Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2012 - I Nagroda - szkoły ponadgimnazjalne
 Zmiana miejsca zamieszkania. Niemcy w Warszawie, Polacy w Berlinie
Zmiana miejsca zamieszkania. Niemcy w Warszawie, Polacy w Berlinie
"Zmiana miejsca zamieszkania. Niemcy w Warszawie, Polacy w Berlinie"

Autorzy projektu:
Zespół nauczycieli Zespołu Szkół Fototechnicznych / Zespół Szkół Fototechnicznych / Wola

Termin realizacji: Rok 2012

Miejsce realizacji: Warszawa

Adresaci: Mieszkańcy Warszawy i Berlina

Liczba uczestników: 47

Finansowanie:
Urząd m.st. Warszawy, Senat Berlina, Deutsche Bahn A.G.

Realizatorzy:
Anna Chwedyna (koordynator) – nauczyciel języka niemieckiego, realizator projektów międzynarodowych: Comenius, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Leonardo da Vinci oraz programów bilateralnych realizowanych z partnerem z Niemiec
Nauczyciele przedmiotów zawodowych - Renata Woroniecka, Alicja Szulc, Elżbieta Sokołowska, Rafał Fahrenholz, Dorota Okoń, Paweł Dubicki, Marek Piastowski
Nauczycielki języka niemieckiego - Joanna Bożek i Małgorzata Konopacka z XLVI Liceum Ogólnokształcącego, Izabela Szybińska i Jolanta Szymańska z Zespołu Szkół Fototechnicznych,
Kazimierz Zawadzki – nauczyciel fizyki, opiekun chóru szkolnego.
Maria Ruszczyńska – pedagog szkolny autor wszelkich tekstów, koordynatorka projektów międzynarodowych.

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
Zespół Szkół Fototechnicznych od prawie 20 lat współpracuje ze związkiem fotografów zawodowych FOCON International (obecnie Zentrum für fotografische Ausbildung) z Berlina. W ramach wspólnych inicjatyw organizowaliśmy staże i warsztaty zawodowe dla uczniów oraz konferencje metodyczne dla nauczycieli obu placówek, a także realizowaliśmy wspólne projekty, których cele zakładały rozwój umiejętności fotograficznych oraz wzrost kompetencji interkulturowych i społecznych.
W 2011 roku Senat Berlina zorganizował spotkanie, z udziałem przedstawicieli życia kulturalnego miasta, które poświęcono planowaniu działań związanych z uhonorowaniem XX lat współpracy stolic Polski i Niemiec. W trakcie tej konferencji reprezentant FOCON International zaproponował realizację projektu, przedstawiającego za pomocą fotografii i wywiadów mieszkających w miastach partnerskich Niemców i Polaków. Nasza szkoła w realizacji projektu uzyskała status pełnoprawnego partnera.
Do współpracy przy redagowaniu wywiadów zaproszono uczniów i nauczycieli z XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego.
Powyższy projekt, po uzyskaniu poparcia Senatu Berlina, został wpisany do oficjalnego kalendarium obchodów XX-lecia współpracy między Warszawą a Berlinem.

Cele:
- zbliżenie do obcej kultury, życia codziennego, a także samych reprezentantów sąsiedzkich narodów;
- fotograficzna rejestracja i przedstawienie mieszkańcom obu miast Niemców mieszkających w Warszawie;
- stworzenie portretu Warszawy widzianego oczami Niemców;
- udział w życiu kulturalnym miast Warszawy i Berlina;
- rozwój kompetencji społecznych,
- stworzenie uczniom atrakcyjnych możliwości prezentowania swoich talentów i osiągnięć.

Rezultaty:
- warsztaty fotografii portretowej;
- wystawa fotograficzna prezentowana na Dworcu Głównym w Berlinie i w Centrum Handlowym Złote Tarasy w Warszawie;
- koncert chóru Zespołu Szkół Fototechnicznych z autorską piosenką o Berlinie i innymi utworami związanymi z oba miastami w trakcie uroczystego finisażu wystawy;
- problematyka projektu została włączona do programu nauczania przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego;
- uczestnictwo młodzieży w innych imprezach związanych z obchodami XX-lecia współpracy Warszawy i Berlina;
- promowanie partnerstwa z krajem sąsiedzkim;
- pozytywne recenzje w licznych polskich i niemieckich środkach masowego przekazu (prasa, portale internetowe, informatory instytucji kulturalnych);
- wyjątkowo wysoka ranga projektu (patronat Senatu Berlina, włączenie wystawy fotograficznej do oficjalnych obchodów XX-lecia partnerstwa miast, zaproszenie do zaprezentowania ekspozycji w siedzibie Ambasady Niemiec);
- nawiązanie kontaktów z instytucjami działającymi na rzecz kultury oraz z Ambasadą Niemiec, skutkujące zaproszeniami do udziału w innych projektach;
- wzrost rangi szkoły w środowisku lokalnym.

Oryginalność koncepcji
- nowatorskie patrzenie na Warszawę oczami cudzoziemców;
- poszukiwanie Niemców mieszkających w Warszawie i rzeczywiste obcowanie z nimi;
- przekonanie uczestników, że finalne efekty ich pracy dorównują profesjonalistom.

Umiejętności uczestników
- umiejętności zawodowe w dziedzinie fotografii portretowej;
- biegłość dziennikarska;
- kompetencje interpersonalne, społeczne i interkulturowe;
- sprawności językowe w zakresie porozumiewania się w języku obcym;
- umiejętność pracy grupowej, kultura zachowań.

Co było najtrudniejsze?
Nawiązanie kontaktów z Niemcami mieszkającymi w Warszawie – uzyskanie adresów e-mailowych i numerów telefonów.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Nie spodziewaliśmy się aż tak wysokiej rangi projektu, szerokiego oddźwięku w środowisku lokalnym Berlina i Warszawy (Burmistrz Berlina, Prezydent Warszawy, Ambasador Niemiec odwiedzili wystawę), doskonałych recenzji, licznych kontaktów z instytucjami kultury Warszawy, skutkującymi pozytywnym wpływem na jakość pracy szkoły oraz wpływu projektu na życie szkoły.

Co sprawiło nam największą radość?
- kontakty z przedstawicielami kraju sąsiedzkiego;
- pochlebne recenzje dotyczące efektów projektu ze strony mieszkańców z Berlina i Warszawy;
- prestiż miejsc wystawienniczych;
- szeroka promocja projektu w polskich i niemieckich środkach masowego przekazu;
- wzrost rangi szkoły w środowisku.

Multimedia