Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

O Indeksie

Indeks Qulturalny
Wielu młodych ludzi realizuje się poprzez działania artystyczne i animacyjne w grupach nieformalnych, domach kultury, stowarzyszeniach, fundacjach, teatrach, muzeach i bibliotekach. To dla nich stworzyliśmy warszawski “IQ - Indeks Qulturalny”.

Jak w systemie edukacji formalnej zauważyć, że wielu młodych ludzi realizuje swoje aktywności kulturalne poza szkołą? W ramach Warszawskiego programu Edukacji Kulturalnej wprowadzamy “IQ - Indeks Kulturalny jako” rozwiązanie systemowe, pozwalające na to, by działania uczniów były zauważone w szkole. Docenienie ich aktywności w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Pamiętajmy, że w procesie edukacji ważne są indywidualne potrzeby uczestnika i otwarta możliwość dokonywania wyboru drogi edukacyjnej. Szkoła nie jest jedynym miejscem, a edukacja formalna nie stanowi jedynej możliwości uczenia się. Edukacja pozaszkolna to duży i różnorodny obszar szeroko rozumianych organizacji i instytucji, coraz częściej postrzeganych jako miejsce zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności i efektywnego nabywania kompetencji.

Dlaczego warto wydawać taki dokument uczniom?

Po pierwsze świadczy on o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy.
Po drugie ułatwia odnotowywanie aktywność ucznia pozwalając, na przykład, na zwiększenie oceny ze sprawowania.
Po trzecie daje możliwość premiowania ucznia w procesie rekrutacji.
Po czwarte motywuje go do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania poza szkolnym programem nauczania.
Po piąte będzie znakomitą bazą wiedzy o potencjale jakim dysponuje szkoła.
A co najważniejsze, będzie wsparciem dla uczniów, którzy nie zawsze potrafią promować swoje talenty lub choćby pozytywnie zaistnieć w świadomości społeczności szkolnej.

Wszystkim szkołom rekomendujemy IQ - Indeks Qulturalny.

Koordynator Indeksu Qulturalnego:
Tomek Truszkowski
e-mail: iq@wpek.pl

Zasady programu

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU INDEKSU QULTURALNEGO:
1. Indeks Qulturalny jest dokumentem potwierdzającym aktywność ucznia w pozaszkolnych zorganizowanych formach aktywności kulturalnych. Pozwoli poznać i docenić artystyczną działalność ucznia.

2. Wydawcą indeksu jest szkoła, do której uczęszcza uczeń. W wyjątkowych sytuacjach wydawcą może być placówka/instytucja, w której odnotowywana jest pierwsza aktywność ucznia w danym roku szkolnym.

3. Za wydanie indeksu odpowiedzialny jest szkolny koordynator. W przypadku wydania indeksu przez placówkę/instytucję szkolny koordynator odnotowuje i legalizuje wydanie dokumentu.

4. Dokument do wydruku można pobrać z portalu edukacjakulturalna.pl, w zakładce Index Qulturalny lub ze strony: edukacja.warszawa.pl.

5. Dokument należy wydrukować i zszyć.

6. Szkolny koordynator prowadzi rejestru indeksów wydawanych w placówce.

7. Szkolny koordynator informuje uczniów i nauczycieli o możliwości otrzymania indeksu.

8. Indeks zawiera następujące informacje:

Wypełniane przez szkołę:

a) imię i nazwisko ucznia, klasę,

b) pieczątkę szkoły i podpis dyrektora szkoły,

c) nr rejestru szkolnego IQ

d) imię i nazwisko szkolnego koordynatora

Wypełniane przez realizatora działań artystycznych (instytucji, placówki, ngo, innej szkoły):

e) udział w zespole artystycznym/sekcji artystycznej, f) udział w działaniach artystycznych,

g) naukę w szkole artystycznej,

h) realizację autorskich kulturalnych działań ucznia.

Wpisu potwierdzającego aktywność kulturalną dokonuje: animator /edukator / nauczyciel / koordynator projektu

9. Aktywność może mieć charakter:

a) stały,

b) okresowy,

c) okazjonalny (konkursy, festiwale, wystawy, plenery, pokazy).

Wpis w indeksie jest rekomendacją dla dyrektora szkoły, która może zostać uwzględniona przy wystawianiu oceny z przedmiotów artystycznych, wystawianiu oceny z zachowania, nagrodzie szkolnej, etc.

Do pobrania

IQ-indeks
PDF, 9.89 MB
IQ-instrukcja
PDF, 43.04 KB