiej sesji warsztatowej podjęto dyskusje o funduszu nowości, systemie szkoleń i roli bibliotek szkolnych. Zaprezentowany został także nowy portal warszawskich bibliotek.

Raport EduAkcja dla Bibliotek 2019
Pobierz (2.49 MB, PDF)
10 czerwca 2019 w Mazowieckim Instytucie Kultury spotkaliśmy się na najważniejszej tegorocznej EduAkcji - Kulturalnej EduAkcji Warszawy. Podjęliśmy podczas tego wydarzenia temat edukacji kulturalnej jako realnego narzędzia zmiany lub interwencji społecznej. Uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi ważnych współczesnych zagadnień, m.in. rasizmu, hejtu w Internecie, współpracy z warszawiakami innych narodowości, a także wrażliwości ekologicznej. Mieli także wyjątkową okazję zobaczyć nawiązujący do omawianych zagadnień spektakl „Kolorowa, czyli biało-czerwona” zrealizowany przez Fundację Banina.

Raport Kulturalna EduAkcja Warszawy 2019
Pobierz (1.65 MB, PDF)
Pod hasłem #ŁączymySiłyDla-Kultury Literacka EduAkcja Warszawy i konferencja CopyCamp połączyły siły w ramach corocznego wydarzenia Wolne Lektury Fest, poświęconego różnym aspektom domeny publicznej. Rozmawialiśmy o tym, co należy do domeny publicznej, a co zostało z niej wykluczone? Jak ją zachować i rozwijać? Jak czerpać z jej zasobów? Czy działania prowadzące do kurczenia domeny publicznej są pożądane? Z czego wynikają i jak ich uniknąć? Wystąpienia prelegentów poprzedził warsztat pt. „Autor – projektant/prawo autorskie dla projektantów” poprowadzony przez dr. Krzysztofa Siewicza, a finałem wydarzenia było spotkanie z Filipem Springerem i Barbarą Klicką, ambasadorami Wolnych Lektur. Spotkanie odbyło się 4 grudnia 2019 w gościnnych progach Marzycieli i Rzemieślników.

Raport Literacka EduAkcja Warszawy 2019
Pobierz (2.04 MB, PDF)
Druga edycja Filmowej EduAkcji Warszawy była wydarzeniem środowiskowym gromadzącym nauczycieli, animatorów i edukatorów z domów kultury, DKF-ów, stowarzyszeń, fundacji, kin, placówek oświatowych, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz grup nieformalnych, a także osoby zajmujące się edukacją filmową w kinach, urzędników oraz rodziców, opiekunów i młodzież. Tematem przewodnim spotkania, zorganizowanego 5 grudnia 2019 w Filmotece Narodowej - Instytucie Audiowizualnym, była edukacja filmowa przez praktykę i doświadczenie. W programie były wykłady, prezentacje instytucji i warsztaty. Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z polskimi i światowymi trendami dotyczącymi edukacji filmowej, a także wziąć udział w jednym z sześciu warsztatów praktycznych, prowadzonych przez najaktywniejsze warszawskie instytucje działające w polu edukacji filmowej.

Raport Filmowa EduAkcja Warszawy 2019
Pobierz (2.08 MB, PDF)
Pierwsza Konferencja Wielokulturowa EduAkcja Warszawy odbyła się 15 maja w Domu Kultury Kadr i dedykowana była wyzwaniom związanym z prowadzeniem działań wielokulturowych jako narzędzi zmiany społecznej. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jak niwelować podziały i budować porozumienie. Pokazaliśmy mechanizmy osłabiające stereotypy i uprzedzenia. Zastanawialiśmy się nad sposobami kształtowania postaw otwartości i dialogu. Przedstawiliśmy sprawdzone narzędzia, metody i dobre praktyki. Popatrzyliśmy też na Warszawę z perspektywy mniejszości, usłyszeliśmy historie
ludzi, którzy musieli uciekać ze swojego kraju i takich, którzy w Warszawie znaleźli swój nowy dom. Dowiedzieliśmy się, jak tworzyć wielokulturową szkołę. Konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń, metod, materiałów i scenariuszy pomocnych w pracy.

Raport Wielokulturowa EduAkcja Warszawy 2018
Pobierz (3.17 MB, PDF)
W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej stworzyliśmy różnorodne ścieżki upowszechniające edukację czytelniczą. Jedną z nich są EduAkcje dla Bibliotek – cykl konferencji branżowych odbywających się podczas Warszawskich Targów Książki. Pomysłodawcami i realizatorami tych spotkań byli bibliotekarze pracujący w warszawskich bibliotekach publicznych i pełniący jednocześnie funkcje Dzielnicowych Koordynatorów ds. Edukacji Kulturalnej: Agnieszka Proszowska (Wola), Ewa Korulczyk (Praga-Południe), Michała Witak (Ochota) oraz Dorota Wierzchowska (Wilanów).

Raport EduAkcja dla Bibliotek
Pobierz (1.35 MB, PDF)
W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej co roku organizujemy konferencję Kulturalna EduAkcja Warszawy. Jest to wydarzenie środowiskowe, spotkanie urzędników, nauczycieli, animatorów i edukatorów z domów kultury, bibliotek, stowarzyszeń, fundacji, teatrów, muzeów, placówek oświatowych, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw i grup nieformalnych. W takim gronie zainicjowaliśmy i pragniemy kontynuować dyskusję o tym, jak skutecznie realizować Warszawski Program Edukacji Kulturalnej tak, by stał się realnym wsparciem i narzędziem w podnoszeniu jakości edukacji kulturalnej w Warszawie. W tym roku rozmawialiśmy przede wszystkim o wyzwaniach dla edukacji kulturalnej, z jakimi będą mierzyć się szkoły w 2019 roku. Podjęliśmy temat obszarów nieobecnych lub utraconych w nowej podstawie programowej, dyskutowaliśmy o realnych możliwościach współpracy szkół z domami kultury, teatrami, muzeami i organizacjami pozarządowymi. Konferencja odbyła się 18 czerwca 2018 roku w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Raport Kulturalna EduAkcja Warszawy 2018
Pobierz (2.16 MB, PDF)
Tematem przewodnim Konferencji Medialna EduAkcja Warszawy była „Odpowiedzialność za słowo”. Przyglądaliśmy się zjawiskom związanym z szeroko
rozumianą komunikacją za pomocą narzędzi cyfrowych. Internet jest doświadczalnym polem, na którym użytkownicy eksperymentują z tworzeniem treści i nieustannie testują granice wolności słowa. Rozmawialiśmy o tym, jak rozwijając kompetencje medialne i cyfrowe możemy zmieniać schematy komunikacji i jakie wyzwania stoją w związku z tym przed edukacją. Do wspólnej refleksji zaprosiliśmy badaczy, praktyków, twórców i młodzież.

