Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook


Nagroda Warszawska

Idea konkursu
Idea konkursuOrganizatorem i fundatorem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest m.st. Warszawa.

Celem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest promocja najlepszych projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w m.st. Warszawie.

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja zakończyła się do 30 czerwca danego roku.
Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:

konkurs2019.edukacjakulturalna.pl

Konkurs ma charakter otwarty. Może w nim startować animator, edukator, nauczyciel, który w Warszawie zrealizował program lub projekt edukacji kulturalnej do 25 czerwca danego roku. Projekt mógł być zrealizowany w instytucji kultury, placówce oświatowej, przez organizacje pozarządowe, na uczelni, przez firmę lub osobę fizyczną.

Nagroda na najlepszy projekt Edukacji Kulturalnej ma charakter finansowy, pula nagród wynosi 100.000 zł.

Każdego roku konkurs cieszy się dużą popularnością, a Laureaci z ubiegłych lat wymieniają to wyróżnienie wśród swoich znaczących osiągnięć. To dla nas powód do dumy. Najważniejsze są jednak efekty ich działań – czyli fakt, że w teatrach, muzeach, domach kultury, bibliotekach , szkołach, organizacjach pozarządowych i innych miejscach realizowane są jakościowe projekty i programy edukacji kulturalnej.

Laureaci nagród Konkursu m.st. Warszawy - projekty, które zostały zrealizowane w latach 2009-2018

X Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2019

IX Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2018

VIII Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2017

VII Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2016

VI Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2015

V Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2014

IV Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2013

III Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2012

II Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2011

I Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2010

Multimedia