Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Edukacja kulturalna i artystyczna w nowej podstawie programowej
logo WCIES
Streszczenie wystąpienia Pani Beaty Zuziak z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń podczas seminarium w Marózie (luty 2012 r.).

Nowa podstawa programowa:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwane potocznie podstawą programową. Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.

Kalendarz wdrażania zmian programowych:

Reforma wprowadzana jest do szkół od 2009/201 - I klasa szkoły podstawowej oraz I klasa gimnazjum, w 2012/2013 – I klasa szkoły ponadgimnazjalnej.

Zmiany w pracy szkoły:

- Nauczyciele – na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela – mają obowiązek, poza swoim pensum, przepracować co najmniej jedną godzinę tygodniowo z uczniami w sposób wychodzący naprzeciw ich indywidualnym potrzebom – udzielając im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań.
- Możliwość nierównomiernego rozłożenia godzin w trakcie roku szkolnego można wykorzystać w celu zorganizowania całych dni nauki poza szkołą. Godziny tak zaplanowanych zajęć mogą być doliczone do czasu pracy uczniów przeznaczonego na konkretny przedmiot oraz do pensum realizowanego przez nauczyciela.
- Nowy ramowy plan nauczania jest bardziej elastyczny: określa minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację każdego przedmiotu w całym cyklu kształcenia.
- Dyrektor szkoły odpowiada za organizację zajęć która zagwarantuje, że łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z każdego przedmiotu nie będą mniejsze niż określone w ramowym planie nauczania.

VII tom podstawy jest poświęcony edukacji kulturalnej i artystycznej. Nowa podstawa programowa kładzie duży nacisk na przedmioty artystyczne w szkole. Wychowanie muzyczne i plastyczne w klasach I-III szkoły podstawowej może być powierzane nauczycielom – specjalistom. Przywraca również odpowiednią rangę muzyce i plastyce w klasach IV-VI przyznając na ich nauczanie po 95 godzin w II etapie nauki na każdy przedmiot. W gimnazjum (III etap edukacyjny) oprócz plastyki (30 godzin) oraz muzyki (30 godzin) wprowadzone są zajęcia artystyczne (60 godzin w modułach po 30 godzin). Zadaniem tak zorganizowanej edukacji artystycznej jest z jednej strony dopełnienie edukacji ogólnej, a z drugiej strony umożliwienie uzupełnienia wykształcenia w sposób dostosowany do indywidualnych wyborów uczniowskich. W szkołach ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny) jest również możliwość zorganizowania zajęć artystycznych, ale są to zajęcia nieobowiązkowe, do wyboru przez ucznia.

Beata Zuziak
doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie edukacji kulturalnej