Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2010 - I Nagroda - "USŁYSZ NAS"
 Usłysz nas
Usłysz nas
Autorzy projektu:
Marta Abramczyk, Zbigniew Darda / Dom Kultury „Zacisze” /Targówek

Termin realizacji: 2009 r.

Miejsce realizacji: Dom Kultury „Zacisze”

Adresaci: Młodzież szkolna, dorośli

Liczba uczestników: 35 osób, 3000 osób pośrednio

Finansowanie:
Program Młodzież w Działaniu UE , środki własne

Realizatorzy:
Antoni Barłowski – aktor Teatru Konsekwentnego –warsztaty aktorskie;
Małgorzata Kozyra– konsultacje reżysera

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
Marta Abramczyk o powstaniu projektu: „Jestem osobą niesłyszącą. Przez długi czas funkcjonowałam w zamkniętym środowisku „uciekając” od innych ludzi, bojąc się niezrozumienia, dopóki nie wzięłam udziału w projekcie Teraz My przygotowanym przez Dom Kultury Zacisze na Targówku. Uświadomiłam sobie, jak bardzo wyolbrzymione były moje obawy. Po zakończeniu projektu, razem z moją przyjaciółką, chciałyśmy pokazać innym osobom niesłyszącym, że od „normalnych” różnimy się jedynie słuchem. W tym celu powstał projekt integracyjny Poznaj swój świat, podczas którego, wspólnie ze słyszącymi, przygotowaliśmy spektakl teatralny. Projekt zakończył się sukcesem. Udało nam się wyjść z zamkniętego kręgu osób niesłyszących. Dzięki projektowi otworzyłam się na innych ludzi, dlatego też zapragnęłam zrealizować następny projekt. Tym razem celem było pokazanie drugiej stronie (pełnosprawnym ludziom) naszego życia. Chciałam też kontynuować to, co zyskaliśmy w poprzednich projektach – bliski kontakt ze słyszącymi.
Całe życie byłam w dwóch światach: dom - słyszących, szkoła - niesłyszących. Widząc, jakie inne dzieci mają problemy ze sobą i ze słyszącymi rówieśnikami, postanowiłam je pokazać, pisząc scenariusz filmowy. Razem z nieformalną grupą Aktywni to My przygotowaliśmy projekt Usłysz nas. Podczas trwania tego projektu powstał film pt. „Deaf life”, który pokazuje cząstkę świata niesłyszących i ich relacje ze słyszącymi rówieśnikami. Marzę o tym, żeby osoby słyszące zrozumiały nasze położenie i mieli więcej cierpliwości w kontaktach z nami, a wspólne działania były czymś naturalnym, pozbawionym lęku z obu stron.

Cele:
- tworzenie warunków do rozwijania postaw twórczych;
- gotowość do przełamywania stereotypów w myśleniu i działaniu;
- pokazanie świata niesłyszących poprzez filmową opowieść;
- zdobycie nowych umiejętności przez młodych ludzi podczas produkcji filmowej;
- uświadomienie osobom niepełnosprawnym, że ich kalectwo nie jest przeszkodą w osiągnięciu życiowego sukcesu.

Rezultaty:
- film pt. „Deaf life”
- piosenka pt. „Los Nieunikniony” zespołu TM Skład
- warsztaty aktorskie i taneczne
Wartością dodaną projektu była zmiana społeczna, jaką otrzymaliśmy. Poprzez cykl spotkań Linia ciągła w całej Polsce udało się nam przybliżyć słyszącym świat dźwięku i świat obrazu. Na Akademii Malucha i Uniwersytecie Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze zajęcia języka migowego stały się standardem.

Oryginalność koncepcji
Oryginalność koncepcji polegała na wykorzystaniu działań artystycznych do uzyskania zmiany społecznej, pokonania stereotypów i niechęci wynikającej z niewiedzy. Ogromną wartością projektu jest również fakt, że od pomysłu poprzez realizację, aż po rozliczenie za całość działań odpowiadała młodzież zarówno ta słysząca, jak i niesłysząca.

Umiejętności uczestników
Uczestnicy rozwinęli umiejętności związane z realizacją filmu. Młodzież występowała w różnorodnych rolach: scenarzysty, reżysera, operatora, oświetleniowca i wielu innych.
Najważniejszą rzeczą była jednak komunikacja, poznanie podstaw języka migowego przez słyszących, przełamanie bariery przed nieznanym, niezrozumiałym, innym.

Co było najtrudniejsze?
Jedną z najtrudniejszych rzeczy był czas przeznaczony na realizację projektu. Przyjęliśmy zbyt optymistyczne założenia. Realizacja filmu w tak krótkim czasie wymagała dużego wysiłku. Rozliczenie budżetu projektu też nie było łatwe.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Nie spodziewaliśmy się wyróżnienia za „dotykanie spraw ludzkich” podczas III Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych „Nova Perspektywa”. Jestem bardzo szczęśliwa. Kompletnie się tego nie spodziewałam - mówiła Marta Abramczyk. Ocenie poddawano treść, warsztat techniczny (zdjęcia, scenografię itp.) oraz grę aktorską.

Co sprawiło nam największą radość?
Największą radość sprawiło nam wyrażanie siebie poprzez przekaz artystyczny. Możliwość poznania całego procesu produkcji filmu, poszukiwanie rozwiązań w komunikacji słyszący-niesłyszący.

Rozmowa z Martą Abramczyk
Rozmowa ze Zbigniewem Darda

Więcej informacji o projekcie: www.zacisze.waw.pl

Multimedia