Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Pozytywnie zakręcone - tańce etniczne w kręgu
Pozytywnie zakręcone, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2
autorki: Krystyna Stańczak – Pałyga, autorka programu, Grażyna Sobieska – Szostakiewicz, koordynator i współtwórca projektu z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego


Opis projektu:

"Projekt prowadzony był w środowisku zewnętrznym, co ma duże znaczenie w przypadku zamkniętej placówki resocjalizacyjnej. Jest kontynuacją prowadzonych wcześniej działań z Krystyną Stańczak-Pałygą, specjalistą w zakresie edukacji kulturalnej. W projekcie brały udział wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i seniorki 55+.

Program przyczynia się do rozwoju umiejętności tanecznych i wokalnych, stymuluje literacką kreatywność uczestniczek, buduje poczucie więzi międzypokoleniowej.

Przekazuje wiedzę o dziedzictwie kulturowym, pozwala doświadczać radości z aktywnego udziału w kulturze.
Projekt obejmował systematyczne, 2-godzinne spotkania w okresie od stycznia 2013 do maja 2014 r.

Głównym elementem spotkań były tańce etniczne w kręgu, których uczyłyśmy się i które wykonywałyśmy w czasie kolejnych zajęć.
Dlaczego „w kręgu”? Ponieważ „Krąg symbolizuje równość wszystkich uczestników (także prowadzącego), ułatwia integrację…” (Woynarowska B.).

Jest to szczególnie istotne, gdy na spotkania przychodzą osoby, którym towarzyszy poczucie marginalizacji, a nawet wykluczenia, których samoocena jest zaniżona. W kręgu mogą w naturalny sposób poczuć się równoprawnym członkiem zbiorowości: w kręgu nikt nie jest od nich ani gorszy ani lepszy wszyscy uczestnicy kręgu mogą czuć się równie ważni, tworzyć i cieszyć się ze wspólnych działań i dokonań. Taniec i proponowane wokół niego działania stwarzają warunki dla integracji, sprzyjają budowaniu więzi, zmniejszają poczucie osamotnienia, zwiększają poczucie bezpieczeństwa i wyzwalają radość życia – bez względu na wiek i doświadczenia życiowe.

W programie były tańce bałkańskie, irlandzkie, żydowskie, afrykańskie, ukraińskie, polskie i wiele innych. Pozwala to uświadamiać sobie te elementy życia ludzkiego, które nas łączą; wspólnotę rzeczy najważniejszych jak miłość, przyjaźń, zaślubiny, narodziny, święta rodzinne, jedzenie, rozstanie, śmierć: to przewija się przez tańce różnych kultur dając poczucie więzi.

Oprócz tańców ważnym elementem były krótkie formy warsztatowe: ćwiczenia i zadania związane ze sztuką, wspólnie wypracowane rytuały oraz sytuacje sprzyjające autoprezentacji, twórczości. Wiele ciepła wnosiły przygotowywane przez młode uczestniczki niespodzianki dla seniorek (m.in. karty świąteczne, listy, anioły, pamiątkowe kubki) oraz własnoręcznie wykonane przez starsze uczestniczki ciasta, pomysłowe ozdoby dla dziewcząt.

Wspólnie uczestniczyłyśmy w występach artystycznych seniorek (śpiewają w chórze im. W. Skoraczewskiego). Seniorki były zapraszane na występy wychowanek w ramach Festiwalu Teatralnego organizowanego corocznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Warszawie. Stwarzało to okazje do wymiany bardzo pozytywnych informacji zwrotnych, „kibicowania” sobie wzajemnie. Ważne były podsumowania całego roku spotkań, współorganizowane przez dziewczęta z MOW nr 2, podczas których można było zaobserwować silną więź młodych i seniorek oraz prośby o kontynuację projektu w następnym roku.

Efektami projektu był:
• Wzrost poczucia własnej wartości i akceptacji innych, poczucia sprawstwa u obu grup.
• Przełamanie stereotypów dotyczących osób starszych wiążących się z cechami tj. niedołężność, narzekanie na bóle i na młodych, bezradność, bierność, brak fantazji).
• Doświadczanie nowej, jakości starości, która wiążę się z pozytywną energią, pasją życia, doświadczeniem, budowanie dialogu międzypokoleniowego.
• Wspólna zabawa, integracja, wyrażenie własnych możliwości twórczych związanych ze sztuką.
• Uczenie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze."

Multimedia