Raport Medialna EduAkcja Warszawy 2018
Pobierz (1.51 MB, PDF)
Piąta edycja konferencji Muzealna EduAkcja Warszawy, dorocznego spotkania środowisk animatorów, edukatorów muzealnych i nauczycieli, zbiegła się z obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Historyczna rocznica była dla nas przede wszystkim okazją do przyjrzenia się szerszym znaczeniom pojęć niepodległości i patriotyzmu, a także medialnym zapośredniczeniom oraz ideologicznym przekształceniom, którym te idee podlegają.

Prezentujemy raport podsumowujący konferencję "Muzealna EduAkcja Warszawy 2018"

Raport Muzealna EduAkcja Warszawy 2018
Pobierz (1.57 MB, PDF)
Z badań opublikowanych w "British Medical Journal" wynika, że obcowanie ze sztuką wydłuża życie.

Zespół naukowców z University College London przeprowadził badania, z których wynika, że osoby, które są częstymi gośćmi galerii sztuk, muzeów czy teatrów żyją dłużej,

Więcej informacji --->>>
Publikujemy raport prezentujący wyniki badania pt. "Ewaluacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020". Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2018 na zlecenie Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Celem badania było dokonanie oceny dotychczasowego przebiegu, efektów oraz potencjału Programu.

Raport: Ewaluacja WPEK 2015-2020
Pobierz (904.57 KB, PDF)
Publikujemy raport z ewaluacji dokumentu "Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia".
Ewaluacja objęła czas od uchwalenia PRK przez Radę Miasta do listopada 2018 roku. Celem ewaluacji było sformułowanie rekomendacji do przyszłych założeń polityki kulturalnej w kontekście Strategii #Warszawa2030.

Raport z ewaluacji dokumentu "Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia >>>
Pobierz (867.82 KB, PDF)
Raport „Trwałość w kulturze”, który powstał po 3 latach realizacji I edycji programu Bardzo Młoda Kultura.W raporcie zostały zaprezentowane najważniejsze dane statystyczne i rezultaty jakościowe osiągnięte w ramach programu. Szczególnej refleksji poddane zostało zagadnienie trwałości w kulturze – jej znaczenie i sposób rozumienia trwałości przez osoby działające w obszarze animacji i edukacji kulturowej. Publikacja ta jest nie tylko próbą podsumowania dotychczasowej realizacji programu, ale też inspiracją do przyszłych działań z zakresu edukacji kulturowej w Polsce.

Raport „Trwałość w kulturze”
Pobierz (1.8 MB, PDF)
Dyskusja w trakcie warsztatów kształtowała się wokół zagadnień związanych z ofertą edukacyjną w obszarze wiedzy o teatrze, pedagogiki
teatru czy animacji kultury – zarówno w wymiarze teorii, jak i praktyki.Mamy dziś w Warszawie bogatą ofertę kształcenia na wszystkich niemal poziomach: studiów magisterskich (Wiedza o Teatrze w Akademii Teatralnej czy Animacja Kultury na IKP UW), studiów podyplomowych (Pedagogika Teatru na IKP UW), kursów instruktorskich (np. kurs instruktorski w Ognisku Ochoty), warsztatów (takich jak „Lekcja Teatru” w Teatrze Polskim, „TRudne tematy” w TR Warszawa, Ostry Dyżur Pedagogiczno-Teatralny). W tej wielości ważne jest rozpoznanie swojej ścieżki, zainteresowań, a także swojego potencjału. Każdy z nas – pedagogów teatru, instruktorów, edukatorów, animatorów – ma głód i chęć uczenia się, poznawania nowych teorii, technik, metod pracy. Niektórzy pragną się też dzielić z innymi tym, co już wiedzą i umieją. Jesteśmy na różnych etapach życia i dlatego tak ważne jest, aby znaleźć dla siebie najlepszą ścieżkę kształcenia.

Raport Teatralna EduAkcja Warszawy 2017
Pobierz (1.6 MB, PDF)
Konferencja pod hasłem „Grajmy w szkole” była jednym z elementów tegorocznej Muzycznej EduAkcji Warszawy – po raz pierwszy połączonej z finałem konkursu Nauczyciel Muzyki 2016. Wydarzenie stało się niezwykłą okazją do spotkania przedstawicieli środowiska nauczycieli muzyki i animatorów muzycznych – osób działających w obszarze edukacji nieformalnej z różnych stron Polski. Warto podkreślić, że organizatorzy zaprosili także młodzież z warszawskich szkół średnich, dzięki czemu w dyskusjach uczestniczyli uczniowie gimnazjum i czterech liceów. Hasło „Grajmy w szkole” reprezentuje akcję społeczną zainicjowaną przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej (PSEiAM), Polską Radę Muzyczną, Stowarzyszenia Jeunesses Musicales Poland, Fundację „Muzyka jest dla wszystkich” i Fundację Nowa Orkiestra Kameralna, w którą włączyły się także Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny – wydawca portalu Muzykoteka Szkolna.

Konferencja była współorganizowana przez Warszawski Program Edukacji Kulturalnej oraz Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej.
Odbyła się 8 kwietnia 2017 roku w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie.

Raport Muzyczna EduAkcja Warszawy 2017
Pobierz (1.85 MB, PDF)
Temat przewodni konferencji Medialna EduAkcja Warszawy 2017 sformułowaliśmy w formie pytania: „Jak nowe media pomagają w zmianie społecznej?”. Zastanawialiśmy się wspólnie, jak krytycznie i twórczo korzystać z nowych mediów i technologii, żeby rozwijać siebie i innych, w jaki sposób wprowadzać społeczne zmiany i kształtować postawy obywatelskie. Spojrzeliśmy na nowe media i technologie jak na narzędzia, które mogą pomóc kształtować otaczającą nas rzeczywistość, a także postawy – zarówno ludzi młodych, jak i dorosłych.

