Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2012 - Grand Prix – „XVI Imielińskie spotkania artystyczne”
 Warsztaty twórcze w przestrzeni użytkowej prowadzenie Agnieszka Rożnowska i Paweł Jasiewicz
Warsztaty twórcze w przestrzeni użytkowej prowadzenie Agnieszka Rożnowska i Paweł Jasiewicz
Autorzy projektu:
Fredo Ojda i Hanna Wiśniewska / Galeria Działań SMB Imielin. / Ursynów

Termin realizacji: Rok 2011

Miejsce realizacji:
LXIII Liceum Ogólnokształcące, Galeria Działań.

Adresaci:
Uczniowie liceów warszawskich, nauczyciele, szkolni koordynatorzy edukacji kulturalnej

Liczba uczestników:
230 uczniów liceów ursynowskich, 25 nauczycieli

Finansowanie:
Dzielnica Ursynów wkład własny Liceum, wkład własny autorów projektu, wolontariat

Realizatorzy:
Hanna Wiśniewska - nauczycielka języka polskiego doradca metodyczny,
Fredo Ojda - artysta plastyk, kierownik artystyczny Galerii Działań.

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
Projekt powstał niedługo po otwarciu LXIII Liceum Ogólnokształcącego, znajdującego się w bliskiej odległości od powstałej nieco wcześniej Galerii Działań. Oczywistym stało się dla nas – Freda Ojdy (kierownika artystycznego galerii) i Hanny Wiśniewskiej (polonistki z liceum) - stworzenie wspólnych form edukacji artystycznej. Autorem pierwszej koncepcji Imielińskich Spotkań Artystycznych jest Fredo Ojda. Wtedy, prezentując performance, Galeria Działań po raz pierwszy zaznaczyła swoją obecność w przestrzeni Liceum. W połowie lat 90. stworzyliśmy nową, realizowaną do dziś koncepcję Imielińskich Spotkań Artystycznych. Staramy się, by każdego roku Spotkania były formą popularyzacji wiedzy z różnych obszarów kultury współczesnej; by uczestnicy zajęć warsztatowych w przestrzeni szkolnej, pod kierunkiem artystów-nauczycieli akademickich, rozwijali (a może - co ważniejsze - odkryli w sobie) potrzebę działań artystycznych i aktywności kulturalnej. Interdyscyplinarny charakter, wysoko oceniany przez uczniów i nauczycieli poziom merytoryczny i forma Spotkań sprawiły, że zainteresowali się nimi nauczyciele i dyrektorzy innych szkół, co sprawiło rozszerzenie grona adresatów tej formy edukacji kulturalnej. Od 2007 roku Spotkania mają charakter międzyszkolny. W 2015 roku zorganizujemy już XX Imielińskie Spotkania Artystyczne.

Cele:
- kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru tekstów z różnych obszarów współczesnej kultury oraz potrzeby aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- popularyzacja wiedzy o ciekawych zjawiskach z dziedziny teatru i literatury współczesnej, sztuk wizualnych i muzyki;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez ich aktywny udział w warsztatach twórczych i konkursach artystycznych;
- integracja społeczności (uczniów i nauczycieli) z różnych szkół ;
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z różnych środowisk społecznych;
- popularyzacja idei Wychowania przez Sztukę wśród nauczycieli uczestniczących w Spotkaniach.

Rezultaty:
- wykład dr Patrycji Samson Pantomima H. Tomaszewskiego jako artystyczna realizacja archetypów;
- warsztaty twórcze w przestrzeni użytkowej – prowadzone przez dr Agnieszkę Rożnowską i Pawła Jasiewicza z ASP ;
- wystawa prac warsztatowych na dziedzińcu Liceum oraz na Wydziale Wzornictwa ASP;
- wystawa Obrazy przejściowe i obrazy przejezdne Piotra C. Kowalskiego;
-spektakl-monodram Oczami mojej żony (wg prozy B. Hrabala);
- koncert młodych kompozytorów MUZYKA NOW.
Konsekwentna formuła Spotkań oraz stałe miejsce zdarzenia stały się w społecznym odbiorze ich atutem. Poziom merytoryczny, artystyczny i organizacyjny Spotkań (oceniany wysoko) sprawił, że rokrocznie rośnie liczba zainteresowanych szkół z obszaru większego niż dzielnica Ursynów. Znacząco też podniósł się poziom i liczba prac uczestników konkursów poetyckiego i filmowego. Nauczyciele uczestniczący w Spotkaniach zwracają uwagę na inspirujący charakter projektu, który obejmuje treści ściśle związane ze współczesną sztuką, tak mało obecną w praktyce szkolnej. Efektem włączenia twórców i ludzi nauki do procesu edukacji kulturalnej w przestrzeni szkoły jest inspiracja do indywidualnych poszukiwań intelektualno-artystycznych – pokazują to przede wszystkim liczne dyplomy ukończenia uczelni artystycznych przez naszych uczniów.

Oryginalność koncepcji
Projekt ma charakter interdyscyplinarny, międzyszkolny. Nie jest on okazjonalny, posiada stałe elementy: wykład o sztuce współczesnej, warsztaty twórcze, monodram (laureat Ogólnopolskich Festiwali Teatrów Jednego Aktora), wystawa prac znanego współczesnego artysty, koncert muzyki współczesnej młodych kompozytorów z Uniwersytetu Muzycznego, międzyszkolne konkursy: poetycki i filmowy pn. Ja i świat wokół mnie . Kolejne Spotkania są zwieńczeniem całorocznych działań edukacyjnych skierowanych do uczniów Liceum:
- cykl Terytoria sztuki współczesnej - wykłady nauczycieli akademickich (UW, ASP, Akademia Teatralna);
- warsztaty artystyczne (realizowane w Liceum i innych ursynowskich placówkach oświatowych, prowadzone przez twórców sztuki współczesnej);
- seminarium Wychowanie przez Sztukę adresowane do nauczycieli warszawskich szkół.

Umiejętności uczestników
Dzięki wykładom uczniowie poznają zjawiska obecne w sztuce współczesnej, stanowiącej naturalny dla nich kontekst kulturowy. W trakcie warsztatów rozwijają umiejętności twórcze z dziedziny teatru, sztuk plastycznych. Uczestnicy konkursów: poetyckiego i filmowego doskonalą umiejętności literackie i filmowe.

Co było najtrudniejsze?
Konsekwentne dążenie do utrzymania wysokiego poziomu artystyczno-edukacyjnego przy wciąż malejących nakładach finansowych.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Tak dobrej współpracy podmiotów reprezentujących oświatę, naukę i kulturę (Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina), Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin” i Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Co sprawiło nam największą radość?
Integracja społeczności szkolnej z różnych placówek środowiska warszawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Ursynowa i Mokotowa. Włączenie twórców sztuki współczesnej i ludzi nauki do procesu edukacji kulturalnej w przestrzeni szkoły. Rosnące zainteresowanie uczniów formą monodramu.

Multimedia