Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

O Indeksie

Indeks Qulturalny
Wielu młodych ludzi realizuje się poza szkołą, poprzez działania artystyczne i animacyjne w grupach nieformalnych, domach kultury, stowarzyszeniach, fundacjach, teatrach, muzeach i bibliotekach. Jak do nich dotrzeć? Jak odnotować i zbadać to zjawisko? W odpowiedzi na podobne pytania stworzyliśmy warszawski Indeks Qulturalny dla uczniów, który pomoże nam lepiej poznać pasje i potrzeby tej trudnej grupy docelowej.

W 2018 roku wprowadziliśmy Indeks Qulturalny. W procesie edukacji ważne są indywidualne potrzeby uczestnika i otwarta możliwość dokonywania wyboru drogi edukacyjnej. Szkoła nie jest jedynym miejscem, a edukacja formalna nie stanowi jedynej możliwej oferty uczenia się, nie można więc nie dostrzegać propozycji edukacyjnych płynących spoza szkoły. Edukacja pozaszkolna to duży i różnorodny obszar instytucji, bodźców informacyjnych i sytuacji edukacyjnych, w których uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli. To wszystko tworzy przestrzeń dla uczenia się od siebie wzajemnie. Przestrzeń pozaszkolna coraz częściej jest postrzegana jako miejsce zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności i efektywnego nabywania kluczowych kompetencji.

Udział uczniów w różnorodnych warsztatach pogłębiających wiedzę, rozwijających zainteresowania i pasje oraz kształcących umiejętności w wybranych dziedzinach sztuki powinien być w określony sposób certyfikowany i akceptowany przez szkołę jako forma nabywania kompetencji. W jaki sposób certyfikować tę aktywność artystyczną i kulturalną? Propozycją zapisaną w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej jest Indeks Qulturalny. W ramach Warszawskiego programu Edukacji Kulturalnej wprowadziliśmy “IQ - Indeks Kulturalny” jako rozwiązanie systemowe, pozwalające na to, by działania uczniów były zauważone w szkole.

Dlaczego warto wydawać taki dokument uczniom? Po pierwsze świadczy on o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy, a to istotna informacja dla rodziców i szkoły. Po drugie umożliwia premiowanie ucznia w procesie rekrutacji* i po trzecie motywuje go do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania poza szkolnym programem nauczania.

*Indeks Qulturalny nie zapewnia punktów wpisywanych na świadectwo szkolne, jest on nieformalnym dokumentem rekomendowanym warszawskim placówkom przez Biuro Edukacji i Biuro Kultury m.st. Warszawy.

W podstawowym złożeniu wydawcą indeksu jest szkoła, do której uczęszcza uczeń i to ona odpowiada za jego rejestrację. Jednak indeks można również otrzymać w trakcie festiwali i innych wydarzeń miejskich i dzielnicowych. Może być on wręczany przez domy kultury, biblioteki, placówki oświatowe, fundacje czy stowarzyszenia, w których rozwija się młody człowiek ( od jednorazowych warsztatów, poprzez udział w projektach, po udział w grupach artystycznych. W takim wypadku otrzymanie indeksu należy zgłosić szkolnemu koordynatorowi edukacji kulturalnej w placówce, do której uczęszcza uczeń.

Wpisy w Indeksie Qulturalnym dotyczą wszelkiego rodzaju aktywności artystycznych lub związanych z kulturą, niezależnie od ich wymiaru czasowego i rodzaju zajęć, a dokumentowane są z krótkim opisem programu i liczby godzin uczestnictwa zrealizowanych w ciągu roku szkolnego.
Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Jest też znakomitą bazą wiedzy o uzdolnionych podopiecznych jakimi dysponuje szkoła, tym bardziej, że często w różny sposób korzysta z ich zaangażowania, nie do końca mając świadomość potencjału jakim dysponują jej uczniowie. A co najważniejsze, Indeks Qulturalny jest wsparciem dla uczniów, którzy nie zawsze potrafią promować swoje talenty lub choćby pozytywnie zaistnieć w świadomości społeczności szkolnej.

Wszystkim szkołom rekomendujemy IQ - Indeks Qulturalny.

Koordynator Indeksu Qulturalnego:
Tomek Truszkowski
e-mail: iq@wpek.pl

Zasady programu

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU INDEKSU QULTURALNEGO:
1. Indeks Qulturalny jest dokumentem potwierdzającym aktywność ucznia w pozaszkolnych zorganizowanych formach aktywności kulturalnych. Pozwoli poznać i docenić artystyczną działalność ucznia.

2. Wydawcą indeksu jest szkoła, do której uczęszcza uczeń. W wyjątkowych sytuacjach wydawcą może być placówka/instytucja, w której odnotowywana jest pierwsza aktywność ucznia w danym roku szkolnym.

3. Za wydanie indeksu odpowiedzialny jest szkolny koordynator. W przypadku wydania indeksu przez placówkę/instytucję szkolny koordynator odnotowuje i legalizuje wydanie dokumentu.

4. Dokument do wydruku można pobrać z portalu edukacjakulturalna.pl, w zakładce Index Qulturalny lub ze strony: edukacja.warszawa.pl.

5. Dokument należy wydrukować i zszyć.

6. Szkolny koordynator prowadzi rejestru indeksów wydawanych w placówce.

7. Szkolny koordynator informuje uczniów i nauczycieli o możliwości otrzymania indeksu.

8. Indeks zawiera następujące informacje:

Wypełniane przez szkołę:

a) imię i nazwisko ucznia, klasę,

b) pieczątkę szkoły i podpis dyrektora szkoły,

c) nr rejestru szkolnego IQ

d) imię i nazwisko szkolnego koordynatora

Wypełniane przez realizatora działań artystycznych (instytucji, placówki, ngo, innej szkoły):

e) udział w zespole artystycznym/sekcji artystycznej, f) udział w działaniach artystycznych,

g) naukę w szkole artystycznej,

h) realizację autorskich kulturalnych działań ucznia.

Wpisu potwierdzającego aktywność kulturalną dokonuje: animator /edukator / nauczyciel / koordynator projektu

9. Aktywność może mieć charakter:

a) stały,

b) okresowy,

c) okazjonalny (konkursy, festiwale, wystawy, plenery, pokazy).

Wpis w indeksie jest rekomendacją dla dyrektora szkoły, która może zostać uwzględniona przy wystawianiu oceny z przedmiotów artystycznych, wystawianiu oceny z zachowania, nagrodzie szkolnej, etc.

Do pobrania

IQ-indeks
PDF, 9.89 MB
IQ-instrukcja
PDF, 43.04 KB