Poniższy raport prezentuje efekty pracy stolikowej w ramach sześciu tematów związanych z mediami i technologiami w ujęciu edukacyjnym i komunikacyjnym. Został przygotowany przez osoby, które moderowały pracę stolikową ekspertów i uczestników. Każdy z opisów został podzielony na trzy części: edu na dziś, czyli opis aktualnych wyzwań, które dostrzegli uczestnicy warsztatu, edu refleksja, czyli kierunki, w których podążała dyskusja podczas warsztatu, oraz edu rekomendacje, czyli propozycje konkretnych rozwiązań wypracowanych przez uczestników. Organizatorami konferencji byli: Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Mediateka START-META. Konferencja odbyła się 30 października 2017 roku
w Mediatece START-META przy ul. Szegedyńskiej 13 A w Warszawie.

Raport Medialna EduAkcja Warszawy 2017
Pobierz (1.94 MB, PDF)
Konferencja Kulturalna EduAkcja Warszawy to organizowane corocznie wydarzenie środowiskowe, na którym spotykają się animatorzy, urzędnicy, nauczyciele i edukatorzy z domów kultury, bibliotek, stowarzyszeń, fundacji, teatrów, muzeów, placówek oświatowych, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw i grup nieformalnych, aby rozmawiać o tym, jak skutecznie realizować Warszawski Program Edukacji Kulturalnej tak, by stał się realnym wsparciem i narzędziem w podnoszeniu jakości edukacji kulturalnej w Warszawie.

Tegoroczna konferencja odbyła się 19 czerwca 2017 roku w Muzeum Warszawy i miała na celu opracowanie działań Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na rok 2018 oraz dyskusję o wyzwaniach dla edukacji kulturalnej w kolejnych latach. Program spotkania obejmował identyfikację obszarów nieobecnych lub zagrożonych w programach szkolnych i edukacji pozaszkolnej oraz poszukiwanie sposobów realizacji, dzięki którym można te obszary ocalić od zapomnienia. Rozmowie sprzyjała zachęcająca do dialogu formuła warsztatów „stolikowych”, przy których w zróżnicowanym gronie eksperckim podjęliśmy aktualne tematy dotyczące życia społeczno-kulturalnego w Warszawie.

Raport Kulturalna EduAkcja Warszawy 2017
Pobierz (2.49 MB, PDF)
W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej zorganizowana została pierwsza Konferencja Filmowa EduAkcja Warszawy. W jednym miejscu spotkali się nauczyciele, urzędnicy, eksperci od prawa autorskiego i pozyskiwania środków, animatorzy i edukatorzy z domów kultury, Dyskusyjnych Klubów Filmowych, stowarzyszeń, fundacji, kin, placówek oświatowych, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw i grup nieformalnych. Zainicjowaliśmy dyskusję o istocie edukacji filmowej w stolicy, zastanowiliśmy się nad wyzwaniami i możliwymi kierunkami rozwoju, poznaliśmy dobre rozwiązania.

Pionierski charakter spotkania wymusił przesunięcie ciężkości z pogłębionej analizy i prób zarysowania działań na przyszłość w stronę badania stanu obecnego i budowania przestrzeni do działań sieciujących. Konferencja podzielona była na dwie części. W pierwszej skupiliśmy się na zarysowaniu najistotniejszych problemów związanych z edukacją filmową. Odbyły się dwie otwarte dla wszystkich uczestników debaty: o prawie autorskim oraz o pozyskiwaniu środków z instytucji publicznych. W drugiej części spotkania pracowaliśmy przy pięciu stolikach tematycznych, gdzie metodą warsztatową pod czujnym okiem ekspertów zgłębialiśmy bardziej szczegółowe zagadnienia.

Poniższy raport prezentuje opracowanie debat przygotowane przez Tomasza Kolankiewicza oraz efekty pracy stolikowej przygotowane przez osoby, które je moderowały. Każdy z opisów został podzielony na trzy części: edu na dziś, czyli opis aktualnych wyzwań, które dostrzegli uczestnicy warsztatu, edu refleksja, czyli kierunki, w których podążała dyskusja podczas warsztatu, oraz edu rekomendacje, czyli propozycje konkretnych rozwiązań wypracowane przez uczestników.

Organizatorami konferencji byli: Warszawski Program Edukacji Kulturalnej oraz Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA).

Konferencja odbyła się 8 listopada 2017 roku w siedzibie FINA przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie.

Raport Filmowa EduAkcja Warszawy 2017
Pobierz (1.9 MB, PDF)
W 2017 roku w ramach EduAkcji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej po raz pierwszy odbyła się konferencja podejmująca temat edukacji architektonicznej. Spotkanie to połączono z finałem drugiej edycji konkursu „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie” realizowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Podczas konferencji nagrodzono jego zwycięzców. Warsztatowa część konferencji dotyczyła edukacji architektonicznej i uwrażliwiania dzieci oraz młodzieży na przestrzeń, w której funkcjonują. Ostatnia część spotkania poświęcona była jakości przestrzeni uczenia się. Jej centralnym punktem był wykład Kirka Weisgerbera z berlińskiej pracowni die Baupiloten, znanej ze znakomitych realizacji obiektów szkolnych.

W konferencji wzięła także udział Marlena Happach, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, która opowiedziała o planach Biura dotyczących tego, aby każdy nowy budynek szkolny i przedszkolny był realizowany w oparciu o procedurę konkursową. Pozwoli to na większą dbałość o jakość projektów, a w dalszej perspektywie pomoże w kształtowaniu poczucia estetyki już od najmłodszych lat. Poniższy raport prezentuje podsumowanie pracy warsztatowej każdej z grup. Został przygotowany przez osoby, które prowadziły warsztaty i moderowały dyskusję. Każdy z opisów został podzielony na dwie części: edu warsztat, czyli opis warsztatów, oraz edu refleksja, czyli kierunki, w których podążała dyskusja podczas warsztatu.

Konferencja odbyła się 5 czerwca 2017 roku w Centrum Kreatywności w Warszawie.

