Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Czarny łabędź
Kiedy
1 września (niedziela) - 31 grudnia 2019 (czas trwania 45 min)
Gdzie
Pałac Szustra, ul. Morskie Oko 2 (mapa)
zamknij

Spektakl inspirowany jest bajką o Brzydkim Kaczątku H.Ch. Andersena. W spektaklu poruszamy problem braku tolerancji dla odmienności, innego wyglądu, innego zachowania niż to ogólnie przyjęte i akceptowane w określonym środowisku. Barwna oprawa plastyczna, piękna scenografia oraz bogata warstwa akustyczna i muzyczna tworzą przestrzeń ciekawą dla dzieci i ich opiekunów. Spektakl bawi i uczy. Zapewnia wiele estetycznych wrażeń. Pomimo powagi poruszanego tematu spektakl jest przyjazny, wesoły, nie budzi negatywnych emocji, a skłania do refleksji.

Punkt z podstawy programowej
Program zawiera takie punkty z podstawy programowej jak: wprowadzanie uczniów w świat wartości (ofiarności, współpracy, solidarności); rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Czym wydarzenie się wyróżnia?
Kameralna sala widowiskowa do 50 miejsc, bliski bezpośredni kontakt z widzami.Możliwość obejrzenia kulis i scenografii oraz rozmowy z twórcami o teatrze plastycznym.

Prowadzący
Maciej Dużyński, Dariusz Jarosiński

Nazwa Instytucji/Organizacji:
Stowarzyszenie Scena 96

Koszt:
opcja 1. zamawiający ma do dyspozycji 30 miejsc "fotelowych" - cena 900 pln (bilet 30 pln)

opcja 2. zamawiający ma do dyspozycji 32 miejsca "fotelowe" i 18 miejsc "ławkowych" w sumie dla 50 osób - cena 1500 pln (bilet 30 pln)

Kontakt:
email: scena96@tlen.pl;
tel.501 105 067, 506 250 598