Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej - wprowadzenie
WPEK jest jedynym w Polsce wspólnym programem kultury i edukacji. Integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne. Łączy zasoby, które mają instytucje artystyczne i instytucje animacji kultury z potrzebami i oczekiwaniami środowiska edukacyjnego.

WPEK to także narzędzie do zarządzania informacją o edukacji kulturalnej oraz sieć animatorów i edukatorów w Warszawie. System skupia koordynatorów we wszystkich dzielnicach: szkołach i instytucjach animacji kultury, z którymi możemy bezpośrednio kontaktować się dzięki specjalnie stworzonej bazie adresów e-mail.

Program powstał w 2009 roku, dedykowany był tylko uczniom, obecnie trwają prace nad jego rozszerzoną wersją dla wszystkich grup wiekowych i środowiskowych .

Dokument będzie Programem Operacyjnym w ramach Programu Rozwoju Kultury oraz Polityki Edukacyjnej i Strategii Społecznej miasta.
________________________________________________________________

Zarządzeniem nr 3923/2009 oraz 3924/2009 Prezydent m. st. Warszawy powołał Pełnomocnika do spraw edukacji kulturalnej.
Następnie Burmistrzowie powołali 18 koordynatorów dzielnicowych,
a dyrektorzy szkół i instytucji - koordynatorów w swoich placówkach.

KEKS, czyli Koordynator Edukacji Kulturalnej w Szkole
to osoba, która tworzy i realizuje szkolny program edukacji kulturalnej lub jest autorem szkolnych projektów i programów (np. przeglądów, festiwali, spotkań artystycznych), lub która animuje w szkole działania artystyczne, prowadzi pozalekcyjne zajęcia (np. teatr, zespół muzyczny, pracownię plastyczną), lub po prostu zarządza informacją, czyli przekazuje wiedzę o konkretnym projekcie, konkursie, wydarzeniu, odpowiedniemu nauczycielowi lub uczniowi.