Raport Architektoniczna EduAkcja Warszawy 2017
Pobierz (1.55 MB, PDF)
Niniejszy raport diagnostyczny poświęcony został współdziałaniu sektora oświaty i kultury w ramach przedsięwzięć o charakterze animacyjnym oraz edukacyjnym. Podstawowym kontekstem tego opracowania jest Program „Bardzo Młoda Kultura” (BMK) – przedsięwzięcie, w którym współpraca odgrywa kluczową rolę.

Razem w kulturze. Raport diagnostyczny w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowe Centrum Kultury
Pobierz (595.73 KB, PDF)
Autorskie badanie jakościowe Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach zrealizowane w 2017 roku. Badanie eksploruje uwarunkowania edukacji kulturowej w systemie kształcenia formalnego - POZNAJ NAUCZYCIELI EDUKACJI KULTUROWEJ! Autorki: Agata Cabała, Violetta Rodek RIK 2017

W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej. Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w przestrzeni
Co najmniej jedną książkę w ciągu roku przeczytało 38% Polaków – dowiadujemy się z najnowszych badań Biblioteki Narodowej, które opublikowano w czwartek 15 marca. To podobny wynik jak w kilku ostatnich latach. Po wyraźnych spadkach przypadających na okres 2004–2008 poziom czytelnictwa w Polsce ustabilizował się na poziomie nieco poniżej 40%. Podobnie stabilna jest liczba tzw. czytelników intensywnych, czyli osób deklarujących czytanie 7 i więcej książek rocznie: w ostatnim pomiarze było ich 9%. Pełny raport ukaże się w maju.
Pobierz (591.19 KB, PDF)
Niniejsza publikacja ukazuje się w ramach projektu "Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury" realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016 - 2018 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wiedza - Kulturalni Edukatorzy 2017
Publikacja powstała w ramach projektu " Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury" Autorka: Eliza Gryszko #bardzomłodakultura #kulturalniedukatorzy

Eksperyment partnerstwo
Niniejsza publikacja ukazuje się w ramach projektu "Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury" realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016 - 2018 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Narzędzia. Kulturalni edukatorzy
Jest już raport z pierwszego roku realizacji "Bardzo Młoda Kultura". Raport przybliża cele i założenia programu Bardzo Młoda Kultura oraz kluczowe dla niego pojęcie edukacji kulturowej. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych elementów realizacji programu - badań diagnostycznych, działalności sieciującej, szkoleniowo-warsztatowej, konkursów regrantingowych. Ilustrowany jest przykładami konkretnych działań, zrealizowanych w roku 2016 przez wojewódzkich Operatorów programu.
Pobierz (19.86 MB, PDF)
Analiza tego, czy, w jakim zakresie oraz w jaki sposób zdigitalizowane zasoby są następnie udostępniane w przestrzeni internetu, wydaje się jednym z ważniejszych elementów całego procesu tworzenia cyfrowych obrazów dóbr kultury.

Zdając sobie sprawę z tego, jak dużą rolę w całym łańcuchu dystrybucji cyfrowych obrazów dziedzictwa kulturowego stanowią platformy internetowe, autorzy przeprowadzili pogłębioną analizę tego, w jaki sposób podmioty biorące udział w programach dotacyjnych MKiDN związanych z digitalizacją podchodzą do prezentacji zdigitalizowanych dzieł w przestrzeni internetu.
W prezentowanym raporcie starają się sprawdzić, w jakim stopniu instytucje kultury wykorzystują sieć do włączania dziedzictwa kulturowego w nowe obiegi, a tym samym uruchamiania potencjału, jaki obiegi te wyzwalają.
Pobierz (3.06 MB, PDF)
Celem programu MegaMisja jest zapewnienie dzieciom nowoczesnej edukacji cyfrowej i odkrywanie pożytecznych stron nowych technologii, a wszystko w formie zabawy w cyfrowe laboratorium. Świetlice biorące udział w programie będą grywalizować o sprzęt ICT i inne nagrody, a także pozyskanie wsparcia wolontariackiego np. w wyremontowaniu zaniedbanych pomieszczeń. O tym, że technologie informacyjno-komunikacyjne stały się nieodłącznym i oczywistym elementem codzienności, nikogo – jak się wydaje – nie trzeba już przekonywać. Wystarczy rozejrzeć się po ulicy dowolnej miejscowości, nawet niewielkiej, żeby zobaczyć ludzi wpatrzonych w ekrany smartfonów. Telefony komórkowe i inne technologie cyfrowe są dziś narzędziem komunikacji i pracy, źródłem informacji i rozrywki, pomocą w edukacji i dostępie do dóbr kultury. Dopóki nie przekroczy się progu polskiej szkoły... Tam bowiem nagle wkraczamy w rzeczywistość równoległą, w której smartfony są złe, Internet ogłupia, Wikipedia zaś zawiera same błędy. Dla dziecka – codziennie widzącego rodziców korzystających z technologii cyfrowych, oglądającego bajki na tablecie i grającego w gry na smartfonie matki lub laptopie ojca – może to być mylące. Szczególnie jeśli takie dziecko korzysta ze świetlicy szkolnej. Ponieważ świetlica jest zdecydowanie wykluczona cyfrowo.

Może jednak jest inaczej i świetlica szkolna to w rzeczywistości raj dla dzieci? Może jest to jedyne miejsce w szkole, gdzie wychowawcy – przygotowani merytorycznie i przekonani o dobrych skutkach korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych – wprowadzają dzieci w cyfrowy świat?

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania i związane z nimi wątpliwości było celem projektu badawczego będącego podstawą opracowania raportu otwarcia projektu „MegaMisja”.

Niniejszy raport powstał na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych oraz analizy polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu.

