Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
Newsletter E-mail Facebook


Nagroda Warszawska

Idea konkursu
Idea konkursuOrganizatorem i fundatorem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest m.st. Warszawa.

Celem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest promocja najlepszych projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w m.st. Warszawie.

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej
przyznawana jest corocznie za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej. Konkurs dotyczy projektów zrealizowanych do 30 czerwca br.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może startować animator, edukator, nauczyciel, który w Warszawie zrealizował program lub projekt edukacji kulturalnej do końca czerwca 2015 roku. Wniosek może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, uczelnia, firma lub osoba fizyczna.

Nagroda na najlepszy projekt Edukacji Kulturalnej ma charakter finansowy, pula nagród wynosi 60.000 zł.


Konkurs ma charakter otwarty. Celem konkursu jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonań w dziedzinie edukacji kulturalnej, a także rekomendowanie najlepszych, jako dobrych praktyk.

Każdego roku konkurs cieszy się dużą popularnością, a Laureaci z ubiegłych lat wymieniają to wyróżnienie wśród swoich znaczących osiągnięć. To dla nas powód do dumy. Najważniejsze są jednak efekty ich działań – czyli fakt, że w teatrach, muzeach, domach kultury, bibliotekach , szkołach, organizacjach pozarządowych i innych miejscach realizowane są jakościowe projekty i programy edukacji kulturalnej.

Gala VII edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

Laureaci nagród Konkursu m.st. Warszawy - projekty, które zostały zrealizowane w latach 2009-2016

VII Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2016

VI Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2015

V Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2014

IV Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2013

III Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2012

II Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2011

I Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 2010

Multimedia