Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2013 - I Nagroda - szkoły podstawowe – „Cyfrowe opowieści”
 „Cyfrowe opowieści” Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73 im.Króla Stefana Batorego autorka: GRAZYNA CHMIELEWSKA
„Cyfrowe opowieści” Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73 im.Króla Stefana Batorego autorka: GRAZYNA CHMIELEWSKA
Autorzy projektu:
Grażyna Chmielewska / Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego / Praga Północ

Termin realizacji: 2012

Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa nr 73

Adresaci:
Dzieci, młodzież w wieku 10-13 lat

Liczba uczestników: 60 uczniów

Finansowanie:
Wolontariat, sponsorzy, środki własne

Realizatorzy:
Grażyna Chmielewska - nauczyciel informatyki

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
Na początku postawiłam pytanie: Co robią nasze dzieci w sieci? Do czego wykorzystują nowoczesne technologie? Obserwując młodych ludzi w sieci, doszłam do wniosku, że konieczna jest edukacja w zakresie wykorzystania mediów do celów edukacyjnych, ale też i do zabawy. Już w szkole podstawowej uczniowie powinni oswajać się i eksperymentować z różnymi formami przekazu, gdyż poszerza to ich kompetencje komunikacyjne. By być świadomymi odbiorcami mediów, muszą poznać możliwości, jakie one oferują, a także umieć je poszerzać w sposób kreatywny i innowacyjny.
Wówczas zrodził się pomysł stworzenia krótkich opowieści filmowych. Dlaczego film? Ponieważ tworzenie filmów jest pewną formą zabawy, fascynującej przygody, dostarcza dużo pozytywnych emocji i pozwala zdobywać umiejętności z różnych dziedzin. A dzieci kochają filmy, zwłaszcza animowane. A potem powstały jeszcze różnorodne warsztaty od literackich po obróbki ścieżki dźwiękowej. Uczniowie pracowali na platformie e-learningowej.
Przeprowadziłam eksperyment, zaproponowałam uczniom na zajęciach koła informatycznego zrobienie filmu „Kwoka” według wiersza J. Brzechwy. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Taka forma zajęć bardzo się wszystkim podobała, a po zaprezentowaniu filmu na forum szkoły i opublikowaniu na platformie YouTube, zgłosiło się bardzo wielu chętnych na zajęcia. Wszyscy uczniowie, niezależnie od wieku i zdolności, chcieli tworzyć filmy.
Opracowałam projekt zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla uczniów klas 4-6 o nazwie „Cyfrowe Opowieści”. Zajęcia wg projektu miały zakończyć się konkursem filmowym – Festiwalem on-line Filmów Animowanych „Cyfrowe Opowieści”. Tak się zaczęło…

Cele:
Zdobycie umiejętności tworzenia przekazu multimedialnego:
- opowieści filmowej będącej adaptacją krótkiego utworu literackiego;
- filmu wg własnego scenariusza -multimedialnego przewodnika edukacyjnego przedstawiającego pomysły na wykorzystanie nowoczesnych technologii i urządzeń IT w nauce i uczeniu się w szkole i poza nią.

Rezultaty:
- warsztaty filmowe, literackie, teatralne, grafiki komputerowej, tworzenia kompozycji muzycznych, nagrywania i obróbki ścieżki dźwiękowej, technik prezentacji;
- pokazy filmów animowanych dla dzieci z praskich przedszkoli i rodziców;
- Festiwal on-line Filmów Animowanych „Cyfrowe opowieści";
- kurs wiedzy o życiu, twórczości, działalności pedagogicznej J. Korczaka przeprowadzony na szkolnej platformie e-learningowej.
Realizacja projektu stworzyła uczniom okazję do odniesienia sukcesu i zaprezentowania swoich osiągnięć. Zwiększyła świadomość uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie twórczego wykorzystania technologii informacyjnej. Wykorzystanie platformy e-learningowej dało uczniom możliwość nauki i pracy na odległość, w wygodnym dla nich czasie. Zastosowanie takiej formy zajęć, w połączeniu z metodami tradycyjnymi, w znaczny sposób zwiększyło efektywność nauki oraz przyśpieszyło realizację zadań. Przede wszystkim było doskonałym przygotowaniem uczniów do samodzielnego uczenia się poprzez platformę zdalnego nauczania. Projekt „Cyfrowe Opowieści” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli innych szkół, jest bardzo wysoko oceniany w prestiżowych konkursach. Jest również podawany jako przykład ciekawej oferty zajęć interdyscyplinarnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej w twórczy sposób.

Oryginalność koncepcji
Użycie nowoczesnych technologii

Umiejętności uczestników
- zdobycie umiejętności kreatywnego wykorzystania narzędzi do edycji materiału filmowego;
- zdobycie umiejętności pracy z oprogramowaniem narzędziowym: edytory grafiki, edytory wideo, programy do nagrywania ścieżki dźwiękowej, do tworzenia prezentacji multimedialnych;
- właściwy odbiór i wykorzystanie mediów;
- rozwinięcie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji oraz korzystania z różnych źródeł dotyczących danej tematyki, nie tylko z Internetu;
- rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie przy realizacji wspólnego projektu;
- nauczenie się zasad publikacji w Internecie;
- rozwinięcie umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
- rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Co było najtrudniejsze?
Tworzenie filmów animowanych jest niezmiernie czaso- i pracochłonne, wymaga dużo cierpliwości ze strony twórców, co dla dzieci w wieku 10-12 lat często okazuje się zbyt trudne. Najwięcej kłopotów przy realizacji różnych zadań stwarzają możliwości sprzętowe mojej pracowni: stare komputery (2006 r.), częste awarie, konieczność korzystania wyłącznie z prostego, darmowego oprogramowania, które jest dostępne w sieci.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Nie spodziewałam się tak wielkiego sukcesu – a tu I nagroda!
Jestem nauczycielem informatyki i w swojej pracy zawodowej wprowadzam uczniów w świat nowoczesnych technologii, pokazuję narzędzia i podpowiadam jak je wykorzystać w twórczy sposób. Jestem webmasterem szkolnego serwisu internetowego, administratorem szkolnej sieci i uczę uczniów programowania. Stąd zaskoczenie - nie przypuszczałam, że mój projekt zostanie aż tak wysoko oceniony przez specjalistów od Kultury, choć wiem, że projekt „Cyfrowe Opowieści” jest ciekawą propozycją zajęć dydaktycznych. W 2011 r. otrzymałam tytuł Innowacyjnego Nauczyciela.

Co sprawiło nam największą radość?
Odczuwam wielką satysfakcję widząc, że zajęcia pozalekcyjne z informatyki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Sami zgłaszają do mnie swoje potrzeby. Jedni chcą się uczyć programowania, drudzy tworzyć własne strony WWW, a jeszcze inni pragną doskonalić swoje umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, poznawać nowe programy czy opracowywać tematy z różnych dziedzin za pomocą narzędzi Web 2.0. Również rodzice uczniów zauważają i doceniają moją pracę z dziećmi, co jest bardzo miłe. Wśród uczniów zauważam coraz częściej potrzebę wykorzystania narzędzi TIK do realizacji zadań w wielu dziedzinach. Zaskakują mnie swoją kreatywnością, pomysłowością czy podejmowaniem własnych inicjatyw. Cieszę się, że rośnie grupa młodych ludzi, którzy świadomie i twórczo korzystają z narzędzi IT i zasobów Internetu.

Wywiady z autorkami innych projektów nagrodzonych w Konkursie>>