Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

IV EDYCJA KONKURSU M. ST. WARSZAWY NA NAJLEPSZY PROJEKT
Konkurs m.st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej – jest przeglądem inicjatyw oraz programów edukacji kulturalnej realizowanych w Warszawie.

Konkurs ma charakter otwarty. Projekt do Konkursu może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, która działa na terenie m.st. Warszawy. Zgłaszać można projekty zrealizowane w 2012 roku. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa.

Celem konkursu jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonań w dziedzinie edukacji kulturalnej, a także rekomendowanie najlepszych, jako dobrych praktyk.

Ważnym zadaniem jest też monitorowanie stanu edukacji kulturalnej, szczególnie w obrębie poszczególnych typów jej realizatorów: w placówkach oświatowych i szkołach, instytucjach kultury różnego typu: instytucjach artystycznych, domach kultury oraz w organizacjach pozarządowych.

Każdego roku konkurs cieszy się dużą popularnością, a Laureaci z ubiegłych lat wymieniają to wyróżnienie wśród swoich znaczących osiągnięć. To dla nas powód do dumy. Najważniejsze są jednak efekty ich działań – czyli fakt, że w teatrach, domach kultury i szkołach obserwujemy coraz częściej, profesjonalnie organizowane innowacyjne wydarzenia edukacyjno – kulturalne.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są przez koordynatorów dzielnicowych Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4 na formularzu wg dotychczasowego wzoru.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2013 roku.Anna Michalak Pawłowska
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy d.s. Edukacji Kulturalnej,
dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych DorożkarniaInformacje: redakcja@wpek.pl