Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2012 - I Nagroda - szkoły podstawowe
 Pokolenia - Nauka - Kultura -Codzienność. Szkoła moich dziadków, rodziców i moja
Pokolenia - Nauka - Kultura -Codzienność. Szkoła moich dziadków, rodziców i moja
„Pokolenia – Nauka – Kultura – Codzienność. Szkoła moich dziadków, rodziców i moja.”

Autorzy projektu:
Anna Derleta, Teresa Cieślik / Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego/ Włochy

Termin realizacji: Rok 2011

Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Adresaci:
Uczniowie + rodzice + dziadkowie+ absolwenci szkoły + mieszkańcy

Liczba uczestników:
Uczniowie: 815

Finansowanie:
Rada Rodziców , sponsorzy

Realizatorzy:
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 94

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
W roku 2011 Szkoła Podstawowa nr 94, przez mieszkańców zwana „Szkołą nad Stawem”, obchodziła swój jubileusz. Szkoła zapisała się w pamięci wielu pokoleń, a jej historia sięga 1931 r.. Stąd pomysł, by jej 80-te urodziny świętować szczególnie uroczyście, zapraszając do obchodów obecnych uczniów i pokolenia jej absolwentów.

Cele:
- zainteresowanie uczniów SP 94 historią szkoły w wymiarze międzypokoleniowym, będącym łącznikiem z tradycją i stanowiącym ważny element w budowaniu ich tożsamości;
- uwrażliwienie na więź łączącą dziedzictwo ze współczesnością;
- wskazanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego, integrującego społeczność;
- kształtowanie wartości moralnych, obywatelskich i patriotycznych.

Rezultaty:
- pięć konkursów, w których uczestniczyło 432 uczniów;
- zbiórka archiwaliów (świadectw szkolnych, zdjęć, spisanych wspomnień) dotyczących historii szkoły;
- lekcje wspomnień – zaproszono do klas dziadków uczniów będących absolwentami szkoły nr 94, dzieci przeprowadziły wywiady, a spotkania zostały udokumentowane zdjęciami, rysunkami i spisanymi wrażeniami uczniów;
- spotkania i wycieczki do dworku Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (patrona szkoły); spotkanie z Jadwigą Godlewską - przedstawicielką pierwszego rocznika uczniów naszej szkoły oraz z panią Koelichen - przedstawicielką rodziny fundatorów gruntu pod budowę szkoły;
- licytacja prac plastycznych uczniów - zebrane fundusze przekazaliśmy dla polskiej szkoły w Jęczmieniszkach na Litwie;
- jubileuszowy numer szkolnej gazetki Głos Ucznia;
- piknik rodzinny pod hasłem Szkoła moich dziadków, rodziców i moja.
- powstanie prezentacji multimedialnych dokumentujących historię szkoły;
- utworzenie całorocznej ekspozycji prac plastycznych i literackich, powstałych w ramach realizacji projektu;
- obserwacja wzrostu zainteresowania u uczniów historią i tradycją szkoły oraz ich przynależności do społeczności szkolnej;
- wzrost więzi międzypokoleniowej mierzony bardzo dobrą frekwencją pradziadków, dziadków, rodziców;
- zaangażowanie całej społeczności uczniowskiej w realizację projektu.

Oryginalność koncepcji
Wspólne świętowanie 80-tych urodzin szkoły w sposób szczególny przez obecnych uczniów i przedstawicieli jej absolwentów w ramach roku jubileuszowego. Odejście od, wszechobecnych w szkołach, standardów akademii ,,ku czci”.

Umiejętności uczestników
Umiejętności: plastyczne, techniczne, muzyczne, literackie, umiejętność komunikowania się i nawiązywania kontaktów międzyludzkich, tworzenia prezentacji multimedialnych i posługiwania się nowymi technologiami, współpracy w zespole, planowania własnej pracy i oceniania jej efektów, poszukiwania i wykorzystania różnorodnych źródeł informacji.

Co było najtrudniejsze?
Dotarcie do najstarszych absolwentów naszej szkoły, pozyskanie strojów z epoki dwudziestolecia międzywojennego, zaprojektowanie i wykonanie 25 medali z napisem „Przyjaciel Szkoły 94”.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Tak żywego zainteresowania naszych uczniów historią i wydarzeniami z odległej dla nich przeszłości, ogromnego odzewu wśród przedstawicieli starszych pokoleń oraz rangi, którą zyskał wręczany podczas uroczystej gali medal z napisem ,,Przyjaciel Szkoły 94”.

Co sprawiło nam największą radość?
Spotkania z Jadwigą Godlewską - przedstawicielką pierwszego rocznika uczniów naszej szkoły, wizyta pani Koelichen - przedstawicielki rodziny fundatorów gruntu pod budowę szkoły oraz autentyczne wzruszenie dzieci uczestniczących w tych spotkaniach.

Multimedia