Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Edukacja po warszawsku - Warszawski Tryptyk Edukacyjny
Ortofotomapa Warszawy
Warszawski Tryptyk Edukacyjny to projekt naukowy, edukacyjny, wychowawczy i społeczny. Jest to innowacyjny program, który otwiera nowe możliwości interdyscyplinarnej edukacji.

Warszawski Tryptyk Edukacyjny to projekt dydaktyczny skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program jest wspólną inicjatywą dr Marka Ostrowskiego oraz miejskiego Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Jest to pierwszy tego typu program i publikacja na rynku programów edukacyjnych.

Nauczyciele wykorzystując scenariusze zajęć z Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego pokazują uczniom miasto i jego przestrzeń z nowej perspektywy. Nauka historii, biologii, fizyki, matematyki czy informatyki w szkołach staje się dzięki temu bardziej interesująca, bo jest odniesiona do najbliższej przestrzeni uczniów – Warszawy. Wprowadzenie do stołecznych szkół programów nauczania związanych z własnym miastem jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej Warszawy w latach 2008-2012. Dlatego postanowiono opracować osobny program operacyjny poświęcony edukacji varsavianistycznej. Lekcje pilotażowe prowadzone są od roku szkolnego 2007/2008, program został wprowadzony systemowo do szkół w 2009.

Jak czytamy na stronie poświęconej projektowi – www.samper.pl:

Program jest interdyscyplinarny – można go wykorzystywać na wszystkich lekcjach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Scenariusze lekcji dotyczą w równej mierze geografii, biologii czy historii, jak i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii czy sztuki. Dzięki niemu młody człowiek dostrzega ukryte do tej pory elementy, jak ciepło i cień w mieście, migracje ptaków, matematyczne kody, geometryczną symbolikę, czy niewidoczne z ziemi znaki historii i zwiastuny zmian. Scenariusze zajęć opowiadają o różnych obiektach w warszawskiej przestrzeni, o zjawiskach i procesach, pokazują zarówno to, co widać na co dzień, jak i to, co można dostrzec tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Niedawno skończyła się druga edycja kursu dla nauczycieli. Zajęcia trwały od jesieni do lutego. Nauczyciele uczyli się, jak wykorzystywać zdjęcia satelitarne. Nabyte podczas kursu umiejętności mogą wykorzystać później na lekcjach z różnych przedmiotów, nawet z takich jak chemia, fizyka i matematyka. Tom 2 Tryptyku Edukacyjnego zostanie opublikowany w marcu w formie elektronicznej i zamieszczony na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl. Będzie zawierał scenariusze lekcji, które zostały opracowane przez studentów dr Ostrowskiego – słuchaczy otwartych wykładów varsavianistycznych.

Program spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Autorzy programu piszą:

Lekcje wzbudziły wśród uczniów bardzo duże zainteresowanie i aktywację do samodzielnego szukania dodatkowych wiadomości. Mobilizowały uczniów bardzo dobrych, jak i tych najsłabszych, którzy również mogli wykazać się znajomością terenu, spostrzegawczością, umiejętnością czytania przestrzeni, sprawnością interpretacji. Wszyscy uczniowie zdawali sobie sprawę, że uczą się lekcji nie z podręcznika, ale z rzeczywistej przestrzeni miasta i doceniali tę innowacyjność. (www.samper.pl)

Zapytana o plany na najbliższy czas, związane z wdrażaniem kolejnych faz programu, Joanna Gospodarczyk, Zastępcy Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy odpowiada – W planie na najbliższy czas mamy otwarte wykłady dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Chcemy rozpocząć w maju. Oczywiście cały projekt wpisuje się w starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

Warszawski Tryptyk Edukacyjny to nowoczesny program nauczania. Odwołuje się do bliskiego młodym ludziom przekazu obrazowego i wykorzystuje nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwarzania informacji i komunikowania się młodego pokolenia. Rozszerzenie programu poprzez aplikacje internetowe stwarza dodatkowe możliwości jego rozwoju. Czyni to program bardziej przyjaznym i atrakcyjnym dla uczniów, pobudza ich do samodzielności - własnych analiz i interpretacji.

Tryptyk w szkole to nowe możliwości edukacji interdyscyplinarnej (problemowej, a nie przedmiotowej jak w klasycznym ujęciu), proponuje nowe podejście w nauczaniu, gdy nauczyciel staje się przede wszystkim przewodnikiem i opiekunem ucznia, a nie tylko lektorem przekazującym i sprawdzającym wiadomości. Wykorzystując obrazy lotnicze i satelitarne integruje uczniów z realną przestrzenią. Założenia Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego odwołują się nie tylko do inteligencji opartej na wiedzy, korzystają również z inteligencji intuicyjnej i emocjonalnej. Racjonalna interpretacja przestrzeni rozwija wiedzę i tworzy w młodych umysłach model rzeczywistości; powiązania emocjonalne z przestrzenią kształtują z kolei lokalny patriotyzm i pobudzają do działań dla swojego otoczenia.

Więcej informacji o programie można znaleźć na www.samper.pl. Na stronie znajdują się także materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli m.in. ortofotomapa Warszawy wraz z narzędziami do pomiarów odległości, powierzchni pól i wyznaczania współrzędnych geograficznych w oparciu o programy ESRI ArcGIS.

Informacje o szkoleniach nauczycieli dostępne są w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na ul. Hożej 88, www.wcies.edu.pl.

Źródło: www.samper.pl