Autorzy: dr Anna Mierzecka, dr Justyna Jasiewicz, dr hab. Małgorzata Kisilowska, Kamil Sijko

Publikacja udostęniona jest na licencji: CC BY 3.0 PL
Pobierz (1.53 MB, PDF)
Poniższe studium przypadku opracowane zostało w oparciu zarówno o dane zastane, jak i wywołane. Po pierwsze zatem, uwzględniono materiały udostępnione przez Fundację Mały Dom Kultury (FDMK): informacje z wniosków grantowych i sprawozdań końcowych z realizacji projektów, dokumentację wizualną projektów, którą Fundacja gromadzi, ale także dokumentację i opisy prowadzonych działań, dostępne na stronach internetowych samej Fundacji lub tworzonych na potrzeby konkretnych projektów. Po drugie – warsztaty, realizowane w ramach projektu „Zakamarki Małego Domu Kultury”, poddane zostały obserwacji uczestniczącej (w sierpniu 2014 roku). Przeprowadzony został również wywiad pogłębiony z animatorkami FDMK, sporządzona została także dokumentacja wizualna obserwowanego projektu. (Fragment opracowania)
Pobierz (80.11 KB, PDF)
Podstawą poniższego studium jest rozmowa przeprowadzona 1 sierpnia 2014 roku z prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej (WEA) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP), dr Justyną Ryczek, oraz rozmowa z dr Magdaleną Parnasow-Kujawą, kierowniczką Pracowni Projektów i Działań Twórczych, koordynatorką Uniwersytetu Artystycznego III Wieku. Ponadto materiałem zebranym do analizy uwarunkowań strukturalnych i organizacyjnych edukacji kulturowej i artystycznej są dane pochodzące ze strony internetowej Wydziału oraz dokumenty nadesłane przez prodziekan WEA:
projekty zrealizowane przez WEA we współpracy z innymi podmiotami od roku 2000,
kronika działań WEA w roku akademickim 2013/2014,
strategia rozwoju WEA.

Zebrane dane pozwalają na analizę warunków strukturalno-organizacyjnych edukacji kulturowej i artystycznej, pozwalają zorientować się, w jaki sposób WEA jest przygotowany do prowadzenia tego rodzaju działań. Ponadto wywiady pogłębione z dr Justyną Ryczek i dr Magdaleną Parnasow-Kujawą dają pewien wgląd w sposób prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturowej i artystycznej na WEA i realizowanych we współpracy z innymi podmiotami. Nie są jednak wystarczające, by została przeprowadzona pełna analiza jakości edukacji kulturowej i artystycznej, realizowanej przez Wydział Edukacji Artystycznej UAP. Dopiero dalsze badania w ramach działalności Centrum Praktyk Edukacyjnych pozwolą w kolejnych raportach stworzyć obraz tej działalności. (Fragment opracowania)
Pobierz (114.55 KB, PDF)
W maju odbyła się pierwsza Konferencja z cyklu „KULTURALNA eduAKCJA WARSZAWY”.

1. SPOTKANIE
Moim założeniem było stworzenie przestrzeni do pierwszego roboczego spotkania szeroko rozumianego środowiska - nie tylko instytucji, ale również organizacji, przedsiębiorców, aktywistów. To zadanie zostało zrealizowane. W salach Służewskiego Domu Kultury przez 8 godzin dyskutowali i pracowali najaktywniejsi interesariusze związani z edukacją kulturalną.

2. ROZMOWA O PRIORYTETACH
Podstawową formułą tego spotkania miała być rozmową i ten cel również osiągnęłam. Dyskusje były tak dynamiczne, że niektóre grupy nie zauważyły przerw. Chciałam, żeby każdy z uczestników mógł w ramach grupy podzielić się tym, co dla niego jest ważne oraz swoimi doświadczeniami. Efektem miało być wyszczególnienie działań priorytetowych – do zrealizowania w tym roku oraz propozycje działań na kolejne lata.

3. TEMATY
Tematy grup roboczych tzw. stolików wynikały z zapisów w nowym dokumencie WPEK:
1. Dorośli też mają prawo do edukacji kulturalnej;
2. Sieciowanie i budowanie środowiska;
3. Zmierzmy się. Rozmowa o miernikach;
4. Jak zachwycić uczestnika?;
5. Czy powinniśmy zazdrościć nauczycielom?;
6. ABC Edukacji artystycznej;
7. Jak promować edukację kulturalną?;
8. Edukacja kulturalna - opłacalna inwestycja, systemy finansowania.

Zaprosiłam do współpracy i prowadzenia poszczególnych grup dyskusyjnych następujące osoby:
1. Aleksandrę Szymańską z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku;
2. Ewę Zbroję z Narodowego Centrum Kultury;
3. Beatę Dubiel-Stawską, współpracującą z Instytutem Adama Mickiewicza;
4. Magdalenę Szpak z Instytutu Teatralnego;
5. Michalinę Laskowską z Pracowni Etnograficznej;
6. Annę Wróbel-Johnson z Fundacji Architektura Plus;
7. Edytę Mietkowską z Biura Kultury m. st. Warszawy;
8. Marię Adamiec z Fundacji Orange.

Rozpoczęliśmy realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020. Dokument tworzyliśmy w sposób partycypacyjny w gronie ponad 50 osób, reprezentujących wszystkie środowiska Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Ta Konferencja stała się pierwszym, mocnym, wspólnym środowiskowym działaniem w ramach WPEK i jednocześnie informacją, jak bardzo zależy nam na angażowaniu wszystkich uczestników na kolejnych etapach.

Konferencję rozpoczęliśmy niestandardowo: obejrzeliśmy film I stała się światłość w reżyserii Piotra Kornobisa z nowej serii Narodowego Instytutu Audiowizualnego. To też znak czasów, że takie narodowe instytucje przygotowują materiały do pracy dla animatorów, nauczycieli i edukatorów.

Konferencja odbyła się nieprzypadkowo w Służewskim Domu Kultury. Budynek, w którym mieści się instytucja animacji kultury, został zaprojektowany przez jednych z najlepszych architektów młodego pokolenia. To przykład bardzo ciekawej przestrzeni, zintegrowanej z otoczeniem i bliskiej człowiekowi.

W trakcie spotkań pojawiały się tematy, które już są realizowane, i którymi możemy się pochwalić. W załączeniu do niniejszego dokumenty znajdują się: projekt Certyfikatu WPEK oraz informacja o nowym portalu (www.wpek.pl), który jest nowym narzędziem i bazą wiedzy dla naszego środowiska.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, entuzjazm i zaangażowanie.
Teraz czas na pracę zespołów roboczych. Rozpoczynamy od zespołu roboczego, który pochyli się nad miernikami i drugiego - nad certyfikatem WPEK.

Jakie następne Zespoły? Kto chce się zgłosić? Czekamy na Was!

