Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2013 - I Nagroda - organizacje pozarządowe
„Mikrolaboratorium partycypacji: aktywizacja uczestnictwa młodzieży w kulturze”

Autorzy projektu:
Marta Szaranowicz- Kusz, Marta Ostrowska / Fundacja Pole Dialogu

Termin realizacji: Rok 2012

Miejsce realizacji:
obszar Służewca

Adresaci:
Młodzież

Liczba uczestników:
ok. 870 osób

Finansowanie:
MKiDN m.st.Warszawa

Realizatorzy:
Marta Szaranowicz-Kusz – dr socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii UW, współzałożycielka Fundacji Pole Dialogu. Prowadzi konsultacje społeczne i inne procesy partycypacyjne.
Marta Ostrowska - socjolożka, współzałożycielka Fundacji Pole Dialogu. Realizuje procesy partycypacyjne i konsultacje społeczne., diagnozy lokalne, realizowała badania bibliotek dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
Pomysł na projekt narodził się w 2011 roku w trakcie konsultacji społecznych dotyczących Centrum Integracji Mieszkańców na Mokotowie realizowanych przez Fundację Pole Dialogu. Dom Kultury Kadr (biorący udział w konsultacjach) zwrócił się do zespołu Fundacji i tak powstał wspólny pomysł na działania angażujące młodzież w funkcjonowanie domu kultury. Projekt polegał na ogłoszeniu konkursu „Zaprogramuj Dom Kultury” na działania młodzieżowe współorganizowane z Domem Kultury w dwóch szkołach ze Służewca (Liceum Ogólnokształcące im. Bema i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny „SOS”). Na realizację przedsięwzięć młodzieżowych został przeznaczony mini-fundusz konkursowy. Autorzy pomysłów wzięli udział w warsztatach kreatywnych służących przekształceniu pomysłów w dobrze zaplanowane projekty (warsztaty prowadziła animatorka z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”). Następnie autorzy zaprezentowali swoje pomysły pozostałym uczniom szkół, a wybór zwycięskich projektów został dokonany za pomocą procedury budżetu partycypacyjnego (decyzja o tym, jak rozdzielić mini–fundusz konkursowy). Autorzy zwycięskich projektów zrealizowali je wspólnie z Domem Kultury Kadr. W drodze głosowania wyłoniono dwa zwycięskie projekty: pierwszy z „SOS-u” polegający na przeprowadzaniu warsztatów samodzielnego tworzenia desek longboardowych (zakończeniem warsztatów był happening uliczny połączony z nauką jazdy na Longobardach); drugi z LO im. J. Bema – maraton filmowy pt. Zatrzymaj się i odkryj inne oblicze kina amerykańskiego: American Dream?

Cele:
- rozbudzenie kreatywności młodzieży oraz jej aktywności w obszarze kultury;
- zintegrowanie młodzieży poprzez wspólne działania kulturalne;
- opracowanie innowacyjnej metody kulturalnych działań aktywizujących, z możliwością jej dalszego stosowania.

Rezultaty:
- warsztaty kreatywne dla młodzieży służące przekształceniu pomysłów w dobrze zaplanowane projekty edukacyjno–artystyczne;
- warsztaty pt. Longtywuj się – ręczne stworzenie deski longboardowej. Autorzy warsztatów pragnęli zachęcić mieszkańców Służewca do longboardingu;
- warsztat pt. Jak włączać młodych ludzi w działania kulturalne? – chętni mogli zastosować wypracowane metody na terenie swoich dzielnic;
- happening uliczny – finałowy pokaz wypracowanych wspólnie desek połączony z nauką jazdy na longboardach;
- maraton filmowy Zatrzymaj się i odkryj inne oblicze kina amerykańskiego: American Dream?;
- film podsumowujący dwa zwycięskie projekty.
Wypracowana metoda została poddana ewaluacji i opisana w formie praktycznego tutorialu pt. Jak młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu partycypacyjnego w praktyce, umożliwiającego zaprojektowanie i realizację analogicznego działania w innych placówkach kulturalnych lub edukacyjnych. Wypracowana metoda została opisana w tutorialu i wypromowana podczas spotkania podsumowującego – Gali Finałowej projektu, gromadzącej szerokie grono zainteresowanych, a następnie poprzez strony www i wysyłkę mailową. Ponadto w latach 2013-2014 Fundacja zrealizowała kolejną edycję projektu pod hasłem Zaprogramuj dom kultury na warszawskim Targówku, we współpracy z Domem Kultury Świt oraz dwoma okolicznymi liceami.

Oryginalność koncepcji
Stosujemy partycypacyjne metody w procesach edukacji kulturalnej. W naszych działaniach chcemy jak najwięcej inicjatywy oraz decyzyjności przekazywać młodym osobom, tak aby rozwijali oni w sobie kreatywne i zaangażowane podejście do działalności społeczno-kulturalnej.

Umiejętności uczestników
Praktyczne umiejętności potrzebne do realizacji projektów kulturalnych, w tym kompetencje w zakresie tworzenia autorskich koncepcji, planu działań, harmonogramu i budżetu projektu.

Co było najtrudniejsze?
Realizacja projektu z uczniami nie w trakcie jednego roku szkolnego, lecz dwóch – pierwsza część projektu odbyła się przed wakacjami, a druga po wakacyjnej przerwie. Zaburzało to poczucie ciągłości działania wśród uczniów – zarówno twórców projektów, jak i odbiorców.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Trudno było ocenić skalę zaangażowania uczniów w projekt oraz ewentualne problemy związane z utrzymaniem tego uczestnictwa.

Co sprawiło nam największą radość?
Duże zaangażowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w realizowany projekt.

Wywiady z autorkami innych projektów nagrodzonych w Konkursie>>

Multimedia