Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

Idea Konkursu
Idea KonkursuWarszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej – jest przeglądem inicjatyw oraz programów edukacji kulturalnej realizowanych w Warszawie.

Konkurs ma charakter otwarty. Projekt do Konkursu może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, która działa na terenie m.st. Warszawy lub inne podmioty, np. uczelnie lub firmy prywatne. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Celem konkursu jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonań w dziedzinie edukacji kulturalnej, a także rekomendowanie najlepszych, jako dobrych praktyk.

Ważnym zadaniem jest też monitorowanie stanu edukacji kulturalnej, szczególnie w obrębie poszczególnych typów jej realizatorów: w placówkach oświatowych i szkołach, instytucjach kultury różnego typu: instytucjach artystycznych, domach kultury oraz w organizacjach pozarządowych.

Każdego roku konkurs cieszy się dużą popularnością, a Laureaci z ubiegłych lat wymieniają to wyróżnienie wśród swoich znaczących osiągnięć. To dla nas powód do dumy. Najważniejsze są jednak efekty ich działań – czyli fakt, że w teatrach, domach kultury, szkołach i innych miejscach obserwujemy coraz częściej profesjonalnie organizowane, innowacyjne wydarzenia edukacyjno – kulturalne.

Giełda Programów i Projektów Edukacji Kulturalnej to wydarzenia towarzyszące konkursowi, dzięki którym prezentujemy tzw. "dobre praktyki" w miejscach, w których na co dzień są realizowane.


Laureaci nagród Konkursu m.st. Warszawy - projekty, które zostały zrealizowane w latach 2009-2013

V Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

IV Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

III Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

II Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

I Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

Film z V edycji Nagrody