Anna Michalak-Pawłowska
Pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy
do spraw Edukacji Kulturalnej
Pobierz (6.97 MB, PDF)
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zdaniem zespołu opracowującego Raport o raportach. Wielowymiarowa i wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kultury publikacja badawcza Małopolskiego Instytutu Kultury pt. Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji pod redakcją Anny Nacher jest jednym z siedmiu najlepszych raportów o stanie kultury w Polsce. Zestawienie najciekawszych raportów ukazało się w najnowszym Notesie.Na.6.Tygodni przy okazji wywiadu z Krzysztofem Olechnickim i Tomaszem Szlendakiem pt. Raport z raportu o raportach.

Raport dostępny: TUTAJ
Podstawą poniższego studium jest rozmowa przeprowadzona 1 sierpnia 2014 roku z prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej (WEA) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP), dr Justyną Ryczek, oraz rozmowa z dr Magdaleną Parnasow-Kujawą, kierowniczką Pracowni Projektów i Działań Twórczych, koordynatorką Uniwersytetu Artystycznego III Wieku.

Ponadto materiałem zebranym do analizy uwarunkowań strukturalnych i organizacyjnych edukacji kulturowej i artystycznej są dane pochodzące ze strony internetowej Wydziału www.wea.uap.edu.pl oraz dokumenty nadesłane przez prodziekan WEA:

- projekty zrealizowane przez WEA we współpracy z innymi podmiotami od roku 2000,
- kronika działań WEA w roku akademickim 2013/2014,
- strategia rozwoju WEA.

Zebrane dane pozwalają na analizę warunków strukturalno-organizacyjnych edukacji kulturowej i artystycznej, pozwalają zorientować się, w jaki sposób WEA jest przygotowany do prowadzenia tego rodzaju działań. Ponadto wywiady pogłębione z dr Justyną Ryczek i dr Magdaleną Parnasow-Kujawą dają pewien wgląd w sposób prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturowej i artystycznej na WEA i realizowanych we współpracy z innymi podmiotami. Nie są jednak wystarczające, by została przeprowadzona pełna analiza jakości edukacji kulturowej i artystycznej, realizowanej przez Wydział Edukacji Artystycznej UAP. Dopiero dalsze badania w ramach działalności Centrum Praktyk Edukacyjnych pozwolą w kolejnych raportach stworzyć obraz tej działalności.
Pobierz (114.55 KB, PDF)
Czy gimnazjaliści to "cyfrowi tubylcy"? W jaki sposób szukają informacji w sieci? Z jakich serwisów korzystają najczęściej? Na te i inne pytania dotyczące kompetencji komunikacyjnych nastolatków w wieku 13 - 16 lat, odpowiada współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego raport z badań realizowanych przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Więcej: www.dzieci-sieci.pl

Raport do pobrania w prawej kolumnie.

Autorzy: Piotr Siuda, Grzegorz D. Stunża, Anna Justyna Dąbrowska, Marta Klimowicz, Emanuel Kulczycki ,Renata Piotrowska, Ewa Rozkosz, Marcin Sieńko, Krzysztof Stachura

Publikacja udostępniona jest na licencji: CC BY 3.0 PL
Pobierz (3.87 MB, PDF)
"Atom kultury..." to badanie fokusowe pracowników merytorycznych, kierowników i dyrektorów samorządowych domów, ośrodków i centrów kultury, którzy wykazują się ponadprzeciętną wiedzą, kreatywnością i efektywnością w realizowaniu projektów kulturalnych oraz mają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania domu, ośrodka, centrum kultury, a także jego otoczenia.

Bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu było skonsolidowanie się grupy Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego - przestrzeni edukacji i wymiany myśli dla animatorów kultury z całego województwa.

Informacje na temat spotkań dostępne są na stronie http://slaskie.forumkrakow.info/.

Źródło: Regionalna Obserwatorium Kultury
Pobierz (1.31 MB, PDF)
Raport Ewaluacyjny NieKongresu Animatorów powstał na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w wyniku prac badawczych prowadzonych od lutego do kwietnia 2014 roku przez Fundację Obserwatorium. Punktem wyjścia i materiałem wykorzystanym przy konstruowaniu koncepcji badania, a także części analiz, były raporty opracowane przez ten sam zespół dotyczące ewaluacji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w grudniu 2013 roku.

Prace badawcze miały na celu opis wątków i zagadnień poruszanych podczas NieKongresu Animatorów, który odbył się w Warszawie w dniach 26 - 28 marca 2014 roku. Poza zadaniami deskrypcyjnymi, w oparciu o ich rezultaty zespół badawczy podjął próbę oceny stopnia realizacji celów, jakie organizatorzy (Narodowe Centrum Kultury i Forum Kraków) postawili przed wydarzeniem. Ponadto, w odniesieniu do niektórych zagadnień, sformułowano hipotezy wyjaśniające zaobserwowane procesy lub nawet teorie obejmujące niektóre wątki badania.

Materiały, które poddano analizie pochodzą z czterech źródeł. Dane o charakterze jakościowym wytworzono podczas marcowego spotkania. Obejmują one obserwacje badaczy oraz opinie uczestników zgromadzone podczas 66 wywiadów swobodnych. Dane ilościowe pochodzą z rejestracji osób zainteresowanych udziałem w NieKongresie oraz z ankiety internetowej przeprowadzonej po wydarzeniu, na którą odpowiedziała około 1/3 uczestników spotkania. Zebrane informacje analizowano w kwietniu i maju 2014 roku, a efekty prac prezentowane są w niniejszym raporcie.

Źródło: Platforma Kultury
Pobierz (1.36 MB, PDF)
W jaki sposób można w pełni wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego? Poniżej prezentujemy raport, w którym podjęto tę kwestię.

ENCATC i partnerzy projektu 'Cultural Heritage Counts for Europe' (CHCFE) opublikowali najnowsze odkrycia i strategie dotyczące wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego. Autorzy raportu dokonują tego poprzez wskazanie dowodów wartości dziedzictwa kulturowego oraz jego wpływu na ekonomię, kulturę i środowisko.

Odkrycia, jakich dokonano dzięki projektowi oraz raport końcowy zostały zaprezentowane na konferencji CHCFE 12.06 na Uniwersytecie w Oslo, którą zorganizowano przy współpracy z Europa Nostra’s Annual Congress 2015.

Główne założenia projektu wskazują na to, w jaki sposób zaadoptowanie holistycznego podejścia stanowi dodatkową wartość przy pomiarze wpływu dziedzictwa kulturowego. Według autorów raportu wpływa to na takie obszary jak zatrudnienie, identyfikację, kreatywność, innowację, zwiększenie konkurencyjności w regionie.

W raporcie Executive Summary and Strategic Recommendations, kierownicy projektu CHCFE zachęcają do opracowania „wskaźników dziedzictwa”, co przełożyłoby się na poprawę jakości statystyki kulturowej. Podejmują oni również działania wśród Instytucji UE i ich członków w celu integracji ochrony i odpowiedniego traktowania dziedzictwa kulturowego we wszystkich powiązanych ze sobą programach i inicjatywach, jak również po to, aby zaangażować wszystkich interesariuszy i społeczeństwo obywatelskie w rozwój strategii i polityki dziedzictwa kulturowego.
Pobierz (13.81 MB, PDF)
Studium przypadku opracowane zostało w oparciu zarówno o dane zastane, jak i wywołane. Uwzględniono tu materiały udostępnione przez Fundację Mały Dom Kultury (FDMK): informacje z wniosków grantowych i sprawozdań końcowych z realizacji projektów, dokumentację wizualną projektów, którą Fundacja gromadzi, ale także dokumentację i opisy prowadzonych działań, dostępne na stronach internetowych samej Fundacji lub tworzonych na potrzeby konkretnych projektów. Po drugie – warsztaty, realizowane w ramach projektu „Zakamarki Małego Domu Kultury”, poddane zostały obserwacji uczestniczącej oraz przeprowadzony został wywiad pogłębiony z animatorkami FDMK i sporządzona dokumentacja wizualna obserwowanego projektu.
Pobierz (80.11 KB, PDF)
Animacja i edukacja kulturowa w Polsce funkcjonują w dynamicznym, nieustannie przeobrażającym się kontekście. Z jednej strony mamy do czynienia z intensywnym rozwojem działań oddolnych, opartych na organizacjach pozarządowych i nieformalnych inicjatywach, z drugiej - z reformowaniem się publicznych instytucji kultury, legitymujących się często długą tradycją.

Autorzy: prof. UAM dr hab. Marek Krajewski, dr Filip Schmidt

Publikacja udostępniona jest na licencji: CC BY-NC-SA 3.0
Pobierz (1.05 MB, PDF)
Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek – ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Programem Rozwoju Bibliotek w latach 2009 – 2015 zostało objętych ponad 3.800 bibliotek z małych miejscowości znajdujących się w blisko 1.300 gminach w całej Polsce.

Więcej informacji
Publikujemy raport z ewaluacji dwóch edycji programu Dom Kultury+. Badanie objęło realizowane w latach 2012-2013 programy: Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna (2012) oraz Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne (2013).

Głównym celem badania było określenie poziomu realizacji założeń Programu Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna oraz Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013.
Pobierz (2.94 MB, PDF)
Celem badania czytelnictwa dzieci i młodzieży była ocena społecznego zasięgu książki wśród uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum, obserwacja biografii czytelniczych oraz praktykowanych sposobów czytania.
Pobierz (2.48 MB, PDF)
Publikacja powstała w ramach projektu „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich”.

Autorzy publikacji: Wojciech Kowalik – AGH w Krakowie, Krzysztof Malczyk – UEK w Krakowie, Łukasz Maźnica – UEK w Krakowie, Jan Strycharz – UEK w Krakowie

Publikacja udostępniona jest na licencji: CC BY-NC-SA 3.0
Pobierz (1.06 MB, PDF)
Po raz pierwszy w Warszawie zostały przeprowadzone badania dotyczące jakości działań edukacji kulturalnej.
Badania przeprowadzono we wszystkich 18 dzielnicach; w każdej z nich równolegle w domach kultury, bibliotekach oraz stowarzyszeniach, fundacjach i prywatnych firmach realizujących edukację kulturalną.
Badania przeprowadziła firma ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. na zlecenie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw Edukacji Kulturalnej oraz Wydziału Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej.
Pobierz (536.63 KB, PDF)
Po co seniorom kultura?
Badania kulturalnych aktywności osób starszych.
Pobierz (2.61 MB, PDF)
Poznanie potrzeb, postaw i opinii mieszkańców warszawskich dzielnic na temat jakości
życia w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy. Badanie zostało zrealizowane
w ramach projektu unijnego Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług
publicznych.
Pobierz (1.05 MB, PDF)
Poznanie potrzeb, postaw i opinii mieszkańców warszawskich dzielnic na temat jakości
życia w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy. Badanie zostało zrealizowane
w ramach projektu unijnego Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług
publicznych.
Pobierz (1.35 MB, PDF)
"Senior = kultura? Uczestnictwo osób starszych w kulturze.
Problematyka związana z osobami starszymi wydaje się być bieżącym i aktualnym tematem i to nie tylko za sprawą publicznej debaty (czy bardziej jej braku) związanej z kształtem przyszłych emerytur i wydłużeniem aktywności zawodowej Polaków. Proces starzejących się społeczeństw, z jakim obecnie mamy do czynienia (i jaki w kolejnych latach ulegnie nasileniu) będzie oddziaływał na różne (również pozaekonomiczne) sfery życia i determinował nowe wzory kulturowe i relacje w polskim społeczeństwie. Przyszłość jaka nas czeka stanowi swoistą zagadkę."
Pobierz (2.61 MB, PDF)
"Miasto przyjazne seniorom tworzy warunki do działań promujących aktywność seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy, podejmowanie wyzwań społecznych i obywatelskich oraz realizację własnych planów. Zapewnia jednocześnie poczucie bezpieczeństwa oraz przystosowuje swoje struktury do potrzeb i możliwości osób starszych. Program Warszawa Przyjazna Seniorom obejmuje w swoim zakresem także osoby zbliżające się do wieku emerytalnego. Stawia się w nim również za cel zmianę sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież."
Pobierz (1.56 MB, PDF)
"W Warszawie mieszka i uczy się ponad 300 000 młodzieży1. Pod względem wieku, pochodzenia społecznego, sytuacji ekonomicznej, zakresu podejmowanych działań, jak i stylów życia jest to grupa bardzo zróżnicowana. Jak bowiem słusznie zauważają badacze Pracowni Badań i Innowacji Stocznia, autorzy zeszytu Głos2, młodzi jako tacy (jako jednorodna grupa społeczna), nie istnieją. Mówić możemy natomiast o młodych mieszkających w miastach, o młodych mieszkających na wsi, studentach lub uczniach szkół ponadgimnazjalnych... Zawsze jednak potrzebna jest możliwa jak największa specyfikacja grupy, którą opisujemy."
Pobierz (631.51 KB, PDF)
"Panel ekspercki poświęcony młodzieży i przestrzeni publicznej wpisywał się w szereg spotkań o tej formule, których celem była diagnoza sytuacji w czterech obszarach dotyczących warszawskiej młodzieży – przestrzeni publicznej, bezpieczeństwa, polityki mieszkaniowej oraz rynku pracy.
Ideą przyświecającą organizacji paneli eksperckich było zebranie w jednym miejscu osób w różny sposób związanych i doświadczonych w obszarze, którego panele dotyczyły, zaangażowanie ich w dyskusję i wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń na wybrany temat. W opisywanym przypadku dyskusja toczyła się wokół spraw związanych z funkcjonowaniem młodzieży w przestrzeni publicznej Warszawy, jej dostosowania do potrzeb tej grupy i rozwiązań, które mogłyby się przyczynić do lepszego odpowiadania na potrzeby młodych warszawiaków."
Pobierz (224.91 KB, PDF)
"Warszawski Program „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych” do roku 2020 spaja podejmowane przez Urząd Miasta działania na rzecz młodzieży, a przede wszystkim wyznacza kierunki polityki młodzieżowej miasta, której głównym zadaniami są poprawa jakości życia młodych ludzi oraz wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu stolicy. Głoszone w programie hasło – Warszawa miastem z klimatem dla młodych – wyraża chęć stworzenia optymalnych warunków rozwoju dla wszystkich młodych ludzi mieszkających, uczących się i pracujących w stolicy."
"Wchodzę na Facebooka codziennie, ale każdy tak robi, przynajmniej w moim wieku. Każdy z nudów siedzi na tym Internecie to staram się z niego korzystać, mniej mogę wychodzić niż moi znajomi znaczy krócej bo mama się o mnie martwi to więcej na Internecie siedzę. ~dziewczyna 17 lat Ruda Śląska"
Pobierz (4.53 MB, PDF)
"Jednym z głównych obszarów programowego wprowadzania kultury do edukacji i edukacji – do kul- tury jest edukacja kulturalna. Od lat 80. XX w. tak określana dziedzina edukacji pojawiła się jako temat międzynarodowych debat organizowanych pod auspicjami UNESCO, Rady Europy, natomiast w Polsce – władz oświatowych i resortu kultury. W Polsce również podjęto intensywne prace nad wzmocnie- niem edukacji kulturalnej."
Pobierz (540.21 KB, PDF)
"Raport został opracowany na podstawie badań własnych, podczas których zastosowano następujące metody i techniki badawcze: wywiady pogłębione z naczelnikami (pracownikami) Wydziałów Kultury Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, wywiady z pracownikami Biura Kultury m.st. Warszawy i Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, analiza finansowa budżetów dzielnic przeznaczonych na kulturę, analiza działań promocyjno – informacyjnych dzielnic, ankieta internetowa przeprowadzona wśród warszawskich organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na poziomie dzielnicowym, analiza on-going wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe ze środków Urzędów Dzielnic, studium przypadku wybranych organizacji....."
Pobierz (1.61 MB, PDF)
"Opracowanie przygotowane przez sieć Eurydice przedstawia obszernie najnowsze dane porównawcze dotyczace edukacji artystycznej w 30 krajach Europy. Raport opisuje cele edukacji artystycznej i kulturalnej, jej organizacje, zakres oferowanych przez szkoły zajeć pozalekcyjnych oraz innych inicjatyw w zakresie tej edukacji. Raport zawiera również informacje dotyczace oceniania uczniów w ramach przedmiotów artystycznych oraz kształcenia nauczycieli uczących tych przedmiotów. W aneksie zaprezentowano planowane w poszczególnych krajach reformy w tej dziedzinie...."
Pobierz (169.63 KB, PDF)
"Bohaterami badania nie są twórcy strategii z ministerstw, czy jednostek samorządu terytorialnego, lecz zaangażowani pracownicy różnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Kulturotwórcy to organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego w miastach– współpracownicy prywatnych i publicznych instytucji kultury. Przyglądamy się zarządzaniu kulturą z ich perspektywy, przede wszystkim jednak przyglądamy się im samym: ich motywacjom i problemom, ale też oddolnym innowacjom i działaniom, które być może warto propagować. Zastanawiamy się nad tym, kim są i dlaczego zajmują się kulturą, a nie czymś innym. Zakładamy, że problemy i napięcia, które są ich udziałem, są też w pewnej mierze problemami polskiej kultury..."

Autorzy publikacji: dr Mirosław Filiciak, Anna Buchner, Michał Danielewicz, Marta Białek-Graczyk, Krzysztof Cibor, Joanna Orlik, Kacper Pobłocki

Publikacja udostępniona jest na licencji: CC BY-SA 3.0 PL
Pobierz (739.07 KB, PDF)
"Tak jak w poprzednich latach główną działalnością programu jest wspieranie młodzieży w zakresie edukacji pozaformalnej poprzez dofinansowanie kreatywnych i innowacyjnych projektów młodzieżowych. Ważne jest dla nas, aby każdy młody człowiek miał możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, nabywania nowych kompetencji, wyrażania siebie, spotkania się z rówieśnikami z innych krajów, a przede wszystkim zdobywania umiejętności przydatnych w życiu codziennym, a co ważniejsze w przyszłym życiu zawodowym..."
Pobierz (7.11 MB, PDF)
Badania, których wyniki prezentujemy w niniejszym raporcie, są częścią projektu pt. „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana”. Projekt, wykorzystując filozofię i twórczość Jana Dormana, wybitnego polskiego reżysera teatralnego, ma na celu przeniesienie do szkół elementów pedagogiki teatru.
Pobierz (1.27 MB, PDF)
Możliwości i ograniczenia edukacji
i animacji kulturowej w Polsce. Najważniejsze tezy.
2014 r.Pobierz plik
Pobierz (221.66 KB, PDF)